Ny planchef i Silkeborg Kommune starter den 1. maj 2017

Ny planchef i Silkeborg Kommune starter den 1. maj 2017

Vilkårene for Silkeborg er styrket siden motorvejens åbning i 2016. Motorvejen skal være omgivet af en bynær erhvervskorridor, et helt nyt stadion er på vej, AP Pension udvikler et nyt byområde på Søtorvet og på Papirfabrikken opfører Aberdeen Asset Management det 70 meter høje boligbyggeri Papirtårnet.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Silkeborg Kommune
T: +45 8970 1000

Silkeborg Kommune er midt i en af de største forandringer i byens historie. Den udvikling bliver Trine Skammelsen en stor del af. Hun starter 1. maj 2017 som chef for Plan og Byg i Silkeborg Kommune. Trine Skammelsen får dermed et stort ansvar for at bidrage til at udvikle både Silkeborg og de omliggende byer i kommunen med attraktive muligheder for bosætning og erhverv.

Trine Skammelsen kommer fra en stilling i Sleth Arkitekter, hvor hun er en del af ledelsen. Hun har tidligere været Chef for Bystrategisk Stab i Odense Kommune, afdelingschef i rådgivervirksomheden Bascon og direktør i egen tegnestue.

NB! Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 14. juni 2017.

Hun har gennem alle årene haft fokus på byudviklings- og byplanlægningsopgaver og har samarbejdet med en stor del af landets kommuner og private udviklere. Trine Skammelsen har en master i urban design fra Aalborg Universitet fra 2004 og gennemførte i 2012 en diplomlederuddannelse.

Den nye Planchef har et godt kendskab til Silkeborg Kommune. Silkeborg er hendes hjemby og hun har boet i kommunen i en lang årrække. Trine Skammelsen er matematisk student fra Silkeborg Amtsgymnasium i 1997. Hun bor i dag i Aarhus sammen med sin familie.

Tommy Blindkilde, 20. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


14. juni 2017
Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Silkeborgs rolle som regional kraftcenter

Silkeborg udvikler sig på mange fronter i disse år. Byens rolle har traditionelt været som et attraktivt bosætningsområde, kommunen har netop rundet 90.000 indbyggere og stræber efter at nå 100.000 indbyggere inden for de næste 10 år. Med åbningen af Silkeborgmotorvejen har Silkeborg i disse år ekstra stort fokus på, hvordan den ny infrastruktur kan veksles til bosætnings- og erhvervsmæssig vækst. Hvilke perspektiver er der for udviklingen af Silkeborgs rolle som driftigt regionalt kraftcenter, og hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Silkeborg de næste år?

Leif Lund, Byrådsmedlem, Silkeborg Kommune


10.00

Erhvervskorridoren: Tanker bag udvikling af 460.000 kvm erhvervsjord

Erhvervskorridoren, med det samlede areal af 460.000 kvm, er Silkeborgs største byudviklingsområde, hvor virksomheder kan få facade meget tæt på Silkeborgmotorvejen. Planlægning og byudvikling i relation til Erhvervskorridoren. Hvilke tanker ligger bag udvikling af Erhvervskorridoren? Hvordan skal korridoren spille sammen med resten af byen? Hvad er vigtig for en by som Silkeborg for at skabe liv og hensigtsmæssig udvikling? Realdania har været med til udarbejdelsen af masterplanen for Erhvervskorridoren.

Lars Autrup, Projektleder, Realdania


10.25

23 etagers højhus i Silkeborg

En 23 etagers høje beboelsesejendom ved siden af Papirfabrikken i Silkeborg bliver Silkeborgs nye vartegn. Aberdeen Asset Management er i gang med at opføre højhuset, der forventes færdig i 2020.

Michael Schumann, Fund manager, Aberdeen Asset Management


10.50

Pause og networking


11.20

120 boliger på Teknisk Skole grund

Midtjysk Boligselskab planlægger opførelse af boliger på Bredhøj (tidligere Teknisk Skoles areal) i Silkeborg. Projektet omfatter opførelse af 120 boliger.

Karina Lauridsen, Marketingschef, Boligkontoret Danmark

Annemette Lehmann Bøgh, Forretningsfører, Boligkontoret Danmark


11.45

32.000 kvm bolig og erhverv på Søtorvet

Søtorvet er navnet på en ny blandet bydel, en ny bypark og et helt nyt byrum, bundet sammen af en ny offentlig rekreativ promenade langs Remstrup Å. Projektet indeholder faciliteter til en ny Kvickly, cafeer og øvrige butikslejemål, samt 280 boliger fordelt på 8 punkthuse i 5-8 etager. Søtorvet kommer til at rumme sammenlagt 32.000 kvm bebyggelse. Projektet udvikles af AP Pension. C.F.Møller er arkitekten bag projektet, som forventes at have byggestart i september 2017 og at være realiseret i 3 etaper forventeligt i 2019.

Michael Kruse, Partner, C. F. Møller


12.10

Butiksmarkedet i Silkeborg

Forbrugerne bliver mere mobile, e-handelen buldrer frem og Planlovens detailhandelsbestemmelser åbner nye muligheder. Dette betyder, at både investorer, lejere og kommunerne skal overveje hvor nye butikker skal placeres.

Jens Chr. Petersen, Direktør, ICP


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

Miljø og teknik