Stadionindvielse markerer hattrick for Årstiderne Arkitekter

Stadionindvielse markerer hattrick for Årstiderne Arkitekter

Ud af de seneste 10 nye fodboldstadions i Danmark har Årstiderne Arkitekter tegnet de 3. De står opført i Herning, i Vejle og senest i Silkeborg, hvor Jysk Park netop er indviet. En arkitektonisk statistik skabt på baggrund af stærkt samspil mellem de interne afdelinger og ikke mindst en målrettet forretningsmæssig taktik, siger Årstiderne Arkitekters administrerende direktør Torben Klausen.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Årstiderne Arkitekter
Administrerende direktør
Torben Klausen
T: +45 4018 3232
E: tk@aarstiderne.dk

Der var mange flere følelser end almindelig faglig stolthed, da arkitekt og grundlægger Per Laustsen og administrerende direktør Torben Klausen fra Årstiderne Arkitekter for nyligt deltog i indvielsen af Danmarks nyeste superliga-stadion; Jysk Park i Silkeborg:

- Det er altid specielt og med stolthed, at vi er med til indvielser af alle vores projekter – mindre og store. Men et stadion er noget helt specielt, der vækker helt specielle følelser, fordi fodbold og spillet på banen er forbundet med så meget passion og så meget hjerteblod. For tilskuerne, fans, klubberne, spillerne og for os selv personligt, siger Torben Klausen.

NB! Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser. Kurset afholdes d. 28. september 2017.

Og han ved, hvad han taler om. For Årstiderne Arkitekter har været med til at indvie hele 3 ud af de seneste 10 nye stadions i Danmark. I Herning, hvor nu afdøde Årstiderne-arkitekt og medejer Henrik Kousgaard tegnede og stod i spidsen for opførelsen af MCH Arena. I Vejle, hvor Årstiderne Arkitekter sammen med samarbejdspartnere vandt konkurrence om opførelsen af byens nye fodboldstadion, og senest i Silkeborg, hvor arkitekt og grundlægger af Årstiderne Arkitekter Per Laustsen fra afdelingen i Silkeborg har stået i spidsen for opførelsen af Jysk Park.

- Stadionbyggeri er spændende opgaver, som for os oprindeligt var funderet i hjerteblod og hjemmebaneveneration. Siden har det med vores høstede, værdifulde erfaringer udviklet sig til et vigtigt element i et af vores strategiske fokusområder, leisure-segmentet, siger Torben Klausen.

NB! Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 19. september 2017.

Et fokusområde hvor Årstiderne Arkitekter i de seneste år har vundet mange kampe. Således står tegnestuen bag en lang række kulturbyggerier, haller og sportsarenaer rundt om i Danmark og i Norden. Blandt andet Boxen i Herning, wellnesscentret Lübker Square, Nakskov Svømmehal, Almindsø Kurbad, DGI Huset i Herning og Tønder Sport & Fritidscenter.

I Silkeborg har Årstiderne Arkitekter også investeret betydeligt i at skabe landets nyeste stadion.

- Blandt andet fordi det ville være rigtig træls at sidde på hjemmebane og holde med sit favorithold på et stadion, man ikke selv har tegnet, konstaterer Torben Klausen.

NB! Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027. Konferencer afholdes d. 31. oktober 2017.

Som Henrik Kousgaard var glødende FCM-fan, da han skabte MCH Arena, har passionen også været en væsentligt faktor i det nye stadion i Silkeborg.

- Jamen, det er en kæmpe tilfredsstillelse at se Jysk Park færdig. Det er da drømmen at få lov til at tegne et stadion til sin egen by og den klub, hvor jeg selv har spillet, siger Per Laustsen.

Det er 3 år siden, han slog de første streger til det stadion, som nu har rejst sig langs motorvejen og skænket Silkeborg en helt ny profil for de mange, der passerer på den travle hovedfærdselsåre et langt indkast på den anden side af træerne. Det nye stadion er tænkt, så det matcher naboen, håndboldarenaen Jysk Arena. I Per Laustsens arkitekthoved handler det om at "læse" området, så fladerne på håndboldhallen eksempelvis passer med fladerne på det nye stadion.

NB! Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig. Konferencen afholdes d. 30. august 2017.

- Jeg har tænkt meget over gennemsigtigheden. At stadion åbner sig ud mod omverdenen, selv om du som beskuer ikke har adgang. Du kan stå ved hovedindgangen til foyeren og se superligaspillerne træne inde på banen, og når der ellers er 1.000 lux ned over banen, virker det som om, der er lys i store vinduer. Det har jeg det godt med, siger Per Laustsen.

Sammen med resten af virksomheden håber og tror både arkitekten og direktøren, at Jysk Park bliver fulgt op af endnu flere sportsarenaer.

- Da vi vandt byggeriet i Herning, var det benhårdt arbejde fra bunden med blod, sved og hjemmebaneveneration. Derfor var det også glædeligt, at MCH Arena efterfølgende blev kåret til landets bedste stadion. I Vejle var vores erfaring med udvikling af stadion vigtig for, at vi vandt. I Silkeborg var det ikke længere tilfældigt, at vi vandt konkurrencen. Vi har nu opbygget så meget erfaring, og den kan med garanti bruges, hvis der skal bygges andre stadions. I Danmark eller i Norden, vurderer Torben Klausen.

Tommy Blindkilde, 10. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


31. oktober 2017
Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027 - Program09.35

Udvikling af Aarhus Nord

Mange nye århusianere vil få bolig i Aarhus N, når områder som Lisbjerg, Nye, Bindesbøll-byen og Risskov er fuldt udbygget. Med den nye letbane bliver Aarhus Nord desuden koblet bedre sammen med resten af Aarhus. Alene Lisbjerg udgør Aarhus kommunes største byudviklingsområde, som fuldt udbygget vil kunne huse 25.000 indbyggere. Kommunen sendte 3 boligområder på samlet 30.200 kvm i udbud august 2016. Den samlede boliginvestering vil løbe op i 20 milliarder kr. Dertil kommer erhvervsudbygningen, som vest for Randersvej, vil udgøre 250.000 kvm. Også områder i Nye, Skejby, Bindesbøll-byen, Katrinebjerg og Risskov står over for omfattende byudvikling. Hvilke planer og projekter er der for Aarhus Nord i de næste 10 år? Hvilken effekt vil den nye letbane få for området?

Bente Lykke Sørensen, Chef , Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling


10.00

Boligmarkedet i Aarhus Nord

Aarhus Nord med sine 58.734 indbyggere udgør 22 procent af Aarhus' samlede befolkning. Men indbyggertallet vil stige markant i fremtiden, når nye byudviklingsområder i Lisbjerg, Nye, Bindesbøll-byen, Skejby og Risskov skyder frem. Alene de nye forstæder Lisbjerg og Nye vil kunne huse op til 40.000 nye århusianere. Hvordan vil boligmarkedet blive påvirket af den nye udvikling, ikke mindst med tanke på letbanen, der åbner 2017. Hvordan er udbuddet og prisudviklingen på boliger i Aarhus Nord, og hvilke typer boliger og områder er særligt attraktive nu og i nær fremtid?


10.25

Nyt 50.000 stort udviklingsområde i Vejlby

Ny byudvikling er på vej for et 50.000 kvm stort område på Nordlandsvej i Vejlby. Området kommer til at danne rammen om 700 boliger, og omkring 20 procent af arealet udlægges til erhverv og dagligvarebutik. Omkring 15 procent af boligerne vil blive almene. Etableringen af bydelen kan løbe op i 675 millioner kr. Boligerne bliver opført som karréer, terrassehusbebyggelser og byhuse med op til 6 etager ud mod letbanen og faldende ned til 2 etager mod Nordlandsvej. Området planlægges som en grøn bydel med grønne tage, rekreative vandkanaler, bassiner og solcelleanlæg.  Hvordan ser planerne for området ud? Hvad skal der bygges med hvilken tidsplan, hvordan vil området spille sammen med den øvrige by, og hvem henvender bygegriet  sig til?

Jane Sundstrøm, Nordland Invest


10.50

Kaffepause


11.20

Det nye universitetshospital i Skejby til 965 millioner kr.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) på 470.000 kvm i Skejby bliver en by i byen, når det står fuldt færdigt i 2019. Byggeriet på den 1,25 millioner kvm store grund er opdelt i 2 faser, hvor fase 1 omfatter opførelse af fælles faciliteter til dyreeksperimentel forskning til 50 millioner kr., mens fase 2 består af et højt kontor- og undervisningshus samt en laboratoriebygning til samlet 100 millioner kr. Derudover er der planer om et 9.000 kvm stort nationalt center for partikelterapi til 280 millioner kr., samt en 6680 kvm stor afdeling for Abdominal Inflammation til 235 millioner kr. Regionen planlægger også i samarbejde med Novo Nordisk at anlægge et 700 kvm stort diabetescenter til en anslået byggesum af 300 millioner kr. i tilknytning til det nye hospital. Hvordan kommer det nye universitetshospital til at se ud? Hvad skal der bygges og med hvilken tidsplan?

Asger Schou, Byggechef, DNU, Region Midtjylland


11.45

La Tour til 320 millioner og 31 etager

Aarhus Nord kan få et nyt vartegn på Randersvej, når Hotel La Tour viger for det planlagte 22.671 etagemeter store højhusbyggeri på grunden. Planen er at bygge 31 etager med 310 familie- og ungdomsboliger, primært 2- og 3-værelses lejligheder. Tårnet vil blive 95 m højt og bygningen vil blive udformet som en halvcirkel. Alle lejligheder får altaner, som er integreret i bygningen, hvilket vil give den et tredimensionelt udtryk. Hvordan kommer højhuset til at se ud, og hvilke overvejelser om bygningens udtryk ligger bag? Hvad vil bygningen betyde for området?

Kim Herforth Nielsen, Arkitekt, Partner, 3XN


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik