Regeringen foreslår ny model for finansiering af almene boliger med 90 procent statslån

Regeringen foreslår ny model for finansiering af almene boliger med 90 procent statslån

Regeringen foreslog i juni 2017 en model med omlægning af den almene boligsektor til 100 procent statslån. I den justerede model vil private aktører bevare 10 procent af udlånene.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Transport-, bygnings- og boligminister
Ole Birk Olesen
T: +45 3337 4908
E: ole.birk@ft.dk

Med den justerede model omlægger regeringen lån i den almene boligsektor til statslån, fordi det vil give en stor besparelse for statskassen. Samtidig øges konkurrencen ved at gennemføre udbud af opgaverne med at administrere finansieringen af den almene sektor.

NB! Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028. Konferencen afholdes d. 30. januar 2018.

Finansieringsmodellen giver en samlet besparelse i størrelsesordenen 1,6 til 1,7 milliarder kr. på lang sigt, når de eksisterende lån er omlagt til den nye model.

-Jeg er tilfreds med, at vi har fundet en god model, som gennem omlægningen til statslån sikrer en stor besparelse for skatteborgerne, samtidig med at vi får konkurrenceudsat administrationsopgaven, udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

NB! Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028. Konferencen afholdes d. 6. februar 2018.

Regeringens model betyder, at opgaven med at administrere udlån til almene boliger sendes i udbud. Vinderen af udbuddet står selv for at finansiere udlån af de 10 sikreste procent af gælden. De øvrige 90 procent af gælden finansieres ved genudlån af statsobligationer.

Vinderen af udbuddet (realkreditinstitut, pensionskasse eller lignende) står selv for 10 procent af udlånet, hvilket vil være med til at understøtte kvaliteten i kreditvurderingen.

Tommy Blindkilde, 11. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


6. februar 2018
Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028 - Program09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Nye planer og initiativer

Generelt ønsker Aarhus Kommune, at der opføres op mod 500 nye almene boliger om året. Op mod 2.000 familieboliger frem mod 2020 skal bygges som led i Initiativet ”Hjem til Aarhus – boliger for alle”. Hvordan ser fremtiden ud for den almene boligsektor i Aarhus? Familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.


10.00

Kvalitetsguide til alment nybyggeri

Teknik og Miljø i Aarhus har udgivet en ”Kvalitetsguide til alment nybyggeri”, der skal fungere som et dialogværktøj for drøftelser mellem bygherrer, rådgivere og Aarhus Kommune. Kvalitetsguiden sætter fokus på tre hovedtemaer: Fællesskaber, Byrumsaktiviteter samt Arkitektur og Identitetsskabende bebyggelse.

Stephen Willacy, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune


10.25

Gellerupparken - kommende udvikling i en byomdannelse til 7 millioner

Gellerupparken er landets største almene boligområde bestående af 2.400 almene lejeboliger i 4- og 8 etagers boligblokke, med et samlet boligareal på cirka 200.000 kvm. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har vedtaget en helhedsplan på mere end 7 milliarder kr., som blandt andet omfatter ny bygade og ny infrastruktur til 550 millioner kr., samt en kvartersomdannelse, der går ud på  at åbne bydelen op for erhverv og uddannelsesinstitutioner over de næste 20 år. Der skal blandt andet etableres et nyt erhvervsområde med ca. 1.000 arbejdspladser i samarbejde med private investorer. Kommende udvikling. Kommende udbud.
10.50

Bispehaven i Hasle forvandles for 187 millioner

Bispehaven i Hasle er landets mest utrygge sted ifølge Politiets Tryghedsindeks 2016. Det skal et storstilet renoveringsprojekt nu ændre. Teamet, der skal gøre noget ved problemerne, består af Aarhus Arkitekterne, Enemærke & Petersen, byMunch og Niras. Boligerne ejes af Østjysk Bolig.


11.15

Kaffepause


11.45

Bofællesskaber og økologiske landsbyer mm. - Nyeste trends i alment boligbyggeri

Bofællesskaber, økologiske landsbyer, samarbejde mellem almene og private investorer, omdannelser af eksisterende bygninger, nye trends inden for alment boligbyggeri går i mange retninger. Det skal blandt andet sikre, at boligorganisationerne kan udvikle sig med nye tidssvarende boligtyper og dermed fastholde og styrke deres position i boligmarkedet. KAB er involveret i flere banebrydende projekter og alternative boformer med deltagelse af almene og private aktører, samt bofællesskaber. Selskabet skal i den kommende tid have omkring 4.000 nybyggede boliger.


12.10

Kommende projekt: Boligrenovering til 1 milliard

Boligforeningen Aarhus Omegn planlægger renovering af 667 lejligheder og et samlet areal på 55.000 kvm i Præstevangen afd. 1 på Vidtskuevej i Viby.


12.35

Danmarks største tagbaserede solcelleanlæg

Langkærparken i Tilst producerer nu strøm til eget forbrug med Danmarks største tagbaserede solcelleanlæg. Med installationen af solceller på de 34 boligblokke realiseres et overskud på 9.000 kr. pr. boligblok efter første driftsår.


13.00

Spørgsmål og afslutning


13.05

Frokost


Nye talere

Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik