OBH-Gruppen kan se tilbage på et produktivt 2016 med vækst inden for såvel kendte som nye kompetencefelter, og OBH-Gruppen realiserede sidste år et overskud efter skat på 16,2 millioner kr.

Ingeniørvirksomheden OBH-Gruppen oplevede i 2016 vækst i både opgaver og medarbejderantal. Omdrejningspunktet er fortsat byggeriet i hele landet, og OBH-gruppen har blandt andet været rådgiver ved opførslen af Holbæk Sportsby med multihal og svømmehal, ombygning af Metropolskolen i København samt udvidelse af Nyborg Gymnasium.

- 2016 har været et år med hård konkurrence inden for ingeniørrådgivning og byggeri, og vi er tilfredse med resultatet. Vi mærker i 2017 stadig en meget hård konkurrence, men vi følger vores forretningsstrategi og forventer at fortsætte den positive udvikling i vores forretning, udtrykker OBH-Gruppens direktion, som består af administrerende direktør Børge Danielsen, direktør Lars Danielsen, direktør Carsten Gregersen og økonomidirektør Kim Nansdal.

NB! Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027. Konferencen afholdes d. 5. oktober 2017.

OBH-Gruppen har i 2016 udvidet sine aktiviteter inden for særligt bygherrerådgivning, miljø & sundhed samt drift & vedligehold af den eksisterende bygningsmasse. Det er kompetencer, som understøtter en overordnet målsætning om at kunne rådgive kunderne i et 360 graders kundeperspektiv og derved sikre den bedste udnyttelse af ressourcerne. Fokus er ikke at være størst, men at blive den mest professionelle rådgiver på markedet.

Som landsdækkende rådgivningsvirksomhed med hovedsæde i Odense, har man øget sit fokus på samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og særligt rekruttering samt uddannelse af medarbejdere. OBH-Gruppen har i 2016 blandt andet etableret eget akademi til uddannelse af bygningssagkyndige og energikonsulenter i hele landet. Der er i 2016 blevet budt velkommen til 30 nye medarbejdere, og i de første måneder af 2017 er yderligere 15 nye kolleger kommet til.
I øjeblikket søger OBH-Gruppen blandt andet en dygtig projektchef og teamleder sammen med uddannede bygningssagkyndige på særligt Sjælland.

Læs mere af artiklen
Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS

Afholdes 27. april 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.45

Hellerup Klub,…Hellerup Klub, Indgang via Hellerup Parkhotel , Strandvejen 203, 2900 Hellerup

Tilmeld

Baggrund

Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør. 

Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og en af forudsætningerne for en succesfuld gennemførelse af ethvert ejendomsprojekt. 

Nogle forsikringer er inden for byggeri lovpligtige, andre er tilrådelige at have. Vi ser på dette seminar på de forskellige typer forsikringer, og hvordan de anvendes bedst til at forebygge og styre risiko ved bygge- og ejendomsprojekter.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Kan alle risici forebygges, og kan man forsikre sig mod alt? Hvordan vælger man den rigtige forsikring? Hvordan indgår forsikringsspørgsmål i den samlede risikostyring? Forebyggelse af skader som led i risikostyringen. Egen risiko - principper, hvornår gælder den, hvordan får man den skrevet ind i kontrakten?

Jan Linde , Forsikringsmægler, partner, Willis

Uffe Philip , Forsikringsmægler, Partner, Willis

Anders Busk Sørensen , Cicilingeniør, partner, Willis

09.55 Byggeriets juridiske forhold vedrørende risiko og forsikring. Hvilke regulativer gælder på området? Forsikringsbehov.
10.15 Hvilke risikofaktorer gør sig gældende i de forskellige faser af et byggeprojekt: før, under og efter? Hvordan får man den helt dækkende forsikring i alle faser? Hvad koster, priser.
10.35 Risikoprofil: Hvad kan gå galt?
10.55
11.25 Hvorledes finansieres risiko: uforsikringsbar risiko og muligheder for afdækning.
11.45 Forsikringsplanen – lovpligtige forsikringer og ”sædvanlige” forsikringer og specielle muligheder. Hvilke forsikringer skal man tage som bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør? Hvad betyder opgavens beskaffenhed for hvilken forsikring man bør tage? Ansvarsforsikring. Entrepriseforsikring. Entreprisedriftstabsforsikring.
12.05 Effektiv skadeforebyggelse.
12.25 Hvordan løser man konflikter og tvistigheder i forbindelse med skader og forsikringer.
12.40
12.45
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Det Faglige Hus

i

taler på:

Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Louise Faber

Lektor i Aalborg Universitet

taler på:

Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Kim Olesen

Projektleder i Bygningsstyrelsen

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom