Siden 1970'erne har Hedegårdsvej 59 i Bedsted Thy lagt muld til adskillige fester, teaterforestillinger, foredrag og musiske optrædener. Adressen var nemlig ind til for nyligt hjemsted for Svankjær Efterskole. Offentligt er ejendommen vurderet til 12,3 millioner kr., og nu sendes den på tvangsauktion.

En ny tid for porten til den 34.500 km store nordvestjyske grund ved Nationalpark Thy, som rummer 4.900 kvm boligareal. Det skriver boligsiden Boliga.

Ejendommen Hedegårdsvej 59 i Bedsted i Thisted Kommune er nemlig begæret på tvangsauktion, hvor interesserede købere kan sikre sig råderetten over adressen, der breder sig over 14 bygninger og sovepladser til omkring 120 elever.

Som det altid gør sig gældende på tvangsauktioner, foregår handlen i fogedretten via bud - og dermed er det altså størrelsen på de interesserede byderes pengepunge, der afgør, hvilken pris efterskolen skifter ejere for.

Størstebeløbet for ejendommen udgør 460.000 kr., oplyser itvang.dk - og det er således, hvad der minimum skal betales for ejendommen på tvangsauktion.

At den store røde murstensejendom har været i brug til undervisning er tydeligt, når man lader øjnene løbe hen over beskrivelsen af de forskellige bygninger. Én er således en knap 700 kvm stor værelsesfløj, en anden en idrætshal og en 3. en mellembygning med 7 toiletter.

Dertil kommer en bygning med stort industrikøkken, spisesal, fysiklokaler, musiklokaler, foredragssal og blandt andet også teaterlokale.

Oven i hatten kommer der ifølge Boliga et motorlæremaskinrum, og et lokale som man nok skal være lidt ældre end helt ung for at have stiftet bekendtskab med: EDB-lokalet.

Tvangsauktionen er sat til at skulle afholdes den 4. juli 2017 ved Fogedretten i Holstebro, og offentligt er ejendommen vurderet til 12,3 millioner kr.

Læs mere af artiklen
Jylland: Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS

Afholdes 7. september 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus , Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmeld

Baggrund

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.

Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.

Inden for due diligence processen undersøges juridiske, økonomiske, tekniske og driftsmæssige forhold.

Ikke kun købere men også sælgere kan have gavn af due diligence dels for bedre at kende sin ejendoms stærke og svage sider, dels for bedre at kunne imødekomme køberens behov for information.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg , Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier , Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust , Advokat, Accura Advokatpartnerselskab

09.55 Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.
10.15 Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.
10.35
11.05 Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.
11.35 Due diligence og værdiansættelse af ejendom.
11.55 Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.
12.35
12.40
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Kasper Kornerup Thygesen

Planlægger, Landinspektør i LE34

taler på:

Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Frederik Munk

Fuldmægtig i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater

taler på:

Butikker og den nye planlov Midlertidige boliger - de nye muligheder

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom