København var blandt vinderne, da C40 Cities Award den 6. december 2017 blev uddelt i Chicago med overværelse af USA’s tidligere præsident, Barack Obama. Københavns Kommune modtager klimaprisen for sit omfattende arbejde med strategisk energiovervågning, energistyring og energirenovering i kommunens ejendomme.

Københavns Kommune er blevet hædret med en C40 Award for sit arbejde med at overvåge energiforbruget i sine ejendomme.

- København skal gå forrest med grønne løsninger, som inspirerer andre storbyer. Derfor er jeg virkeligt stolt over, at København nu for 3. gang vinder C40s prestigefyldte klimapris – denne gang for vores indsats med at gøre vores bygninger mere energieffektive og klimavenlige. Det er stort, siger overborgmester Frank Jensen.

NB! Bygningsreglement 2018 - BR18. Kurset afholdes d. 18. februar 2018.

København vinder klimaprisen, fordi den danske hovedstad er den første by i verden, som har et centralt energiovervågningssystem, der monitorerer og optimerer energiforbruget i kommunens bygninger.

Københavns Ejendomme & Indkøb har installeret overvågningssystemet på kommunens ejendomme. Med systemet kan kommunen aflæse forbruget af el, vand og varme på timebasis og løbende justere og forbedre energiforbruget i bygningerne.

Energioptimering af bygningerne er del af kommunens samlede indsats for at nå målet om, at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

NB! Certificering - nye krav i Byggeloven. Kurset afholdes d. 17. januar 2018.

København vandt sammen med værtsbyen Chicago C40 prisen i kategorien for energieffektivitet og ren energi. De vandt foran de 4 øvrige finalister i kategorien; Austin, Knoxville, Vancouver og den kinesiske storby Qingdao.

C40 Awards er blevet uddelt siden 2013. København har vundet 2 gange før - i 2013 for sin klimaplan for et CO2-neutralt København i 2025 og i 2016 for sin skybrudsplan.

Læs mere af artiklen
Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS

Afholdes 17. januar 2018

Klokken kl. 09.00 - 12.35

Hellerup KlubHellerup Klub , Strandvejen 203, 2900 Hellerup

Tilmeld

Baggrund

Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet.

En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016.

Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede medarbejdere i virksomheder eller kommuner skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt ved det konkrete byggeri.

Hidtil er den tekniske byggesagsbehandling blevet varetaget af kommuner, men den nye lov tillader, at også medarbejdere i private firmaer kan blive certificeret til at varetage den tekniske behandling af byggesager. Også kommuner vil have mulighed for at blive certificeret.

Meningen er bl.a. at indføre standardiserede procedurer for teknisk behandling, således at de ikke afviger fra hinanden, uanset hvor i landet byggeriet finder sted.

Lovliggørelsen af bygningsværker vil stadigvæk påhvile kommunerne, dvs. at det fortsat vil være kommunen, der i sidste instans skal godkende byggeprojekterne.

Den nye Byggelov indeholder også ændrede regler for:

* Byggeskadeforsikring.

* Driftsmæssige foranstaltninger vedr. brandsikkerhed. 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Baggrund for den nye Byggelov. Hvilke ændringer indføres der? Myndighederne og kommunernes nye rolle. Koordination mellem certificerende medarbejdere i virksomhed og kommuner. Forholdet till anden lovgivning.

Anne-Sofie Bang Lassesen , Konsulent

10.00 Den tekniske byggesagsbehandling skal ifølge den nye Byggelov varetages af certificerede medarbejdere i virksomheder - det kan være private rådgivervirksomheder eller kommuner, der også kan ansøge om at blive certificeret. Hvem kan blive certificeret, og hvilke krav stilles der til de certificerede medarbejdere? Kan og skal man blive certificeret til alle procedurer og områder i forbindelse med den tekniske godkendelse (vand, afløb, lyd, lys, brand, ventilation m.m.)? Kan man blive certificeret til kun enkelte af dem?
10.25 Certificeringsprocessens forløb. Krav til dokumentation og dokumentationens tilgængelighed. Kommunernes rolle og lovliggørelse.
10.50
11.20 Hvordan skal en teknisk byggesagsbehandling forløbe i henhold til den nye lov? Hvilket omfang har den i forhold til forskellige bygningstyper? Store og mindre byudviklingsprojekter. Nybyggeri. Renovering. Bygningens tekniske dokumentation.
11.45 Hvad vil den nye certificeringsordning betyde for bygherren i et byggeprojekt?
12.10 Hvem kan undtages for byggeskadeforsikring? Hvad vil reglerne om byggeskadeforsikring betyde for byggevirksomheder og kommuner?
12.15
12.20
12.35
12.10
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Rasmus Rømling

Direktør i Urban Rigger

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Tove Skrumsager Frederiksen

Projektdirektør i Køge Kyst P/S

taler på:

Køge: De store projekter

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom