Prisen på en byggekonflikt er skjult

Prisen på en byggekonflikt er skjult

Når prisen på en byggekonflikt gøres op, slår afskrivninger og mindre salg samt dårligere relationer til kunderne, voldsomt igennem på bundlinjen – nye konfliktløsningsmetoder efterlyses.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Mediationsinstituttet
Administrerende direktør
Louise Lerche-Gredal
T: +45 5077 8427
E: llg@mediationsinstituttet.dk

Det er ikke alene advokat- og sagsomkostninger der presser økonomien, når byggeriets parter ryger i totterne på hinanden. En ny undersøgelse fra Mediationsinstituttet viser, at de indirekte omkostninger er langt højere end de direkte omkostninger.

Interviews med 65 af byggeriets interessenter, primært byggevirksomheder, viser at garantier, forsikringer og usikkerhedsfaktorer får dem til at indlægge en margin i priserne på 10-12 procent. Hvis dette er repræsentativt for branchen som helhed, er de indirekte omkostninger 20 gange større end de direkte omkostninger, der af Mediationsinstituttets hvidbog fra 2016 blev skønnet til 0,5 procent af omsætningen i byggebranchen.

NB! Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. Kurset afholdes d. 29. august 2018.

De indirekte omkostninger stammer fra forsinkelser, likviditetsklemmer, afskrivninger, kvalitetsforringelser, omdømmetab, nedsat omsætningsevne og i nogle tilfælde konkurser.

Disse faktorer forhøjer byggeriets samlede omkostninger og presser således yderligere branchens beskedne profitabilitet, som gennemsnitligt var 6,7 procent i perioden 2008-2014. Derudover har de indirekte omkostninger en selvforstærkende effekt, da eksempelvis forsinkelser og kvalitetsforringelser ofte lægger kimen til nye konflikter, ifølge Mediationsinstituttet.

Mange byggevirksomheder og øvrige interessenter inden for byggeriet efterspørger derfor nye konfliktløsningsmetoder, der kan forhindre eller reducere både de direkte og indirekte omkostninger ved byggekonflikter.

Fakta

7 vigtige indirekte omkostninger ved byggekonflikter

  •     Forsinkelser i byggeriet giver anledning til omkostninger, fordi byggevirksomheder ikke med kort varsel kan flytte mandskab og materiel til andre byggeprojekter.
  •     Likviditetsklemmer mellem byggeriets parter giver ikke i sig selv omkostninger, men er en faktor, der giver anledning til omkostninger, når de fører til ufordelagtige forlig eller udløser konkurser.
  •     Store afskrivninger ved tabt sag eller forlig kommer enten når en byggevirksomhed taber en voldgift eller retssag eller vælger at indgå et forlig, der indebærer en afskrivning for virksomheden.
  •     Kvalitetsforringelser i byggeriet. Ifølge undersøgelsen kan langvarige konflikter føre til betydelige kvalitetsforringelser i byggeriet eksempelvis som følge af tabt arbejdstid og produktivitet.
  •     Omdømmetab og forringede relationer blandt byggeriets parter. 
  •     Konkurserklæringer blandt byggeriets parter er udpeget som en signifikant indirekte omkostning ved byggekonflikter af 48 procent af undersøgelsens respondenter.
  •     Nedsat omsætningsevne blandt byggeriets parter er konsekvens af, at tid brugt på konflikter ikke kan bruges på salg og udvikling af virksomheden.

Læs om alle undersøgelsens resultater på Mediationsinstituttet.dk.

Tommy Blindkilde, 7. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


29. august 2017
Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS - Program09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Grundlag for rådgiveransvar - offentligt og privat byggeri

Lars Gregersen, Partner, Advokat, Delacour


09.55

Rådgiverens rolle i byggeprocessen


10.30

Ansvarsfordeling mellem rådgiver, bygherre, entreprenør og leverandør. Konkrete eksempler


10.50

Ansvarsfordeling mellem rådgiveren og evt. andre rådgivere. Konkrete eksempler


11.10

Kaffepause


11.55

Ansvarssituationer – projektering, udbud, udførelsesfasen, tilsyn, økonomiske overskridelser


12.05

Rådgiverens ansvarsforsikring


12.25

Forebyggelse af erstatningsansvar


12.45

Spørgsmål og afslutning


12.55

Frokost


Nye talere

Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik