Nyt byrum på Vesterbro et skridt nærmere

Nyt byrum på Vesterbro et skridt nærmere

Et nyt område i Carlsberg Byen kommer mandag den 14. august 2017  et skridt nærmere færdiggørelse, når 240 inviterede deltager i rejsegildet for Købke Hus.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Carlsberg Byen
Peter Krab
T: +45 2983 3747
E: pk@carlsbergbyen.dk

Foruden håndværkerne og øvrige samarbejdspartnere har også mange af de kommende beboere tilmeldt sig arrangementet, så de kan få stillet nysgerrigheden på deres kommende boliger. Det nye område ligger i Carlsberg Byens nordlige ende i rolige og familievenlige omgivelser omsluttet af grønne områder, legepladser og boldbaner.

NB! Omdannelse af erhverv til bolig. Konferencen afholdes d. 26. september 2017.

- Byggeriet ligger på grænsen mellem det livlige Vesterbro og det familievenlige Frederiksberg og henvender sig dermed til flere målgrupper. Til byggeriet hører det nyopførte byrum, Købke Plads, som vi er meget spændte på. For det første bliver pladsen det naturlige samlingspunkt for områdets beboere med både caféliv, legearealer og indkøbsmuligheder, men den vil samtidigt fungere som vandreservoir og opsamle regnvandet ved skybrud, så vandet kan ledes sikkert ud i kloakkerne efterfølgende, siger administrerende direktør i Carlsberg Byen Jens Nyhus.

Byggeriet ventes klar til indflytning marts 2018, hvor det vil supplere de øvrige byggerier i Carlsberg Byens nordlige ende, som ligeledes ventes klar i 2018.

NB! Boligudvikling i København 2017-2027. Konferencen afholdes d. 12. september 2017.

Arpe & Kjeldsholm har været totalentreprenør på byggeriet, og derudover har teamet bestået af AK83 Arkitekter, Schønherr og SLA Landsskabsarkitekter og Oluf Jørgensen Ingeniører. Byggeriet består foruden det store byrum af 7 rækkehuse og 34 lejligheder i varierende størrelser.

Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S ejes af Carlsberg, PFA Pension, PenSam og Topdanmark. Samlet set forventer udviklingsselskabet Carlsberg Byen at udleje og sælge 22.000 kvm til detailhandel og 10.000 kvm til caféer, restauranter og barer.

Tommy Blindkilde, 11. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


26. september 2017
Omdannelse af erhverv til bolig - Program09.35

Omdannelse af erhverv til bolig

Hvordan omdanner man eksisterende erhverv til boliger på den mest effektive måde og samtidig skaber boliger af høj kvalitet og karakter? Hvordan optimerer man business-casen? Hvilke udfordringer, muligheder og risici er der ved omdannelse? Zeso Architects har gennemført et projekt i Knabro Passage i København hvor 10.000 kvm er omdannet fra erhverv til bolig. Projektet er udført i samarbejde med Aberdeen og Danica.

Torben Juul, Kreativ Direktør, Zeso Architects


10.00

En institutionel investor med store konverteringsplaner

En institutionel investor på ombygningsmarkedet. Strategi, prioriteter, forventninger til markedets udvikling. Sampension skal have investeret op til 15 milliarder kr. i alternative investeringer, herunder omdannede ejendomme over de næste 5 år. Pensionskassen erhvervede i marts 2015 Dansk El-Forbunds tidligere domicil på Frederiksberg og ombygger ejendommen til 42 boliger.

Hüseyin Meric, Senior Portfolio Manager, Sampension


10.25

Omdannelse og indeklima

Ved omdannelse af bygninger fra erhverv til bolig er det vigtigt at tænke indeklima fra begyndelsen. EXHAUSTO arbejder med boligventilation hvilket er med til at skabe et sundt indeklima i boligen. Hvordan er lovgivningen på området? Hvad skal man være særligt opmærksom på når man arbejder med boligventilation og indeklima? Hvilke eksempler er der på gode løsninger?

Vagn Olsen, Living konsulent, EXHAUSTO


10.50

Kaffepause


11.20

Skat og moms

Momsregler i forbindelse med omdannelse af kontorer og butikker til boliger, fradragsret for nedrivningsomkostninger og muligheder for at minimere momsbelastningen på boligerne.

Thomas Frøbert, Partner, Bech-Bruun


11.45

Bygningsregler, planlovgivning og omdannelse

Hvilke bygningsregler og planlovsmæssige regler og udfordringer er forbundet med omdannelse af kontorer og institutioner til bolig? Byggelovens og Bygningsreglementets krav kan være en udfordring ved omdannelsesprojekter og også Planlovens krav skal tilgodeses. Hvordan tilgodeser man dem alle, og gør processen så effektiv som muligt? Konkrete eksempler.


12.10

Juridiske problemer i forbindelse med omdannelse

Hvilke juridiske problemer støder man på i forbindelse med omdannelse af kontorer og institutioner til bolig? Kravet om friareal og de seneste afgørelser fra Natur- og Miljø Klagenævnet.

Thomas Marker, Advokat , Advokatfirmaet Marker


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik