Danmark skal inden for de næste 2 år have et eksperimentelt miljø med både land- og byområder for førerløse biler i et område med forskellige vejtyper og transportbehov, så det kan afprøves, hvordan de førerløse biler fungerer i en dansk samfundsmodel. Desuden skal der laves en ny fremsynet handlingsplan for den hjemlige transport, der tager højde for den teknologiske udvikling.

Ny teknologier vil vende op og ned på alle dele af transportsektoren, og derfor er tiden kommet til at tænke i helt andre baner, hvis ikke Danmark skal blive hægtet af udviklingen. Sådan lyder en del af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra SIRI-Kommissionen.

Rapporten er blandt andet forfattet af repræsentanter fra transportbranchen og nogle af de virksomheder, der udvikler førerløse biler, og Siri-Kommissionens to formænd Ida Auken og Thomas Damkjær Petersen opfordrer nu politikere og myndigheder til at sikre en mere langtidsholdbar planlægnings- og investeringsstrategi på transportområdet.

- Den teknologiske udvikling, ikke mindst på transportområdet, går allerede stærkt, men det kommer til at gå endnu hurtigere, end langt de fleste kan forstille sig. Derfor er det vigtigt, at vi stopper op og gentænker, hvordan vi bruger de mange milliarder kr., der postes i infrastrukturen herhjemme, siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Investeringer i infrastruktur har ofte et sigte på 10, 20 eller 30 år, og derfor er tiden kommet til at vise rettidig omhu, mener Ida Auken.

- Kommissionen anbefaler derfor, at vi snarest får en ny handlingsplan for Danmarks infrastruktur, der passer til fremtidige behov og udfordringer. Den skal naturligvis inddrage de nye teknologiske spillere, så vi sikrer mobilitet fra dør til dør, mindre trængsel og renere miljø, siger det radikale folketingsmedlem.

Et af de helt centrale områder, hvor Danmark hurtigst muligt skal vågne op fra tornerosesøvnen, er de førerløse biler. Her er budskabet fra de 2 kommissionsformænd ikke til at tage fejl af.

- De første spæde skridt omkring førerløse biler er taget, men Danmark bør være langt mere ambitiøs på feltet. Derfor skal der inden for de næste 2 år være etableret et eksperimentelt miljø for førerløse biler i et område med forskellige vejtyper og transportbehov. Vi skal udnytte, at vi i Danmark har en god infrastruktur og er gode til dataindsamling. Det giver os en unik mulighed for, at indsamle trafikdata og borger- og brugererfaringer, som kan belyse, hvilke borgernære behov de førerløse biler skal opfylde, og hvordan man for eksempel etablerer effektiv samkørsel. Desuden er det essentielt at koble de førerløse biler digitalt til resten af trafikarbejdet, så de bliver del af en effektiv, let tilgængelig og sammenhængende mobilitet, siger Ida Auken og Thomas Damkjær Petersen.

De 2 formænd for SIRI-Kommissionen mener, at eksperimentet skal finansieres med 100 millioner kr. af tilbageløbsmidler fra infrastrukturpuljen, og at arbejdet skal resultere i en national strategi for førerløse biler, udarbejdet af forskere, brugere, producenter og myndigheder i fællesskab.

Læs mere af artiklen
Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027

Afholdes 14. september 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.45

Københavns…Københavns Kulturcenter , Drejervej 15-17, 2400 København NV

Tilmeld

Baggrund

Københavns Nordvestkvarter og Nørrebro har i de seneste år udviklet sig fra at være et nedslidt, gammelt arbejderkvarter til at være en hip bydel med stigende boligpriser og et stort udbud af cafeer, restauranter og specialbutikker. Området har fortsat et stort udviklingspotentiale og bliver endnu mere attraktivt som følge af etableringen af Cityringen i 2019 med tre stationer på Nørrebro. Endnu en metrolinie er planlagt og skal forbinde Nørrebro med Gladsaxe.

Der bliver sat yderligere skub i udviklingen med kommunens områdefornyelsesplaner i bl.a. en milliardstor byfornyelse på Bispebjerg og Fuglekvarteret i Nordvest, samt Mjølnerparken og Rantzausgade/Blågårdskvarteret på Nørrebro.

 

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Københavns Kommune, boligorganisationerne FSB, AKB og AAB samt Landsbyggefonden underskrev i 2016 en aftale om, at samarbejde om moderniseringen af boligområderne omkring Bispebjerg kirkegård. Planen forventes at medføre investeringer til omkring 1 milliard kr. frem til 2024. Der skal bl.a. arbejdes med renovering af beboelsesejendomme, klimasikring, grønne områder og modernisering af Frederiksborgvej, der skal udvikles til en attraktiv grøn gade med et varieret handelsliv.

Pia Nielsen , Direktør, FSB

10.00 Miljøpunkt Nørrebro arbejder for lukning af Åboulevarden som en fælles løsning for byudvikling, skybrudshåndtering og trafik, der samtidig skaber helt nye grønne arealer i byen. Status og perspektiver for projektet. Hvordan kan man ellers tilføre Nørrebro rekreative og miljømæssige kvaliteter?

Anders Jørn Jensen , Centerleder, Miljøpunkt Nørrebro

10.25 ’Blågårdsvision og idékatalog’ skal danne grundlag for udviklingen af Blågårdsgade kvarteret. Med visionen vil man inddrage områdets borgere og brugere med henblik på en omdannelse og styrkelse af kvarteret.  Hvad går visionerne ud på, og hvilket potentiale for byfornyelse er der i området?

Stine Poulsen , Landskabsarkitekt MAA og associeret partner, Rubow Arkitekter

10.50
11.20 Ejendomsselskabet Norden vil investere 300-400 millioner kr. i at omdanne det forladte Landsarkiv på Nuuks Plads ved Jagtvej til 170 boliger i 15-20 etager. I 2013 blev bygningerne overtaget af Freja Ejendomme, der indledte forhandlinger med flere interesserede investorer og endte med et samarbejde med Ejendomsselskabet Norden om at udvikle ejendommen. Tegnestuen Over Byen sætter stregerne. Københavns Kommune har i 2016 godkendt startredegørelsen for projektet. Hvad er status og nyeste udvikling på projektet?

Carsten Rasmussen , Udviklingsdirektør , Freja Ejendomme

11.45 Københavns Nordvestkvarter er ved at blive Københavns nye smarte bydel. Rørbæk og Møller Arkitekter flyttede i 2016 i nye lokaler på Thoravej i Nordv est. De lyse nyrenoverede lokaler har tilbage i 1920'erne rummet Thor Dampvaskeri. Hvorfor er firmaet flyttet til Nordvest? Hvilke fordele byder bydelen på for kreative erhverv? Hvordan kan Nordvest bedst udvikles fremover?

Nicolai Overgaard , Arkitekt MAA, Partner, Administrerende direktør, Rørbæk og Møller Arkitekter

12.10 Nørrebro gennemgår i disse år voldsomme forandringer, ikke mindst som følge af trafikale tiltag med bl.a. sanering af Nørebrogade og det kommende anlæg af metro med 4 stationer inden for bydelen. Hvad vil disse forandringer betyde for butikker i bydelen. Lejeniveauet, butikstyper, kunder.

Uwe Brodersen , Sekretær i Nørrebro Handelsforening, Nørrebro Handelsforening

12.35
12.45
09.35 Med et arkitektonisk løft skal Nørrebro og Nordvest have en ny og mere positiv identitet til gavn for dem, der bor i området. De fysiske forbedringer skal understøtte sammenholdet, lægge op til sociale og kulturelle aktiviteter og tiltrække nye investeringer i erhverv og boligforbedringer. Blandt de mange projekter i de 2 områder findes bl.a. uddannelsesbyggerier, hospitalsbyggerier, renovering af almene boliger, udvikling af infrastruktur og omdannelse af bybilledet. Hvilke store projekter er der på Nørrebro og i Nordvest, hvilke er på trapperne, og hvad kommer de fysiske forbedringer til at betyde for områderne?
09.35 På Nørrebro bliver hver 4. ejerlejlighed solgt i løbet af blot en måned fra til salg-skiltet kommer op i vinduet. I Nordvest er andelen lidt mindre. Til sammenligning er det for byen som helhed ca. 17 procent, eller hver sjette ejerlejlighed, der bliver solgt inden for en måned. Dermed er Nørrebro og Nordvest nogle af de mest foretrukne bydele blandt de københavnske boligkøbere. Hvad kommer metrobyggeriet og den generelle byfornyelse til at betyde for ejendomsmarkedet? Hvordan forventes prisudviklingen at se ud over de næste 10 år?
10.00 Mjølnerparken skal udvikles og renoveres, så det lukkede område åbnes med etablering af strøggade, omdannelse af stuelejligheder til butikslokaler og anlæg af en grøn cykelsti gennem området. Derudover skal flere af lejlighederne sammenlægges, så der gøres plads til større familier. Der skal desuden laves helt nye facader, pladser og beplantning samt etablering af tagterrasser og penthouselejligheder, for på den måde at skabe attraktive boliger i området. Hvordan forventes sammensætningen af områdets beboere at ændre sig, og hvad er status på renoveringen? Hvordan forventes projektet udbudt?
10.25 På det gamle DSB-areal ved Nørrebro station skal der nu bygges 650 studieboliger. Planen er at opføre 6 punkthuse med 6-7 etager, samt et tårn med 29 etager. Dette giver et samlet nybyggeri på ca. 31.000 kvm. Området Borgmestervangen hvor byggeriet skal foregå, har en attraktiv placering med den nye planlagte metrostation, som kommunen vurderer vil gøre området til Danmarks 3. største trafikknudepunkt. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvad er status og tidshorisont på projektet? Arkitema er arkitekten bag projektet.
11.20 Nørrebros infrastruktur står overfor en omvæltning med 4 nye metrostationer, hvor især Nørrebro station med sin s-togsstation, en ny metrostation, og på sigt måske også en metroforbindelse til Gladsaxe, bliver et af Københavns travleste trafikknudepunkter. Københavns Kommune har bedt COBE Arkitekter udarbejde et samlet idéoplæg for området omkring Nørrebro Station. COBE skal sætte fokus på, hvordan byrummene kan komme til at se ud, og hvordan de kan fungere, så der bliver bedre muligheder for handel og aktiviteter i området. Idéoplægget omfatter Glenteparken og forløbet langs højbanelinjen til det centrale område omkring krydset Frederikssundsvej/Nørrebrogade/Lygten/Nordre Fasanvej. Her ligger 'Skodagrunden', Lyngsies Plads og Bazargrunden, som også skal i spil, ligesom der skal skabes en god sammenhæng til Borgmestervangen og Mimersparken. Kommunen vil bruge idéoplæg i sin videre plan- og budgetproces. COBE er kendt fra flere markante byudviklingsprojekter i København. I Nørrebro-sammenhæng er tegnestuen bl.a. arkitekt bag Nørrebro bibliotek.
11.45 Nørrebro har et pulserende og alsidigt handelsliv, og den nye metro Cityringen vil det blive lige så attraktivt for erhverv- og boligejere at placere sig på Nørrebro som i City. Cityringen skal være færdig medio 2019, og 4 nye stationer er nu ved at blive etableret. Med  Den øgede tilgængelighed vil føre til nye typer af virksomheder, butikker og beboere. De nye stationsområder vil skabe rum for nye udviklingsområder og gennemstrømningen i kvarteret vil finde nye veje. Her kommer især Nørrebro station til at spille en central rolle, da den bliver et af Danmarks største trafikknudepunkter. Hvad vil Cityringen betyde for handelslivet og byudviklingen på Nørrebro og i Nordvest, og hvilke områder vil blive kvarterenes nye pulsårer?
11.45 Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune har planer om at etablere en ny letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe. Det forventes at letbanen vil få 36.000 daglige brugere, hvis anlægget kommer op i størreslesordenen af 2 milliarder kr. Hvad er status og tidsplan for letbanen? Hvilken betydning vil den få for de områder, den berører?
12.10 Hvordan kommer Nørrebro til at udvikle sig i de kommende år socialt, trafikalt, handelsmæssigt? Hvad vil de store kvartersaneringsprojekter i bl.a. Fuglekvarteret og Mjølnerparken, samt sanering af Nørrebrogade og det kommende anlæg af metro med 4 stationer indenfor bydelen betyde for Nørrebro? Lokaludvalgets prioritetssager.
12.10 Beauvaisgrunden på 18.830 kvm ved Lyngbyvej på Ydre Nørrebro skal udvikles så 25 procent af området udlægges til boliger, mens 75 procent udlægges til erhverv. En del af grunden er i 2016 blevet solgt til Lejerbo, som vil opføre 69 almene boliger for 160 millioner kr. på grunden.  
12.45
12.45 Hvilken betydning har de nye trafikale forhold, hvor sanering af trafikken på Nørrebrogade spiller en central rolle, for bylivet - handel, restauranter og trafikstrømme. Hvilke erfaringer har man gjort sig, og hvad vil de betyde for de fremtidige tiltag?
12.45 Nørrebro er blevet trendy, og boligpriser på de mest attraktive steder er blandt de hurtigst voksende i København. Selv flere måneders bandekonflikt kan ikke skræmme tilflyttere væk fra bydelen. Men mod alle odds er det ikke sket, oplyser Home.
12.45 CPH Containers åbner nyt madmarked på Nørrebro. Det nye madmarked hedder Verdenshjørnet. Det skal sætte fokus på lækker mad fra Nørrebros mange forskellige madkulturer. Madmarkedet skal være Nørrebros nye fælles samlingssted og bygge bro mellem bydelens mange forskellige kulturer.
12.47
14.10 KAB er i gang med at omdanne en ældre ejendom i Thorsgade på Nørrebro, som ejes af Arbejde Adlers Hus. Ejendommen er nedslidt og Arbejde Adlers Hus har valgt en løsning, der kan omdanne huset til en kombination af almene boliger og sociale formål fordelt på 6-7.000 kvm. Planen er at opføre forskellige typer almene boliger, der indgår i et socialt forpligtende fællesskab, som bl.a. er baseret på at tænke bygningsdrift og socialt fællesskab sammen.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Claus B. Hansen

Arkitekt i Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Jes Randrup

Koncernkommunikationschef i DLG

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Per Bro

Byggechef i Boligselskabet Sjælland

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom