PFA har indgået aftale om erhvervelse af kapitalandele i arealudviklingsselskabet Gartnerbyen P/S i den helt nye bydel i Odense, Gartnerbyen. Udover ejerskabet i arealudviklingsselskabet erhverver PFA 2 byggegrunde, hvor der de kommende år skal opføres 156 nye lejeboliger, hvoraf 36 opføres efter PFA Seniorboligstandard TM. Området bliver udviklet i samarbejde med entreprenørfirmaet H. Skjøde Knudsen og Odense Kommune.

Danmarks 3. største by, Odense, oplever i disse år en solid vækst, og nu er en af byens attraktive byggegrunde blevet centrum i et nyt areal- og byudviklingsprojekt, hvor der forventes opført i alt 140.000 kvm byggeri. Området skal de kommende år danne basis for en ny, grøn og samtidigt centralt beliggende bydel med moderne boliger, caféer og erhverv. Pensionsselskabet PFA er blandt de første investorer.

PFA’s samlede investering i Gartnerbyen beløber sig til et 3-cifret millionbeløb, der går til henholdsvis boliger og arealudvikling på grunden, som tidligere dannede rammen om gartnerivirksomheden GASA’s hovedkvarter – heraf navnet Gartnerbyen.

- Der er en stærk økonomisk udvikling i Odense og en solid befolkningstilvækst på niveau med større byer samtidig med, at der stadig er rum for en betydelig videreudvikling af byen. Vi ved, at fremtidens beboere i stigende grad efterspørger både grønne omgivelser og en bynær beliggenhed, og det mener vi, at man opnår i Gartnerbyen. I dette bygge- og byudviklingsprojekt opfører vi gode boliger til et bredt publikum samtidig med, at vi skaber fundamentet for et godt afkast til vores kunder, siger ejendomsdirektør i PFA Michael Bruhn.

Odense har de seneste 10 år oplevet en befolkningstilvækst på 15 procent og er blandt de byer uden for hovedstaden, der ifølge en analyse fra Instituttet for Fremtidsforskning står til at få den mest positive udvikling inden for befolkning og økonomi. Derfor er det også et oplagt tidspunkt at lave sådan en investering, påpeger Michael Bruhn.

PFA har indgået et partnerskab og totalentrepriseaftale med det Odense-baserede entreprenørfirma H. Skjøde Knudsen om udviklingen af de 2 byggefelter, hvor PFA samtidig erhverver rettigheder til opførelse af 156 lejeboliger med et samlet areal på 12.399 kvm. Der bliver tale om blandet bebyggelse med både rækkehuse og lejligheder fra 64-114 kvm. Dele af byggeriet bliver særligt seniorvenligt – bygget efter PFA Seniorboligstandard TM.

NB! Odense - de store projekter. Konferencen afholdes d. 21. marts 2018.

Når PFA og H. Skjøde Knudsen vælger at arealudvikle og bygge boliger på grunden, så vil det forstærke en i forvejen positiv udvikling i og omkring Fyns største by. Sådan lyder meldingen fra Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

- Transformationen af Odense er i fuld gang i disse år, og samtidig med at nye bydele tager form, så finder flere og flere private investeringer vej til vores by. Det er meget glædeligt, at PFA med investeringen i Gartnerbyen igen viser sin store tro på Odenses udvikling. Samtidig vil projektet med sin store skala og sit fokus på boliger til forskellige befolkningsgrupper være en vigtig drivkraft i udviklingen af hele det vestlige Odense, siger han.

Også ejer af H. Skjøde Knudsen, Allan Nielsen, glæder sig over det nye projekt i det midtfynske. Firmaet er også totalentreprenør på PFA’s igangværende byggeri i Ørestaden, så de 2 parter kender hinanden godt.

- Vi har i et tæt samarbejde med GASA Group Denmark og Odense Kommune i godt 2 år arbejdet med udviklingsplanerne for omdannelsen af GASA-området til den nye bydel "Gartnerbyen". Det er fantastisk, at det nu lykkes, og det giver en væsentlig styrkelse, at PFA samtidigt indtræder som 50 pct. ejer af arealudviklingsselskabet og investor i boliger i området, så vi får en aktiv og stærk sparringspartner på den videre udvikling, siger Allan Nielsen.

På Odense Slot, hvor by og kulturforvaltningen holder til, fortæller by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), at der er stort potentiale for den nye bydel, der ligger kun 1,5 kilometer fra centrum og endvidere i umiddelbar nærhed af 2 stoppesteder på den kommende letbane, der åbner i 2020.

- PFA viser med sin store investering, at de har tillid til Odense og byens udvikling. De ser en by med mod og tro på fremtiden, og jeg er utrolig glad for, at de engagerer sig i stor stil. Med PFA får vi en investor, som leverer spændende byggerier i høj kvalitet, og det vil løfte ”Gartnerbyen” som en ny attraktiv bydel i Odense, siger Jane Jegind.

Hele området "Gartnerbyen", der udover lejeboliger også ventes at komme til at indeholde ejerboliger, dagligvareforretninger, sundhedshus, et hotel og øvrig erhverv, ventes at stå færdigt om 8 år.

Læs mere af artiklen
Odense - de store projekter

Afholdes 21. marts 2018

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Odense Congress…Odense Congress Center , Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Tilmeld

Baggrund

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne. Der blev opført en bygning, som blev koblet på vej, el, vand og kloak. Nu tager bygherren et stort område og udvikler både infrastruktur og servicefunktioner og indgår i et tæt samarbejde med byen for at opnå det optimale bolig-, bylivs- og erhvervsområde. Eller oftere: En kombination af funktioner til bolig, arbejde og fritid.

De store projekter giver mulighed for selv at løfte et helt område fra nedslidt og negativt til en bydel, hvor folk gerne vil bo og arbejde. Og hvor kvadratmeterpriserne ved salg og leje kommer op i helt andre niveauer end tidligere.

Konferencen “Odense - de store projekter” ser på en række af byens nye fyrtårne - hvad der skal bygges og hvornår. Og på hvilken betydning de får for resten af bydelen og for Odense. Mange af de igangværende planer vil være forankret i 2025.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Byggeriet på den nedlagte 4-sporede vej i Odense centrum blev startet i 2016, og der er nu lokalplan for alle 16 byggefelter med boliger, erhverv og hotel i 1-17 etager. I 2020 er det blevet til et nyt byområde, og byggeriet på de sydlige og sidste grunde starter i 2017. Dertil bygges nyt H.C. Andersen hus til 300 millioner, Lotzes nye Eventyrhave og et underjordisk P-anlæg til 1.000 biler. Samlet bliver der udviklet for 3 milliarder i det 200.000 kvm store område. Nyeste udvikling. Kommende udbud.

Stig Haumann Langsager , Projektchef, Odense Kommune

10.00 På Syddansk Universitet i Odense planlægges byggeriet af et ny Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på ca. 50.000 kvm. Byggeriet, der skal huse forsknings- og uddannelsesfaciliteter, skal opføres i 3 etager og bliver bindeled mellem det eksisterende Campus og det nye Universitetshospital. Det bliver en investering i størrelsesordenen 1 milliard kr.

Hanne Alrø , Projektchef, Bygningsstyrelsen

10.25 Odense Kommune og Barfoed Group er påbegyndt et samarbejde omkring en udvidelse af den bestående lokalplan på Munkebjerg Park, hvor Barfoed Group i etaper forventes at kunne opføre mellem 35-40.000 kvm boliger i Odense M svarende til 6-800 boliger, som får det nye OUH, SDU, Forskerparken og EUC Lillebælt som nærmeste naboer. Der er tale om byggeri af alle boligtyper herunder ungdoms- og ældreboliger samt rækkehuse med egen have. Der vil ligeledes blive opført dagligvareforretning og daginstitutioner, som en del af den samlede bydel.

Jørn Beier , Direktør , Barfoed Group

10.50
11.20 Dalum Papirfabrik i Odenses sydlige udkant lukkede i 2012, men nu skal det 243.000 kvm store område ved Odense Å udvikles med 300 boliger og servicefaciliteter. Projektet med 37.000 kvm etageareal koster i alt 1 milliard og ligger som nabo til Dalum Kloster og Den Fynske Landsby, tæt på togstationen Fruens Bøge samt butikker. 
11.45 Syd for Odense, i Campus Odense, ligger videns- og forskerbydelen Cortex Park, som frem til 2025 vil vokse med ca. 6.000 arbejdspladser og 600 beboere. Næste og sidste etape af Cortex Park er under udvikling. Cortex Park vil, når bydelen er fuldt udbygget, bestå af ca. 200.000 kvm nybyggeri for i alt 4 milliarder fordelt på 70 procent erhverv og 30 procent boliger. 

Frank Helner Venset , Projektleder, Freja Ejendomme

12.10 Et Offentligt Privat Partnerskab mellem Odense Kommune og en række organisationer har udarbejdet en Byudviklings- og Infrastrukturplan for Vollsmose. Planen skal føre til investeringer på 300 millioner kr. Hovedelementerne i infrastrukturplanen er en helt ny struktur med etablering af en promenade, pladser og en letbane igennem Vollsmose. En ny bygade skal desuden forbinde Ejbygade og Vollsmose Allé ved en forlængelse af Risingvej, og der etableres forbindelser gennem Vollsmose ved Bøge- og Birkeparken.
12.35
12.40
12.40 Det såkaldte ”Karré 4”-projekt på Rugårdsvej 3 i Odense centrum er et nybyggeri med et etageareal på op til 28.000 kvm, hvilket svarer til godt 300 nye boliger. Udvikleren ønsker desuden at give mulighed for enkelte højhuse, hvoraf et enkelt må være op til 60 m højt.
12.40 OK-Fonden vil, i et tæt samarbejde med Odense Kommune, bygge og drive ”Byen for livet” en demensbydel i Odense. Bydelen forventes at huse mellem 200-300 mennesker med demens. Den vil med sin størrelse og nytænkning, i både form og indhold, være den første af sin slags i Danmark.Budgettet er på 825 millioner og byggeriet forventes påbegyndt i 2019 og afsluttet i 2022.
12.40
12.45 Odense Havn skal frem til 2023 have 275.000 kvm nybyggeri, som omdanner den indre havn til by. Den nye Byomdannelsesplan for havnen betyder 200.000 kvm boliger og 75.000 kvm kontor, hotel og byliv - heraf 5.000 kvm butikker og restauranter. Dertil kommer P-huse og P-kældre til 2.200 biler. Det er især det centrale område med Byens Ø, Siloøen, Promenadebyen, Havnepladsen og Domicilbyen der udbygges med i alt 161.000 kvm, i øst opføres 66.000 kvm og 48.000 kvm i vest. Tidsplaner og udvikling. Sammenhæng med resten af byen.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis

taler på:

Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS

Jes Randrup

Koncernkommunikationschef i DLG

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom