I maj 2017 solgte Lundbeck betinget dele af hovedkontoret i Valby til pensionskasserne Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) for 378 millioner kr. Salget er nu endeligt på plads, og Københavns Kommune er ny lejer i bygningerne.

Catella Corporate Finance har været finansiel rådgiver for Lundbeck i forbindelse med salget af 33.000 kvm kontorer i Valby, som nu er endeligt afsluttet.

- Med heblik på at maksimere Lundbecks interesser i frasalget har vi indgået en lang lejekontrakt med Københavns Kommune og samtidig fundet stærke og engagerede investorer, som deler vores positive syn på den fremtidige udvikling og vækst i Valby, som blandt andet understøttes af forbedret infrastuktur omkring Ny Ellebjerg Station, siger Jesper Bo Hansen, der er Head of Corporate Finance hos Catella.

NB! Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. Kurset afholdes d. 10. oktober 2017.

Lundbeck solgte de 2 bygninger betinget til de 2 pensionskasser i maj 2017. Endnu mangler dele af det i alt 42.200 kvm store hovedkontor at blive solgt.

- Som deres finansielle rådgiver værdsætter vi den tillid, som Lundbeck har vist Catella gennem processen, og vi ser frem til at finde de rette løsninger for de resterende bygninger, der har en attraktiv beliggenhed på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Carl Jacobsens Vej, says Jesper Bo Hansen.

DIP/JØP samarbejdede Fokus Asset Management i forbindelse med handlen, og Fokus Asset Management vil fortsat administrere ejendommene på vegne af pensionskasserne.

Læs mere af artiklen
Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS

Afholdes 10. oktober 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Hellerup Klub,…Hellerup Klub, Indgang via Hellerup Parkhotel , Strandvejen 203, 2900 Hellerup

Tilmeld

Baggrund

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.

Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.

Inden for due diligence processen undersøges juridiske, økonomiske, tekniske og driftsmæssige forhold.

Ikke kun købere men også sælgere kan have gavn af due diligence dels for bedre at kende sin ejendoms stærke og svage sider, dels for bedre at kunne imødekomme køberens behov for information.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg , Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier , Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust , Advokat, Accura Advokatpartnerselskab

09.55 Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.
10.15 Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.
10.35
11.05 Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.
11.35 Due diligence og værdiansættelse af ejendom.
11.55  Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.
12.35
12.40
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis

taler på:

Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS

Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Christoffer Borgwardt-Stampe

Civilingeniør, Energi Ingeniør Industri, Erhverv og Bæredygtighed i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom