Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr

24. april 2018, Program


09.35: Ørestad i rivende udvikling - planer og projekter

I den samlede helhedsplan for Ørestad er det overordnede krav, at den skal fremstå som et moderne modstykke til Københavns gamle centrum. Bydelen skal have en høj arkitektonisk værdi og have miljømæssig kvalitet. Hvilke indsatsområder er der fokus på de kommende år? Hvad med offentlige institutioner? Hvordan er projekterne med til at binde områderne i Ørestad bedre sammen som helhed?

10.00: Udvidelse af Fields shoppingcenter til 1.1 milliarder

Fields har planer om at udvide det succesfulde shoppingcenter de kommende år. Der er udarbejdet et skitseforslag der handler om opførelse af kontorer og hotelbyggeri som tårne med 11-23 etager. Bygningerne skal opføres på den eksisterende parkeringskælder. Hvilke udviklingsmuligheder rummer udvidelsen? Hvilke firmaer skal flytte ind i kontorerne, og hvilke typer gæster skal bebo hotellet?

Karen Nielsen, Udviklingsdirektør, Steen & Strøm Danmark

10.25: Efterspørgsel og prisudvikling på boliger i Ørestad

Hvordan er efterspørgslen på boliger i Ørestad? Hvad karakteriserer prisudviklingen på lejeboliger og ejerboliger i bydelen? Hvor lange liggetider er der i gennemsnit, og hvilke områder i Ørestad er mest attraktive lige nu? 

10.50: Kaffepause

11.20: Boligbyggeri i Ørestad Syd til 1.3 milliarder

I det sydlige Ørestad skal Kalvebodkvarteret Vest primært udvikles som boligområde. Projektet omfatter op til 265.000 kvm boliger, hvor uderum og bebyggelse skal understøtte hinanden og danne en funktionel og rekreativ ramme om hverdagslivet. Nord for Asger Jorns Allé skal der etableres et større rækkehuskvarter. Selve Asger Jorns Allé bliver det centrale strøg med butikker og udfoldelsesmuligheder. Hvilke hovedelementer indeholder masterplanen for området, og hvem er målgruppen for de nye boliger? 

11.45: Bellakvarterets identitet og brugerinddragelse

I det nye Bellakvarter er områdets identitet, byrum og koncepter for funktionalitet tænkt ind. Ambitionen er at styrke identiteten og generere kvalitet i området allerede i den tidlige fase af udviklingen. Et særligt aspekt af opgaven går på at integrere Skandinaviens største konferencecenter Bella Center med den tætte og bæredygtige urbanitet, som København er kendt for. Kan en urban-kulturel strategi være med til at gøre området attraktivt for boligkøberne og investorerne?

12.10: Ørestads byrum og byliv

I Danmark, men også i internationale kredse, er borgere og turister ved at få øjnene op på for den stjernearkitektur, der er bygget i Ørestad de senere år. Men hvad gør Ørestad speciel set med internationale øjne? Hvilket potentiale er der for udviklingen af Ørestads byrum og byliv på sigt?

12.35: Spørgsmål og afslutning

12.40: Frokost
Nye talere

Henrik Nissen

Udviklingsdirektør i Gefion Group taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Peter Bagge

Planchef i Esbjerg Kommune taler på Esbjerg - byudvikling for 24 milliarder kr. 2018-2028
Mikkel Kjær Jensen

Projektchef i Metroselskabet taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Rasmus Ingomar Petersen

Chief Specialist, Facade Engineering i COWI taler på Højhusbyggeri. KURSUS
Bo Kobber Pedersen

Kontorchef i Bygningsstyrelsen taler på Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89
Mette Munkedal Tange

Projektchef i ATP Ejendomme taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Christoffer Borgwardt-Stampe

Civilingeniør, Energi Ingeniør Industri, Erhverv og Bæredygtighed i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Arne Cermak Nielsen

Arkitekt, Partner i Urban Power taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
Per Nyborg

Adm. direktør, indehaver i ICP taler på Esbjerg - byudvikling for 24 milliarder kr. 2018-2028
Per Holten-Andersen

Rektor i Copenhagen Business School taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Kim Schultz

Special Advisor – DATA CENTRES & Cleantech i Invest in Denmark, Udenrigsministeriet taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
René Neesgaard

Direktør, Partner, MRICS, Statsaut. ejendomsmægler, Valuar, HD(FR) i Colliers International Danmark A/S taler på Esbjerg - byudvikling for 24 milliarder kr. 2018-2028
Annette Walter

Projektleder i Lejerbo taler på Aarhus Nord - De store projekter 2017-2027
Michael Nielsen-Elgaard

Byggeprojektchef i KAB taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
Thomas Thalbitzer

Center Manager i DEAS taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Kim Skotte

Direktør i KSE Ejendomme taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr. 2018-2028
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Kristian Bendix Drejer

Erhvervsdirektør i Business Fredericia taler på Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling 2018 - 2028
Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Laurits Roikum

Formand i Frederiksberg Forenede Boligselskaber, FFB taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Henning Bøgh

Ingeniør i FredericiaC taler på Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling 2018 - 2028
Henrik Jensen

Adm. Direktør i De Forenede Ejendomsselskaber taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Torben Hedegaard Jensen

Direktør i Nyt OUH taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Torsten Viborg Pedersen

Advokat, Partner i Dahl Advokatfirma taler på Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS, Udlejning af kontorejendomme og kontorhoteller. KURSUS
Mick Forde Bradley

Partner, Arkitekt MAA/MRIAI i Zeso Architects taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Stig Haumann Langsager

Projektchef i Odense Kommune taler på Odense - de store projekter 2018
Joseph Alberti

Research Analyst, cand. polit. i Colliers International Danmark taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Anders Havelund

Advokatfuldmægtig i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Peter Christophersen

Direktør i KPC Byg taler på AARHUS: De store projekter
Frank Schwartz

Design Manager i COWI taler på Højhusbyggeri. KURSUS
John Foldbjerg Lassen

Founding partner i Smith/Hammer/Lassen/Architects taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Frederik Noltenius Busck

Partner i CPH Village taler på Byggeri af containerboliger
Per Frølund

Programleder i Aarhus Kommune, Gellerupsekretariatet taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Jesper Dahl

Byudviklingschef i Frederiksberg Kommune taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Hanne Alrø

Projektchef i Bygningsstyrelsen taler på Odense - de store projekter 2018
Refshaleøen kan få metrolinje for 23 milliarder

Refshaleøen kan få metrolinje for 23 milliarder

En ny metrolinje fra Brønshøj over Østerport til Refshaleøen og Nordøstamager for 23,3 milliarder kr. eller en linje over København H for 33,7 milliarder kr. er i spil. I 2035 risikerer 50-70 procent af passagererne i morgenmyldretiden ellers at blive efterladt på perronen på Christianshavns og Amagerbro metrostationer.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Københavns Kommune
T: +45 3366 3366

Københavns befolkningstilvækst med forventet 100.000 flere indbyggere i 2027 er medvirkende til, at byen er ved at sande til i biltrafik, ligesom den kollektive trafik særligt i havnesnittet er under pres. Og i 2023 kan der sættes gang i udviklingen af den 1,2 millioner kvm store Refshaleøen, hvor Refshaleøens Ejendomsselskab ejer 500.000 kvm grundareal, mens By & Havn ejer 40.000 kvm.

En 13,1 kilometer lang metrolinje M8 fra Brønshøj Torv over Østerport til Refshaleøen eller en 16,1 kilometer lang metrolinje M6 fra Brønshøj Torv over København H til Refshaleøen er derfor blandt de fremtidige scenarier, der undersøges i en screeningsrapport fra Københavns Kommunes Center for Byudvikling. Der er tale om en afrapportering af screeningsfasen, som forelægges medlemmerne af Økonomiudvalget tirsdag den 5. september 2017.

NB! Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder. Konferencen afholdes d. 24. april 2018.

Screeningsrapporten undersøger mulige udbygninger af den kollektive trafikale infrastruktur i form af metro, letbane, Bus Rapid Transit System (BRT) og sågar svævebane på 7 forskellige linjeføringer, der skal aflaste den centrale del af det eksisterende metrosystem (havnesnittet) mellem Kgs. Nytorv st. og de første stationer på Amager.

Rapporten peger på, at en ny metrolinje over havnesnittet vil være bedst egnet til at løse kapacitetsudfordringerne i den eksisterende metro over havnen.

Behovet for en ny metrolinje skal ifølge screeningsrapporten ses i lyset af, at nye beregninger foretaget i forbindelse med en opdatering af Metroselskabets passagerprognose i foråret 2017 viser, at der må forventes markant større passagervækst end tidligere beregnet. Når Cityringen åbner, vil der komme flere påstigere i hele metrosystemet, og der forventes at ske en omfordeling af påstigere i den eksisterende metro. Særligt på strækningerne fra Christianshavn - Lufthavnen og Christianshavn - Vestamager forventes en stigning i antallet af påstigere, der vil lægge pres på kapaciteten i metroen.

NB! Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027. Konferencen afholdes d. 14. september 2017.

Det er især havnesnittet, det vil sige Kongens Nytorv - Christianshavn, Christianshavn - Amagerbro og Christianshavn - Islands Brygge, som forventes at få en kapacitetsmæssig udfordring.

Påstigertallet i den eksisterende metro på en hverdag forventes at stige fra 200.000 i 2016 til 300.000 i 2035. Hvis der ikke gennemføres kapacitetsforbedrende tiltag, vil 50-70 procent af passagererne i morgenmyldretiden derfor blive efterladt på perronen på Christianshavns og Amagerbro metrostationer mens op til 25 procent vil blive efterladt på de øvrige indre metrostationer på Amager (Lergravsparken, Islands Brygge samt DR Byen).

Samtidig har Københavns Kommune et mål om, at trafikken er sammensat med maksimalt 1/3 bilture, mindst 1/3 cykelture og mindst 1/3 ture i kollektiv trafik. Den kollektive andel er dog ikke steget i flere år.

NB! Bæredygtigt byggeri og ejendom. Kurset afholdes d. 14. november 2017.

Andelene udgjorde i 2015 41 procent bilture, 35 procent cykelture og 25 procent ture i kollektiv trafik. Det til trods for, at Metroselskabet allerede i 2015 at indsatte flere tog i myldretiden samtidig med, at alle tog er blevet ombygget med flere ståpladser, for at imødekomme kapacitetsproblemer.

Endeligt er en markant opgradering af infrastrukturen til Refshaleøen en forudsætning for, at der overhovedet kan sættes gang i byudvikling på øen. Refshaleøen er kun forbundet til den øvrige by via Kløvermarksvej, Forlandet og Refshalevej, som er den primære forbindelse for biler, mens cykeltrafikken endvidere kan ske via Holmen. Den kollektive trafik består af linje 40 og havnebussen, der fik et stop på Refshaleøen i 2013. Derudover har Refshaleøens Ejendomsselskab tidligere foreslået, at der etableres en cykelbro fra Kastellet til Refshaleøen.

Metrolinjen M8 vil koste 23,3 milliarder kr. i anlægssum. Linjen kører fra Brønshøj Torv over Østerport under havnen til Refshaleøen, Kløverparken og Øresund, hvor den kobles på den eksisterende M2, der kører til Københavns Lufthavn. Strækningen fra Brønshøj Torv til Øresund forløber i boret tunnel, hvorefter metroen kommer op i terræn på Amager Strand Station, hvor der anlægges afgreningsskiftespor til Københavns Lufthavn.

NB! Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028. Konferencen afholdes d. 30. januar 2018.

M6 vil koste 33,7 milliarder kr. i anlægssum. Metrolinjen føres fra Brønshøj Torv til Refshaleøen via Københavns Hovedbanegård og betjener dels havnesnittet, potentielle byudviklingsområder som Prags Boulevard, Kløverparken og Refshaleøen, samt Brønshøj. Linjen betjener desuden store arbejdspladser som Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet samt Nørre Campus og Indre Nørrebro.

Derudover aflaster den Amagerbro Station og København H. Endelig muliggør den ligesom M8 en senere forlængelse af metroen mod Malmø. Metrolinjen har 14 stationer inklusiv 2 skiftestationer til Cityringen (Skjolds Plads og Københavns Hovedbanegård), 3 skiftestationer til M1/M2 (Forum og Islands Brygge og Amagerbro). Den vil kunne anlægges i op til 5 etaper.

Københavns Kommune er i forvejen i gang med at undersøge mulighederne for en metro, letbane eller BRT fra Ny Ellebjerg station gennem Frederiksberg til Bispebjerg Hospital samt fra Ny Ellebjerg station til Hvidovre Hospital. Anlægsprisen for metro­stræk­ningen fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg station blev i 2012 estimeret til 10,6 milliarder kr., men Økonomiforvaltningen anbefaler, at en metroforbindelse, der løser kapacitetsproblemerne på havnesnittet, prioriteres højere.

På baggrund af screeningsrapporten igangsættes en nærmere analyse af de valgte teknologier og linjeføringer samt af finan­sierings­mulig­he­der, og i samarbejde med HOFOR vil behovet samt omkostningerne ved ledningsomlægninger blive analyseret.

Det er forventningen, at analysen i midten af 2018 skal ende med en anbe­fa­ling til udbygning af den kollektive trafikale infrastruktur i København. Resultaterne forventes at indgå i Kommuneplan 2019.

http://imagizer.imageshack.us/a/img923/5235/ja6PJg.jpg
Byudviklingsområderne i forhold til de trafikale beregningsgrundlag ses af kortet. Grøn angiver de områder, som allerede er under udbygning, eller som påbegyndes i 2016-2025 og gul de områder, der påbegyndes i 2026-2035.  Refshaleøen udlagt som perspektivområde, og byudvikling kan i henhold til Kommuneplan 2015 tidligst igangsættes efter 2027, og først når der bliver skabt bedre trafikale forbindelser og forbedrede miljøforhold. (Oversigtskort fra KIK2, Københavns Kommune, Center for Byudvikling).

Fakta

På baggrund af screeningsfasens resultater anbefales det, at der i analysefasen foretages mere detaljerede analyser af:

 • BRT fra København H over havnesnittet til Refshaleøen som midlertidig løsning frem til anlæg af en metro.
 • Metro fra København H over havnesnittet med videreførelse fra Refshaleøen til Østerport, for yderligere aflastning over havnesnittet, samt metrobetjening af den tætte by.
 • Metro, letbane og BRT fra København H til Brønshøj.
 • Etapevis udbygning af infrastrukturanlæggene, som kan billiggøre etableringen samt sikre hurtige effekter på en mindre strækning.

  Det anbefales til gengæld ikke at arbejde videre med metro M6 løsning i terræn på Østamager, letbane L6 fra København H til Refshaleøen, metro M8 fra Bellahøj til Øresund, letbane L8 og BRT B8 fra Øresund til Refshaleøen eller svævebane fra Refshaleøen til Østerport.

Tommy Blindkilde, 3. september 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega

 • Contract Management i byggeriet
  den 13. juni 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet, bliver...
 • Ny
  Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89, AB 92 og ABT93. KURSUS
  Hellerup, den 7. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår, AB-systemet. Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer, som repræsenterer byggeriets centrale...
 • Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
  Aarhus C, den 29. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på over 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000, og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav...
 • Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar
  den 24. maj 2018 kl. 12.30 - 16.00
  På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i...
 • Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS
  Nordhavn, den 17. maj 2018 kl. 09.00 - 12.50
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Konflikthåndtering - sådan tackler du vanskelige situationer
  den 7. maj 2018 kl. 08.45 - 16.45
  Kender du det, når en konflikt optrappes så meget, at den er svær at komme ud af? Vi møder alle problematikker i vores hverdag, som skal løses - og her har du chancen for at lære at løse dem, inden de vokser dig over hovedet. Dette kursus...
 • Esbjerg - byudvikling for 24 milliarder kr. 2018-2028
  Esbjerg, den 3. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Esbjerg er Danmarks offshore-centrum inden for både olie, gas og vind, og med regeringens nye aftale om Nordsø-olien, der fald faldt på plads i foråret 2017, har byen fået cementeret sin stilling. 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er...
 • Projekteringsledelse i praksis
  København, den 3. maj 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Projekteringsledelse er et komplekst emne og kræver mange færdigheder. Projekteringslederen skal kunne overskue hele byggeprocessen og sætte sig ind i de udfordringer, som kan opstå hele vejen igennem processen fra tilbud over tidsplan til færdiggørelse....
 • Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  den 2. maj 2018 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
  Nordhavn, den 24. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt...
 • Aalborg: De store projekter
  Aalborg, den 19. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst...
 • Køge: De store projekter
  Køge, den 12. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byudviklingen i Køge præges af en række store projekter i milliardskala, der gør Køge til en af Danmarks højdespringere, hvad byggevolumen angår. Blandt de store projekter er: Udvikling af den nye bydel Køge Kyst til 6 milliarder...
 • Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  den 12. april 2018 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Udlejning af kontorejendomme og kontorhoteller. KURSUS
  Nordhavn, den 5. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Odense - de store projekter 2018
  Odense SØ, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne....
 • AARHUS: De store projekter
  Aarhus C, den 8. marts 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. I 2016 voksede Aarhus Kommune med 5.045 indbyggere og overgik dermed forventningerne. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft...
 • Ny
  Byggeri af containerboliger
  Nordhavn, den 6. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Lempelsen af planloven, der nu tillader, at de midlertige containerboliger kan forblive stående i 10 år, kombineret med det enorme behov for studie- og ungdomsboliger sætter gang i byggeriet af containerboliger. Ifølge Københavns kommunes udmelding fra maj 2017,...
 • Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling 2018 - 2028
  Fredericia, den 1. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Indbyggertallet i Fredericia vokser i takt med, at området bliver mere attraktivt at bo og arbejde i. Der er nu 44.000 indbyggere i de 2 hovedbyer: Fredericia med 40.000 indbyggere og distributionsbyen Taulov med 4.000 indbyggere. Kommunen har i alt 50.000 indbyggere med 26.000...
 • Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
  Frederiksberg, den 27. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 får Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i...
 • Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr. 2018-2028
  Roskilde, den 21. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Roskilde har 87.000 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2028. Væksten i nettotilflytning til kommunen har 2007-2019 været på 14 procent. Alene...
 • Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 8. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Ny
  Højhusbyggeri. KURSUS
  Nordhavn, den 7. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået.  Højhuse...
 • Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
  Aarhus C, den 6. februar 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Generelt ønsker man at opføre op mod 500 nye almene boliger om året i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4.000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Aarhus C, den 31. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
  Nordhavn, den 30. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal bygges i alt 8.200 almene boliger i København frem mod 2025. De nye planlovsregler kræver, at 25 procent af boliger i de nye byudviklingsområder bliver almene boliger. Derfor bygges der nu alment overalt i de nye byområder, også de fashionable, og alment...
 • JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
  Aarhus C, den 23. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer benytter sig i betydelig grad af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og...
 • Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
  Aalborg, den 18. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg midtby har 1.026 butikker, hvilket er en stigning på 4 procent over de sidste tre år. Omsætningen er i samme periode steget 9 procent og lå på 11,7 milliarder kr. i 2016. Alene supermarkeder og varehuse omsatte for 5,3 milliarder kr. Overordnet bidrager...
 • Jylland: Contract Management i byggeriet
  Aarhus C , den 7. december 2017 kl. 08.45 - 16.00
  10Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet,...
 • Finansiering af ejendom
  Dragør, den 5. december 2017 til 6. december 2017
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde...
 • Jylland: Bæredygtig certificering af byggeri og ejendom - KURSUS
  Aarhus C, den 30. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Det er nu muligt at bæredygtigheds-certificere både nybyggerier og eksisterende ejendomme. Og alle slags byggerier kan nu certificeres - der er udarbejdet 5 sæt retningslinier for henholdsvis kontor og erhverv, bolig, hospitaler og sundhedshuse, uddannelse og...
 • ABT93 for ikke-jurister
  København V, den 30. november 2017 kl. 08.45 - 13.00
  Har du overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du indgår totalentrepriseaftaler? På dette ABT93-kursus får du en grundig introduktion til ABT93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise). På dette kursus om ABT 93 vil du...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Nordhavn, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.20
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
  Odense SØ, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Odense har nu fokus på at udvikle bymidten, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende. Der er utallige mindre og mellemstore projekter i gang ved siden af de helt store: Hospital, Universitet, Letbane, Odense Havn...
 • Sale and lease back. KURSUS
  Nordhavn, den 28. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Sale and leaseback er blevet et populær instrument til frigørelse af kapital. Sale and leaseback betyder, at ejeren af en ejendom - kontor, industri mm, sælger faciliteter til en investor, og herefter leaser ejendommen af investoren. Seminaret stiller skarpt på de nye...
 • Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
  Aarhus C, den 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  aBehovet for boliger til ældre og seniorer vil stige voldsomt, når andelen af den ældre del af befolkningen i fremtiden eksploderer. I Aarhus vil der i 2040 være 24.000 flere borgere over 60 år, og 3.000 flere vil lide af en demens-sygdom. Ønsket om...
 • Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Aarhus C, den 22. november 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
  Køge, den 16. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende 10 år. Med til at drive udviklingen er udvidelsen af Køge Bugt motorvejen, samt den hurtige togforbindelse til...
 • Bæredygtigt byggeri og ejendom. KURSUS
  Nordhavn, den 14. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Det er nu muligt at bæredygtigheds-certificere både nybyggerier og eksisterende ejendomme. Og alle slags byggerier kan nu certificeres - der er udarbejdet 5 sæt retningslinier for henholdsvis kontor og erhverv, bolig, hospitaler og sundhedshuse, uddannelse og...
 • Den nye planlov og butikker. KURSUS
  Hellerup, den 8. november 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I juni 2017 vedtog Folketinget moderniseringen af planloven med nye rammer for detailhandlen. Moderniseringen trådte i kraft den 15. juni 2017. Den nye planlov indeholder en række tiltag, som...
 • Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
  Nordhavn, den 2. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i...
 • Jylland: Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  Aarhus C , den 2. november 2017 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Hellerup, den 1. november 2017 kl. 09.00 - 12.50
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Jylland: Sådan laver du udbudsmaterialet
  Aarhus C , den 1. november 2017 til 2. november 2017
  På dette to dages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale – det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontrakt. Du får overblik over, hvordan du arbejder med udbudsmaterialet. Og du bliver...
 • Jylland: Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  Aarhus C , den 1. november 2017 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Aarhus Nord - De store projekter 2017-2027
  Aarhus C, den 31. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Det er i Aarhus Nord vi vil se den største byudvikling i Aarhus inden for den nærmeste fremtid. Med den nye letbane, der åbner 2017, bliver området attraktivt for nye beboere, samt større og mindre virksomheder. Aarhus Nord består af Christiansbjerg,...
 • Udvidet contract management – kontraktstyring
  København V, den 31. oktober 2017 kl. 09.45 - 17.00
  Forudsætning for at deltage Dette kursus er et tilbud til dig, der har taget Nohrcon-kurset  Contract Management for udbudssektoren  eller  Contract Management i byggeriet . Deltagelse ved disse kurser eller anden grundlæggende kendskab til kontraktstyring...
 • Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
  Nordhavn, den 25. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Valby er et af Københavns store byudviklingsområder, med en befolkning på 52.809 og som fortsat er opadgående. Udviklingen koncentrerer sig hovedsageligt i Valby Syd, der udgøres af FL Smidth-området, det tidligere Grønttorvsområde...
 • Ekspropriation i praksis
  København SV, den 24. oktober 2017 kl. 08.45 - 15.45
  Reglerne om ekspropriation kan være svære at gennemskue - derfor har vi sammensat dette kursus, der giver dig en introduktion til området. Ved at deltage får du følgende med hjem: – Du ved hvornår, der er tale om en ekspropriation. – Du...
 • Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
  Nordhavn, den 11. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Ønsket om højkvalitetsboliger til +65-årige er kraftigt stigende.  Gruppen af ældre over 65 år er nu på 20 procent af befolkningen og udgør en gruppe på 1,1 millioner personer - en stigning på 250.000 personer på 10...
 • Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS
  Hellerup, den 10. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
  Middelfart, den 5. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Middelfart ligger centralt i landet som den fynske del af Trekantområdet, og er dermed med i Trekantområdets samarbejde om at styrke området som kulturmetropol og som Danmarks produktionscentrum. Befolkningstallet i Middelfart vil stige fra 37.920 indbyggere i 2016 til 39.605...
 • Den nye Planlov - ændringer og løsninger. KURSUS
  Hellerup, den 3. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I september...
 • Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS
  Aarhus C, den 28. september 2017 kl. 09.00 - 12.40
  På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...
 • Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster
  Roskilde, den 27. september 2017 kl. 09.00 - 16.30
  De seneste år har vi set voldsomme storme, som har medført stormflod og oversvømmelse af lavtliggende kystnære arealer. Byer, havneområder, broer og naturområder oversvømmes, og havet æder sig ind i landet. På denne konferencedag kan du...
 • Omdannelse af erhverv til bolig
  Nordhavn, den 26. september 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kontorledigheden ligger på omkring 10 procent i København og omfatter lokaler med både central og især mere perifer beliggenhed. Forventningen er, at flere mindre hensigtsmæssige kontorer i Københavns centrum vil blive fraflyttet, idet lejerne finder frem...
 • Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser. KURSUS
  Hellerup, den 21. september 2017 kl. 09.00 - 12.40
  På seminaret kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...