Lundbeck-bygninger udlejet til Københavns Kommune

Lundbeck-bygninger udlejet til Københavns Kommune

I maj 2017 solgte Lundbeck betinget dele af hovedkontoret i Valby til pensionskasserne Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) for 378 millioner kr. Salget er nu endeligt på plads, og Københavns Kommune er ny lejer i bygningerne.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Catella Corporate Finance
Head of Corporate Finance
T: +45 3393 7593
E: jesper.bo@catella.dk

Catella Corporate Finance har været finansiel rådgiver for Lundbeck i forbindelse med salget af 33.000 kvm kontorer i Valby, som nu er endeligt afsluttet.

- Med heblik på at maksimere Lundbecks interesser i frasalget har vi indgået en lang lejekontrakt med Københavns Kommune og samtidig fundet stærke og engagerede investorer, som deler vores positive syn på den fremtidige udvikling og vækst i Valby, som blandt andet understøttes af forbedret infrastuktur omkring Ny Ellebjerg Station, siger Jesper Bo Hansen, der er Head of Corporate Finance hos Catella.

NB! Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. Kurset afholdes d. 10. oktober 2017.

Lundbeck solgte de 2 bygninger betinget til de 2 pensionskasser i maj 2017. Endnu mangler dele af det i alt 42.200 kvm store hovedkontor at blive solgt.

- Som deres finansielle rådgiver værdsætter vi den tillid, som Lundbeck har vist Catella gennem processen, og vi ser frem til at finde de rette løsninger for de resterende bygninger, der har en attraktiv beliggenhed på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Carl Jacobsens Vej, says Jesper Bo Hansen.

DIP/JØP samarbejdede Fokus Asset Management i forbindelse med handlen, og Fokus Asset Management vil fortsat administrere ejendommene på vegne af pensionskasserne.

Tommy Blindkilde, 11. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


10. oktober 2017
Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS - Program09.35

Due diligence processen

Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg, Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier, Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust, Advokat, Bech-Bruun


09.55

Juridisk due diligence

Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.


10.15

Kommercielle forhold

Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.


10.35

Kaffepause


11.05

Finansiel due diligence

Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.


11.35

Due diligence og værdiansættelse

Due diligence og værdiansættelse af ejendom.


11.55

Teknisk due diligence

 Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik