Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster

27. september 2017, Program


09.00: MORGENKAFFE OG REGISTRERING

09.15: Velkomst

Ved Christine Skovgaard Madsen, afdelingschef, Nohrcon

09.30: Kystbeskyttelse nu og i fremtiden - Hvordan gør vi det?

I dag er det den enkelte kommune, lodsejer eller boligejer, der har ansvaret for at sikre sig mod oversvømmelser. Men vandmasserne respekterer ikke kommunegrænser, og derfor har vi behov for en samlet helhedsplan for, hvordan vi i fremtiden bedre kan løse opgaver med kystsikring. Perspektiver på fremtidens kommunale og nationale indsats, når det gælder kystsikring.

Ved Joy Mogensen, borgmester, Roskilde Kommune

09.45: Bør Danmark være forberedt på klimaforandringer?

Kan vi forhindre klitbrud med huse, som styrter i havet og oversvømmelser, hvor hele by- eller havneområder dækkes af vand? Både stormen Urd og den efterfølgende stormflod var blot en forsmag på det vejr, der venter Danmark i fremtiden. Kraftig regn, storme og højere havniveau kommer til at betyde flere oversvømmelser. Risikoanalyser og kortlægning har afgørende betydning for at tackle fremtidens ekstremfænomener, men hvordan skal vi analysere dem, og hvordan skal vi forberede os? Hvilke udfordringer medfører kystbeskyttelsen? Hvordan skal kommunerne og grundejere planlægge deres indsats, og i hvor høj grad kan vi egentlig styre kysterne og vandets magt?

Ved Nils K. Drøning, R&D program manager, DHI

10.25: Klimaets udvikling - observationer og fremtidsscenarier

Rekordhøje temperaturmålinger og de senere års oversvømmelser, orkaner, jordskred og andre klimatiske anormaliteter har øget fokus på vores klimas stadige forandring. Hvordan ser vi på klimaets udvikling i de kommende år og i et fremtidsperspektiv sat i relation til klimasikring og kystbeskyttelse?

Ved Kristine S. Madsen, daglig leder for oceanografi, DMI

11.00: Kaffepause

11.20: Kystbeskyttelse og lovgivning - nyt lovforslag

Et nyt lovforslag om ændringer i kystbeskyttelsesloven blev vedtaget i efteråret 2016. Lovforslaget skal ses som en opfølgning på kystanalysen, og forslagets formål er at skabe en enklere og hurtigere proces for kommunerne for at gennemføre helhedsløsninger. Lovforslaget indebærer blandt andet, at klageadgangen ændres, og der gives mulighed for at bede Kystdirektoratet om sagkyndig bistand tidligere i processen, end der er mulighed for i dag. Lovforslaget ændrer samtidig på inddragelsen af borgere og giver mulighed for at vurdere behovet for møder med berørte.

Ved Jacob Brandt, partner og advokat, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

12.00: Frokost

13.00: Flood, coastal erosion and management of coast line in the Netherlands

The Dutch coastline including all estuaries has a length of about 1000 km. The central connected coast is about 350 km long of which 75% consists of dune areas of varying widths, ranging from less than 100 meters up to a width of several kilometers (1,3). Coastal erosion was estimated to occur over 134 km spread along half of the Dutch coast. Large sections of the Dutch coast have been eroding for centuries, at some locations resulting in a retreat of 5 km in four centuries. In this speech, we will hear how the Dutch community is working with securing the coast line – also in the future where we can expect even more flood and increased water level.

Ved Wilfried ten Brinke, director, Blueland Consultancy (water management) and founder and chief-editor of the ClimateChangePost

13.40: Pause

13.50: Fremtidssikret klimaløsning af Lemvig havn

Lemvig har i århundreder levet med risikoen for oversvømmelser. I de senere år har der været flere og mere alvorlige oversvømmelser med store værditab til gene for både brugere af havnen, trafik, erhverv og boligejere. Men nu tager en fremtidssikret klimaløsning form i et projekt til 22 millioner kr., som er blevet til i samarbejde med Realdania.  Projektet indebærer både en ny flot promenade langs hele Østhavnen i Lemvig, samtidig med at de erhvervsmæssige aktiviteter og livet omkring beddinge bevares.

Ved Mariane Vistisen, plan- og projektchef, Lemvig Kommune

14.25: Kystbeskyttelse mod stormflod fra øst og indsatsen i Køge kommune

I en analyse fra foråret 2017 har Cowi kigget på samtlige ekstreme stormflodshændelser for de sidste 1000 år, og det giver et omfattende datagrundlag, som er med til at påpege, at vi også i fremtiden må regne med stormflod fra Øst. Køge Kommune er en af de kommuner, der har den nye statistik på radaren, og kommunen arbejder målrettet på en permanent beskyttelse af kystzonen.'

Ved Christian Helledie, specialist, BTM, marine & foundation engineering, Cowi

15.00: Kaffepause

15.20: Højvandssikring omkring de større byer

Både Aarhus og Vejle har allerede sluser, og meget tyder på, at sluser i fremtiden bliver en del af byers beskyttelse mod havet. I Kerteminde Kommune arbejder man på en løsning med potonklapper monteret på havbunden, som ved usædvanligt højvande vil blive fyldt med luft og stige op og bryde havoverfladen. En sådan beskyttelse mod forhøjet vandstand i fjorden kan være en løsning mange andre steder i landet – dog er både spørgsmålet om påvirkning af miljø og finansiering stadig til diskussion.

Ved Henrik Mørup-Petersen, seniorkonsulent, Rambøll

15.55: Høj vandstand langs den jyske vestkyst vs. stormflod på Sjælland

Langs den jyske vestkyst har man gennem generationer været vant til stormflod og forhøjet vandstand, mens det er et nyere fænomen flere steder på Sjælland og omkring de større byer. Hvorfor er stormflod et større problem, når det rammer Sjælland, kan vi bruge vores erfaringer fra det vestjyske, og hvilken indsats er nødvendig i København og i hele landet i fremtiden?

Ved Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor, DTU

16.30: Afrunding og tak for idag

AFGANG TIL STUDIETUR (valgfrit).
Nye talere

Torsten Viborg Pedersen

Advokat, Partner i Dahl Advokatfirma taler på Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS, Udlejning af kontorejendomme og kontorhoteller. KURSUS
Laurits Roikum

Formand i Frederiksberg Forenede Boligselskaber, FFB taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Stig Haumann Langsager

Projektchef i Odense Kommune taler på Odense - de store projekter 2018
Kim Schultz

Special Advisor – DATA CENTRES & Cleantech i Invest in Denmark, Udenrigsministeriet taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Kim Skotte

Direktør i KSE Ejendomme taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr. 2018-2028
Frederik Noltenius Busck

Partner i CPH Village taler på Byggeri af containerboliger
Jesper Dahl

Byudviklingschef i Frederiksberg Kommune taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Thomas Thalbitzer

Center Manager i DEAS taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Torben Hedegaard Jensen

Direktør i Nyt OUH taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Per Nyborg

Adm. direktør, indehaver i ICP taler på Esbjerg - byudvikling for 24 milliarder kr. 2018-2028
René Neesgaard

Direktør, Partner, MRICS, Statsaut. ejendomsmægler, Valuar, HD(FR) i Colliers International Danmark A/S taler på Esbjerg - byudvikling for 24 milliarder kr. 2018-2028
Michael Nielsen-Elgaard

Byggeprojektchef i KAB taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
John Foldbjerg Lassen

Founding partner i Smith/Hammer/Lassen/Architects taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Bo Kobber Pedersen

Kontorchef i Bygningsstyrelsen taler på Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89
Henning Bøgh

Ingeniør i FredericiaC taler på Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling 2018 - 2028
Mick Forde Bradley

Partner, Arkitekt MAA/MRIAI i Zeso Architects taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Arne Cermak Nielsen

Arkitekt, Partner i Urban Power taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
Annette Walter

Projektleder i Lejerbo taler på Aarhus Nord - De store projekter 2017-2027
Rasmus Ingomar Petersen

Chief Specialist, Facade Engineering i COWI taler på Højhusbyggeri. KURSUS
Mette Munkedal Tange

Projektchef i ATP Ejendomme taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Per Holten-Andersen

Rektor i Copenhagen Business School taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Peter Christophersen

Direktør i KPC Byg taler på AARHUS: De store projekter
Christoffer Borgwardt-Stampe

Civilingeniør, Energi Ingeniør Industri, Erhverv og Bæredygtighed i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Mikkel Kjær Jensen

Projektchef i Metroselskabet taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Joseph Alberti

Research Analyst, cand. polit. i Colliers International Danmark taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Frank Schwartz

Design Manager i COWI taler på Højhusbyggeri. KURSUS
Peter Bagge

Planchef i Esbjerg Kommune taler på Esbjerg - byudvikling for 24 milliarder kr. 2018-2028
Anders Havelund

Advokatfuldmægtig i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Kristian Bendix Drejer

Erhvervsdirektør i Business Fredericia taler på Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling 2018 - 2028
Henrik Nissen

Udviklingsdirektør i Gefion Group taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Per Frølund

Programleder i Aarhus Kommune, Gellerupsekretariatet taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Hanne Alrø

Projektchef i Bygningsstyrelsen taler på Odense - de store projekter 2018
Henrik Jensen

Adm. Direktør i De Forenede Ejendomsselskaber taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Urban Power vil binde Nordhavnen og Refshaleøen sammen med 900.000 kvm byggeri

Urban Power vil binde Nordhavnen og Refshaleøen sammen med 900.000 kvm byggeri

Arkitektfirmaet Urban Power - indtil for ganske nylig kendt som BCVA - er klar med et nyt forslag, der samtænker stormflodssikring, infrastruktur og byudvikling. Planen er en ny, 550.000 kvm stor ø.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Urban Power
T: +45 4842 2460
E: info@bcva.dk

København gennemgår store forandringer i disse år. Byen vokser med over 10.000 indbyggere årligt, hvilket medfører et øget pres på trafikken. Debatten har igennem længere tid kredset om en mulig havnetunnel øst om hovedstaden, ligesom en ny metrolinje til Refshaleøen kan være i støbeskeen.

Men fronterne er trukket skarpt op, og man er enten for eller imod et tunnelprojekt. Samtidig er der store bestræbelser på at klimasikre byen og undgå stormflodsoversvømmelser. Kommunen har allerede en plan i ærmet der inkluderer nye dæmninger både nord og syd for byen.

NB! Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster. Konferencen afholdes i samarbejde med Nohr-Con d. 27. september 2017.

Kan vi tænke stormflodssikring, trafik og byudvikling sammen, og dermed skabe en endnu bedre og mere bæredygtig hovedstad? Det spørgsmål har tegnestuen Urban Power stillet sig selv, og resultatet er projektet ”Nordhaleøen”.

Ifølge Rune Veile, er det oplagt at tænke stormflodssikring og byudvikling sammen. At bygge mellem Nordhavnen og Refshaleøen giver ikke kun nye udviklingsmuligheder, det skaber også en mulighed for at få en mere sammenhængende by, hvor det bliver nemt at gå eller cykle fra det ene kvarter til det andet. Nordhaleøen giver mulighed at etablere omkring 900.000 nye kvm, altså mere end 3 gange så meget som der er planlagt i det omdiskuterede Amager Fælled Kvarter.

- Hvis vi ser på de planer, der ligger for havnetunnelen som de ser ud nu, vil den blive en underjordisk omfartsvej til biler med store ar i overfladen i form af afkørselsanlæg, og samtidig vil et større vejanlæg nemt føre til endnu flere biler i bymidten, udtaler Rune Veile, partner i Urban Power.

- Vi tror ikke på at bilerne kan forsvinde fuldstændigt ud af bymidten, men det er vigtigt at tænke i bæredygtig mobilitet, hvor det er nemmere at tage cyklen eller metroen end bilen, understreger han.

NB! Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027. Konferencen afholdes d. 14. september 2017.

Med forbindelsen over Nordhaleøen kan der først og fremmest nemt etableres en metrolinje, der forbinder Nordhavnen med Refshaleøen og resten af byen. En ny cykelforbindelse langs en indre lagune med udsigt ind over byen vil skabe en attraktiv cykelrute rundt om byen og understrege Københavns position som bæredygtig cykelby. Der vil stadig være plads til biler, men forbindelsen bliver en neddroslet bygade og reguleres, eventuelt som betalingsvej.

- Der har allerede været diskuteret flere spændende utopiske fremtidsscenarier for udvikling af København ud i Øresund, men dette forslag er et realistisk bud, som kan implementeres indenfor ganske få år. Projektets styrke er at det ikke forudsætter en havnetunnel. Det vil være langt bedre at vente med en tunnelløsning og se tiden an inden vi får skabt en ny trafikal situation vi ikke kender konsekvensen af. "Og hvem ved hvad fremtiden vil bringe – måske overhaler teknologien os indenom med noget vi endnu ikke kender til inden havnetunnellen overhovedet er etableret, siger Rune Veile.

Fakta

–Nordhaleøen skaber et dige til stormflodssikring af København.
–Nordhaleøen udgør et areal på 550.000 kvm med mulighed for op til 900.000 kvm ny bebyggelse.
–Øen tænkes at blive et mobilitetshub, hvor metro, cykeltrafik og neddroslet biltrafik tænkes ind i sammenhæng. Og eventuelt også med en ny færgehavn.
–Der vil stadig være fri passage for sejlbåde og mindre skibe ind og ud af havnen.
–Udviklingen af Nordhaleøen forudsætter ikke en fuld havnetunnel. Samtidig kan udviklingen af Refshaleøen også skydes i gang.
–Nordhaleøen har potentiale til at blive en international showcase indenfor bæredygtighed som eksempelvis en energiplus-ø (skaber mere energi end den forbruger)
–Der kan for eksempel etableres en indre lagune med en attraktiv landskabspark, der vil komme alle københavnere til gode.

Tommy Blindkilde, 7. september 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega

 • Contract Management i byggeriet
  den 13. juni 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet, bliver...
 • Ny
  Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89, AB 92 og ABT93. KURSUS
  Hellerup, den 7. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår, AB-systemet. Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer, som repræsenterer byggeriets centrale...
 • Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
  Aarhus C, den 29. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på over 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000, og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav...
 • Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar
  den 24. maj 2018 kl. 12.30 - 16.00
  På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i...
 • Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS
  Nordhavn, den 17. maj 2018 kl. 09.00 - 12.50
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Konflikthåndtering - sådan tackler du vanskelige situationer
  den 7. maj 2018 kl. 08.45 - 16.45
  Kender du det, når en konflikt optrappes så meget, at den er svær at komme ud af? Vi møder alle problematikker i vores hverdag, som skal løses - og her har du chancen for at lære at løse dem, inden de vokser dig over hovedet. Dette kursus...
 • Esbjerg - byudvikling for 24 milliarder kr. 2018-2028
  Esbjerg, den 3. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Esbjerg er Danmarks offshore-centrum inden for både olie, gas og vind, og med regeringens nye aftale om Nordsø-olien, der fald faldt på plads i foråret 2017, har byen fået cementeret sin stilling. 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er...
 • Projekteringsledelse i praksis
  København, den 3. maj 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Projekteringsledelse er et komplekst emne og kræver mange færdigheder. Projekteringslederen skal kunne overskue hele byggeprocessen og sætte sig ind i de udfordringer, som kan opstå hele vejen igennem processen fra tilbud over tidsplan til færdiggørelse....
 • Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  den 2. maj 2018 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
  Nordhavn, den 24. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt...
 • Aalborg: De store projekter
  Aalborg, den 19. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst...
 • Køge: De store projekter
  Køge, den 12. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byudviklingen i Køge præges af en række store projekter i milliardskala, der gør Køge til en af Danmarks højdespringere, hvad byggevolumen angår. Blandt de store projekter er: Udvikling af den nye bydel Køge Kyst til 6 milliarder...
 • Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  den 12. april 2018 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Udlejning af kontorejendomme og kontorhoteller. KURSUS
  Nordhavn, den 5. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Odense - de store projekter 2018
  Odense SØ, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne....
 • AARHUS: De store projekter
  Aarhus C, den 8. marts 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. I 2016 voksede Aarhus Kommune med 5.045 indbyggere og overgik dermed forventningerne. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft...
 • Ny
  Byggeri af containerboliger
  Nordhavn, den 6. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Lempelsen af planloven, der nu tillader, at de midlertige containerboliger kan forblive stående i 10 år, kombineret med det enorme behov for studie- og ungdomsboliger sætter gang i byggeriet af containerboliger. Ifølge Københavns kommunes udmelding fra maj 2017,...
 • Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling 2018 - 2028
  Fredericia, den 1. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Indbyggertallet i Fredericia vokser i takt med, at området bliver mere attraktivt at bo og arbejde i. Der er nu 44.000 indbyggere i de 2 hovedbyer: Fredericia med 40.000 indbyggere og distributionsbyen Taulov med 4.000 indbyggere. Kommunen har i alt 50.000 indbyggere med 26.000...
 • Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
  Frederiksberg, den 27. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 får Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i...
 • Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr. 2018-2028
  Roskilde, den 21. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Roskilde har 87.000 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2028. Væksten i nettotilflytning til kommunen har 2007-2019 været på 14 procent. Alene...
 • Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 8. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Ny
  Højhusbyggeri. KURSUS
  Nordhavn, den 7. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået.  Højhuse...
 • Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
  Aarhus C, den 6. februar 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Generelt ønsker man at opføre op mod 500 nye almene boliger om året i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4.000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Aarhus C, den 31. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
  Nordhavn, den 30. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal bygges i alt 8.200 almene boliger i København frem mod 2025. De nye planlovsregler kræver, at 25 procent af boliger i de nye byudviklingsområder bliver almene boliger. Derfor bygges der nu alment overalt i de nye byområder, også de fashionable, og alment...
 • JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
  Aarhus C, den 23. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer benytter sig i betydelig grad af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og...
 • Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
  Aalborg, den 18. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg midtby har 1.026 butikker, hvilket er en stigning på 4 procent over de sidste tre år. Omsætningen er i samme periode steget 9 procent og lå på 11,7 milliarder kr. i 2016. Alene supermarkeder og varehuse omsatte for 5,3 milliarder kr. Overordnet bidrager...
 • Jylland: Contract Management i byggeriet
  Aarhus C , den 7. december 2017 kl. 08.45 - 16.00
  10Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet,...
 • Finansiering af ejendom
  Dragør, den 5. december 2017 til 6. december 2017
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde...
 • Jylland: Bæredygtig certificering af byggeri og ejendom - KURSUS
  Aarhus C, den 30. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Det er nu muligt at bæredygtigheds-certificere både nybyggerier og eksisterende ejendomme. Og alle slags byggerier kan nu certificeres - der er udarbejdet 5 sæt retningslinier for henholdsvis kontor og erhverv, bolig, hospitaler og sundhedshuse, uddannelse og...
 • ABT93 for ikke-jurister
  København V, den 30. november 2017 kl. 08.45 - 13.00
  Har du overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du indgår totalentrepriseaftaler? På dette ABT93-kursus får du en grundig introduktion til ABT93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise). På dette kursus om ABT 93 vil du...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Nordhavn, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.20
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
  Odense SØ, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Odense har nu fokus på at udvikle bymidten, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende. Der er utallige mindre og mellemstore projekter i gang ved siden af de helt store: Hospital, Universitet, Letbane, Odense Havn...
 • Sale and lease back. KURSUS
  Nordhavn, den 28. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Sale and leaseback er blevet et populær instrument til frigørelse af kapital. Sale and leaseback betyder, at ejeren af en ejendom - kontor, industri mm, sælger faciliteter til en investor, og herefter leaser ejendommen af investoren. Seminaret stiller skarpt på de nye...
 • Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
  Aarhus C, den 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  aBehovet for boliger til ældre og seniorer vil stige voldsomt, når andelen af den ældre del af befolkningen i fremtiden eksploderer. I Aarhus vil der i 2040 være 24.000 flere borgere over 60 år, og 3.000 flere vil lide af en demens-sygdom. Ønsket om...
 • Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Aarhus C, den 22. november 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
  Køge, den 16. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende 10 år. Med til at drive udviklingen er udvidelsen af Køge Bugt motorvejen, samt den hurtige togforbindelse til...
 • Bæredygtigt byggeri og ejendom. KURSUS
  Nordhavn, den 14. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Det er nu muligt at bæredygtigheds-certificere både nybyggerier og eksisterende ejendomme. Og alle slags byggerier kan nu certificeres - der er udarbejdet 5 sæt retningslinier for henholdsvis kontor og erhverv, bolig, hospitaler og sundhedshuse, uddannelse og...
 • Den nye planlov og butikker. KURSUS
  Hellerup, den 8. november 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I juni 2017 vedtog Folketinget moderniseringen af planloven med nye rammer for detailhandlen. Moderniseringen trådte i kraft den 15. juni 2017. Den nye planlov indeholder en række tiltag, som...
 • Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
  Nordhavn, den 2. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i...
 • Jylland: Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  Aarhus C , den 2. november 2017 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Hellerup, den 1. november 2017 kl. 09.00 - 12.50
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Jylland: Sådan laver du udbudsmaterialet
  Aarhus C , den 1. november 2017 til 2. november 2017
  På dette to dages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale – det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontrakt. Du får overblik over, hvordan du arbejder med udbudsmaterialet. Og du bliver...
 • Jylland: Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  Aarhus C , den 1. november 2017 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Aarhus Nord - De store projekter 2017-2027
  Aarhus C, den 31. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Det er i Aarhus Nord vi vil se den største byudvikling i Aarhus inden for den nærmeste fremtid. Med den nye letbane, der åbner 2017, bliver området attraktivt for nye beboere, samt større og mindre virksomheder. Aarhus Nord består af Christiansbjerg,...
 • Udvidet contract management – kontraktstyring
  København V, den 31. oktober 2017 kl. 09.45 - 17.00
  Forudsætning for at deltage Dette kursus er et tilbud til dig, der har taget Nohrcon-kurset  Contract Management for udbudssektoren  eller  Contract Management i byggeriet . Deltagelse ved disse kurser eller anden grundlæggende kendskab til kontraktstyring...
 • Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
  Nordhavn, den 25. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Valby er et af Københavns store byudviklingsområder, med en befolkning på 52.809 og som fortsat er opadgående. Udviklingen koncentrerer sig hovedsageligt i Valby Syd, der udgøres af FL Smidth-området, det tidligere Grønttorvsområde...
 • Ekspropriation i praksis
  København SV, den 24. oktober 2017 kl. 08.45 - 15.45
  Reglerne om ekspropriation kan være svære at gennemskue - derfor har vi sammensat dette kursus, der giver dig en introduktion til området. Ved at deltage får du følgende med hjem: – Du ved hvornår, der er tale om en ekspropriation. – Du...
 • Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
  Nordhavn, den 11. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Ønsket om højkvalitetsboliger til +65-årige er kraftigt stigende.  Gruppen af ældre over 65 år er nu på 20 procent af befolkningen og udgør en gruppe på 1,1 millioner personer - en stigning på 250.000 personer på 10...
 • Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS
  Hellerup, den 10. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
  Middelfart, den 5. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Middelfart ligger centralt i landet som den fynske del af Trekantområdet, og er dermed med i Trekantområdets samarbejde om at styrke området som kulturmetropol og som Danmarks produktionscentrum. Befolkningstallet i Middelfart vil stige fra 37.920 indbyggere i 2016 til 39.605...
 • Den nye Planlov - ændringer og løsninger. KURSUS
  Hellerup, den 3. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I september...
 • Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS
  Aarhus C, den 28. september 2017 kl. 09.00 - 12.40
  På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...
 • Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster
  Roskilde, den 27. september 2017 kl. 09.00 - 16.30
  De seneste år har vi set voldsomme storme, som har medført stormflod og oversvømmelse af lavtliggende kystnære arealer. Byer, havneområder, broer og naturområder oversvømmes, og havet æder sig ind i landet. På denne konferencedag kan du...
 • Omdannelse af erhverv til bolig
  Nordhavn, den 26. september 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kontorledigheden ligger på omkring 10 procent i København og omfatter lokaler med både central og især mere perifer beliggenhed. Forventningen er, at flere mindre hensigtsmæssige kontorer i Københavns centrum vil blive fraflyttet, idet lejerne finder frem...
 • Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser. KURSUS
  Hellerup, den 21. september 2017 kl. 09.00 - 12.40
  På seminaret kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...