Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr

24. april 2018, Program


09.35: Ørestad i rivende udvikling - planer og projekter

I den samlede helhedsplan for Ørestad er det overordnede krav, at den skal fremstå som et moderne modstykke til Københavns gamle centrum. Bydelen skal have en høj arkitektonisk værdi og have miljømæssig kvalitet. Hvilke indsatsområder er der fokus på de kommende år? Hvad med offentlige institutioner? Hvordan er projekterne med til at binde områderne i Ørestad bedre sammen som helhed?

10.00: Udvidelse af Fields shoppingcenter til 1.1 milliarder

Fields har planer om at udvide det succesfulde shoppingcenter de kommende år. Der er udarbejdet et skitseforslag der handler om opførelse af kontorer og hotelbyggeri som tårne med 11-23 etager. Bygningerne skal opføres på den eksisterende parkeringskælder. Hvilke udviklingsmuligheder rummer udvidelsen? Hvilke firmaer skal flytte ind i kontorerne, og hvilke typer gæster skal bebo hotellet?

Karen Nielsen, Udviklingsdirektør, Steen & Strøm Danmark

10.25: Efterspørgsel og prisudvikling på boliger i Ørestad

Hvordan er efterspørgslen på boliger i Ørestad? Hvad karakteriserer prisudviklingen på lejeboliger og ejerboliger i bydelen? Hvor lange liggetider er der i gennemsnit, og hvilke områder i Ørestad er mest attraktive lige nu? 

10.50: Kaffepause

11.20: Boligbyggeri i Ørestad Syd til 1.3 milliarder

I det sydlige Ørestad skal Kalvebodkvarteret Vest primært udvikles som boligområde. Projektet omfatter op til 265.000 kvm boliger, hvor uderum og bebyggelse skal understøtte hinanden og danne en funktionel og rekreativ ramme om hverdagslivet. Nord for Asger Jorns Allé skal der etableres et større rækkehuskvarter. Selve Asger Jorns Allé bliver det centrale strøg med butikker og udfoldelsesmuligheder. Hvilke hovedelementer indeholder masterplanen for området, og hvem er målgruppen for de nye boliger? 

11.45: Bellakvarterets identitet og brugerinddragelse

I det nye Bellakvarter er områdets identitet, byrum og koncepter for funktionalitet tænkt ind. Ambitionen er at styrke identiteten og generere kvalitet i området allerede i den tidlige fase af udviklingen. Et særligt aspekt af opgaven går på at integrere Skandinaviens største konferencecenter Bella Center med den tætte og bæredygtige urbanitet, som København er kendt for. Kan en urban-kulturel strategi være med til at gøre området attraktivt for boligkøberne og investorerne?

12.10: Ørestads byrum og byliv

I Danmark, men også i internationale kredse, er borgere og turister ved at få øjnene op på for den stjernearkitektur, der er bygget i Ørestad de senere år. Men hvad gør Ørestad speciel set med internationale øjne? Hvilket potentiale er der for udviklingen af Ørestads byrum og byliv på sigt?

12.35: Spørgsmål og afslutning

12.40: Frokost
Nye talere

Elisabeth Flindt

Demenschef i Aarhus Kommune taler på Jylland: Senior- og ældreboliger i vækst
Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv taler på Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34 taler på Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS, Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Kim Olesen

Projektleder i Bygningsstyrelsen taler på Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
John Borrisholt

Regionsdirektør for Sjælland i EDC Erhverv Poul Erik Bech taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Per Bro

Byggechef i Boligselskabet Sjælland taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Morten Christiansen

i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis taler på Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS, Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith taler på Lejeloven - nyheder
Niels Peter Mohr

Kommuneplanchef, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune taler på AARHUS: De store projekter
Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune taler på Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34 taler på Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Kasper Kornerup Thygesen

Planlægger, Landinspektør i LE34 taler på Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S taler på Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Frederik Munk

Fuldmægtig i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Rasmus Rømling

Direktør i Urban Rigger taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Mads Stougård Kristiansen

Centerchef i Ringsted Kommune taler på Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
Thomas Bang-Pedersen

Regional Manager i Akelius taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
Claus B. Hansen

Arkitekt i Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Bente Lykke Sørensen

Chef i Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling taler på AARHUS: De store projekter
Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Søren Dyck-Madsen

Civilingeniør, Klima- og Energi Sagkyndig i Det Økologiske Råd taler på Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
Louise Faber

Lektor i Aalborg Universitet taler på Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling
Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
Refshaleøen kan få metrolinje for 23 milliarder

Refshaleøen kan få metrolinje for 23 milliarder

En ny metrolinje fra Brønshøj over Østerport til Refshaleøen og Nordøstamager for 23,3 milliarder kr. eller en linje over København H for 33,7 milliarder kr. er i spil. I 2035 risikerer 50-70 procent af passagererne i morgenmyldretiden ellers at blive efterladt på perronen på Christianshavns og Amagerbro metrostationer.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Københavns Kommune
T: +45 3366 3366

Københavns befolkningstilvækst med forventet 100.000 flere indbyggere i 2027 er medvirkende til, at byen er ved at sande til i biltrafik, ligesom den kollektive trafik særligt i havnesnittet er under pres. Og i 2023 kan der sættes gang i udviklingen af den 1,2 millioner kvm store Refshaleøen, hvor Refshaleøens Ejendomsselskab ejer 500.000 kvm grundareal, mens By & Havn ejer 40.000 kvm.

En 13,1 kilometer lang metrolinje M8 fra Brønshøj Torv over Østerport til Refshaleøen eller en 16,1 kilometer lang metrolinje M6 fra Brønshøj Torv over København H til Refshaleøen er derfor blandt de fremtidige scenarier, der undersøges i en screeningsrapport fra Københavns Kommunes Center for Byudvikling. Der er tale om en afrapportering af screeningsfasen, som forelægges medlemmerne af Økonomiudvalget tirsdag den 5. september 2017.

NB! Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder. Konferencen afholdes d. 24. april 2018.

Screeningsrapporten undersøger mulige udbygninger af den kollektive trafikale infrastruktur i form af metro, letbane, Bus Rapid Transit System (BRT) og sågar svævebane på 7 forskellige linjeføringer, der skal aflaste den centrale del af det eksisterende metrosystem (havnesnittet) mellem Kgs. Nytorv st. og de første stationer på Amager.

Rapporten peger på, at en ny metrolinje over havnesnittet vil være bedst egnet til at løse kapacitetsudfordringerne i den eksisterende metro over havnen.

Behovet for en ny metrolinje skal ifølge screeningsrapporten ses i lyset af, at nye beregninger foretaget i forbindelse med en opdatering af Metroselskabets passagerprognose i foråret 2017 viser, at der må forventes markant større passagervækst end tidligere beregnet. Når Cityringen åbner, vil der komme flere påstigere i hele metrosystemet, og der forventes at ske en omfordeling af påstigere i den eksisterende metro. Særligt på strækningerne fra Christianshavn - Lufthavnen og Christianshavn - Vestamager forventes en stigning i antallet af påstigere, der vil lægge pres på kapaciteten i metroen.

NB! Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027. Konferencen afholdes d. 14. september 2017.

Det er især havnesnittet, det vil sige Kongens Nytorv - Christianshavn, Christianshavn - Amagerbro og Christianshavn - Islands Brygge, som forventes at få en kapacitetsmæssig udfordring.

Påstigertallet i den eksisterende metro på en hverdag forventes at stige fra 200.000 i 2016 til 300.000 i 2035. Hvis der ikke gennemføres kapacitetsforbedrende tiltag, vil 50-70 procent af passagererne i morgenmyldretiden derfor blive efterladt på perronen på Christianshavns og Amagerbro metrostationer mens op til 25 procent vil blive efterladt på de øvrige indre metrostationer på Amager (Lergravsparken, Islands Brygge samt DR Byen).

Samtidig har Københavns Kommune et mål om, at trafikken er sammensat med maksimalt 1/3 bilture, mindst 1/3 cykelture og mindst 1/3 ture i kollektiv trafik. Den kollektive andel er dog ikke steget i flere år.

NB! Bæredygtigt byggeri og ejendom. Kurset afholdes d. 14. november 2017.

Andelene udgjorde i 2015 41 procent bilture, 35 procent cykelture og 25 procent ture i kollektiv trafik. Det til trods for, at Metroselskabet allerede i 2015 at indsatte flere tog i myldretiden samtidig med, at alle tog er blevet ombygget med flere ståpladser, for at imødekomme kapacitetsproblemer.

Endeligt er en markant opgradering af infrastrukturen til Refshaleøen en forudsætning for, at der overhovedet kan sættes gang i byudvikling på øen. Refshaleøen er kun forbundet til den øvrige by via Kløvermarksvej, Forlandet og Refshalevej, som er den primære forbindelse for biler, mens cykeltrafikken endvidere kan ske via Holmen. Den kollektive trafik består af linje 40 og havnebussen, der fik et stop på Refshaleøen i 2013. Derudover har Refshaleøens Ejendomsselskab tidligere foreslået, at der etableres en cykelbro fra Kastellet til Refshaleøen.

Metrolinjen M8 vil koste 23,3 milliarder kr. i anlægssum. Linjen kører fra Brønshøj Torv over Østerport under havnen til Refshaleøen, Kløverparken og Øresund, hvor den kobles på den eksisterende M2, der kører til Københavns Lufthavn. Strækningen fra Brønshøj Torv til Øresund forløber i boret tunnel, hvorefter metroen kommer op i terræn på Amager Strand Station, hvor der anlægges afgreningsskiftespor til Københavns Lufthavn.

NB! Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028. Konferencen afholdes d. 30. januar 2018.

M6 vil koste 33,7 milliarder kr. i anlægssum. Metrolinjen føres fra Brønshøj Torv til Refshaleøen via Københavns Hovedbanegård og betjener dels havnesnittet, potentielle byudviklingsområder som Prags Boulevard, Kløverparken og Refshaleøen, samt Brønshøj. Linjen betjener desuden store arbejdspladser som Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet samt Nørre Campus og Indre Nørrebro.

Derudover aflaster den Amagerbro Station og København H. Endelig muliggør den ligesom M8 en senere forlængelse af metroen mod Malmø. Metrolinjen har 14 stationer inklusiv 2 skiftestationer til Cityringen (Skjolds Plads og Københavns Hovedbanegård), 3 skiftestationer til M1/M2 (Forum og Islands Brygge og Amagerbro). Den vil kunne anlægges i op til 5 etaper.

Københavns Kommune er i forvejen i gang med at undersøge mulighederne for en metro, letbane eller BRT fra Ny Ellebjerg station gennem Frederiksberg til Bispebjerg Hospital samt fra Ny Ellebjerg station til Hvidovre Hospital. Anlægsprisen for metro­stræk­ningen fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg station blev i 2012 estimeret til 10,6 milliarder kr., men Økonomiforvaltningen anbefaler, at en metroforbindelse, der løser kapacitetsproblemerne på havnesnittet, prioriteres højere.

På baggrund af screeningsrapporten igangsættes en nærmere analyse af de valgte teknologier og linjeføringer samt af finan­sierings­mulig­he­der, og i samarbejde med HOFOR vil behovet samt omkostningerne ved ledningsomlægninger blive analyseret.

Det er forventningen, at analysen i midten af 2018 skal ende med en anbe­fa­ling til udbygning af den kollektive trafikale infrastruktur i København. Resultaterne forventes at indgå i Kommuneplan 2019.

http://imagizer.imageshack.us/a/img923/5235/ja6PJg.jpg
Byudviklingsområderne i forhold til de trafikale beregningsgrundlag ses af kortet. Grøn angiver de områder, som allerede er under udbygning, eller som påbegyndes i 2016-2025 og gul de områder, der påbegyndes i 2026-2035.  Refshaleøen udlagt som perspektivområde, og byudvikling kan i henhold til Kommuneplan 2015 tidligst igangsættes efter 2027, og først når der bliver skabt bedre trafikale forbindelser og forbedrede miljøforhold. (Oversigtskort fra KIK2, Københavns Kommune, Center for Byudvikling).

Fakta

På baggrund af screeningsfasens resultater anbefales det, at der i analysefasen foretages mere detaljerede analyser af:

 • BRT fra København H over havnesnittet til Refshaleøen som midlertidig løsning frem til anlæg af en metro.
 • Metro fra København H over havnesnittet med videreførelse fra Refshaleøen til Østerport, for yderligere aflastning over havnesnittet, samt metrobetjening af den tætte by.
 • Metro, letbane og BRT fra København H til Brønshøj.
 • Etapevis udbygning af infrastrukturanlæggene, som kan billiggøre etableringen samt sikre hurtige effekter på en mindre strækning.

  Det anbefales til gengæld ikke at arbejde videre med metro M6 løsning i terræn på Østamager, letbane L6 fra København H til Refshaleøen, metro M8 fra Bellahøj til Øresund, letbane L8 og BRT B8 fra Øresund til Refshaleøen eller svævebane fra Refshaleøen til Østerport.

Tommy Blindkilde, 3. september 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega

 • Jylland: Juridisk Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS
  Aarhus C, den 19. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Ny
  Lejeloven - nyheder
  Nordhavn, den 11. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
 • Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS
  Hellerup, den 5. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
  På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...
 • Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS
  Aarhus C, den 29. august 2018 kl. 09.00 - 12.40
  På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...
 • Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
  Aarhus C, den 21. august 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Programindhold Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
  Nordhavn, den 19. juni 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De energimæssige krav til bygninger - såvel de nye som de eksisterende, er under voldsom forandring. Men hvilken vej går udviklingen? Hvad kan vi forvente af de kommende regulativer - fremfor alt Bygningsreglementet og hvilke faktorer og overvejelser vil påvirke...
 • Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
  Vejle, den 13. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Vejle kommune med et befolkningstal på 112.916 i 2017, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og indbyggertallet vil i 2027 være nået op på 120.992 – en stigning på 6,67 procent eller en tilgang på 800 nye borgere årligt i...
 • Contract Management i byggeriet
  den 13. juni 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet, bliver...
 • Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89, AB 92 og ABT93. KURSUS
  Hellerup, den 7. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår, AB-systemet. Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer, som repræsenterer byggeriets centrale...
 • Ny
  Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
  Nordhavn, den 31. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Programindhold Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Juridisk Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS
  Hellerup, den 30. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
  Aarhus C, den 29. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på over 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000, og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav...
 • Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar
  den 24. maj 2018 kl. 12.30 - 16.00
  På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i...
 • Erhvervslejeloven - ny udvikling
  Hellerup, den 24. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
  Aarhus C, den 23. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS
  Nordhavn, den 17. maj 2018 kl. 09.00 - 12.50
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling
  Aarhus C, den 15. maj 2018 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
  Ringsted, den 8. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ringsted er den by på Sjælland, der oplever den procentvis største befolkningstilvækst. Befolkningen er steget med 263 procent siden 1926 og med 10 procent inden for de sidste 10 år. Udviklingen går dermed stærkere end i København....
 • Konflikthåndtering - sådan tackler du vanskelige situationer
  den 7. maj 2018 kl. 08.45 - 16.45
  Kender du det, når en konflikt optrappes så meget, at den er svær at komme ud af? Vi møder alle problematikker i vores hverdag, som skal løses - og her har du chancen for at lære at løse dem, inden de vokser dig over hovedet. Dette kursus...
 • Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling
  Esbjerg, den 3. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Esbjerg er Danmarks offshore-centrum inden for både olie, gas og vind, og med regeringens nye aftale om Nordsø-olien, der faldt på plads i foråret 2017, har byen fået cementeret sin stilling. 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er...
 • Projekteringsledelse i praksis
  København, den 3. maj 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Projekteringsledelse er et komplekst emne og kræver mange færdigheder. Projekteringslederen skal kunne overskue hele byggeprocessen og sætte sig ind i de udfordringer, som kan opstå hele vejen igennem processen fra tilbud over tidsplan til færdiggørelse....
 • Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  København V, den 2. maj 2018 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 2. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
  Hellerup, den 25. april 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
  Nordhavn, den 24. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt...
 • Aalborg: De store projekter
  Aalborg, den 19. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst...
 • Køge: De store projekter
  Køge, den 12. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byudviklingen i Køge præges af en række store projekter i milliardskala, der gør Køge til en af Danmarks højdespringere, hvad byggevolumen angår. Blandt de store projekter er: Udvikling af den nye bydel Køge Kyst til 6 milliarder...
 • Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  den 12. april 2018 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Den nye planlov – For kommuner. KURSUS
  Nordhavn, den 10. april 2018 til 11. april 2018
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er...
 • Udlejning af kontorejendomme og kontorhoteller. KURSUS
  Nordhavn, den 5. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Odense - de store projekter
  Odense SØ, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne....
 • Den nye planlov – For private aktører. KURSUS
  Nordhavn, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i sommeren 2017. Ændringerne indebærer en række nye muligheder for ejendomsudviklere. Der er gennemført en række administrative lettelser, og adgangen til at dispensere er udvidet....
 • AARHUS: De store projekter
  Aarhus C, den 8. marts 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. I 2016 voksede Aarhus Kommune med 5.045 indbyggere og overgik dermed forventningerne. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft...
 • Midlertidige boliger - de nye muligheder
  Nordhavn, den 6. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Lempelsen af planloven, der nu tillader, at de midlertidige containerboliger kan forblive stående i 10 år, kombineret med det enorme behov for studie- og ungdomsboliger sætter gang i byggeriet af containerboliger. Ifølge Københavns kommunes udmelding fra maj 2017...
 • Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
  Fredericia, den 1. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Indbyggertallet i Fredericia vokser i takt med, at området bliver mere attraktivt at bo og arbejde i. Der er nu 44.000 indbyggere i de 2 hovedbyer: Fredericia med 40.000 indbyggere og distributionsbyen Taulov med 4.000 indbyggere. Kommunen har i alt 50.000 indbyggere med 26.000...
 • Ny
  Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Aarhus C, den 28. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
  Frederiksberg, den 27. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 får Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i...
 • Butikker og den nye planlov
  Hellerup, den 22. februar 2018 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I juni 2017 vedtog Folketinget moderniseringen af planloven med nye rammer for detailhandlen. Moderniseringen trådte i kraft den 15. juni 2017. Den nye planlov indeholder en række tiltag, som...
 • Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
  Roskilde, den 21. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Roskilde har 87.000 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2028. Væksten i nettotilflytning til kommunen har 2007-2019 været på 14 procent. Alene...
 • Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 8. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Højhusbyggeri. KURSUS
  Nordhavn, den 7. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået.  Højhuse...
 • Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
  Aarhus C, den 6. februar 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Generelt ønsker man at opføre op mod 500 nye almene boliger om året i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4.000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Aarhus C, den 31. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
  Nordhavn, den 30. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal bygges i alt 8.200 almene boliger i København frem mod 2025. De nye planlovsregler kræver, at 25 procent af boliger i de nye byudviklingsområder bliver almene boliger. Derfor bygges der nu alment overalt i de nye byområder, også de fashionable, og alment...
 • JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
  Aarhus C, den 23. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer i betydelig grad benytter sig  af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. ...
 • Butiksmarkedet i Aalborg
  Aalborg, den 18. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg midtby har 1.026 butikker, hvilket er en stigning på 4 procent over de sidste tre år. Omsætningen er i samme periode steget 9 procent og lå på 11,7 milliarder kr. i 2016. Alene supermarkeder og varehuse omsatte for 5,3 milliarder kr. Overordnet bidrager...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Hellerup, den 17. januar 2018 kl. 09.00 - 12.35
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Contract Management i byggeriet
  København, den 7. december 2017 kl. 08.45 - 16.00
  10Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet,...
 • Finansiering af ejendom
  Dragør, den 5. december 2017 til 6. december 2017
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Nordhavn, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.20
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
  Odense SØ, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Odense har nu fokus på at udvikle bymidten, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende. Der er utallige mindre og mellemstore projekter i gang ved siden af de helt store: Hospital, Universitet, Letbane, Odense Havn...
 • Sale and lease back. KURSUS
  Nordhavn, den 28. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Sale and leaseback er blevet et populær instrument til frigørelse af kapital. Sale and leaseback betyder, at ejeren af en ejendom - kontor, industri mm, sælger faciliteter til en investor, og herefter leaser ejendommen af investoren. Seminaret stiller skarpt på de nye...
 • Jylland: Senior- og ældreboliger i vækst
  Aarhus C, den 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Behovet for boliger til ældre og seniorer vil stige voldsomt, når andelen af den ældre del af befolkningen i fremtiden eksploderer. I Aarhus vil der i 2040 være 24.000 flere borgere over 60 år, og 3.000 flere vil lide af en demens-sygdom. Ønsket om...
 • Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Aarhus C, den 22. november 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...

Miljø og teknik