Patrizia leverer driftsoverskud på 260 millioner i 1. halvår 2017

Patrizia leverer driftsoverskud på 260 millioner i 1. halvår 2017

Patrizia leverer i 1. halvår af 2017 et driftsoverskud på 261,5 millioner kr. og er dermed på rette spor i forhold til årsmålet på 447-559 millioner kr. AuM er steget med 4,47 milliarder kr. til 143,04 milliarder kr. Det forventes ved årets udgang at ligge på 153,47 milliarder kr. Aktietilbagekøbstilbud starter den 10. august 2017.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Patrizia
Managing Director, Nordic Region
Rikke Lykke
T: +45 3318 6868
E: rikke.lykke@patrizia.ag

Patrizia Immobilien AG præsenterer et 1. halvår af 2017 med et driftsoverskud på 261,5 millioner kr. sammenlignet med de 180 millioner kr. året før eksklusive profitten fra salget af Harald-porteføljen.

På tværs af Europa er Patrizias AuM vokset til 143,04 milliarder kr., hvilket er en stigning på 4,47 milliarder kr. siden slutningen af 2016. Og allerede ved udgangen af juli 2017 beløb AuM sig til 147,5 milliarder kr. Derudover har Patrizia en yderligere pipeline af allerede indgåede aftaler om akkvisitioner til en værdi af mere end 5,2 milliarder kr. såvel som planlagte salg for 1,5 milliarder kr., som forventes at være gennemførte i 2. halvår af 2017.

- Patrizia har bygget videre på det stærke momentum i 2016 og leveret betydelig vækst i indtjening i 1. halvår af 2017 samt styrket sin position som global leverandør af ejendomsinvesteringer i Europa, siger Karim Bohn, der er Chief Financial Officer hos Patrzia Immobilien AG.

NB! Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser. Kurset afholdes d. 28. september 2017.

- Ny og yderligere international kapital, som bliver investeret af Patrizia i Europas stærkeste ejendomsmarkeder, er et bevis på dette. Med betydelige transaktioner gennemført efter perioden og en robust pipeline for resten af 2017 ser vi med stor tiltro frem til resten af året, og vi kan bekræfte vores mål for hele året, siger Karim Bohn.

I 1. halvår af 2017 steg de totale honorarindtægter med 13,2 procent til 656,35 millioner kr. sammenlignet med knapt 580 millioner kr. i 1. halvår af 2016. Administrationsindtægterne endte på 335,25 millioner kr., hvilket er samme niveau som 1. halvår af 2016. Dette på trods af tabet af honorarindtægterne, som den frasolgte ejendomsadministrationsdivision hidtil havde genereret. I overensstemmelse med forventningerne beløber transaktionshonorarerne sig til 139,32 millioner kr., hvilket er et fald fra 216,8 millioner kr. Dog steg performance-relaterede indtægter betydeligt til 181,78 millioner kr., hvilket er en signifikant stigning fra de 12,67 millioner kr. i samme periode året før.

Udover denne organiske vækst har Patrizia også forbedret sin likviditetsstilling for at kunne udnytte fremtidige muligheder. Det er sket en succesfuld øgning af gældsfinansieringen med 2,24 milliarder kr. gennem udstedelsen af et overtegnet obligationslån, som har fået en positiv modtagelse. Patrizia har nu en likviditet på 5,5 milliarder kr., som kan anvendes til yderligere organisk og uorganisk vækst.

Med resultaterne fra 1. halvår og de verserende transaktioner, som forventes i 2. halvår, taget i betragtning, bekræfter Patrizia sine mål for hele året. AuM forventes at stige med 15 milliarder kr. henover hele året til 153,47 milliarder kr., og driftsoverskuddet forventes at nå op på mellem 447 millioner og 559 millioner kr.

NB! Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig. Konferencen afholdes d. 30. august 2017.

Herudover har PATRIZIA lanceret et tilbagekøbsprogram med 2.298.850 aktier gennem et tilbagekøbstilbud af aktier. Disse opkøbte aktier kan bruges til alle lovlige formål, særligt også som (delvist) vederlag i forbindelse med sammenlægning af forretninger eller opkøb af virksomheder, aktiebeholdninger i virksomheder eller dele af virksomheder.

Vederlaget betales med kontanter inden for en prisramme på mellem 118,46 og 129,63 kr. per aktie, som repræsenterer en præmie på ca. 0,2-9,7 procent mere end det beregnede gennemsnit for slutkursen i referenceperioden, som er de 3 børsdage den 3., 4. og 7. august 2017. Den endelige købspris per aktie afgøres af virksomheden efter acceptperioden. I tilfælde af en over-accept af aktietilbagekøbstilbuddet har virksomheden retten til at købe op til 845.800 flere aktier til slutkursprisen.

Tommy Blindkilde, 10. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


6. september 2017
Bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Lovgivningens krav til bestyrelsen

Hvilke krav stiller loven til bestyrelserne?

Thomas Frommelt, Partner, Deloitte

Steen Ernland, Senior partner, bestyrelsesformand, Adaptum Partners

Per Astrup Madsen, Partner, LETT Advokatfirma


10.35

Bestyrelsens værdiskabelse

Hvordan fungerer en bestyrelse optimalt i praksis? Hvad gør de mest værdiskabende bestyrelser anderledes? Hvordan kan jeres bestyrelse træffe bedre beslutninger?


11.05

Kaffepause


11.30

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsens sammensætning - de nye behov. Hvad forventes der konkret af bestyrelsen fremover? Hvad bør jeres bestyrelses værktøjskasse indeholde?


12.00

Regnskabsmæssige problemstillinger i bestyrelsesarbejde

Regnskabsmæssige problemstillinger i bestyrelsesarbejde. Hvilke nye krav og muligheder er der? Bestyrelsesprotokol. Revision og værdiansættelse. Igangværende projekter - værdi efter dramatiske ændringer.


12.30

Spørgsmål og afslutning


12.35

Frokost


Nye talere

Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter

Miljø og teknik