Nye Talere

Marie Bockhahn

Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater

taler på:

Planloven og lokalplaner - de nye ændringer. KURSUS
Bo Pedersen

Bo Pedersen

i MOE A/S

taler på:

TRÆ - etagebyggeri - udfordringer
Frederik Spanning

Frederik Spanning

Administrerende direktør i Cree Danmark

taler på:

TRÆ - etagebyggeri - udfordringer
Lars Hetmar

Lars Hetmar

i MOE A/S

taler på:

BR18 krav til brandsikring - forbedringer
Per Juulsen

Per Juulsen

Direktør i Kollegiekontoret, Århus

taler på:

AARHUS: de store projekter
Jeppe Toxværd

Jeppe Toxværd

i MOE A/S

taler på:

BR18 krav til brandsikring - forbedringer
Steen Royberg

Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nordicals

taler på:

AALBORG: De store projekter