Transportinvesteringer skal have større fokus på førerløse biler

Transportinvesteringer skal have større fokus på førerløse biler

Danmark skal inden for de næste 2 år have et eksperimentelt miljø med både land- og byområder for førerløse biler i et område med forskellige vejtyper og transportbehov, så det kan afprøves, hvordan de førerløse biler fungerer i en dansk samfundsmodel. Desuden skal der laves en ny fremsynet handlingsplan for den hjemlige transport, der tager højde for den teknologiske udvikling.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

IDA
T: +45 3318 4848

Ny teknologier vil vende op og ned på alle dele af transportsektoren, og derfor er tiden kommet til at tænke i helt andre baner, hvis ikke Danmark skal blive hægtet af udviklingen. Sådan lyder en del af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra SIRI-Kommissionen.

Rapporten er blandt andet forfattet af repræsentanter fra transportbranchen og nogle af de virksomheder, der udvikler førerløse biler, og Siri-Kommissionens to formænd Ida Auken og Thomas Damkjær Petersen opfordrer nu politikere og myndigheder til at sikre en mere langtidsholdbar planlægnings- og investeringsstrategi på transportområdet.

- Den teknologiske udvikling, ikke mindst på transportområdet, går allerede stærkt, men det kommer til at gå endnu hurtigere, end langt de fleste kan forstille sig. Derfor er det vigtigt, at vi stopper op og gentænker, hvordan vi bruger de mange milliarder kr., der postes i infrastrukturen herhjemme, siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Investeringer i infrastruktur har ofte et sigte på 10, 20 eller 30 år, og derfor er tiden kommet til at vise rettidig omhu, mener Ida Auken.

- Kommissionen anbefaler derfor, at vi snarest får en ny handlingsplan for Danmarks infrastruktur, der passer til fremtidige behov og udfordringer. Den skal naturligvis inddrage de nye teknologiske spillere, så vi sikrer mobilitet fra dør til dør, mindre trængsel og renere miljø, siger det radikale folketingsmedlem.

Et af de helt centrale områder, hvor Danmark hurtigst muligt skal vågne op fra tornerosesøvnen, er de førerløse biler. Her er budskabet fra de 2 kommissionsformænd ikke til at tage fejl af.

- De første spæde skridt omkring førerløse biler er taget, men Danmark bør være langt mere ambitiøs på feltet. Derfor skal der inden for de næste 2 år være etableret et eksperimentelt miljø for førerløse biler i et område med forskellige vejtyper og transportbehov. Vi skal udnytte, at vi i Danmark har en god infrastruktur og er gode til dataindsamling. Det giver os en unik mulighed for, at indsamle trafikdata og borger- og brugererfaringer, som kan belyse, hvilke borgernære behov de førerløse biler skal opfylde, og hvordan man for eksempel etablerer effektiv samkørsel. Desuden er det essentielt at koble de førerløse biler digitalt til resten af trafikarbejdet, så de bliver del af en effektiv, let tilgængelig og sammenhængende mobilitet, siger Ida Auken og Thomas Damkjær Petersen.

De 2 formænd for SIRI-Kommissionen mener, at eksperimentet skal finansieres med 100 millioner kr. af tilbageløbsmidler fra infrastrukturpuljen, og at arbejdet skal resultere i en national strategi for førerløse biler, udarbejdet af forskere, brugere, producenter og myndigheder i fællesskab.

Tommy Blindkilde, 16. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


14. september 2017
Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027 - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Ejendomsmarkedet på Nørrebro og i Nordvest 2017-2027

På Nørrebro bliver hver 4. ejerlejlighed solgt i løbet af blot en måned fra til salg-skiltet kommer op i vinduet. I Nordvest er andelen lidt mindre. Til sammenligning er det for byen som helhed ca. 17 procent, eller hver sjette ejerlejlighed, der bliver solgt inden for en måned. Dermed er Nørrebro og Nordvest nogle af de mest foretrukne bydele blandt de københavnske boligkøbere. Hvad kommer metrobyggeriet og den generelle byfornyelse til at betyde for ejendomsmarkedet? Hvordan forventes prisudviklingen at se ud over de næste 10 år?


10.00

Byfornyelse på Bispebjerg til 1 milliard

Københavns Kommune, boligorganisationerne FSB, AKB og AAB samt Landsbyggefonden underskrev i 2016 en aftale om at samarbejde om moderniseringen af boligområderne omkring Bispebjerg kirkegård. Planen forventes at medføre investeringer til omkring 1 milliard kr. frem til 2024. Der skal bl.a. arbejdes med renovering af beboelsesejendomme, klimasikring, grønne områder og modernisering af Frederiksborgvej, der skal udvikles til en attraktiv grøn gade med et varieret handelsliv.

Pia Nielsen, Direktør, FSB


10.25

Udvikling af Blågårdsgade kvarteret

’Blågårdsvision og idékatalog’ skal danne grundlag for udviklingen af Blågårdsgade kvarteret. Med visionen vil man inddrage områdets borgere og brugere med henblik på en omdannelse og styrkelse af kvarteret.  Hvad går visionerne ud på, og hvilket potentiale for byfornyelse er der i området?

Stine Poulsen, Landskabsarkitekt MAA og associeret partner, Rubow Arkitekter


10.50

Kaffepause


11.20

Boliger i 22 etager på Nuuks Plads - den seneste udvikling

Ejendomsselskabet Norden vil investere 300-400 millioner kr. i at omdanne det forladte Landsarkiv på Nuuks Plads ved Jagtvej til 170 boliger i 15-20 etager. I 2013 blev bygningerne overtaget af Freja Ejendomme, der indledte forhandlinger med flere interesserede investorer og endte med et samarbejde med Ejendomsselskabet Norden om at udvikle ejendommen. Tegnestuen Over Byen sætter stregerne. Københavns Kommune har i 2016 godkendt startredegørelsen for projektet. Hvad er status og nyeste udvikling på projektet?

Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør , Freja Ejendomme


11.45

Hvordan skal Nordvest udvikles?

Københavns Nordvestkvarteret er ved at blive Københavns nye smarte bydel. Rørbæk og Møller Arkitekter flyttede i 2016 i nye lokaler på Thoravej i Nordv est. De lyse nyrenoverede lokaler har tilbage i 1920'erne rummet Thor Dampvaskeri. Hvorfor er firmaet flyttet til Nordvest? Hvilke fordele byder bydelen på for kreative erhverv? Hvordan kan Nordvest bedst udvikles fremover?

Nicolai Overgaard, Arkitekt MAA, Partner, Administrerende direktør, Rørbæk og Møller Arkitekter


12.10

Trafikale ændringer og handelsmønstre på Nørrebro

Nørrebro gennemgår i disse år voldsomme forandringer, ikke mindst som følge af trafikale tiltag med bl.a. sanering af Nørebrogade og det kommende anlæg af metro med 4 stationer inden for bydelen. Hvad vil disse forandringer betyde bor butikker i bydelen. Lejeniveauet, butikstyper, kunder.

Uwe Brodersen, Sekretær i Nørrebro Handelsforening, Nørrebro Handelsforening


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.45

Frokost


Nye talere

Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028

Miljø og teknik