Den hidtil dyreste lejlighed i 2017 er blevet solgt for 20,3 millioner kr. Der er tale om en 264 kvm stor lejlighed på 15. etage på Helsinkigade i Nordhavn.

En 264 kvm stor lejlighed på 15. etage i Frihavnstårnet er blevet solgt for 20,3 millioner kr., hvilket ifølge Boliga.dk gør den til årets hidtil dyreste lejlighed. Det er selskabet selskabet Boll+ ved Morten Boll, tidligere direktør i NCC, der står bag ombygningen af DLG-siloen til 80 lejligheder.

Praksis Arkitekter har sat stregerne til ombygningen af siloen, hvor man har søgt at bevare mest muligt af den gamle silo.

- Den vil være eksponeret, hvor det giver mening, og hvor det tilfører en historisk dimension og nogle rå kvaliteter som kontrast til det moderne. Vi integrerer også komponenter fra dengang siloen stadig var en travl arbejdsplads, så den oprindelige tyngde og betydning for havnemiljøet vil leve videre, har arkitekt Mette Tony fra Praksis Arkitekter tidligere udtalt om opgaven.

NB! Boligudvikling i København 2017-2027. Konferencen afholdes d. 12. september 2017.

Selvom handler i den størrelsesorden end ikke er hverdagskost på det efterhånden godt antændte københavnske boligmarked, er pladsen helt i top ikke helt uden konkurrence. Der er nemlig en anden lejlighed til salg for øjeblikket, der, også selvom der skulle ryge et par millioner kr. i forhandlingsrabat, vil kunne vippe Helsinkigade-lejligheden af sin eksklusive placering.

På den meget nærtliggende adresse Fortkaj 30 - mere eller mindre over for - ligger Danmarks dyreste udbudte ejerlejlighed i The Silo nemlig med et prisskilt på lige knap 32 millioner kr., skriver Boliga.dk. Og slår man til her, får man i 13. og 14.-sals højde små 400 kvm fordelt på 8 værelser at brede sig på direkte ud til et af Nordhavns bassiner. Bag The Silo står Union Holding ved Klaus Kastbjerg, og Cobe har designet ombygningen.

Se Danmarks dyreste ejerlejligheder her.

Læs mere af artiklen
Omdannelse af erhverv til bolig

Afholdes 26. september 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

DOCKENDOCKEN , Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Tilmeld

Baggrund

Kontorledigheden ligger på omkring 10 procent i København og omfatter lokaler med både central og især mere perifer beliggenhed. Forventningen er, at flere mindre hensigtsmæssige kontorer i Københavns centrum vil blive fraflyttet, idet lejerne finder frem til nye, mere hensigtsmæssige lejemål i moderne byggeri.

Samtidigt er efterspørgslen efter boliger stigende, og det samme gælder boligpriserne, som i København og andre storbyer har fået et voldsomt nøk opad i den seneste tid.

Denne udvikling giver grobund for omdannelse af ledige eller tabsgivende kontorlokaler til profitable boliger, som allerede er i gang, og vil i den kommende tid med tiltagende styrke skylle over landet.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Hvordan omdanner man eksisterende erhverv til boliger på den mest effektive måde og samtidig skaber boliger af høj kvalitet og karakter? Hvordan optimerer man business-casen? Hvilke udfordringer, muligheder og risici er der ved omdannelse? Zeso Architects har gennemført et projekt i Knabro Passage i København hvor 10.000 kvm er omdannet fra erhverv til bolig. Projektet er udført i samarbejde med Aberdeen og Danica.

Mick Forde Bradley , Partner, Arkitekt MAA/MRIAI, Zeso Architects

10.00 En institutionel investor på ombygningsmarkedet. Strategi, prioriteter, forventninger til markedets udvikling. Sampension skal have investeret op til 15 milliarder kr. i alternative investeringer, herunder omdannede ejendomme over de næste 5 år. Pensionskassen erhvervede i marts 2015 Dansk El-Forbunds tidligere domicil på Frederiksberg og ombygger ejendommen til 42 boliger.

Hüseyin Meric , Senior Portfolio Manager, Sampension

10.25 Ved omdannelse af bygninger fra erhverv til bolig er det vigtigt at tænke indeklima fra begyndelsen. EXHAUSTO arbejder med boligventilation hvilket er med til at skabe et sundt indeklima i boligen. Hvordan er lovgivningen på området? Hvad skal man være særligt opmærksom på når man arbejder med boligventilation og indeklima? Hvilke eksempler er der på gode løsninger?

Vagn Olsen , Living konsulent, EXHAUSTO

10.50
11.20 Momsregler i forbindelse med omdannelse af kontorer og butikker til boliger, fradragsret for nedrivningsomkostninger og muligheder for at minimere momsbelastningen på boligerne.

Anders Havelund , Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun

11.45 Gefion Group har købt 2 ejendomme på St. Kongensgade på sammenlagt 5.000 kvm og en projektværdi på 275 millioner kr. af Ejendomsselskabet Norden. Ejendommene skal udvikles til 95 boliger, heraf 78 studieboliger, med et 700 kvm stort supermarked og 150 kvm detailhandel i stueetagerne. En af ejendommene husede tidligere en politistation.

Henrik Nissen , Udviklingsdirektør, Gefion Group

12.10 Hvilke juridiske problemer støder man på i forbindelse med omdannelse af kontorer og institutioner til bolig? Kravet om friareal og de seneste afgørelser fra Natur- og Miljø Klagenævnet.

Thomas Marker , Advokat , Advokatfirmaet Marker

12.35
12.40
01.00  Adgangen til finansiering af omdannelser er i den sidste tid blevet nemmere. Også den lavbe rente bidrager til, at gøre omdannelser økonomisk attraktive. Boligkonvertering kræver, at investorerne har adgang til byggefinansiering, som er afgørende for, at ombygningen kan gå i gang. Adgang til denne type finansiering er først for alvor blevet tilgængelig i de seneste 18-20 måneder, og det er årsagen til, at vi nu ser, at boligkonvertering er gået fra at være en begyndende tendens i markedet til at være et omdrejningspunkt for udbud af mange ejendomme,« forklarer Stig Plon Kjeldsen.
01.00   nødt til at have styr på businesscasen, inden man fremlægger projektet. Der kan nemlig være uforudsete udgifter i forbindelse med en renovering af ældre ejendomme.
10.00 Over det næste 2-3 år skal Søborg Møbelfabrik i Gladsaxe omdannes til op imod 200 boliger og kontorer for 400-500 millioner kr. med ejendomsselskabet Dades som investor. Projektet er udviklet af mæglerfirmaet Lintrup & Norgart samt Sweco Architects og får letbane til døren.
10.00 Den rigtige business case. Økonomien og due diligence bag omdannelsesprojekter. Hvornår betaler det sig at omdanne og hvor meget koster det? Kan alle ejendomme konverteres og hvilke beliggenheder er attraktive? Hvordan udnytter man ejendommens potentiale fuldt ud? Omkostninger og værdiforøgelse (ved forskellige typer konverteringer).
10.25 Holsteins Palæ, bestående af 2 ejendomme på Stormgade ved siden af Nationalmuseet i Københavns centrum, skal omdannes til 26 boliger. Freja købte de 2 ejendomme, da Klima- Energi- og Bygningsministeriet rykkede ud, og ved årsskiftet 2014-2015 solgte ejendommene til Copenhagen Property Investment, som nu omdanner ejendommen til familielejligheder. Visionen er, at skabe lejligheder til moderne familier, der respekterer bygningens unikke historie og fremhæver de arkitektoniske detaljer. Udviklingen sker i tæt samarbejde med Freja ejendomme. Hvordan omdanner man en historisk ejendom, og hvordan udvikler man dens potentiale fuldt ud? Hvordan faciliterer man dialogen med køber, købers rådgivere og myndighederne, så projektet udføres i respekt for kulturarven og på en måde, der også kommercielt giver mening?
10.25 Projektejendomme med omdannelse til beboelse er blevet en efterspurgt vare blandt investorer og ejendomsudviklere. Hvilke betingelser skal en ejendom opfylde for at være interessant som investeringsobjekt? Hvilken type ejendomme retter investorernes interesse sig efter nu og på sigt? Finansiering ved overtagelse af konverterede ejendomme.
11.45 Hvilke bygningsregler og planlovsmæssige regler og udfordringer er forbundet med omdannelse af kontorer og institutioner til bolig? Byggelovens og Bygningsreglementets krav kan være en udfordring ved omdannelsesprojekter og også Planlovens krav skal tilgodeses. Hvordan tilgodeser man dem alle, og gør processen så effektiv som muligt? Konkrete eksempler.
12.35 De anbefaler, at man foretager de nødvendige undersøgelser og afklarer, hvor meget af bygningen som kan genbruges. Projektering og byggestyring er foretaget af Peter Jahn og Partnere A/S og entreprisen er vundet efter en indbudt licitation af Roar Petersen A/S.
12.40 Natur- og Miljøklagenævnet har standset flere omdannelsesprojekter, som skulle opføres på dispensation i Københavns Kommune. Natur- og Miljøklagenævnets syn på ombygningssager. Hvornår griber Natur- og Miljøklagenævnet ind i omdannelsesprojekter?
14.00 Hvad kendetegner et vellykket ombygningsprojekt? Egner alle ejendomme sig til at blive ombygget? Hvordan griber man et sådan projekt an, hvilke udfordringer er der, og hvordan tackler man dem? Hvor stort er ombygningspotentialet i København? Gefion Group er blandt de firmaer, der har høstet mest erfaring med omdannelsen af kontorer til boliger med et realiseret projektportefølje på ca. 1 milliard. Lige nu er firmaet i gang med 5 projekter på henholdsvis Østerbro, Amager og København K til en samlet værdi af lidt over 1 milliard kr.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Christoffer Borgwardt-Stampe

Civilingeniør, Energi Ingeniør Industri, Erhverv og Bæredygtighed i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom