Louise Tarp taler om mulighederne for butiksbyggerier på Vestegnen

Louise Tarp taler om mulighederne for butiksbyggerier på Vestegnen

Louise Tarp fra ICP taler om mulighederne for butiksbyggeri på konferencen "Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen", som afholdes i Hvidovre den 20. juni 2017.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Byens Ejendom
T: +45 70 702 207
E: byensejendom@byensejendom.dk

Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med betydelig vækst i både befolkning og boligpriser.

Vestegnen byder på store udviklingsmuligheder som følge af sin beliggenhed i forhold til byen, mulighed for fortætning af de mange stationsnære områder og god tilgængelighed, der bliver endnu bedre med opførelsen af letbanen langs Ring 3 og højhastighedsbanen København - Ringsted.

NB! Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen. Konferencen afholdes den 20. juni 2017.

De lidt over 280.000 indbyggere i området, og en stigende strøm af tilflyttere, danner et stærk befolkningsgrundlag for byudvikling.

Hvilke muligheder er der for butiksudvikling i det tætbebyggede område med gode adgangsveje mellem København og Køge?

René Semberlund Jensen, 16. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


20. juni 2017
Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Kontor-, butik- og logistikbyggeri

Den generelle medvind på det danske ejendomsmarked smitter af på den lokale efterspørgsel på erhvervsejendomme på Vestegnen. Efterspørgsel og udviklingsmuligheder for kontor, butik og logistik på Vestegnen. Udbud af erhvervsarealer.

Helle Horn Kramer, Statsaut. ejendomsmægler, valuar, Colliers International Danmark A/S


10.00

Hvordan skal Vestegnen udvikles?

Erhvervsområder - udvikling eller omdannelse. Planforhold. Infrastruktur. Fortætning af boligområder. Haslev & Kjersgaard er arkitekten bag Køge Bugt Strandpark, og står bag en rapport om Omdannelse af Erhvervsområder i Vestegnen.

Dan Hasløv, Indehaver, Arkitekt MAA, Hasløv & Kjærsgaard


10.25

Muligheder for butiksbyggeri

Hvilke muligheder er der for butiksudvikling i det tætbebyggede område med gode adgangsveje mellem København og Køge?

Louise Tarp, Chefkonsulent, ICP


10.50

Kaffepause


11.20

Investeringer i Vestegnen

Castellum er et svensk investeringsselskab, som i de sidste år har foretaget omfattende investeringer i Vestegnen. Hvorfor er Vestegnen attraktiv for en investor? Hvordan ser Castellum områdets fremtid?

Daniel Ewerlöf, Asset- & Transaction Manager, Castellum


11.45

Fremtidssikring af 1.140 boliger

Vestegnen præges ved siden af enfamiliehuse og mindre udlejningsejendomme af en betydelig koncentration af almene boliger. Præsentation af Storkøbenhavns største renoveringssag, hvor Glostrup Boligselskab fremtidssikrer 1.140 boliger.

Lisa Christiansen, Projektleder, Glostrup Boligselskab


12.10

1.620 nye boliger i Greve og mange flere mellem Greve og Køge

Den høje efterspørgsel på boliger gør, at der frem til 2021 alene i Greve kan bygges op imod 1.620 nye boliger. Det fremgår af en ny boligprognose, udarbejdet i marts 2017 af Greve Kommune. Men Greve er ikke det eneste sted på Vestegnen, hvor boligbehov er støt stigende. Faktisk gælder det hele området mellem Greve og Køge. Efterspørgsel, udbud og priser på boliger i Greve og i området mellem Greve og Køge.

Thomas Jacobsen, Indehaver Ejendomsmægler, MDE, RealMæglerne


12.35

Afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028

Miljø og teknik