OBH-Gruppen med overskud på 16 millioner

OBH-Gruppen med overskud på 16 millioner

OBH-Gruppen kan se tilbage på et produktivt 2016 med vækst inden for såvel kendte som nye kompetencefelter, og OBH-Gruppen realiserede sidste år et overskud efter skat på 16,2 millioner kr.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

OBH Gruppen
T: +45 7021 7240

Ingeniørvirksomheden OBH-Gruppen oplevede i 2016 vækst i både opgaver og medarbejderantal. Omdrejningspunktet er fortsat byggeriet i hele landet, og OBH-gruppen har blandt andet været rådgiver ved opførslen af Holbæk Sportsby med multihal og svømmehal, ombygning af Metropolskolen i København samt udvidelse af Nyborg Gymnasium.

- 2016 har været et år med hård konkurrence inden for ingeniørrådgivning og byggeri, og vi er tilfredse med resultatet. Vi mærker i 2017 stadig en meget hård konkurrence, men vi følger vores forretningsstrategi og forventer at fortsætte den positive udvikling i vores forretning, udtrykker OBH-Gruppens direktion, som består af administrerende direktør Børge Danielsen, direktør Lars Danielsen, direktør Carsten Gregersen og økonomidirektør Kim Nansdal.

NB! Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027. Konferencen afholdes d. 5. oktober 2017.

OBH-Gruppen har i 2016 udvidet sine aktiviteter inden for særligt bygherrerådgivning, miljø & sundhed samt drift & vedligehold af den eksisterende bygningsmasse. Det er kompetencer, som understøtter en overordnet målsætning om at kunne rådgive kunderne i et 360 graders kundeperspektiv og derved sikre den bedste udnyttelse af ressourcerne. Fokus er ikke at være størst, men at blive den mest professionelle rådgiver på markedet.

Som landsdækkende rådgivningsvirksomhed med hovedsæde i Odense, har man øget sit fokus på samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og særligt rekruttering samt uddannelse af medarbejdere. OBH-Gruppen har i 2016 blandt andet etableret eget akademi til uddannelse af bygningssagkyndige og energikonsulenter i hele landet. Der er i 2016 blevet budt velkommen til 30 nye medarbejdere, og i de første måneder af 2017 er yderligere 15 nye kolleger kommet til.
I øjeblikket søger OBH-Gruppen blandt andet en dygtig projektchef og teamleder sammen med uddannede bygningssagkyndige på særligt Sjælland.

Tommy Blindkilde, 21. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


27. april 2017
Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS - Program09.35

Forebyggelse af risiko, egen risiko og forsikring

Kan alle risici forebygges, og kan man forsikre sig mod alt? Hvordan vælger man den rigtige forsikring? Hvordan indgår forsikringsspørgsmål i den samlede risikostyring? Forebyggelse af skader som led i risikostyringen. Egen risiko - principper, hvornår gælder den, hvordan får man den skrevet ind i kontrakten?

Jan Linde, Forsikringsmægler, partner, Willis

Uffe Philip, Forsikringsmægler, Partner, Willis

Anders Busk Sørensen, Cicilingeniør, partner, Willis


09.55

Byggeriets juridiske forhold vedr. risiko og forsikring

Byggeriets juridiske forhold vedrørende risiko og forsikring. Hvilke regulativer gælder på området? Forsikringsbehov.


10.15

Risikostyring – før, under og efter byggeriet

Hvilke risikofaktorer gør sig gældende i de forskellige faser af et byggeprojekt: før, under og efter? Hvordan får man den helt dækkende forsikring i alle faser? Hvad koster, priser.


10.35

Risikoprofil – hvad kan gå galt

Risikoprofil: Hvad kan gå galt?


10.55

Kaffepause


11.25

Hvorledes finansieres risiko?

Hvorledes finansieres risiko: uforsikringsbar risiko og muligheder for afdækning.


11.45

Forsikringsplanen

Forsikringsplanen – lovpligtige forsikringer og ”sædvanlige” forsikringer og specielle muligheder. Hvilke forsikringer skal man tage som bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør? Hvad betyder opgavens beskaffenhed for hvilken forsikring man bør tage? Ansvarsforsikring. Entrepriseforsikring. Entreprisedriftstabsforsikring.


12.05

Skadeforebyggelse

Effektiv skadeforebyggelse.


12.25

Konfliktløsning

Hvordan løser man konflikter og tvistigheder i forbindelse med skader og forsikringer.


12.40

Spørgsmål og afslutning


12.45

Frokost


Nye talere

Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik