Retten stopper jysk entreprenør efter 9 års brud på planloven

Retten stopper jysk entreprenør efter 9 års brud på planloven

I strid med planloven har Søren Jensen drevet siden 2008 drevet ulovlig entreprenørvirksomhed på en landbrugsejendom i Blåvand. Nu har retten dømt ham til at  rydde op og fjerne ulovlige volde og byggeaffald. Naboer tvivler dog på, at der er sat punktum i sagen.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Varde Kommune
T: +45 7994 6800

Retten i Esbjerg har ifølge JyskeVestkysten idømt Søren Jensen en bøde på 10.000 kr. og påbudt ham at rydde landbrugsejendommen på Tane Hedevej 32 i Blåvand senest den 1. juli 2017. Herefter vil han hver uge få en tvangsbøde på 1.000 kr., indtil han har efterfulgt kommunens påbud.

Varde Kommune politianmeldte ham i 2015 for brud på planloven, men trods dommen er Preben Friis-Hauge, formand i plan og teknik, ikke sikker på, at sagen er afsluttet.

NB! Planloven – løsninger og kommende regelændringer. KURSUS. Afholdes d. 3. oktober 2017.

- Vi har gennem årene givet ham adskillige påbud, uden at det virkede. Så jeg tvivler på, at dommen vil motivere ham til at rydde op. Så vi skal ind i sagen igen, siger Preben Friis-Hauge til JyskeVestkysten.

I 2009 begyndte Søren Jensen at læsse byggeaffald af på grunden til gene for sommerhusejere på nabogrundene. Affaldsbjerget voksede gennem årene, og naboerne henvendte sig jævnligt til Varde Kommune for at få sat en stopper for udviklingen, men af forskellige årsager blev sagen flere gange forsinket.

Avisen har ikke kunnet få få en kommentar fra Søren Jensen.

Tommy Blindkilde, 21. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


Nye talere

Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

Miljø og teknik