Flere hundrede har indtil nu kontaktet projektudviklingsselskabet Bricks for at blive skrevet op til en ejerlejlighed i det 25.000 kvm store Nicolinehus, som opføres i op til 17 etager på Aarhus Ø. Bricks har netop indgået samarbejde med Danbolig, der skal stå for salget af ejerlejlighederne.

Bricks står bag projektet Nicolinehus, der omfatter 2 karréer er tegnet af AART Architects og rummer både boliger og erhverv. Der meldes om massiv forhåndsinteresse for at bo i det kommende byggeri.

- Det er ekstremt overvældende - jeg har ikke oplevet noget lignende i mine 20 år i branchen, siger  Martin Busk, direktør og medejer af Bricks, som er overrasket over, at interessen for de 145 ejerlejligheder i Nicolinehus har været "så voldsom.

NB! Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027. Konferencen afholdes d. 31. oktober 2017.

- Det er jo paradoksalt, for vi er slet ikke er begyndt at markedsføre Nicolinehus endnu. De adskillige hundreder, som allerede er blevet skrevet op til en ejerlejlighed, begrunder først og fremmest deres interesse med Nicolinehus' unikke beliggenhed, nytænkende arkitektur og kvalitetsmaterialer, fortæller han.

Salget af de eftertragtede lejligheder starter til efteråret, og Bricks har valgt Danbolig som ejendomsmægler. Her er Kristian Voldsgaard, indehaver af danbolig Aarhus City, begejstret for opgaven.

- Nicolinehus er et vanvittigt spændende projekt, og en af de mest inspirerende opgaver, man kan få som mægler. Den massive interesse kommer ikke bag mig - med den helt unikke beliggenhed og arkitektur tilbyder Nicolinehus som den eneste ejendom på Aarhus Ø udsigt over både bugt, by, træskibshavn og Riis Skov, siger han.

Bricks vandt et kommunalt udbud med "Nicolinehus" med en klar ambition om at skabe liv og midtbypuls på Aarhus Ø - samt en tæt sammenhæng med Aarhus C. Martin Busk betoner da også, at Nicolinehus, der er tegnet af AART architects, bliver langt mere end blot en attraktiv ejendom, og han tror på, at det er en medvirkende forklaring på den store interesse for ejerlejlighederne.

NB! Jylland: Byggeri af boliger til dem over 60 år. Konferencen afholdes d. 23. november 2017.

- Nicolinehus bliver en destination - en destination med masser af tilbud om oplevelser til alle aarhusianere: Events, cafèer, restauranter, livsstilsbutikker, dagligvarebutikker, samt rekreative åndehuller og smukke, grønne uderum. Alt det skaber charmerende midtbystemning - kun få meter fra vandet, siger Martin Busk.

- Danbolig er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og har samtidig stor erfaring i at håndtere salg på Aarhus Ø, så jeg er helt tryg ved at lægge den store opgave i deres i hænder, uddyber han.

I danbolig fortæller, Kristian Voldsgaard, at han er "benovet" over samarbejdet.

- Salget af ejerlejlighederne i Nicolinehus bliver en fantastisk rejse for os, for jeg er sikker på, at der er rigtigt mange kvalitetsbevidste mennesker, der ønsker at blive en del af fortællingen om Nicolinehus, siger ejendomsmægleren.

Læs mere af artiklen
Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

Afholdes 30. august 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus , Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmeld

Baggrund

Den aktuelle markedssituation for erhvervsejendomme medfører betydelig tomgang med mange ledige butikker, industri- og kontorlokaler. Det er lokaler med både central, og især mere perifer, beliggenhed.

Samtidig er både efterspørgslen efter boliger og priserne på dem stigende i storbyerne, med især Aarhus og København i spidsen.

Denne udvikling giver grobund for omdannelse af ledige industrilokaler og tabsgivende kontorlokaler til profitable boliger, og vi vil i den kommende tid se en bølge af omdannelser skylle over landet.

Med de lave konjunkturer og udbredelsen af nethandel er også butikslokaler ramt af betydelig tomgang. Det gælder især butikker med perifere beliggenheder, væk fra hovedstrøg, der immervæk beliggenhedsmæssigt kan være fremragende som boliger. Prognoser forudser, at op til 50 procent af de mindre godt beliggende butikker aldrig bliver fyldt igen.

Aktuelle og kommende omdannelsesprojekter i Aarhus

  • Det tidligere kasernehospital omdannes til 22 almene boliger af Brabrand Boligforening.

  • Kontorbygninger ved Børglumvej omdannes til ungdoms og kollegieboliger.

  • SEB Pensionsforsikring ombygger en eksisterende kontorbygning på Gøteborg Allé til ungdomsboliger i op til 3 etager.

  • Firmaet Høgh & Rousing har planer om at omdanne en Faktabutik til 20 lejligheder på Tordenskjoldsgade.

  • Det tidligere psykiatriske hospital i Risskov skal omdannes til 1.250 boliger. Bag projektet står et konsortium bestående af totalentreprenør- og udviklingsselskabet KPC, Arkitema Architects og investorerne PKA og Lærernes Pension.

  • I Malling vil grundejerne omdanne et tidligere industriområde tæt på Malling Station og Odderbanen til at boligområde med 250-300 boliger.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Aarhus Kommunes råd og anbefalinger til omdannelsesprojekter i Aarhus. Hvordan kan et gensidigt forpligtigende samarbejde mellem bygherre/rådgiver og Aarhus Kommune blive til et værdifuldt element i projektet? Planlovsgrundlag - hvad kan der- og hvad kan der ikke dispenseres fra? Hvad skal man ellers huske, hvis samarbejdet med kommunen skal være vellykket? Tidlig dialog med kommunen er en fordel - hvor i projektets forløb skal man tage kontakten til kommunen?

Torben Simonsen , Kontorchef, Aarhus Kommune

10.00 I Løgten nord for Aarhus er byens nedlagte silokompleks på 3.100 kvm er omdannet til 21 kvalitetsboliger. C.F.Møller var arkitekt bag ombygningen. World Architecture News har tildelt deres pris "WAN Residential Award 2010" til C. F. Møllers Siloetten i Løgten. C.F.Møller er også arkitekt bag et stort omdannelsesprojekt på Østre Havn i Aalborg, hvor et DLG silo på 7.668  fra 1925 blev omdannes til boliger for bygherren A. Enggaard.

Julian Weyer , Partner. Arkitekt maa, C.F. Møller

10.25 Afskrivnings- og momsregler i forbindelse med omdannelse af industri, kontorer og butikker til boliger. Genvundne afskrivninger.

Jacob Holme , Senior manager, PwC

10.50
11.20 I processen fra omdannelse af erhverv til ejerlejligheder er der en række juridiske aspekter, man skal holde sig for øje for at sikre en vellykket omdannelse. Får man startet en omdannelse forkert, kan det resultere i at opdelingen i ejerlejligheder bliver umuliggjort og fortjenesten mindskes betragteligt. Hvad siger ejerlejlighedsloven, og hvordan får man sikret sig den rigtige rækkefølge i konverteringen? Er der boliger i ejendommen? Kan boligerne nedlægges? Er lejer fraflyttet af egen vilje? Hvor stor en del udgør erhvervsarealet? Hvornår i processen skal man håndtere relaksationer, påtegninger og ejerforeninger?

Søren Nordby , Landinspektør, Indehaver, LandSyd

11.45 Det tidligere pakhus og senere kontorbygning på Klostertorvet, Frue Kirkeplads og Vestergade i Aarhus midtby er blevet omdannet til 46 ejerlejligheder på mellem 45 og 75 kvm. I stueetagen ligger der en tapas-restaurant. Ejendommen blev overtaget af Bricks i 2015 og arkitekterne Luplau & Poulsen har stået for tegningerne for omdannelsen af den 6.000 kvm store ejendom. Ejendommen ligger centralt i Aarhus midt imellem Domkirken og Vor Frue Kirke. Den store rødstensejendom er fra begyndelsen af det 20. århundrede og opført af den aarhusianske grosserer Hans Frederik Schourup. Hvilke erfaringer gjorde man sig under omdannelsen? Hvordan griber man et omdannelsesprojekt an, og hvordan er økonomien bag et omdannelsesprojekt?

Martin Busk , Bestyrelsesmedlem, medejer , Bricks

12.10 Ved omdannelse af bygninger fra erhverv til bolig er det vigtigt at tænke indeklima fra begyndelsen. EXHAUSTO arbejder med boligventilation hvilket er med til at skabe et sundt indeklima i boligen. Hvordan er lovgivningen på området? Hvad skal man være særligt opmærksom på når man arbejder med boligventilation og indeklima? Hvilke eksempler er der på gode løsninger?

Vagn Olsen , Living konsulent, EXHAUSTO

12.35
12.40
10.00 Den kendte Regina-bygning på Strøget på hjørnet af Søndergade og Sønder Allé står overfor en omdannelse til 27 luksuslejligheder på mellem 76 og 142 kvm. Lejlighederne kommer til at ligge i 5 etager i den bevaringsværdige ejendom, hvoraf de øverste etager tidligere har huset erhverv. Den eksisterende gårdhave skal også omdannes og der skal etableres opholdsarealer. En fase 2 vil komme til at omfatte en ombygning af butiksarkaden til 2 udvalgsbutikker. Hvordan omdanner man med respekt for en historisk bygning, der samtidig er kendt i gadebilledet? Bygherre er Capital Investment A/S, mens CJ group er totalentreprenør.
10.00 Hvor stort er omdannelsespotentialet i Aarhus og Aalborg - hvor stort antal ledige kontorer, butikker og industri- og offentlige bygninger er der, hvor mange kan ombygges og vil de kommende trends og prisudviklingen fortsat understøtte ombygningsbølgen? Den økonomiske beregning bag ombygningerne - hvorfor er det i øjeblikket økonomisk attraktivt at konvertere, og hvad kan ændre sig i markedet fremover? Hvordan griber man ombygningsopgaven an, hvem vil sælge "ombygningsmodne" ejendomme og hvem er køberne? Hvilke interessenter er der ellers i et ombygningsprojekt og hvordan får man dem til at spille sammen?
11.20 Hvad skal der til at et konverteringsprojekt bliver vellykket?
11.45 I Mejeriforeningens hovedkontor på Frederiks Allé i Aarhus etableres der nu 120 ejerlejligheder i 7.000 kvm tomme kontorlokaler. Det er selskabet Karolinegården, ejet af Boax Ejendomme, og Domis Ejendomme, der står bag projektet. Hvordan griber man et omdannelsesprojekt an? Hvordan er økonomien bag et omdannelsesprojekt?
11.45 Arkitektfirmaet Ole Dreyer står bag flere ombygningsprojekter, hvor tidligere erhvervsejendomme er omdannet til ungdomsboliger. Bl.a. er de tidligere undervisningslokaler i i Vestergade i Aarhus blivet transformeret til 96 ungdomsboliger, som får eget køkken og bad. Lavenergi 2015. Bygherren er Østjysk Bolig. På hjørnet af Norsgade og Nørregade bliver en bygning, som oprindelig var biograf, ombygget til 21 ungdomsboliger. Projektet omhandler ombygning af 1. og 2. sal, tilbygning af 3. sal, og etablering af en stor tagterrasse. Tagterrassen imødekommer kravet om fælles opholdsareal. Eksisterende butik i stueetage er ikke en del af projektet.
12.40 Ejeren af en stor ejendom på Gøteborg Allé, SEB Pensionsforsikring, har søgt kommunen om lov til at ombygge en eksisterende kontorbygning til ungdomsboliger i op til 3 etager. Hvad er planen og hvorfor er byggeriet af ungdomsboliger attraktivt for en privat investor?
12.40 Det tidligere psykiatriske hospital i Risskov skal omdannes til boliger. Boligerne skal ligge i og omkring de tidligere hospitalsbygninger fra midten af 1800-tallet. Komplekset skal rumme i alt 1.050 lejligheder og rækkehuse. Heraf bliver 15 procent almene boliger.
12.40 Der er skrappe energikrav ved nybyggeri af boliger. Men gælder samme regler ved ombygning af industrilokaler, kontorer og butikker til boliger, og hvordan honorerer man disse krav?
12.40 "For" og "imod" omdannelse af industriområder til boliger på baggrund af konkrete projekter. Hvilke specielle problemer er der, og hvordan kan man overkommer dem? Strategier for integration af nedslidt industribyggeri i by- og boligområder. Hvordan forholder de forskellige interessenter sig til projektet? Hvad skal der til, for at gøre et sådan projekt succesfuldt? Gottlieb Paludan Architects var på det vindende hold i Realdanias konkurrence om Fremtidens Forstæder i Nykøbing Falster. I konkurrence med 17 andre rådgiverteams har Gottlieb Paludan Architects vundet opgaven med at udarbejde en masterplan for bymidten og et UNESCO-nomineret, nedlagt industri-anlæg i Odda i Norge. Opgaven handler om at vise nye udviklingsveje for den tidligere industriby sydøst for Bergen.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Det Faglige Hus

i

taler på:

Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Lars Lindskov

Byrådsmedlem i Roskilde Kommune

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom