Louise Tarp fra ICP taler om mulighederne for butiksbyggeri på konferencen "Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen", som afholdes i Hvidovre den 20. juni 2017.

Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med betydelig vækst i både befolkning og boligpriser.

Vestegnen byder på store udviklingsmuligheder som følge af sin beliggenhed i forhold til byen, mulighed for fortætning af de mange stationsnære områder og god tilgængelighed, der bliver endnu bedre med opførelsen af letbanen langs Ring 3 og højhastighedsbanen København - Ringsted.

NB! Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen. Konferencen afholdes den 20. juni 2017.

De lidt over 280.000 indbyggere i området, og en stigende strøm af tilflyttere, danner et stærk befolkningsgrundlag for byudvikling.

Hvilke muligheder er der for butiksudvikling i det tætbebyggede område med gode adgangsveje mellem København og Køge?

Læs mere af artiklen
Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen

Afholdes 20. juni 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Scandic HvidovreScandic Hvidovre , Kettevej 4 , 2650 Hvidovre

Tilmeld

Baggrund

Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med betydelig vækst i både befolkning og boligpriser.

Vestegnen byder på store udviklingsmuligehder som følge af sin beliggenhed i forhold til byen, mulighed for fortætning af de mange stationsnære områder og god tilgængelighed, der bliver endnu bedre med opførelsen af letbanen langs Ring 3 og højhastighedsbanen København - Ringsted. De lidt over 280.000 indbyggere i området, og en stigende strøm af tilflyttere, danner et stærk befolkningsgrundlag for byudvikling.

Fordelt på kommuner er befolkningssammensætningen følgende:

 • Hvidovre: 52,027
 • Rødovre: 36.500
 • Ishøj: 21.675
 • Brøndby: 35.322
 • Vallensvæk: 15,484
 • Solrød: 21,582
 • Greve: 47,773
 • Glostrup: 22,357
 • Albertslund: 27.896
 • Høje Taastrup: 48.853
 • I alt: 329.469


Vestegnen er et differentieret område, der spænder fra højhuse og boligblokke til lav villabebyggelse langs den naturskønne Køge Bugt, mens der på erhvervssiden findes en stærk koncentration af logistik, og stadig mere kontor og butiksbyggeri.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Den generelle medvind på det danske ejendomsmarked smitter af på den lokale efterspørgsel på erhvervsejendomme på Vestegnen. Efterspørgsel og udviklingsmuligheder for kontor, butik og logistik på Vestegnen. Udbud af erhvervsarealer.

Helle Horn Kramer , Statsaut. ejendomsmægler, valuar, Colliers International Danmark A/S

10.00 Erhvervsområder - udvikling eller omdannelse. Planforhold. Infrastruktur. Fortætning af boligområder. Haslev & Kjersgaard er arkitekten bag Køge Bugt Strandpark, og står bag en rapport om Omdannelse af Erhvervsområder i Vestegnen.

Dan Hasløv , Indehaver, Arkitekt MAA, Hasløv & Kjærsgaard

10.25 Hvilke muligheder er der for butiksudvikling i det tætbebyggede område med gode adgangsveje mellem København og Køge?

Louise Tarp , Chefkonsulent, ICP

10.50
11.20 Castellum er et svensk investeringsselskab, som i de sidste år har foretaget omfattende investeringer i Vestegnen. Hvorfor er Vestegnen attraktiv for en investor? Hvordan ser Castellum områdets fremtid?

Daniel Ewerlöf , Asset- & Transaction Manager, Castellum

11.45 Vestegnen præges ved siden af enfamiliehuse og mindre udlejningsejendomme af en betydelig koncentration af almene boliger. Præsentation af Storkøbenhavns største renoveringssag, hvor Glostrup Boligselskab fremtidssikrer 1.140 boliger.

Lisa Christiansen , Projektleder, Glostrup Boligselskab

12.10 Den høje efterspørgsel på boliger gør, at der frem til 2021 alene i Greve kan bygges op imod 1.620 nye boliger. Det fremgår af en ny boligprognose, udarbejdet i marts 2017 af Greve Kommune. Men Greve er ikke det eneste sted på Vestegnen, hvor boligbehov er støt stigende. Faktisk gælder det hele området mellem Greve og Køge. Efterspørgsel, udbud og priser på boliger i Greve og i området mellem Greve og Køge.

Thomas Jacobsen , Indehaver Ejendomsmægler, MDE, RealMæglerne

12.35
12.40
09.35 Indbyggertallet og boligpriserne vokser betydeligt i området mellem København og Køge. Efterspørgsel og prisudvikling. De forskællige områders særpræg - stærke og svage sider. Gode og dårlige områder for boligbyggeri.
10.00
11.45
12.10 Højhastighedsbanen mellem København og Ringsted til 10,4 milliarder kr. giver mulighed for at udlægge arealer mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye bane til byggeri af erhvervsejendomme.
12.35 Trylleskov strand i Solrød er et af de største udviklingsområder mellem København og Køge. Området har set en vodlsom boligudbygning i de sidste år, men der er forstat omkring 10.0000 kvm ledige grunde til boligbyggeri. Kommunen har ligeledes erhvervsgrunde på sammenlagt 42.000 kvm i Cordozaparken til salg. En privat investor har for nylig annonceret at ville investere 700 millioner kr. i et boligprojekt med indhegnet boligområder med én kontrolleret indgang på opfyldt grund.
12.35 Køge bugt motorvejen gøres breddere. Letbanen langs Ring 3.
12.35 Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S), som er formand for Omegns Samarbejdet.
12.40 Detailhandlen i Greve området har i den seneste tid været i en rivende udvikling.
13.35
13.36 Hvidovre Kommune vil udvide Avedøre Holme med 3,2 millioner kvm til industri.
13.37 Med flere attraktive stationsnære områder og en kommende letbane er Vestegnen attraktiv for kontorudvikling.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Mogens Bak Hansen

Direktør for Vækst i Fredericia Kommune

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Tove Skrumsager Frederiksen

Projektdirektør i Køge Kyst P/S

taler på:

Køge: De store projekter

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom