Nye Talere

Poul Ørum

Senioradviser i Pind & Partnere

taler på:

Renovering og udvikling af fredede og bevaringsværdige bygninger

Klavs Odgaard Christensen

i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

taler på:

Renovering og opgradering af udsatte boligområder til 21 milliarder

Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællesskab Køge Kyst

taler på:

Bofællesskaber og kollektive boformer

Jesper Gemmer

By- og Havneudviklingschef i Horsens Kommune

taler på:

Horsens: De store projekter

Anders Bengtsson

Erhvervsmægler, Cand.merc., MDE, MRICS, Partner i Nybolig Erhverv

taler på:

Byggeri af ungdomsboliger for 37 milliarder

Stine Kofod

Teamchef i KAB

taler på:

Bofællesskaber og kollektive boformer

Sara Buhl Bjelke

Arkitket, Partner i Urban Power

taler på:

Horsens: De store projekter