Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling

3. maj 2018, Program


09.00: Registrering og morgenmad

09.30: Velkomst

09.35: Konkrete planer og projekter for Esbjerg

Esbjerg Kommune har udarbejdet en Vision og Vækststrategi for 2020, og satser blandt andet på mere storbykvalitet. Esbjerg vil vokse med 10.000 indbyggere til 125.000 indbyggere frem til 2025, og alene det vil betyde 400.000 kvm boligbyggeri og 200.000 kvm erhvervsbyggeri. Esbjerg vil blandt andet få en ny 60.000 kvm stor Havneø med mulighed for 89.000 kvadratmeter bebyggelse samt et 15.000 stort nyt boligområde vest for Sønderrisvej i Sønderris. De nye områder skal huse nogle af de over 4.000 nye esbjergensere, som vil flytte til kommunen inden 2020, hvis Kommunens mål om et befolkningstal på 120.000 skal nås. Der er også udarbejdet en ny masterplan for bolig- og uddannelsesområdet Jerne, der skal skabe plads til ekstra 5.000 beboere og 5.000 studerende, og endelig har Esbjerg Kommune sammen med Realdania og Ribe Jernindustri igangsat udviklingen af en helhedsplan for Jernstøberiet i Ribe, efter at de gamle produktionsbygninger er blevet forladt. Området skal blive et 78.560 kvm stort, nyt bykvarter primært til bolig- og centerformål. Hvordan skal de nye områder udvikles, og hvilke andre planer for byudvikling har Esbjerg Kommune?

10.00: Udvikling af Museumspladsen

10.25: Markedet for erhvervsejendomme i Esbjerg

De lave oliepriser har skabt en vis afmatning på markedet for kontor-, logistik-, retail- og produktionsejendomme i Esbjerg, men energiområdet er som helhed voksende, og den nye Nordsø-aftale fra foråret 2017 vil sætte endnu mere gang i erhvervslivet i Esbjerg. Kommunen forventer, at salget af erhvervsjord i 2017 vil komme op på højde med 2014, hvor der blev solgt 106.000 kvm. Der udvikles erhvervsområder blandt andet i Esbjerg Strand, og nye kontordomiciler på Esbjerg Havn. Samtidig vil Esbjerg tage imod 190 nye statslige arbejdspladser. Hvor vil udviklingen af erhvervsejendomme fokuseres fremover, og hvordan vil Esbjergs professionelle ejendomsmarked udvikle sig frem mod 2028 for kontor, lager, retail og industri? Udbud og efterspørgsel. Priser, afkast og tomgang.

René Neesgaard, Direktør, Partner, MRICS, Statsaut. ejendomsmægler, Valuar, HD(FR) , Colliers International Danmark A/S

10.50: Kaffepause

11.20: Byudvikling for over 1 milliard kr.

Pedersen Gruppen planlægger flere byudviklingsprojekter i Esbjerg. Blandt andet det 37 etager høje Dokken Towers til en anlægspris på 700 millioner kr. Projektet består af flere sammenhængende tårne i forskellige højder og vil indeholde i alt 40.000 kvm boliger, erhverv- og hotelfaciliteter. På Dokken opføres også et kontorkompleks, England House, til 200 millioner kr. samt et parkeringshus til 150 millioner kr. Derudover er det planen at opføre en detailhandelspark til 400 millioner kr. for mega-butikker ved Kjersing Ringvej i Esbjerg N. Hvad er status og tidsplan for projekterne? Hvad skal der bygges, og hvem er målgruppen?

11.45: Udvikling af Teglværkskvarteret for op til 500 millioner kr.

Teglværkskvarteret ved Gammelby Ringvej står overfor en omfattende udvikling. Der er planer om at opføre 4 punkthuse i op til 16 etager med 160 lejligheder til en byggesum på op til 500 millioner kr. Området vil udover ungdoms- senior- og familieboliger også komme til at huse erhverv, bl.a. en 1.200 kvm stor Netto-butik. Området udvikles af Det Faglige Hus, som også har planer om at bygge et nyt domicil til 300 millioner kr på Esbjerg Brygge. Hvordan kommer fremtidens Teglværkskvarter og domicilet til at se ud? Hvad er status og tidsplan på projekterne?

12.10: Butiksmarkedet i Esbjerg

Sydjylland var i foråret 2017 den landsdel med den største tomgang i butikslokaler, men regeringens aftale om Nordsø-olien kan give mange nye vellønnede jobs, der kan sætte gang i detailhandlen. Også det nye 30.000 kvm store butikscenter Broen, kan vise sig at være en katalysator for udviklingen og trække flere butikker og større handel med sig. Esbjerg oplever allerede en større interesse for butiksejendomme på strøget. Lejeniveauerne er de laveste i 5 år og det er godt nyt for iværksættere. Hvordan ser udviklingen ud for detailhandlen og butiksmarkedet i Esbjerg? Hvilken betydning har det nye shoppingcenter fået for byen?

Per Nyborg, Adm. direktør, indehaver, ICP

12.35: Spørgsmål og afslutning

12.40: Frokost
Nye talere

Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv taler på Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Claus B. Hansen

Arkitekt i Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34 taler på Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS, Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Elisabeth Flindt

Demenschef i Aarhus Kommune taler på Jylland: Senior- og ældreboliger i vækst
Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S taler på Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
John Borrisholt

Regionsdirektør for Sjælland i EDC Erhverv Poul Erik Bech taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34 taler på Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Søren Dyck-Madsen

Civilingeniør, Klima- og Energi Sagkyndig i Det Økologiske Råd taler på Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
Kasper Kornerup Thygesen

Planlægger, Landinspektør i LE34 taler på Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Louise Faber

Lektor i Aalborg Universitet taler på Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling
Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Rasmus Rømling

Direktør i Urban Rigger taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Thomas Bang-Pedersen

Regional Manager i Akelius taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Christoffer Borgwardt-Stampe

Civilingeniør, Energi Ingeniør Industri, Erhverv og Bæredygtighed i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Morten Christiansen

i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune taler på Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith taler på Lejeloven - nyheder
Niels Peter Mohr

Kommuneplanchef, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune taler på AARHUS: De store projekter
Mads Stougård Kristiansen

Centerchef i Ringsted Kommune taler på Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
Kim Olesen

Projektleder i Bygningsstyrelsen taler på Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Bente Lykke Sørensen

Chef i Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling taler på AARHUS: De store projekter
Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis taler på Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS, Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
Per Bro

Byggechef i Boligselskabet Sjælland taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
SB Engineering i Esbjerg med vækst på næsten 100 procent

SB Engineering i Esbjerg med vækst på næsten 100 procent

SB Engineering i Esbjerg har oplevet en vækst på næsten 100 procent i det indeværende år. Det seneste år har virksomheden skiftet adresse og udvidet ejerskabet.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

SB Engineering
Medejer
Søren Brorsbøl
T: +45 4035 2208
E: sb@sb-e.dk

Tilbage i 2016 gik det godt for den rådgivende ingeniørvirksomhed SB Engineering i Skovlund mellem Ølgod og Varde. Eneejer Søren Brorsbøl havde ordrer i bogen og fire medarbejdere. Men der manglede noget, hvis virksomheden fortsat skulle vækste. Derfor etablerede han et mentorsamarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling.

Det skulle vise sig at være en god idé. Når Søren Brorsbøl godt 1 år efter kigger på regnskabstallene, er effekten tydelig. Omsætningen er steget til det dobbelte fra 4,6 millioner kr. for hele 2016 til 8 millioner kr. for årets 8 måneder i 2017, og inden året er omme, tæller medarbejderstaben 10 ansatte.

– Siden marts har vi ansat 4 nye medarbejdere, og vi skal ansætte 2 mere inden årsskiftet. Vi har helt klart planer om at fortsætte væksten, og det kræver dygtige folk. Bare i januar måned 2018 skal vi omsætte for 1 million kr., og ved udgangen af næste år skal vi gerne være oppe på 20 ansatte, siger Søren Brorsbøl.

Oprindeligt var planen, at virksomheden, der havde til huse i Skovlund mellem Ølgod og Varde, skulle åbne en ny afdeling i Esbjerg. Men gennem samtaler med en erfaren mentor blev det klart for Søren Brorsbøl, at det var tid til at dele ejerskabet og ledelsesstrategien med en medejer.

NB! Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 3. maj 2018.

– Jeg grundlagde ikke virksomheden, fordi jeg er en dygtig organisator, men fordi jeg er en dygtig ingeniør og projektleder. Det handler om at have selverkendelse til at se, hvad du er god til, og hvad du ikke er god til. Fokuser på dine egne kvaliteter, og få hjælp til det, du måske ikke har styr på det, fortæller Søren Brorsbøl.

Erhvervskonsulent hos Esbjerg Erhvervsudvikling Gert Laustsen fortæller, at de fleste virksomheder kan have glæde af en mentor, som ser tingene i helikopterperspektiv og kommer med en anden tilgang. 

– Hvis du går og drifter, og gør dit ypperste hver dag, kan det godt være, at mentoren med små justeringer kan gøre det mere effektivt og rentabelt. Det, at der kommer én udefra, kan resultere i øjenåbnere for alle. Det er ikke rygklappere, man har brug for, men nogen der tør gøre opmærksom på fejl og mangler, siger han.

Ved årsskiftet tiltrådte Klaus Demandt Winther, der kom fra en stilling som produktmanager hos Andritz, som medejer i SB Engineering. I fællesskab besluttede han og Søren Brorsbøl, at en ny afdeling i Esbjerg ikke var vejen frem. I stedet flyttede de hele virksomheden til Esbjerg.

– Det kan klart mærkes, at vi er flyttet til Esbjerg. Vi er blevet mere synlige blandt vores kunder, og når det kommer til rekruttering, oplever vi en helt anden interesse fra teknikere og ingeniører end tidligere, siger Søren Brorsbøl.

Fakta

SB Engineering har inden for de seneste par måneder budt velkommen til 4 nye medarbejdere:

Knud Aulkær Andersen
Knud Aulkær Andersen er uddannet maskiningeniør og er ansat som Senior Project Engineer, efter han kommer fra en stilling
Teknisk Mekanisk leder.

Mike de Vries
Mike de Vries er uddannet maskintekniker og er ansat som Senior Mechanical Engineer / CE-Advisor.

Peres Akrawi Hartvig
Peres Akrawi Hartvig er civilingeniør med en ph.d.-grad. Hos SB Engineering arbejder han som Senior Structural Engineer.

Steen Goltermann Lassen
Steen Goltermann Lassen er uddannet som maskiningeniør og ansat som Senior Mechanical Engineer hos SB Engineering.

Tommy Blindkilde, 9. november 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega

 • Jylland: Juridisk Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS
  Aarhus C, den 19. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Ny
  Lejeloven - nyheder
  Nordhavn, den 11. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
 • Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS
  Hellerup, den 5. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
  På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...
 • Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS
  Aarhus C, den 29. august 2018 kl. 09.00 - 12.40
  På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...
 • Ny
  Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
  Aarhus C, den 21. august 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Programindhold Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
  Nordhavn, den 19. juni 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De energimæssige krav til bygninger - såvel de nye som de eksisterende, er under voldsom forandring. Men hvilken vej går udviklingen? Hvad kan vi forvente af de kommende regulativer - fremfor alt Bygningsreglementet og hvilke faktorer og overvejelser vil påvirke...
 • Ny
  Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
  Vejle, den 13. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Vejle kommune med et befolkningstal på 112.916 i 2017, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og indbyggertallet vil i 2027 være nået op på 120.992 – en stigning på 6,67 procent eller en tilgang på 800 nye borgere årligt i...
 • Contract Management i byggeriet
  den 13. juni 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet, bliver...
 • Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89, AB 92 og ABT93. KURSUS
  Hellerup, den 7. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår, AB-systemet. Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer, som repræsenterer byggeriets centrale...
 • Ny
  Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
  Nordhavn, den 31. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Programindhold Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Juridisk Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS
  Hellerup, den 30. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
  Aarhus C, den 29. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på over 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000, og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav...
 • Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar
  den 24. maj 2018 kl. 12.30 - 16.00
  På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i...
 • Erhvervslejeloven - ny udvikling
  Hellerup, den 24. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
  Aarhus C, den 23. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS
  Nordhavn, den 17. maj 2018 kl. 09.00 - 12.50
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling
  Aarhus C, den 15. maj 2018 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
  Ringsted, den 8. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ringsted er den by på Sjælland, der oplever den procentvis største befolkningstilvækst. Befolkningen er steget med 263 procent siden 1926 og med 10 procent inden for de sidste 10 år. Udviklingen går dermed stærkere end i København....
 • Konflikthåndtering - sådan tackler du vanskelige situationer
  den 7. maj 2018 kl. 08.45 - 16.45
  Kender du det, når en konflikt optrappes så meget, at den er svær at komme ud af? Vi møder alle problematikker i vores hverdag, som skal løses - og her har du chancen for at lære at løse dem, inden de vokser dig over hovedet. Dette kursus...
 • Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling
  Esbjerg, den 3. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Esbjerg er Danmarks offshore-centrum inden for både olie, gas og vind, og med regeringens nye aftale om Nordsø-olien, der faldt på plads i foråret 2017, har byen fået cementeret sin stilling. 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er...
 • Projekteringsledelse i praksis
  København, den 3. maj 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Projekteringsledelse er et komplekst emne og kræver mange færdigheder. Projekteringslederen skal kunne overskue hele byggeprocessen og sætte sig ind i de udfordringer, som kan opstå hele vejen igennem processen fra tilbud over tidsplan til færdiggørelse....
 • Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  København V, den 2. maj 2018 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Ny
  Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 2. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
  Hellerup, den 25. april 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
  Nordhavn, den 24. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt...
 • Aalborg: De store projekter
  Aalborg, den 19. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst...
 • Køge: De store projekter
  Køge, den 12. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byudviklingen i Køge præges af en række store projekter i milliardskala, der gør Køge til en af Danmarks højdespringere, hvad byggevolumen angår. Blandt de store projekter er: Udvikling af den nye bydel Køge Kyst til 6 milliarder...
 • Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  den 12. april 2018 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Den nye planlov – For kommuner. KURSUS
  Nordhavn, den 10. april 2018 til 11. april 2018
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er...
 • Udlejning af kontorejendomme og kontorhoteller. KURSUS
  Nordhavn, den 5. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Odense - de store projekter
  Odense SØ, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne....
 • Den nye planlov – For private aktører. KURSUS
  Nordhavn, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i sommeren 2017. Ændringerne indebærer en række nye muligheder for ejendomsudviklere. Der er gennemført en række administrative lettelser, og adgangen til at dispensere er udvidet....
 • AARHUS: De store projekter
  Aarhus C, den 8. marts 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. I 2016 voksede Aarhus Kommune med 5.045 indbyggere og overgik dermed forventningerne. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft...
 • Midlertidige boliger - de nye muligheder
  Nordhavn, den 6. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Lempelsen af planloven, der nu tillader, at de midlertidige containerboliger kan forblive stående i 10 år, kombineret med det enorme behov for studie- og ungdomsboliger sætter gang i byggeriet af containerboliger. Ifølge Københavns kommunes udmelding fra maj 2017...
 • Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
  Fredericia, den 1. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Indbyggertallet i Fredericia vokser i takt med, at området bliver mere attraktivt at bo og arbejde i. Der er nu 44.000 indbyggere i de 2 hovedbyer: Fredericia med 40.000 indbyggere og distributionsbyen Taulov med 4.000 indbyggere. Kommunen har i alt 50.000 indbyggere med 26.000...
 • Ny
  Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Aarhus C, den 28. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
  Frederiksberg, den 27. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 får Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i...
 • Butikker og den nye planlov
  Hellerup, den 22. februar 2018 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I juni 2017 vedtog Folketinget moderniseringen af planloven med nye rammer for detailhandlen. Moderniseringen trådte i kraft den 15. juni 2017. Den nye planlov indeholder en række tiltag, som...
 • Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
  Roskilde, den 21. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Roskilde har 87.000 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2028. Væksten i nettotilflytning til kommunen har 2007-2019 været på 14 procent. Alene...
 • Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 8. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Højhusbyggeri. KURSUS
  Nordhavn, den 7. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået.  Højhuse...
 • Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
  Aarhus C, den 6. februar 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Generelt ønsker man at opføre op mod 500 nye almene boliger om året i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4.000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Aarhus C, den 31. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
  Nordhavn, den 30. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal bygges i alt 8.200 almene boliger i København frem mod 2025. De nye planlovsregler kræver, at 25 procent af boliger i de nye byudviklingsområder bliver almene boliger. Derfor bygges der nu alment overalt i de nye byområder, også de fashionable, og alment...
 • JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
  Aarhus C, den 23. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer i betydelig grad benytter sig  af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. ...
 • Butiksmarkedet i Aalborg
  Aalborg, den 18. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg midtby har 1.026 butikker, hvilket er en stigning på 4 procent over de sidste tre år. Omsætningen er i samme periode steget 9 procent og lå på 11,7 milliarder kr. i 2016. Alene supermarkeder og varehuse omsatte for 5,3 milliarder kr. Overordnet bidrager...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Hellerup, den 17. januar 2018 kl. 09.00 - 12.35
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Contract Management i byggeriet
  København, den 7. december 2017 kl. 08.45 - 16.00
  10Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet,...
 • Finansiering af ejendom
  Dragør, den 5. december 2017 til 6. december 2017
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Nordhavn, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.20
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
  Odense SØ, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Odense har nu fokus på at udvikle bymidten, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende. Der er utallige mindre og mellemstore projekter i gang ved siden af de helt store: Hospital, Universitet, Letbane, Odense Havn...
 • Sale and lease back. KURSUS
  Nordhavn, den 28. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Sale and leaseback er blevet et populær instrument til frigørelse af kapital. Sale and leaseback betyder, at ejeren af en ejendom - kontor, industri mm, sælger faciliteter til en investor, og herefter leaser ejendommen af investoren. Seminaret stiller skarpt på de nye...
 • Jylland: Senior- og ældreboliger i vækst
  Aarhus C, den 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Behovet for boliger til ældre og seniorer vil stige voldsomt, når andelen af den ældre del af befolkningen i fremtiden eksploderer. I Aarhus vil der i 2040 være 24.000 flere borgere over 60 år, og 3.000 flere vil lide af en demens-sygdom. Ønsket om...
 • Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Aarhus C, den 22. november 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...

Miljø og teknik