Nye Talere

Anna Falkenstjerne Beck

Anna Falkenstjerne Beck

Erhvervs PhD/Industrial PhD fellow i Aalborg Universitet

taler på:

Kollektive boformer: bofællesskaber og andre alternative boformer
Lars Bloch

Lars Bloch

Direktør i Arealudviklingsselvskabet Høje Taastrup C

taler på:

Vestegnen: De store projekter
Rune Veile

Rune Veile

Arkitekt, Partner i Urban Power

taler på:

Vestegnen: De store projekter Lyngby: De store projekter
Finn Hougaard

Finn Hougaard

Formand i Tyrstrup Andelsboligforening

taler på:

Kolding: Store projekter
Lone Bøegh Henriksen

Lone Bøegh Henriksen

Indehaver i Home

taler på:

Lyngby: De store projekter
Peter Brønd

Peter Brønd

Direktør i DTU Danmarks Tekniske Universitet

taler på:

Lyngby: De store projekter
Sara Allermann Kruse

Sara Allermann Kruse

i Aarhus Kommune, Gellerupsekretariatet

taler på:

Almene boliger: store projekter AARHUS
Cecilie Boesen

Cecilie Boesen

i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

taler på:

Almene boliger: nyeste udvikling