Seminarer & Efteruddannelse

Københavns Kommune vil udvikle nye erhvervsbydele

Københavns Kommune vil udvikle nye erhvervsbydele

Kortere sagsbehandlingstid, udvikling af nye erhvervsbydele, hjælp til international arbejdskraft og jobformidling med virksomheder i fokus. Det er nogle af de i alt 73 konkrete erhvervsindsatser, som Københavns Kommune nu samler i en omfattende handleplan for byens erhvervs- og vækstpolitik for 2017-18. Der er tidligere lavet handleplaner i 2015 og 2016.

Københavns Kommune vedtager en omfattende handleplan for sine erhvervsindsatser. Handleplanen omfatter blandt andet udvikling af nye erhvervsbydele.

- København skal være en endnu mere attraktiv by at drive virksomhed i, så vi får mere vækst og...

LÆS ALLE ARTIKLER – FÅ ADGANG FOR 2 KR

KLIK HER

     Glemt adgangskode?

2. november 2017
Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027 - Program09.35

Kontormarkedets udvikling 2017-2027

Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Tomgangen på kontorer falder støt og har gjort det siden kriseårene. Der er godt 5,8 millioner kvm kontor i København, hvoraf knap 440.000 kvm er ledige, hvilket giver en tomgang på 7,5 procent. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i hovedstadsområdet kan sætte yderligere gang i markedet for kontorejendomme i København og omegnskommunerne. Dette sammen med den lave rente har gjort det attraktivt at investere i kontorejendomme, og der er fortsat fremgang i forventningerne til det totale afkast, som ejendomsinvestorerne spår til at lande på 6 procent i 2016. Ifølge en undersøgelse af markedet efterspørger hele 27,7 procent af investorerne kontorejendomme. Hvordan kommer efterspørgslen til at udvikle sig nu og på længere sigt? Hvilke kontorejendomme er attraktive for investorerne, og hvilke parametre er afgørende for, om det er en attraktiv investering? Hvordan ser fremtiden ud for kontormarkedet i København og omegn? Hvilken betydning vil ændringer i demografi og pendlervaner få? Hvad betyder globaliseringen, forbedret infrastruktur og stadig større bevægelighed af arbejdskraften for kontormarkedet?

Brian Tretow-Loof, Seniorpartner, Newsec Egeskov & Lindquist


10.00

Fremtidens kontorbyggeri

Kontormarkedet er under markante ændringer, både omkring indretningen af arbejdspladserne, men også virksomhedskulturerne forandres og dermed deres ønsker til beliggenhed. Forandringerne i samfundet med øget fokus på at imødekomme klimaændringer, bæredygtighed og øget produktivitet gør, at man ikke længere alene ser på opførelsesøkonomien i kontor og domicilbyggerier. Fremover vil man vurdere projekterne i et totaløkonomisk perspektiv, og således optimere byggeriet ud fra anlægs-, energi-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Bygningerne skal fremme produktiviteten, indlæringen og trivslen for brugerne. Hvad kommer disse krav og ønsker til at betyde for byggeindustrien, herunder bygningsejerne, lejerne og brugerne? Hvordan kommer fremtidens kontor til at se ud? Hvad er behovet, og hvilke tendenser og krav er der til kontorbyggeri, kontorets indretning og beliggenhed?

Jonas Vendel Jensen, Bæredygtighedsspecialist, MT Højgaard


10.25

Kontorhoteller - trends og tendenser frem mod 2027

Mange virksomheder er i dag blevet mere mobile og ønsker langt større fleksibilitet i deres kontorlejemål. Derfor vinder kontorhoteller stadig større udbredelse i Danmark og i udlandet. Også større virksomheder er begyndt at benytte sig af kontorhoteller til deres medarbejdere. WeOffices åbnede i efteråret 2016 et nyt kontorhotel i et gammelt pakhus fra 1783 i Strandgade. Hvordan vurderes fremtiden for kontorhoteller i den elektroniske tidsalder? Hvad efterspørger kunderne, og hvordan produktudvikler man inden for kontorhoteller? På hvilken måde adskiller WeOffices sig fra andre kontorhoteller? Hvordan vil markedet for kontorhoteller og -fællesskaber udvikle sig over de kommende år?

Malthe Vad, Direktør, WeOffices


10.50

Kaffepause


11.20

Lys som faktor i kontormiljøet

Lys påvirker vores ydeevne og har stor indflydelse på vores trivsel på kontoret. Hvordan indretter man sin kontorbygning og sit kontor så man opnår bedst mulige forhold for lys. Det naturlige lys, som trænger ind i bygningen, skifter i løbet af dagen og med årstiderne, hvordan tænker man disse forhold ind i sin placering og regulering af de kunstige lyskilder i bygningen? Hvordan kan lyset bruges til at fremhæve arkitekturen og husets funktioner på en optimal måde?

Vladan Paunovic, Senior lysdesigner, Rambøll


11.45

Akustik i kontorer

Akustik er blevet særdeles vigtig faktor ikke mindst med fremkomsten af kontorlandskaber, hvor støj hører til en af de største gener. Men bygningens materialer og indretning har også betydning for lydforholdene, som medarbejderne arbejder under. Hvordan kan en bedre akustik på kontoret være med til at forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsevne? Hvad siger lovgivningen, og hvordan indretter man nye kontorrum med optimal akustik. Hvad kan man gøre med eksisterende kontorrum, der ikke fungerer optimalt?
Oplægget er på engelsk.

Frans Davidsson, Akustikekspert, Ecophon


12.10

Energioptimering af kontorer

Hvordan energioptimerer man et kontor, så det bliver en bedre arbejdsplads for de ansatte samtidig med at man sparer penge på driften? Hvor meget kan man spare ved at energioptimere, og hvilke tiltag kan man gøre? Hvornår er det rentabelt at energioptimere en ældre kontorbygning, og hvad skal man være opmærksom på?

Henrik Torp, Direktør, Enitek


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


KONFERENCER OG KURSER

Få adgang til 19.565 artikler om byudvikling for 2 kr. pr. dag Klik her.

Nye talere

Jacob Quistgaard

Indehaver, ejendomsmægler MDE i Home Køge taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Per Schulze

Programchef i Realdania taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Klaus Ahm

Director Healthcare & Business Development i Northern Horizon Capital taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Jette Skive

Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Julie Katrine Jensen

Cand silv, Phd. Miljøkemi i Orbicon taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Frans Davidsson

Akustikekspert i Ecophon taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Vera Noldus

Ph.d., arkitektur, kulturarv og kommunikation i Center for Bygningsbevaring taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Torben Juul

Kreativ Direktør i Zeso Architects taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Steen Dahlstrøm

Borgmester i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Trine Schreiner Tybjerg

Afdelingsleder for Plan og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune taler på Lyngby investerer 10 milliarder i byudvikling
Jacob Nilausen

Ejendomsmægler i Nybolig, Ørestad City taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Jonas Vendel Jensen

Bæredygtighedsspecialist i MT Højgaard taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Thomas Friis

Arkitekt MAA, partner i E+N Arkitektur taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Michael Nielsen-Elgaard

Byggechef i KAB taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Peter Sørensen

Borgmester i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Morten Meldgaard Christensen

Projektleder i Brabrand Boligforening taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Pernille Tufte

Seniorkonsulent i Ældre Sagen taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Anders Tyrrestrup

Partner, CIO, Arkitekt MAA i AART architects taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Thomas Jacobsen

Indehaver Ejendomsmægler, MDE i RealMæglerne taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Henrik Torp

Direktør i Enitek taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Jesper Holmberg Hansen

Medejer, daglig leder i Genbyg taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Jesper Bork

Arkitekt MAA i 3XN taler på Hotelmarkedets udvikling 2017-2027
Hans-Bo Hyldig

i FB Gruppen taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Jørgen Knudsen

Plan- og byggechef i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Brian Tretow-Loof

Seniorpartner i Newsec Egeskov & Lindquist taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Pia Morilla

Forstander i Ingeborggården taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Jens Heslop

Direktør i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Mikkel Melamies

Projektudviklingschef i Pension Danmark Ejendomme taler på Lyngby investerer 10 milliarder i byudvikling
Christian Pagh

Founder, Culture Director i Urgent.Agency taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Casper Toftholm

Planchef i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Martin Dyrholm

Partner i TN Asset & Property Management taler på Hotelmarkedets udvikling 2017-2027
Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør i Kuben Management taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Rikke Møller Andersen

Arkitekt i Vandkunsten taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Søren Vadstrup

Arkitekt maa, forskningslektor i Kunstakademiets Arkitektskole taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Ebbe Tubæk Naamansen

Bæredygtighedschef i RGS90 taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Helle Baker

Arkitekt MAA /Projektleder for ’KlimaByen’ i Middelfart Spildevand taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Pia Nielsen

Direktør i FSB taler på Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027
Levi Dørken

Projektleder i taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Kasper Tranekær Kullegaard

Partner, Arkitekt i Kullegaard Arkitekter taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Stig Rømer Winther

Adm.direktør i Femern Belt Development taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027

Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027

2. november 2017, Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i hovedstadsområdet kan sætte yderligere gang i markedet for kontorejendomme i København og omegnskommunerne. Læs mere

Fortsæt til artiklen