Nordvestjysk efterskole med 14 bygninger på tvangsauktion

Nordvestjysk efterskole med 14 bygninger på tvangsauktion

Siden 1970'erne har Hedegårdsvej 59 i Bedsted Thy lagt muld til adskillige fester, teaterforestillinger, foredrag og musiske optrædener. Adressen var nemlig ind til for nyligt hjemsted for Svankjær Efterskole. Offentligt er ejendommen vurderet til 12,3 millioner kr., og nu sendes den på tvangsauktion.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Boliga
T: +45 7734 8637
E: kontakt@boliga.dk

En ny tid for porten til den 34.500 km store nordvestjyske grund ved Nationalpark Thy, som rummer 4.900 kvm boligareal. Det skriver boligsiden Boliga.

Ejendommen Hedegårdsvej 59 i Bedsted i Thisted Kommune er nemlig begæret på tvangsauktion, hvor interesserede købere kan sikre sig råderetten over adressen, der breder sig over 14 bygninger og sovepladser til omkring 120 elever.

Som det altid gør sig gældende på tvangsauktioner, foregår handlen i fogedretten via bud - og dermed er det altså størrelsen på de interesserede byderes pengepunge, der afgør, hvilken pris efterskolen skifter ejere for.

Størstebeløbet for ejendommen udgør 460.000 kr., oplyser itvang.dk - og det er således, hvad der minimum skal betales for ejendommen på tvangsauktion.

At den store røde murstensejendom har været i brug til undervisning er tydeligt, når man lader øjnene løbe hen over beskrivelsen af de forskellige bygninger. Én er således en knap 700 kvm stor værelsesfløj, en anden en idrætshal og en 3. en mellembygning med 7 toiletter.

Dertil kommer en bygning med stort industrikøkken, spisesal, fysiklokaler, musiklokaler, foredragssal og blandt andet også teaterlokale.

Oven i hatten kommer der ifølge Boliga et motorlæremaskinrum, og et lokale som man nok skal være lidt ældre end helt ung for at have stiftet bekendtskab med: EDB-lokalet.

Tvangsauktionen er sat til at skulle afholdes den 4. juli 2017 ved Fogedretten i Holstebro, og offentligt er ejendommen vurderet til 12,3 millioner kr.

Tommy Blindkilde, 18. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


7. september 2017
Jylland: Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS - Program09.35

Due diligence-processen

Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg, Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier, Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust, Advokat, Bech-Bruun


09.55

Juridisk due diligence

Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.


10.15

Kommercielle forhold

Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.


10.35

Kaffepause


11.05

Finansiel due diligence

Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.


11.35

Due diligence og værdiansættelse

Due diligence og værdiansættelse af ejendom.


11.55

Teknisk due diligence

Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

Miljø og teknik