Pihl & Søn genopstår

Pihl & Søn genopstår

Pihl & Søn genopstår med ejerne af LM Byg og M. J. Eriksson i ejerkredsen. Ejerne bag de 2 entreprenørvirksomheder og Michael Raun har skudt penge i et nyt selskab, og Danske Bank og Vækstfonden står klar med kreditter og garantier.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

LM Byg
T: +45 4618 6010
E: lmbyg@lmbyg.dk

Carsten Mindegaard, indehaver af LM Byg har købt alle rettigheder til Pihls navn og logo. Med den tidligere administrerende direktør i Pihl, Halldor Ragnarsson, som administrerende direktør genopstår Pihl & Søn dermed.

NB! Planloven - de nye forhold. KURSUS. Konferencen afholdes d. 1. marts 2017.

Bestyrelsesformand er Lars-Christian Brask, der primært er kendt fra den finansielle sektor og for en lang række bestyrelsesposter. Han slår fast, at målet er, at virksomheden skal blande sig med de store entreprenører.

- Vil vil gerne være blandt branchens ledende på sigt, siger Lars-Christian Brask.

NB! Rådgivers honorering og erstatningsansvar. Konferencen afholdes d. 19. april 2017.

Han oplyser, at der arbejdes med forskellige scenarier og tidshorisonter, men parterne vil ikke offentliggøre, hvilket kapitalgrundlag der arbejdes med.

- Vores vækst kommer til at ske i takt med det behov, der er for vores service, og i takt med vores kunders behov. Det vil være en rolig og velovervejet vækst. Vi skal kravle, før vi kan gå, siger Lars-Christian Brask, som samtidig understreger, at parterne har store ambitioner og vil være blandt de bedste.

- Er man blandt de bedste, kommer man også til at vokse. Men det er kunderne, der i sidste ende kommer til at bestemme, hvor meget vi skal vokse. Ved et gøre det godt for kunderne, kommer vi til at vokse med deres behov, siger han.

Planen er blandt andet at bemande selskabets kontor i Herlev med højtuddannede, der skal agere som styringsentreprenør, mens de konkrete byggeopgaver skal udføres af underentreprenører.

Tommy Blindkilde, 15. februar 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


23. februar 2017
Højhusbyggeri - Program09.35

Er højhusbyggeri fremtiden?

Højhuse forbinder man ofte med udlandet, men også i Danmark er flere og flere højhuse begyndt at skyde i vejret. Med et højhus kan flere mennesker bo på et tættere område, og det kan dermed være med til at afhjælpe den stigende boligmangel i København. Hvilke andre fordele er der ved højhusbyggeri, og hvorfor er det en god idé at bygge højhuse? Hvad betyder det for bæredygtigheden og energiforbruget, når flere mennesker benytter fælles faciliteter? Vil vi se flere højhuse i fremtiden, og hvor vil de skyde op?
Oplægget er på engelsk

Julian Chen, Senior Architect, Henning Larsen Architects


10.00

Tekniske krav og udfordringer ved højhusbyggeri

Der er en række tekniske forhold, som er væsentlig anderledes ved højhusbyggeri sammenlignet med andet byggeri. Der skal tages forholdsregler i forbindelse med konstruktioner, lodrette installationer, belastning, vindlast, skærpede brandkrav samt tæthedskrav. Under selve byggeriet er der logistiske udfordringer i forbindelse med lodret transport af materialer og mandskab, og der er også skærpede sikkerhedskrav. Hvad er de tekniske udfordringer og krav til at bygge i højden? Hvad skal man være opmærksom på, og hvordan løser man udfordringerne?

Frank Schwartz, Design Manager, COWI

Jesper Prip Bonnesen, Specialist, Master in Fire Safety, COWI


10.30

Højhuse som positiv katalysator for byudvikling

The Shard i London satte gang i en positiv udvikling i et af Londons mere glemte områder omkring London Bridge Station. Hvordan blev det æstetiske og funktionelle byggeri til, og hvordan kan et højhusbyggeri være en medvirkende faktor for vækst og udvikling i et byområde?
Oplægget er på engelsk

Bill Price, Director Structure, WSP Parsons Brinckerhoff


10.55

Kaffepause


11.25

Højhuse i træ - ny trend?

Højhuse af træ eller kombinationsløsninger, hvor træ indgår som et væsentligt konstruktionselement, er ikke helt ualmindeligt i blandt andet Norge og Sverige. Konceptet er endnu ikke kommet til Danmark, men et projekt ledet af Teknologisk Institut skal ændre på det. Erfaringer fra udlandet kan sagtens overføres til Danmark, og det er måske blot et spørgsmål om tid, før Danmark får sit første højhus af træ. Hvad er fordelene og mulighederne ved at bygge højhuse i træ, og hvad er de tekniske udfordringer og krav? Hvor stor er interessen for at bygge højhuse i træ?

Peder Fynholm, Projektleder, Teknologisk Institut


11.50

Hængende haver i København? Grønne højhuse

I København er der over 30.000 kvm grønne arealer på toppen af ca. 40 bygninger, og kommunen er begyndt at stille krav til grønne tage i lokalplanerne. I Asien er særligt Singapore langt foran, hvad angår at integrere tagparker, landbrug og vertikale grønne haver i højhusbyggeri. Vegetationen på bygningerne opsuger CO2, sænker opvarmningsbehovet i bygningerne og tilbageholder regnvand fra gadeniveau, og er derfor en god klimasikringsløsning. Hvordan konstruerer man grønne arealer på toppen og siden af højhuse? Hvilke internationale erfaringer ser man, og hvad er potentialet og interessen for det i Danmark? Ville det være en effektiv måde at klimasikre København på? Hvilke fordele giver det for beboerne?

Torben Hoffmann, Teknisk salgskonsulent, Byggros


12.15

Faste Batteri: højhusbyggeri for 240 millioner kr

På den 70.000 kvm store grund Faste Batteri ved Njalsgade over for Københavns Universitet Amager er der planer om at opføre to højhuse og otte karrébyggerier, en bypark, et gennemgående grønt strøg og skybrudsløsninger. Det forventes, at der skal bygges 125.000 etagemeter, bl.a. med op til 1.000 nye boliger på grunden. Projektet indeholder to højhusbyggerier, på henholdsvis 27 og 31 etager, der hæver sig op over den nye bydels to vigtige byrum: ved fortidsmindet og ved afslutningen af Emil Holms Kanal. Hvad er tankerne bag udformningen af de nye højhuse? Hvilke typer af boliger bliver der tale om og for hvem? Hvordan spiller højhusene sammen med resten af den nye bydel, og hvilke udfordringer var forbundet med højhusprojekterne?

Anders Halgren, Arkitekt MAA, Associeret partner, Arkitema


12.40

Spørgsmål og afslutning


12.45

Frokost


Nye talere

Mahad Farah

Udviklingschef i Innovater taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
Lars Thomsen Nielsen

Seniorspecialist i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Jens Chr. Sørensen

Seniorkonsulent i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Allan Nielsen

Adm. direktør i Skjøde Knudsen taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Søren Boel Pedersen

Manager Erhvervs- og byudvikling i Aarhus Kommune taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Ole Nielsen

Direktør i Himmerland Boligforening taler på Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
Peer H. Kristensen

Turistchef i Visit Aarhus taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig