Københavnsk tegnestue oplever kraftigt stigende efterspørgsel på terrorsikret arkitektur

Københavnsk tegnestue oplever kraftigt stigende efterspørgsel på terrorsikret arkitektur

Sikring af bygninger mod udefrakommende angreb er en gammelkendt nødvendighed, som de senere år desværre er blevet stadig mere aktuel for virksomheder, institutioner og offentlige anlæg. Det oplever den københavnske tegnestue, Bertelsen & Scheving Arkitekter, som derfor nu har oprettet et dedikeret sikkerhedsteam med ansvar for terrorsikret arkitektur.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Bertelsen & Scheving Arkitekter
Arkitekt maa, partner
Hans Scheving
E: hans@bsarkitekter.dk

Det er ingen hemmelighed at Danmark sammen med store dele af den vestlige verden i disse år oplever et stigende fokus på sikkerhed, som følge af den øgede terrortrussel. Det mærker man også på tegnestuen, Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS. Det fortæller Hans Scheving, stiftende partner og leder af tegnestuens sikkerhedsteam.

- I dag forventer kunden, at sikkerhedselementet er en del af det færdige projekt og vi arkitekter skal derfor kunne skabe balancen mellem effektiv terrorsikring og vores danske traditioner for åbenhed og demokrati i arkitekturen, siger Hans Scheving.

NB! Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder. Konferencen afholdes d. 25. oktober 2017.

Derfor har Bertelsen & Scheving nu oprettet et dedikeret sikkerhedsteam, der har ansvaret for terrorsikring ved både nybyggeri og restaurering af eksisterende bygninger.

Bertelsen & Scheving Arkitekter har, blandt andet i perioden som kongelige bygningsinspektører, stor erfaring med at gennemføre nænsomme og respektfulde restaureringer af højtprofilerede, offentlige bygninger. Og den evne kommer dem nu til gode.

- Der er stor forskel på at terrorsikre nybyggeri og eksisterende byggeri ved restaurering. Ved nybyggeri anno 2017 er sikkerhedsløsninger oftest en naturlig og forventet del af det færdige projekt, men terrorsikring i forbindelse med restaurering kræver et særligt håndværk, som vi de senere år har forfinet og nu mestrer som få andre i landet, siger Hans Scheving.

NB! Boligudvikling i København 2017-2027. Konferencen afholdes d. 12. september 2017.

Det store spørgsmål, når man foretager terrorsikring i forbindelse med restaurering af en bygning, er, hvordan bygningen kan forblive åben og imødekommende samtidig med at et højt sikkerhedsniveau etableres. Den konkrete bygning skal have tilført elementer som modstår eller dæmmer op for diverse angreb, men samtidig skal bygningen forblive tro mod den oprindelige arkitekts visioner og bygningens kulturarv. For Hans Scheving er der ingen tvivl om at løsningen findes ved at indtænke sikkerhed tidligt i projektet.

- Vi har en integreret tilgang, hvor vi fra første færd indtænker enkle og effektive foranstaltninger i bygninger og helhedsplaner, således at terrorsikringen forbliver usynlig for de uindviede. Vores fornemste opgave er altid at skabe de fysiske rammer for tryghed og sikkerhed, uden at disse rammer indskrænker eller hæmmer det levede liv, påpeger han.

Fakta

Om Bertelsen & Scheving Arkitekter

Bertelsen & Scheving Arkitekter arbejder især med kulturarv, dvs. renovering, tilbygning eller transformation af eksisterende bygninger. Det er med respekt for kulturarven, at der skitseres, tegnes, bygges og renoveres alt fra nybyggeri af anlæg til gennemgribende restaureringer af historiske bygninger.

 

Virksomhedens portefølje af arbejder indeholder blandt andet Folketeatret, Knuthenborg Safaripark, Grundtvigs Kirke, transformationen af KEA (Københavns Erhvervsakademi) og arbejdet som kongelig bygningsinspektører (2012-15), hvor Bertelsen & Scheving Arkitekter blandt andet tegnede og projekterede et nyt, miljørigtigt tag til Christian IX’s Palæ, ombyggede Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Forsvarsministeriet/Værn Fælles Kommando samt restaurerede 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg.

 

I 2011 blev virksomheden nomineret for bedste bud på bæredygtig bydel til den internationale MIPIM award i Cannes og i 2013 og 2014 blev virksomheden kåret som en af årets gazeller af Børsens Gazellepris.

 

Tegnestuen blev stiftet i 2007 og beskæftiger 31 medarbejdere.

Tommy Blindkilde, 16. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


1. november 2017
Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS - Program09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Grundlag for rådgiveransvar - offentligt og privat byggeri

Lars Gregersen, Partner, Advokat, Delacour


09.55

Rådgiverens rolle i byggeprocessen


10.30

Ansvarsfordeling mellem rådgiver, bygherre, entreprenør og leverandør. Konkrete eksempler


10.50

Ansvarsfordeling mellem rådgiveren og evt. andre rådgivere. Konkrete eksempler


11.10

Kaffepause


11.35

Ansvarssituationer – projektering, udbud, udførelsesfasen, tilsyn, økonomiske overskridelser


12.05

Rådgiverens ansvarsforsikring


12.25

Forebyggelse af erstatningsansvar


12.45

Spørgsmål og afslutning


12.50

Frokost


Nye talere

Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028

Miljø og teknik