Regeringen foreslog i juni 2017 en model med omlægning af den almene boligsektor til 100 procent statslån. I den justerede model vil private aktører bevare 10 procent af udlånene.

Med den justerede model omlægger regeringen lån i den almene boligsektor til statslån, fordi det vil give en stor besparelse for statskassen. Samtidig øges konkurrencen ved at gennemføre udbud af opgaverne med at administrere finansieringen af den almene sektor.

NB! Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028. Konferencen afholdes d. 30. januar 2018.

Finansieringsmodellen giver en samlet besparelse i størrelsesordenen 1,6 til 1,7 milliarder kr. på lang sigt, når de eksisterende lån er omlagt til den nye model.

-Jeg er tilfreds med, at vi har fundet en god model, som gennem omlægningen til statslån sikrer en stor besparelse for skatteborgerne, samtidig med at vi får konkurrenceudsat administrationsopgaven, udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

NB! Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028. Konferencen afholdes d. 6. februar 2018.

Regeringens model betyder, at opgaven med at administrere udlån til almene boliger sendes i udbud. Vinderen af udbuddet står selv for at finansiere udlån af de 10 sikreste procent af gælden. De øvrige 90 procent af gælden finansieres ved genudlån af statsobligationer.

Vinderen af udbuddet (realkreditinstitut, pensionskasse eller lignende) står selv for 10 procent af udlånet, hvilket vil være med til at understøtte kvaliteten i kreditvurderingen.

Læs mere af artiklen
Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Afholdes 6. februar 2018

Klokken kl. 09.00 - 13.05

Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus , Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmeld

Baggrund

Generelt ønsker man at opføre op mod 500 nye almene boliger om året i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4.000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt stigende.

Aarhus' boligpolitiske strategi går blandt andet ud på, at en del af de boliger, der bliver bygget, er almene boliger. Formålet er at undgå, at rige og fattige i stigende grad grupperer sig hver for sig, samt at give folk med almindelige indkomster mulighed for at bo i nogle af de attraktive boligområder. Et eksempel herpå er prestigebyggeriet Lighthouse på havnen, der rummer 55 almene boliger.

Almene boliger bliver derfor en vigtig faktor i de store nye byudviklingsprojekter i blandt andet Lisbjerg, Risskov og Elev.

Der er i den sidste tid en stærk tendens til at give almene boliger et nyt image og tilpasse dem de nyeste samfundstrends. Derfor opstår der nye boligformer - bofællesskaber, økologiske landsbyer og blandede boformer, hvor private og almene boliger blandes. Dette skal blandt andet sikre, at boligorganisationerne kan udvikle sig med nye tidssvarende boligtyper og dermed fastholde og styrke deres position i boligmarkedet.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Generelt ønsker Aarhus Kommune, at der opføres op mod 500 nye almene boliger om året. Op mod 2.000 familieboliger frem mod 2020 skal bygges som led i Initiativet ”Hjem til Aarhus – boliger for alle”. Hvordan ser fremtiden ud for den almene boligsektor i Aarhus? Familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.
10.00 Teknik og Miljø i Aarhus har udgivet en ”Kvalitetsguide til alment nybyggeri”, der skal fungere som et dialogværktøj for drøftelser mellem bygherrer, rådgivere og Aarhus Kommune. Kvalitetsguiden sætter fokus på tre hovedtemaer: Fællesskaber, Byrumsaktiviteter samt Arkitektur og Identitetsskabende bebyggelse.

Stephen Willacy , Stadsarkitekt, Aarhus Kommune

10.25 Gellerupparken er landets største almene boligområde bestående af 2.400 almene lejeboliger i 4- og 8 etagers boligblokke, med et samlet boligareal på cirka 200.000 kvm. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har vedtaget en helhedsplan på mere end 7 milliarder kr., som blandt andet omfatter ny bygade og ny infrastruktur til 550 millioner kr., samt en kvartersomdannelse, der går ud på  at åbne bydelen op for erhverv og uddannelsesinstitutioner over de næste 20 år. Der skal blandt andet etableres et nyt erhvervsområde med 1.000 arbejdspladser i samarbejde med private investorer. Kommende udvikling. Kommende udbud.

Per Frølund , Programleder, Aarhus Kommune, Gellerupsekretariatet

10.50 Boligkontoret Århus har i august 2017 vundet Aarhus Kommunes konkurrence om de 80 kommende boliger, der opføres i området ved byens nye hotel- og konferencecenter i Bassin 7 ved Aarhus Ø. Boligerne bliver integreret i et større områdeudvikling foretaget af en privat bygherre. Hvad skal der bygges og hvordan skal boligerne udformes? Hvordan bygger man med høj kvalitet i et fashionabelt kvarter, samtidigt med at overholde de stramme budgetrammer for alment byggeri? Hvordan foregår samarbejdet med en privat bygherre? Hvordan forenes høje arkitektoniske ambitioner, bæredygtigt byggeri og ønsket om at bygge centralt i byen. Og hvilke andre nybyggeriprojekter har Boligkontoret Århus på bedding i den kommende tid – på egen hånd og i samarbejde med private udviklere?

Morten Homann , Direktør, Boligkontoret Aarhus

11.15
11.45 Brabrand Boligforening planlægger helhedsrenovering af 444 boliger i den bevaringsværdige bebyggelse Søvangen. Projektet omfatter renovering af blokke i 4 etage- og 70 klyngehuse opført i 1953-59 med i alt 35.000 kvm  Budgettet er på 450 millioner kr. Forventet byggestart i 2019. Opgaven består af en total facade-, altan- og tagudskiftning, ombygning af udvalgte eksisterende boliger og etablering af butikslokale. På længere sigt skal også afdelingens udearealer revitaliseres. Pluskontoret har udarbejdet helhedsplanen og er bygherrerådgiver på projektet. Hvordan moderniserer man bevaringsværdige almene boliger uden at gå på kompromis med de arkitektoniske værdier?

Suna Cenholt , Arkitekt, Partner, Pluskontoret Arkitekter

12.10 Langkærparken i Tilst producerer nu strøm til eget forbrug med Danmarks største tagbaserede solcelleanlæg. Med installationen af solceller på de 34 boligblokke realiseres et overskud på 9.000 kr. pr. boligblok efter første driftsår. Navitas Rådgivende Ingeniører med speciale i vedvarende energi har været bygherrerådgiver for AL2bolig. Hvordan er økonomien bag anlægget og hvordan lever man med de skiftende regler for tilskud? Hvordan dimensionerer man ssolcelleanlæg?

Martin Elkjær , Indehaver, Navitas Rådgivende Ingeniører

Henrik Hansen , Bygningsansvarlig, AL2bolig

12.35 Bofællesskaber, økologiske landsbyer, samarbejde mellem almene og private investorer, omdannelser af eksisterende bygninger, nye trends inden for alment boligbyggeri går i mange retninger. Det skal blandt andet sikre, at boligorganisationerne kan udvikle sig med nye tidssvarende boligtyper og dermed fastholde og styrke deres position i boligmarkedet. KAB er involveret i flere banebrydende projekter og alternative boformer med deltagelse af almene og private aktører, samt bofællesskaber. Selskabet skal i den kommende tid have omkring 4.000 nybyggede boliger.
13.00
13.05
10.50 Bispehaven i Hasle er landets mest utrygge sted ifølge Politiets Tryghedsindeks 2016. Det skal et storstilet renoveringsprojekt nu ændre. Teamet, der skal gøre noget ved problemerne, består af Aarhus Arkitekterne, Enemærke & Petersen, byMunch og Niras. Boligerne ejes af Østjysk Bolig.
12.10 Boligforeningen Aarhus Omegn planlægger renovering af 667 lejligheder og et samlet areal på 55.000 kvm i Præstevangen afd. 1 på Vidtskuevej i Viby.
12.40 Kollegiekontoret i Århus og Arbejdernes Andels-Boligforening planlægger opførelse af kollegium. Projektet omfatter en samlet bebyggelse på ca. 14.400 m², herunder mellem 300 - 400 boliger og primære fællesfaciliteter på ca. 500 m² samt sekundære fællesfaciliteter på ca. 1.000 m². Planen er at bygge to kollegier med fælles faciliteter. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området. Byggeriet udføres efter energikravene i BR 2015. 192 millioner kr. jan 2019- dec 2020. 14.400 kvm 350 lejligheder.
12.40 På grunden i Helsingforsgade, hvor pålægsfabrikken Defco nu ligger, vil der i den nye plan for Katrinebjerg-området blive plads til 30.000 kvm ungdoms- eller kollegieboliger. Defco har planer om at flytte tættere på motorvejen, og den gamle grund vil derfor ligge åben for nyt byggeri. Grunden vil kunne huse op mod 500 nye ungdomsboliger til en anslået byggesum på 800 millioner kr. Hvilke muligheder er der for byggeri af ungdomsboliger på grunden? Hvad gør den oplagt til ungdomsboligbyggeri?
13.05 Lejerbo er i gang med planlægningen omkring opførelse verdens første almene boligbyggeri efter cirkulære principper. Projektet kommer til at ligge i Aarhus Nords nye bydel, Lisbjerg, og omfatter opførelse af 60 almene boliger efter cirkulære principper, hvor op til 90 procent af byggematerialerne kan genanvendes. Projektet udvikles i samarbejde med GXN, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FBSA, Responsible Assets, MT Højgaard og Statens Byggeforskningsinstitut med støtte Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Opførelsen af Circle House vil ske på normale markedsvilkår, hvor alle i branchen kan byde på det.
13.05 Seniorbofællesskaber er den sidste nye trend inden for alment boligbyggeri. Der eksisterer i dag mellem 250 og 300 seniorbofællesskaber med 7.000 boliger i Danmark, hvoraf 65 procent drives af den almene sektor. Undersøgelser viser, at flere end 80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab, og på landsplan står 8.400 ældre allerede på venteliste. Himmerland Boligforening og foreningen Realdania er gået sammen om at udvikle et seniorbofællesskab på Fyrkildevej i Aalborg Øst. Projektet er tænkt som et eksempelbyggeri, som skal inspirere byggesektoren til, hvordan man kan bygge seniorbofællesskaber også i den almene boligmasse. Link Arkitektur har udformet projektet.
13.05 En banebrydende århusiansk model for fremtidens bofællesskab kaldt Dokk8000 blev vist på arkitekturbiennallen i Venedig i 2016. Idéen bag bofællesskabet er, at det henvender sig til folk i alle aldre - både singler og familier, og med forskellige ressourcer. Initiativtagerne bag projektet har nu indgået samarbejde med den almennyttige boligforening Boligkontoret, Aarhus.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Lars Lindskov

Byrådsmedlem i Roskilde Kommune

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Tove Skrumsager Frederiksen

Projektdirektør i Køge Kyst P/S

taler på:

Køge: De store projekter

Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater

taler på:

Butikker og den nye planlov Midlertidige boliger - de nye muligheder

Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Mogens Bak Hansen

Direktør for Vækst i Fredericia Kommune

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom