Udvikler på HCA-projekt til 6,5 milliarder i Nordhavn arbejder videre trods modstand fra forvaltningen

Udvikler på HCA-projekt til 6,5 milliarder i Nordhavn arbejder videre trods modstand fra forvaltningen

Mandag den 19. juni 2017 skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til både det 127.500 kvm store H.C. Andersen Adventure Tower, som omfatter en forlystelsespark og et 280 meter højhus samt det 283.000 kvm store projekt Great Northern, som omfatter 2 tårne på 330 og 190 meter. Forvaltningen vender tommelen ned, men udviklerne arbejder videre.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

H.C. Andersen Adventure Tower
T: +45 2093 2030

Som Byens Ejendom kunne afsløre den 15. juni 2017, har forvaltningen indstillet, at både projektet H.C. Andersen Adventure Tower og Great Northern afvises. Indstillingen sker med henvisning til, at projekterne ikke er i overensstemmelse med masterplanen for udviklingen af Nordhavn, som ligger til grund for de hidtil vedtagne lokalplaner i området.

Ifølge Børsen har selskabet H.C. Andersen Adventure Tower, som ejes af Kurt Immanuel Pedersen og John Christensen, dog ikke ladet sig slå ud af den melding.

- Forvaltningens indstilling er som forventet, da vores projekt går imod planerne for området. Vi vil gerne i gang noget før og arbejde med større højder, og derfor er der behov for et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan, siger Kurt Immanuel Pedersen, der er administrerende direktør i H.C. Andersen Adventure Tower, til avisen.

Selskabet har alliereret sig med BIG og Züblin i arbejdet med at realisere et højhus på 280 meter og 99.000 kvm samt 30.000 kvm byggeri i forlystelsesparken. Projektet omfatter derudover 36.000 kvm parkering i konstruktion med 9.000 kvm i plint ved tårnet og 27.000 kvm placeret i de offentligt tilgængelige friarealer. Rundt om forlystelsesparken på 45.000 kvm forventes 30.000 kvm offentligt tilgængeligt friareal.

Projektet skal udover forlystelser rumme blandede funktioner i form af boliger, erhverv, hotel, og detailhandel. Der er afsat 6.000 kvm til almene boliger. Det hele skal opføres på en 85.000 kvm stor grund over for krydstogtterminalen på Oceankaj, hvilket giver en bebyggelsesprocent på 150 procent.

Det "konkurrerende" projekt Great Northern tænkes opført på samme grund og omfatter 283.000 kvm byggeri. Her er grundstørrelsen og dermed også bebyggelsesprocenten ifølge forvaltningen endnu ukendt.

Tommy Blindkilde, 17. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


24. august 2017
Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS - Program09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Grundlag for rådgiveransvar - offentligt og privat byggeri

Lars Gregersen, Partner, Advokat, Delacour


09.55

Rådgiverens rolle i byggeprocessen


10.30

Ansvarsfordeling mellem rådgiver, bygherre, entreprenør og leverandør. Konkrete eksempler


10.50

Ansvarsfordeling mellem rådgiveren og evt. andre rådgivere. Konkrete eksempler


11.10

Kaffepause


11.35

Ansvarssituationer – projektering, udbud, udførelsesfasen, tilsyn, økonomiske overskridelser


12.05

Rådgiverens ansvarsforsikring


12.25

Forebyggelse af erstatningsansvar


12.45

Spørgsmål og afslutning


12.55

Frokost


Nye talere

Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik