Rambøll henter ny topdirektør til koncernledelsen i en nyoprettet stilling som Group Chief Innovation Officer. Hilde Tonne skal fra den 1. januar 2018 drive digitalisering og innovation i Rambøll-koncernen.

Hilde Tonne har ifølge Rambøll en stærk international profil som leder inden for innovation og digitalisering i telebranchen og olie- og gasindustrien. Hun har været en del af koncernledelsen hos Telenor gennem 8 år, blandt andet som Executive Vice President for Group Industrial Development og som Deputy Head for Asien-regionen. Før dette ledte hun Technology & Research i Norsk Hydro ASA, Oil & Energy.

Digitalisering forventes at forandre den rådgivende ingeniørbranche betydeligt i de kommende år, sådan som det er tilfældet for mange andre brancher. Derfor er digitalisering en topprioritet i Rambølls nye 2020 strategi "Winning Together".

NB! Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. Kurset afholdes d. 23. maj 2018.

- Vi ønsker at være i front på den digitale udvikling, og det betyder, at vi som virksomhed også må udvikle os. Hilde er en meget erfaren leder med en bred international karriere fra brancher, der har været præget af hastig digital forandring. Hun er en stærk profil til at drive digitalisering og innovation i Rambøll, siger koncernchef Jens-Peter Saul.

I 2016 ledte Hilde Tonne dannelsen af Digital Norway, et fælles initiativ fra de femten største virksomheder i Norge om at etablere et center for at understøtte digitaliseringen af norske virksomheder. Hun er nu leder af Digital Norways Advisory Board.

- Jeg ser meget frem til at bidrage til at føre Rambøll succesfuldt ind i en mere digital fremtid. Digitalisering skal integreres fuldt ud i den daglige drift af virksomheden og definere den måde, vi rådgiver og interagerer med vores kunder på. Nye digitale løsninger og ydelser kræver nye kompetencer, nye måder at arbejde sammen på og et åbent mindset, der er klar til fremtiden. Jeg glæder mig til at drive denne forandring sammen med mine nye kolleger i Rambøll, siger Hilde Tonne.

NB! Den nye planlov – For kommuner. Kurset afholdes d. 10. april 2018.

Hilde Tonne har tidligere haft flere bestyrelsesposter i norske virksomheder og er i dag bestyrelsesmedlem i Danske Bank og bestyrelsesformand for Hafslund AS, et norsk energi- og infrastrukturselskab.

Hun har en kandidatgrad i reservoir engineering, og har taget lederuddannelse på INSEAD og IMD. Hun tiltræder stillingen som innovations- og digitaliseringsdirektør i Rambøll den 1. januar 2018.

Læs mere af artiklen
Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling

Afholdes 27. februar 2018

Klokken kl. 09.00 - 12.50

Restaurant PilenRestaurant Pilen , Pile Allé 14B, 2000 Frederiksberg

Tilmeld

Baggrund

Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet.

I 2017 får Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i alt 15.000 kvm, udstikker rammer for fremtidens boligbyggeri og nedsætter den minimale størrelse for boliger fra 80 kvm til 65 kvm, alt sammen med baggrund i den stærk stigende befolkning.

Indbyggertallet på Frederiksberg er steget så markant i de seneste år, at kommunen i dag er den tættest befolkede i Nordeuropa, og med en forventet befolkningstilvækst på 15.000 frem til 2025 og flere spændende udviklingsprojekter, der nu er i støbeskeen, er der lagt op til investeringer og ejendomsudvikling i milliard skala.

Dialogen mellem bygherrer og kommunen vil fremover tage udgangspunkt i den nye arkitekturpolitik, som blev vedtaget i 2017.

Nogle af de mest markante aktuelle projekter på Frederiksberg er bl.a.:

* Udvikling af Frederiksberg Hospitals arealer
* Områdefornyelse ved Nordre Fasanvej
* Udvidelse af CBS campus og byudvikling ved Fasanvej Station
* Frederiksberg Alle 41
* Gl. Kongevej, Godthåbsvej og Falkoner Allé udvikles som handelsstrøg
* Diakonissestiftelsen
* Kulturskolen bag Radiohuset
* Ny folkeskole på Grundtvigsvej
* Udvidelse af Lindevangsskolen
* Områdefornyelse i Søndermarkskvarteret og Nordens plads
* I alt 947 ungdomsboliger i henholdsvis Holtegrunden, Falck-grunden, Mariendalsvej, Dirch Passers alle,
   Nimbusparken, Roskildevej, Grundtvigs sidevej, og Danasvej.
* Klimatilpasning til 1,5 milliarder kr.
* Metro

Byens Ejendom vurderer, at der  skal bruges 18 mia. kr. på byudvikling, på Frederiksberg over det næste 10 år.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Frederiksberg får i 2017 en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. for ekstra butiksbyggeri på i alt 15.000 kvm, udstikker rammer for fremtidens boligbyggeri og nedsætter den minimale størrelse for boliger fra 80 kvm til 65 kvm, alt sammen med baggrund i den stærkt stigende befolkning. Hovedelementer i Kommuneplanen. Kommende projekter og udbud. Udvikling af Frederiksberg Hospitals arealer, udvidelse af CBS og byudvikling ved Fasanvejs station MM. Frederiksberg har i 2017 vedtaget en ny arkitekturpolitik. Arkitekturpolitikken skal udstikke rammer for al byggeri på Frederiksberg og danne udgangspunkt for dialogen mellem bygherrer og Kommunen.

Jesper Dahl , Byudviklingschef, Frederiksberg Kommune

10.00 Svenske Akelius har for 640 millioner kr. købt Domus Vista på Frederiksberg. Bygningen fra 1969 er med sine 29 etager og 102 meter Skandinaviens 3. højeste beboelsesejendom. Leimdörfer har været rådgiver på handlen. Hvorfor er Domus Vista et attraktiv investering? Hvilke planer har Akelius med bygningen?

Thomas Bang-Pedersen , Regional Manager, Akelius

10.25 Copenhagen Business School påbegynder nu endnu en udvidelse af dets campus på Frederiksberg. Projektet er skabt i samarbejde med Realdania, Metroselskabet og Frederiksberg kommune, som sammen med CBS, skal forbinde området omkring Fasanvejens Station med resten af CBS, der hovedsageligt ligger ved Frederiksberg Station.

Julian Weyer , Partner. Arkitekt maa, C.F. Møller

10.50
11.20 Nordens plads, Domus Vista centret og området bag Domus Vista skal renoveres og byfornyes. Frederiksberg Forenede Boligselskaber, FFB er i samarbejde med Frederiksberg Kommune en af de centrale aktører i processen. Planerne omfatter bl.a. renovering og ombygning af flere boligejendomme, opførelsen af 120 plejeboliger, og skabelsen af et fælles aktivitetsområde for beboerne. Den samlede pris er på 858 millioner. Et andet sted på Frederiksberg bygger FFB 50 billige boliger for unge og flygtninge med en husleje på 2.500 kr. og en samlet pris af 50 millionerr kr.

Laurits Roikum , Formand, Frederiksberg Forenede Boligselskaber, FFB

11.45 Frederiksberg får i 2017 en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. for ekstra butiksbyggeri på i alt 15.000 kvm. Derudover er der planer for at udvikle nogle af de vigtigste gader Gl. Kongevej, Godthåbsvej og Falkoner Allé som handelsstrøg. Butikker på Frederiksberg - Priser, efterspørgsel, tomgang. Hvad vil den nye metrolinie betyde for prisudvikling og efterspørgslen efter butikker på Frederiksberg? Vil Gammel Kongevej bevare sin position som en af byens bedste handelsgader, og hvad skal der ellers ske med den livlige handelsaktivitet i bydelen. Vil udvidelsen af Frederiksberg centret betyde noget for butikker i nabolaget?

Thomas Thalbitzer , Center Manager, DEAS

12.10 Scandic Hotels vil fra efteråret 2018 varetage hoteldrift og kongresfaciliteter i det 25.000 kvm store Falkoner Centret. Inden da skal Falkoner Centret totalrenoveres og indrettes med over 300 værelser. Kongres- og koncertsale samt restauranter vil ligeledes være opdateret til helt moderne standard med den nyeste teknologi, så Falkoner Centret kan fremstå som et attraktivt centrum for kulturelle begivenheder på Frederiksberg suppleret med et moderne hotel. Hotellet ejes af ATP Ejendomme.

Mette Munkedal Tange , Projektchef, ATP Ejendomme

12.35
12.50
10.00 Frederiksberg har i 2017 vedtaget en ny arkitekturpolitik. Arkitekturpolitikken skal udstikke rammer for al byggeri på Frederiksberg og danne udgangspunkt for dialogen mellem bygherrer og Kommunen
10.00 Frederiksberg var i 2014 den tredje største kommune i Danmark målt på befolkningstilvækst med 11.789 nye borgere kun overgået af København og Aarhus. Samtidigt bliver befokningen stadig yngre. Den gennemsnitlige alder faldt med 1,5 år over de sidste 10 år.
12.10 Bygherrekonkurrencen om den eftertragtede grund på hjørnet af Frederiksberg Allé og Platanvej er afgjort. Når Metro Cityringen åbner i 2019, får Frederiksberg Allé både en ny metrostation og et nyt Madkulturens Hus. Byggeriet bliver på i alt 3.500 kvm inklusive 30 boliger, og det integreres med indgangen til metroen. Vinderprojektet er resultatet af en bygherrekonkurrence, som Frederiksberg Kommune har holdt sammen med Realdania By og Byg. Madkulturens Hus opføres af Union Holding og NRE Denmark, og det er tegnet af arkitekt firmaet COBE. NRE Denmark er totalentreprenør, og rådgivende ingeniører er Arne Elkjær. Byggeriet skal stå klart, når metrostationen åbner i sommeren  2019.
12.40 Den franske skole – Prins Henriks Skole, er vokset ud af de velkendte rammer på Værnedamsvej. Og selv med et anneks på HC Ørstedsvej må skolen se sig om efter nye lokaler, hvis den skal være i stand til at imødekomme de fremtidige behov.
12.40
12.40 Heimstaden har indgået aftale om at købe den konkursramte ejendom Hostrups Have beliggende i Frederiksberg kommune. Ejendommen består af 678 boliger samt 47 erhvervslejemål beliggende i gadeplan. Heimstaden overtager ejendommen den 1. september 2017 og ønsker at udvikle ejendommen for fremtiden og med omtanke for de familier, der bor der.
12.45 Just Eat-stifteren Jesper Buch har samlet en gruppe investorer med henblik på at omdanne det 2.000 kvm store posthus på Finsensvej 12 på Frederiksberg til et iværksættermiljø. Det kan blive startskuddet til en helt ny bydel for iværksættere. Projektområdet for Start-up City grunden har et areal på 4.204 kvm, bygningen i 1-2 etager er opført i 1985, og den har et etageareal på 2.042 kvm.
12.45 På pladsen bag Frederiksberg rådhus, der i dag rummer en parkeringsplads, skal der opføres torvehaller med forbillede i torvehallerne ved Nørreport. Det er nogle af folkene bag torvehallerne ved Nørreport, der indgår i konsortiet, der skal bygge de nye torvehaller på Frederiksberg. Sammen med torvehallerne opføres der en underjordisk parkeringsplads.
12.45 Bispeengbuen skal måske rives ned og erstattes af en tunnel. En ny analyse fra Rambøll viser, at opgaven vil koste 1,3 milliarder, betydeligt mindre, end den oprindeligt estimerede beløb. De frigjorte arealer vil kunne give plads til bl.a. boligbyggeri og grønne fællesarealer. Frederiksberg Kommune har i 2017 afsat 200.000 kr. til at undersøge, hvilken rolle Kommunen kan spille i projektet.
12.45 Hospitalsgrundens fremtid. Det nye Bispebjerg Hospital bliver færdig ved årsskiftet 2022/2023, 2 år før den oprindelige frist, og det betyder, at byudvikling af Frederiksberg hospital kan komme i gang tilsvarende tidligere. Grunden på 106.000 kvm har en anslået værdi af 1,5 milliard kr. og ejes i dag af Region Hovedstaden. Hospitalsgrunden er et af de meget få udviklingsområder, der er tilbage på Frederiksberg.
12.50 Frederiksberg Forene Boliger, FFBAnslået samlet værdiVærdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Claus B. Hansen

Arkitekt i Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater

taler på:

Butikker og den nye planlov Midlertidige boliger - de nye muligheder

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS