Trælastholmen i Nordhavn får en ny, markant offentlig institution i fremtiden, når Østre Landsret flytter sine aktiviteter til området – forventet i 2021. Bygningsstyrelsen har den 4. december 2017 offentliggjort et udbud af et OPP-projekt til den ny Østre Landsret.

Bygningsstyrelsen har netop udbudt OPP-projektet til den ny Østre Landsret. Ønsket er en markant og karakterfuld retsbygning, der signalerer troværdighed, og som samtidig medvirker til, at Østre Landsret fremstår imødekommende, åben og tryghedsskabende.

- Vi tror på, at vi med OPP-projektet kan tilvejebringe en velfungerende bygning til Domstolsstyrelsen og Østre Landsret. OPP-leverandøren har et klart incitament til at sammentænke byggeri, drift og vedligehold i et langsigtet perspektiv, og vi har før set denne model lykkes, siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Signe Primdal Lyndrup.

I forbindelse med OPP-udbuddet har Bygningsstyrelsen indgået en betinget grundkøbsaftale med By og Havn. Den betingede aftale mellem Bygningsstyrelsen og By & Havn omfatter køb af 16.000 kvm byggeret på Trælastholmen i Københavns Nordhavn.

NB! Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder. Konferencen afholdes d. 24. april 2018.

- Vi er meget tilfredse med samarbejdet med By & Havn og Københavns Kommune. Med det betingede grundkøb bliver det nu muligt for os at tilvejebringe en ny Østre Landsret, siger Signe Primdal Lyndrup.

Landsretspræsident for Østre Landsret, Bent Carlsen er meget tilfreds med, at den ny Østre Landsret vil ligge få minutters gang fra metroen, så det bliver nemt for ansatte og borgere at komme med offentlig transport.

- Vi er rigtig glade for muligheden for at kunne bygge en ny Østre Landsret, så vi kan få én samlet retsbygning, der sikrer bedre forhold for borgerne og vores ansatte – både funktionelt og sikkerhedsmæssigt, siger han.

Det er Udviklingsselskabet By & Havn, som byudvikler Nordhavn. Administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen glæder sig over Østre Landsrets flytning til Trælastholmen.

- Jeg er tilfreds med, at aftalen er kommet i hus. Nu begynder vi for alvor at kunne se konturerne af Trælastholmen som et dynamisk kvarter primært med erhverv ved Metrostationen Orientkaj. Foruden Østre Landsret ved vi nu, at der bygges et Comwell hotel. Det er dejligt at konstatere, at kvarteret kommer godt fra start med en højprofileret institution som Østre Landsret, siger Jens Kramer Mikkelsen.

NB! Den nye planlov – For kommuner. Kurset afholdes d. 10. april 2018.

Foruden de 16.000 kvm etableres en kælder med 16 parkeringspladser. By & Havn stiller krav til, at alle nye bygninger om at de bæredygtighedscertificeres efter DGNB-standarden – ligesom selve kvarteret Trælastholmen allerede før igangsættelsen er præcertificeret som et bæredygtigt kvarter.

Indretningen af byggeriet afviger fra et sædvanligt erhvervsbyggeri, blandt andet på grund af krav til størrelsen af retssale og særlige krav til adgangsforhold. Derfor har Bygningsstyrelsen, By & Havn og Københavns Kommune undersøgt, hvordan byggeriet kan gennemføres på grunden, og det har blandt andet været nødvendigt at gøre byggefeltet bredere end forudsat i den oprindelige lokalplan.

Løsningen har været at parallelforskyde den planlagte kanal øst for byggefeltet 10 meter, således at kanalen får den samme bredde, som, det hele tiden har været meningen. Dette er aftalt med Københavns Kommune, og byggeriet til Østre Landsret på byggefeltet er dermed muliggjort. Kanalen etableres dog først, når Østre landsret-byggeriet står færdigt.

Læs mere af artiklen
Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS

Afholdes 17. januar 2018

Klokken kl. 09.00 - 12.35

Hellerup KlubHellerup Klub , Strandvejen 203, 2900 Hellerup

Tilmeld

Baggrund

Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet.

En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016.

Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede medarbejdere i virksomheder eller kommuner skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt ved det konkrete byggeri.

Hidtil er den tekniske byggesagsbehandling blevet varetaget af kommuner, men den nye lov tillader, at også medarbejdere i private firmaer kan blive certificeret til at varetage den tekniske behandling af byggesager. Også kommuner vil have mulighed for at blive certificeret.

Meningen er bl.a. at indføre standardiserede procedurer for teknisk behandling, således at de ikke afviger fra hinanden, uanset hvor i landet byggeriet finder sted.

Lovliggørelsen af bygningsværker vil stadigvæk påhvile kommunerne, dvs. at det fortsat vil være kommunen, der i sidste instans skal godkende byggeprojekterne.

Den nye Byggelov indeholder også ændrede regler for:

* Byggeskadeforsikring.

* Driftsmæssige foranstaltninger vedr. brandsikkerhed. 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Baggrund for den nye Byggelov. Hvilke ændringer indføres der? Myndighederne og kommunernes nye rolle. Koordination mellem certificerende medarbejdere i virksomhed og kommuner. Forholdet till anden lovgivning.

Anne-Sofie Bang Lassesen , Konsulent

10.00 Den tekniske byggesagsbehandling skal ifølge den nye Byggelov varetages af certificerede medarbejdere i virksomheder - det kan være private rådgivervirksomheder eller kommuner, der også kan ansøge om at blive certificeret. Hvem kan blive certificeret, og hvilke krav stilles der til de certificerede medarbejdere? Kan og skal man blive certificeret til alle procedurer og områder i forbindelse med den tekniske godkendelse (vand, afløb, lyd, lys, brand, ventilation m.m.)? Kan man blive certificeret til kun enkelte af dem?
10.25 Certificeringsprocessens forløb. Krav til dokumentation og dokumentationens tilgængelighed. Kommunernes rolle og lovliggørelse.
10.50
11.20 Hvordan skal en teknisk byggesagsbehandling forløbe i henhold til den nye lov? Hvilket omfang har den i forhold til forskellige bygningstyper? Store og mindre byudviklingsprojekter. Nybyggeri. Renovering. Bygningens tekniske dokumentation.
11.45 Hvad vil den nye certificeringsordning betyde for bygherren i et byggeprojekt?
12.10 Hvem kan undtages for byggeskadeforsikring? Hvad vil reglerne om byggeskadeforsikring betyde for byggevirksomheder og kommuner?
12.15
12.20
12.35
12.10
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Julian Weyer

Partner. Arkitekt maa i C.F. Møller

taler på:

Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling

Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis

taler på:

Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS

Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom