Konsulent Lars Falster taler om finansieringskilder til ejendomsudvikling på konferencen "Finansiering af ejendom", som afholdes i Aarhus den 23. januar 2018.

Hvordan skaffer man finansiering som ejendomsudvikler, og hvordan vælger man den mest hensigtsmæssige finansieringsmodel?

Traditionelle og alternative kilder til kapitalfremskaffelse i 2017 og i de kommende år? Mezzanin/bridge finansiering, projektsalg. Forward funding. Strukturerede produkter med flere parter. Hvordan sammensætter man den optimale gruppefinansiering alt efter et projekts karakter?

NB! JYLLAND: FINANSIERING af ejendom. Kurset afholdes d. 23. januar 2018.

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer i betydelig grad benytter sig af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse.

Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde, og der er igen øget fokus på konsortielån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding.

Læs mere af artiklen
JYLLAND: FINANSIERING af ejendom

Afholdes 23. januar 2018

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus , Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmeld

Baggrund

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer i betydelig grad benytter sig  af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. 

Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde, og der er igen øget fokus på konsortielån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding.

Hvilke finansielle instrumenter anvendes i dag, og hvilke finansielle aktører vil tegne sig som ejendomsmarkedets samarbejdspartnere fremover?

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Brexit har vist, at den økonomiske stabilisering i Europa fortsat er relativt svagt funderet, omend banksektoren og andre finansieringsinstitutioner i de seneste år har oplevet en betydelig styrkelse, og derfor i dag både er mere velpolstrede og modstandsdygtige over for turbulenser. Hvordan vil den økonomiske situation spille sammen med lånemarkedet i 2018 og i de kommende år. Hvordan vil lånemarkedet reagere på de økonomiske påvirkninger? Hvornår kommer bankerne til at genoptage deres rolle som finansieringskilde bag ejendomsmarkedet?

Niels Arne Dam , Cheføkonom, underdirektør, Finansrådet

10.00 Hvordan skaffer man finansiering som ejendomsudvikler, og hvordan vælger man den mest hensigtsmæssige finansieringsmodel? Traditionelle og alternative kilder til kapitalfremskaffelse i 2017 og i de kommende år? Mezzanin/bridge finansiering, projektsalg. Forward funding. Strukturerede produkter med flere parter. Hvordan sammensætter man den optimale gruppefinansiering alt efter et projekts karakter?

Lars Falster , Konsulent

10.25 Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en anden alternativ finansieringskilde til de forsigtige banker og de stadig begrænsede muligheder for banklån.

Peter Damgaard Jensen , Adm. direktør, PKA

10.50
11.20 Crowd funding er den nyeste alternative form for ejendomsfinansiering, som vinder hastigt frem uden for Danmark. Hvorfor er crowd funding endnu ikke så udbredt i Danmark? Hvordan fungerer den, hvilke regler er der, og hvilke regelændringer forventes det at finde sted i den kommende tid. Muligheder og risici.

Henrik Vad , Founder & CEO, Flex Funding

11.45 Sale and leaseback er blevet et populært instrument til frigørelse af kapital. Hvilke regler styrer sale and leaseback-markedet nu og på sigt, og hvordan får man mest ud af sale and leaseback-transaktioner?

Flemming Buhl , Real Estate Director, Nordania Leasing

12.10 Ny udvikling inden for moms, bindende svar og domme.

Jacob Holme , Senior manager, PwC

12.35
12.40
01.00 Nej men jeg kommer gerne en dag og fortæller om de offentlige ejendomsvurderinger og ejd. beskatning eller om A/B foreninger eller 10-mands KS projekter. Lars Wismann
01.00 Finansiering og beregning af forrentning v. partner Per Andersen, PwC Der er stor interesse fra udenlandske investorer i Danmark. Hvilken betydning har den meget attraktive realkreditfinansiering for beslutningen ved køb af ejendomme? Hvilken effekt har den høje belåningsværdi og lav marginal på den interne rente (IRR)? Hvilke afkastdefinitioner anvender investorerne i deres beslutningsproces?
10.25 Hvilke finansieringsmuligheder har investorerne på det aktuelle finansieringsmarked. Hvad er vigtigt for henholdsvis investorer og udviklere på den ene side og banken eller finansieringskilden på den anden? Belåning af investeringsejendomme. Muligheder for refinansiering. Hvem er investor i dag og hvordan ser situationen ud på både kort og lang sigt?
11.20 Det danske realkreditsystem har været under pres fra EU. Hvordan ser fremtiden for dansk realkredit i lyset af de nye EU regulativer? Hvordan struktureres realkreditfinansiering i dag i Danmark?  
11.20 Hvordan strukturerer bankerne idag deres låneaftaler og hvordan vurderer de risikoen ved handler og projekter? Hvordan kan ejendomsfinansiering ske via banker idag? Hvad er den gængse loan-to-value, hvilken rente tilbydes og i hvor høj grad er ejendommens økonomiske og cashflow mæssige udsigter bestemmende for rentefastsættelsen? Hvordan vurderer banker ejendommes risikoprofil idag og hvilke lånetyper og aftaletyper er tilstede i markedet i Danmark og det nære udland?
11.40 Kapitalfonde har fået en stigende udbredelse som finansieringskilde i en tid, hvor bnkfinansieirng kun er begrænset.
12.10 Strukturering af låneaftaler er kommet i fokus, især i refinansiering. What bør man være opmærksom på i henholdsvist den første og siden efterfølgende omstruktureringer af låneaftaler og hvad er typisk vigtigt for henholdsvist investorer og udviklere på den ene side og banken eller finansieringskilden på den anden? Hvordan gennemfører du finansiel due diligence idag og bruger dette fornuftigt i struktureringen af den bedst mulige låneaftale?
12.15 Finansiering af ejendomsprojekter med flere parter har vundet indpas hos ejendomsudviklerne, der på denne måde minimerer brugen af egen kapital og fordeler risikoen over flere parter. Hvordan sammensætter man den optimale gruppefinansiering alt efter et projekts karakter?
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Jes Randrup

Koncernkommunikationschef i DLG

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Lars Lindskov

Byrådsmedlem i Roskilde Kommune

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom