Nye Talere

Birgitte M. Gram

Birgitte M. Gram

Owner, Projektudvikler i Gram & Jeppesen Group

taler på:

Billund de store projekter
Anders Hyldborg

Anders Hyldborg

Adm. direktør i BoligPortal.dk

taler på:

Ny trend: Små boliger
Karen Margrethe Høj Madsen

Karen Margrethe Høj Madsen

By- og Planchef i Billund Kommune

taler på:

Billund de store projekter
Rikke Munk Rye Andersen

Rikke Munk Rye Andersen

Advokat i Horten Advokatpartnerselskab

taler på:

Ny praksis for konsortier
Jesper Veilstrup

Jesper Veilstrup

Projektleder i Everfuel Europe

taler på:

Fredericia de store projekter
René Olesen

René Olesen

Koncernchef i Fredericia Kommune

taler på:

Fredericia de store projekter
Thomas Knudsen

Thomas Knudsen

Kommunaldirektør i Lolland Kommune

taler på:

Femern-byggeriet rundvisning
Morten Hedegaard

Morten Hedegaard

Bygningskonstruktør i Arkitema Architects

taler på:

Plejeboliger til 10 milliarder