RingCity Erhverv har hurtigt markeret sig i ejendomsbranchen, senest med udlejningen af 4.000 kvm til nyt madmarked i Boltens Gaard ved Kongens Nytorv.

Den 1. januar 2017 startede RingCity Erhverv som et supplement til Ring 3 Erhverv. Klaus Hougaard Christensen, som har opstartet Københavnerkontoret, kan med stolthed sætte flueben ud for noget af en bedrift, nemlig at lukke en 4.000 kvm lejekontrakt med ”det nye Boltens Gaard”.

- Selvfølgelig er det altid rart at lukke en stor lejekontrakt på 4.000 kvm – men det er mere måden, det er sket på. Samtlige involverede parter har knoklet med at få dette kæmpe puslespil til at falde på plads, siger Klaus Hougaard Christensen.

NB! Butikker og den nye planlov. Kurset afholdes d. 22. februar 2018.

Det er Nik Kongsø og kollegaen Jakob Nygaard fra Papirøen, der har slået sig sammen med erhvervsmanden Lars Moesgaard i forbindelse med overtagelsen af lejemålet af Boltens Gård.

- Det startede i sommers, da Lars Moesgaard kontaktede mig vedrørende et mindre lejemål i Boltens Gaard, som vi havde til udlejning for SF Management. Heldigvis er vi tæt på vores kunder og vidste, at man arbejdede på flere forskellige løsninger for Boltens Gaard – Så da Lars Moesgaard åbnede op for deres planer, var det egentlig blot at præsentere ham for de samlede muligheder i Boltens Gaard, siger Klaus Hougaard Christensen.

- Udover at vi har skullet blive enige med selskabet bag ”det nye Boltens Gaard”, så har vi også skullet handle fraflytningsaftaler på plads med eksisterende lejere, få skabt et overblik over den samlede ombygning, og nu starter så selve myndighedsbehandlingen, uddyber han.

NB! Erhvervslejeloven og butikker. Kurset afholdes d. 17. maj 2018.

- Jeg glæder mig til sammen med samtlige involverede, herunder konsulenter, arkitekter, advokater med mere, at kunne nyde en kold øl og et godt måltid mad i det nye Boltens Gaard, der virkelig fortjener, at man udnytter det potentiale denne oase midt i byen har. Det var vores drøm da vi startede dette projekt, slutter han.

RingCity Erhverv er din erhvervsmægler har specialiseret sig i ejendomme lokaliseret på attraktive adresser i København. Fokus er på kontorer, butikker, værksteder samt lager- og produktionsejendomme.

Læs mere af artiklen
Butikker og den nye planlov

Afholdes 22. februar 2018

Klokken kl. 09.00 - 12.15

Hellerup Klub,…Hellerup Klub, Indgang via Hellerup Parkhotel , Strandvejen 203, 2900 Hellerup

Tilmeld

Baggrund

Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I juni 2017 vedtog Folketinget moderniseringen af planloven med nye rammer for detailhandlen. Moderniseringen trådte i kraft den 15. juni 2017.

Den nye planlov indeholder en række tiltag, som lemper reglerne inden for detailhandlen. Størrelsesbegrænsningen på 2.000 kvm for udvalgsvarebutikker i bymidten, bydelscentre og aflastningsområder er blevet ophævet. Dagligvarebutikker kan nu være 5.000 kvm i bymidter og bydelscentre (mod 3.500 kvm før ændringerne) samt 3.900 kvm i aflastningsområder.

Samtidig er der givet bedre muligheder for at etablere og udvide aflastningsområder, det vil sige butiksområder uden for bymidten, hvilket skal give de enkelte byer mulighed for at planlægge butikker med hensyn til lokale forhold, som eksempelvis kundegrundlag.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Folketinget vedtog i juni 2017 lovforslaget om modernisering af planloven. Moderniseringen, som trådte i kraft den 15. juni 2017, giver nye udviklingsmuligheder for detailhandelen. Øgede frihedsgrader for kommunerne i forbindelse med planlægningen. Hovedelementerne i den nye planlov.

Marie Bockhahn , Advokat, Horten Advokater

10.00 Planlovens krav til butikkernes maksimale størrelse er blevet lempet. De nye regler vil blive gennemgået i forhold til de forskellige butikstyper i planloven. Dagligvarebutikker. Udvalgsvarebutikker. Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Butikker til et områdes lokalforsyning. Butikker i aflastningsområder.
10.25 Også planlovens krav til butikkernes placering er blevet lempet. De nye regler gælder for blandt andet udvalgsvarebutikker, butikker i aflastningsområder og butikker, der alene forhandler pladskrævende varegrupper samt nye regler for etablering af showrooms i forbindelse med internetbaseret handel.
10.50
11.20 Begrænsning i ministerens værktøjer på detailhandelsområdet. Den øgede kommunale frihed. Hvilke muligheder har man for at påvirke planprocessen? Hvilke udviklingsmuligheder giver den nye planlov?
11.45 Etablering af butikker på grundlag af "gamle" lokalplaner. Igangværende sager - hvordan skal de behandles? Muligheder og begrænsninger.
12.10
12.15
11.20
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Tove Skrumsager Frederiksen

Projektdirektør i Køge Kyst P/S

taler på:

Køge: De store projekter

Julian Weyer

Partner. Arkitekt maa i C.F. Møller

taler på:

Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling

Mogens Bak Hansen

Direktør for Vækst i Fredericia Kommune

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom