Året er snart omme, men for modulbyggeriet er det endnu kun begyndelsen. Efterspørgslen på midlertidige moduler bliver større, og især virksomheder i vækst ser potentiale i at leje moduler frem for at investere i permanent byggeri.

Byggeriet i Danmark er i vækst, og det mærkes også i modulbranchen, hvor danskerne ellers halter bagefter de andre nordiske lande. Der er nemlig stor fleksibilitet ved at leje midlertidige moduler, fordi der ikke er kapitalbinding. Det gør modulerne mere attraktive end permanent byggeri, fordi der ikke er penge ude at svømme.

- Modulbyggeriet i Danmark er kun lige startet. Der har ikke været det samme fokus på midlertidige moduler herhjemme som i for eksempel Sverige, hvor de i mange år har kendt til fordelene ved fleksible løsninger. Nu begynder vi at få øjnene op for det, fordi det giver nogle muligheder og friheder, som passer godt til den vækstkultur vi er i lige nu, forklarer Claus Weppler direktør i Temporent Danmark, der udlejer moduler til blandt andet kontormiljøer, skoler og daginstitutioner.

Når virksomheder, skoler eller daginstitutioner vækster, betyder det, at pladsen før eller siden bliver for trang. Men ligeså hurtigt som behovet for ekstra plads opstår, ligeså hurtigt kan det gå den anden vej.

- Fordelen ved midlertidige moduler er selvfølgelig, at virksomheder eller kommuner ikke løber den samme risiko, som hvis de går ud og bygger nyt eller investerer i mursten. Vi ved alle sammen, at behovet for plads hurtigt kan ændre sig, fordi samfundet og økonomien er en dynamisk størrelse, siger Claus Weppler.

NB! Midlertidige boliger - de nye muligheder. Konferencen afholdes d. 6. marts 2018.

Samtidig betyder et øget fokus på indeklima, at moduler med tidssvarende indeklimaløsninger bliver mere attraktive. Ofte er modulerne fra Temporent længere fremme på indeklima-fronten end eksisterende bygninger. Derfor forventer Temporent også, at der i 2018 kommer en større efterspørgsel på de nye NOVA-moduler, der lever op til det gældende bygningsreglement. For selvom der i Sverige har været stort fokus på indeklima i mange år, er danskerne kun lige ved at få øjnene op for den forskel et godt indeklima gør for vores sundhed, produktivitet og indlæring.

- Der er nok en modning på vej fra beslutningstagerne om, at indeklimaet har stor betydning. Jeg håber, at vi kommer til at se den modning vokse i 2018, for her er vi meget langt fremme og kan tilbyde moduler med både solceller, varmepumpe, ventilationsstyring og god isolering, lyder det fra Claus Weppler.

De nye NOVA-moduler har ikke kun energi- og indeklimamæssige fordele. Som noget nyt er trapper og elevatorer bygget inde i modulerne, så det er nemt at færdes mellem etagerne. Det vækker især interesse hos virksomheder, der har stort fokus på komfort og arbejdsmiljø.

Læs mere af artiklen
Midlertidige boliger - de nye muligheder

Afholdes 6. marts 2018

Klokken kl. 09.00 - 12.40

DOCKENDOCKEN , Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Tilmeld

Baggrund

Lempelsen af planloven, der nu tillader, at de midlertidige containerboliger kan forblive stående i 10 år, kombineret med det enorme behov for studie- og ungdomsboliger sætter gang i byggeriet af containerboliger.

Ifølge Københavns kommunes udmelding fra maj 2017 vil der kunne opstilles omkring 800 midlertidige boliger i København. Af nogle ejendomsudviklere vurderes potentialet til at være helt op mod 20.000 containerboliger i København.

Boligerne vil især kunne ligge i byens perspektivområder, hvor der først om en årrække skal bygges – nemlig Nordhavn, Godsbaneterrænet, Refshaleøen og Kløverparken.

Også andre byer, heriblandt Aarhus og Fredericia, har allerede nogle erfaringer med containerboliger, eller forbereder midlertidige boligprojekter. I flere byer er containerboliger allerede en realitet.


Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 CPH Village har søgt om lov til at opstille 88 2-værelses containerboliger med plads til 176 studerende på Refshaleøen. De mobile boliger skal stå i 10 år, hvis der skal være en bæredygtig økonomi i det. CPH Village, der blev stiftet i 2014, har en vision om at bygge 2.000 mobile containerboliger, som kan flyttes rundt i byen efter behov.

Frederik Noltenius Busck , Partner, CPH Village

10.00 Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til en strategi for midlertidige studieboliger. Ifl. dokumentet skal København have så mange midlertidige studieboliger som muligt. Kommunen er indstillet på at dispensere fra en del af bestemmelserne i lokalplaner - eksempelvis fra placering af byggefelter. Der vil dog stadig blive stille krav til studieboligernes arkitektur under hensynstagen til deres midlertidige karakter. Med strategien lægges op til, at de midlertidige studieboliger er med til at prøve nye koncepter af, at de er eksperimenterende i boformen og skaber nye innovative studiemiljøer. For at sikre, at de midlertidige boliger reelt er midlertidige, stiller Kommunen krav om en exit-strategi som en forudsætning for dispensationen. Det vil sige, at ansøgeren skal redegøre for, hvordan boligerne forventes afviklet og eventuelle bygninger fjernet efter udløb af dispensationsperiode.

Morten Christiansen , Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Frederik Munk , Fuldmægtig, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

10.25 Mutopia har udarbejdet en plan for et modulhotel og ungdomsboliger på Docken i Nordhavn. Der er tale om et nyt hotelkoncept, der nu er på vej til Danmark. Hvad går konceptet ud på, hvilke fordele har det for bygherren og kunden, og hvorfor er Nordhavn et godt sted at opføre hotellet på? Og skal hotellet blive i Nordhavn eller er det tænkt som "en midlertidig aktivitet?" Hvilke erfaringer med midlertidige aktiviteter på havneområder har Mutopia ellers?

Kristina Jordt Adsersen , Principal architect, Mutopia

10.50
11.20 Et nyt koncept for containerhusbåde med navnet Urban Rigger er udviklet af Udvikling Danmark i samarbejde med Bjarke Ingels Group, BIG, som arkitekt. Den første prototype ligger på Refshaleøen i København. En Urban Rigger består af 12 studielejligheder på mellem 24 og 27 kvm, som er indrettet i skibscontainere i 2 niveauer ovenpå en flydende betonponton. Urban Rigger er udstyret med solpaneler, power banks, varmepumper og indbygget vandvarmeanlæg, således at der udvindes energi fra havvandet. BIG står også bag designet af et nyt byggeri i Amsterdam med 380 0-energilejligheder, 4.000 kvm erhvervs- og fællesarealer, parkeringskælder med 240 pladser samt mulighed for op til 30 husbåde, alt sammen flydende på vand. Barcode Architects er BIGs partner i projektet.

Rasmus Rømling , Direktør, Urban Rigger

11.45 Hvilke krav er der i forhold til Bygningsreglementet BR15 og BR 18 og midlertidige boliger? Sundhedsskadelige materialer, brandisolering, lyddæmpning og... Og hvordan fungerer det i praksis? Container Living specialiserer sig i containerbyggeriet og er lige nu i gang med at udvikle 30 containerboliger indrettet som 3 punkthuse i Roskildes kreative bydel Musicon, samt en containerbebyggelse i Fredericias nye bydel Kanalbyen. Begge tegnet af Arkiterma.

Brian Gade , Adm. direktør, Container Living

12.10 Netop vedtagne ændringer af planloven åbner op for midlertidige anvendelser, mens der fx afventes en byudvikling i et område. For midlertidige studieboliger er der givet mulighed for en midlertidig anvendelse i op til 10 år. Der vil dog være grænser for størrelsen af de projekter, der kan gennemføres efter de nye muligheder for dispensation til midlertidig anvendelse. Herudover vil andre miljøretlige regelsæt have betydning for den midlertidige anvendelse.

Marie Bockhahn , Advokat, Horten Advokater

12.35
12.40
12.10 Forlængelsen af opstillingstiden til 10 år har forbedret økonomien bag midlertidige boliger. Men hvordan hænger økonomien bag midlertidige boliger i øvrigt sammen? Hvad skal man tage i betragtning ved projektets start, og hvordan forbereder man en exit-strategi?
12.40 Boligselskabet Lejerbo har planer om at opføre op til 3.000 containerboliger i København. Lejen forventes at ligge på ca. 3.000 kr. Hvilke muligheder og hvilke forhindringer er der for containerboliger? Er vejen til flere containerboliger åbnet med den nye planlov?
12.40
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Frederik Munk

Fuldmægtig i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Per Bro

Byggechef i Boligselskabet Sjælland

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Mogens Bak Hansen

Direktør for Vækst i Fredericia Kommune

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Claus B. Hansen

Arkitekt i Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom