Klar til byomdannelse i Vollsmose for 300 millioner

Klar til byomdannelse i Vollsmose for 300 millioner

Byrådet i Odense har godkendt, at der frigives 8 millioner kr. som anlægsbevilling til bygherrerådgivning og totalrådgivning i forbindelse med byomdannelse af Vollsmose. Dermed kan der sættes gang i arbejdet med at omdanne bydelen for 300 millioner kr.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Odense Kommune
Borgmester
Peter Rahbæk Juel
T: +45 6551 1000
E: peterrj@odense.dk

I maj 2015 godkendte Odense Byråd "Fremtidens Vollsmose - Byudviklings- og Infrastrukturplan". Infrastrukturplanen er baseret på "Kvarterplan 5240/Vollsmose - fra boligområde til bydel", der er udarbejdet af et Offentligt Privat Partnerskab mellem Odense Kommune, Dan Mark Ejendomme, University College Lillebælt og boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab samt beboerrepræsentanter fra Vollsmose.

Planen var en forudsætning for en ansøgning om infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden fra de midler, der blev afsat i statens boligpakke fra 2010. Den samlede økonomi i hele infrastrukturplanen er på 220 millioner kr. fra Landsbyggefonden samt kommunale midler på 80 millioner kr. frem mod 2020. Odense Kommune har med Budget 2015 afsat en anlægsramme på 45 millioner kr. og med Budget 2016 35 millioner kr.
 
Onsdag den 17. maj 2017 skulle byrådet så tage stilling til, om det omfattende projekt skulle igangsættes med i første omgang en ansøgning om frigivelse af en anlægsbevilling på 8 millioner kr. til bygherrerådgivning og totalrådgivning på det samlede projekt.

Dansk Folkeparti stemte imod og Venstre undlod at stemme, men resten af partierne i Odense Byråd godkendte frigivelsen af 8 millioner kr. til bygherrerådgivning og totalrådgivning.

- Planen skal være med til at gøre op med Vollsmoses grundlæggende strukturelle udfordringer. Det er et langt, sejt træk, som både beboere, boligorganisationer, kommunen og Landsbyggefonden har været og er en del af, sagde Odense borgmester Peter Rahbæk Juel.

- Byudviklings- og infrastrukturplanen er afgørende for den samlede vision for transformationen af Vollsmose og Odense. Udviklingen er et af sporene i den samlede strategi for udviklingen af Vollsmose, hvor der arbejdes med at understøtte visionen om, at Vollsmose skal være en mangfoldig bydel, som er attraktiv at bo og komme i. For når vi udvikler byen, er det jo netop for at skabe en bedre by og bedre bydele til glæde for alle odenseanere, sagde han videre.

Hovedelementer i infrastrukturplanen er en helt ny struktur ved etablering af en promenade, pladser og en letbane igennem Vollsmose, der sammen med en ny bygade forbinder Ejbygade og Vollsmose Allé ved en forlængelse af Risingvej, samt forbindelser gennem Vollsmose ved Bøge- og Birkeparken.
 
Planen danner ifølge Odense Kommune grundlag for store investeringer i infrastruktur i Vollsmose. I planen forfølges mulighederne for at bruge infrastruktur som løftestang for en generel udvikling af bydelen. Infrastrukturplanen føjer nye forbindelser til og fra Vollsmose, og der skabes nye udviklingsområder af mulige følgeinvesteringer langs letbane og veje.

Intentionen er at skabe nye og bedre sammenhænge internt mellem bydelens forskellige enklaver og funktioner, mellem boliger, institutioner, servicefunktioner og butikker. De nye interne forbindelser med integreret trafik kan skabe mere tryghed for cyklister og fodgængere indenfor bydelen.

Den samlede afsatte kommunale anlægsramme dækker udgifter til Risingsvejs forlængelse, Bygaden, interne vejforbindelser, stier i grønne arealer, en promenade – lille andel ved Vollsmose torv. Udgifter i relation til Letbanens Linje 2 afholdes ikke af anlægsrammen, da denne etape endnu ikke er politisk besluttet. Projektet udvikles og etableres dog på en måde, hvor Letbanens Linje 2 på smidig vis efterfølgende vil kunne indpasses. De første almene såvel som kommunale delprojekter forventes igangsat i 2018.

Tommy Blindkilde, 18. maj 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


5. oktober 2017
Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027 - Program09.35

Strategi og visioner for Middelfart 2017-2027

Middelfart ligger centralt i landet som den fynske del af Trekantområdet, og har derfor en attraktiv placering for bosætning og virksomheder. Middelfart har gennemgået en storstilet forvandling med et 17.000 kvm nyt bycenter og rådhus til 250 millioner kr. centralt i byen. Bycentret består ud over rådhuset også af nye boliger og 3.000 kvm butiksarealer, der skal styrke og trække endnu flere handlende til byen. Hvilke visioner og perspektiver er der for Middelfarts udvikling? Hvordan vil byen i fremtiden drage fordel af sin placering og samarbejdet i Trekantområdet, og hvordan vil Middelfart og som grønt vækstcenter tiltrække grønne virksomheder?

Steen Dahlstrøm, Borgmester, Middelfart Kommune


10.00

Konkrete planer og projekter 2017-2027

Hvilke planer og perspektiver for udvikling af erhverv, butikker og boliger er der i Middelfart? Hvad er behovet? I hvilken retning skal Middelfart byudvikles? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byggeprojekter, og hvad siger lokalplanerne? Hvilke områder ønsker kommunen at udvikle til boliger og erhverv, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvordan ser byens udvikling frem mod 2027 ud? Byrådet i Middelfart vedtog sommeren 2017, at der skal laves en ny udviklingsplan, som afløser "Middelfart midtbyplan" fra 2003, da den nu næsten er realiseret. Hvordan kommer arbejdet med den nye midtbyplan til at forløbe?

Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef, Middelfart Kommune


10.25

Udvikling af Kulgrunden for 220 millioner kr

Kulgrunden ved Havnegade ligger centralt i Middelfart og kan i fremtiden komme til at danne rammen om et nyt boligprojekt. Nissen Group planlægger at opføre 8.500 kvm boliger, der falder i højde fra 7-8 etager ved Nytorv til 3-4 etager mod marinaen ud mod vandet. Det vil give Middelfart 80 nye lejligheder med udsigt ud over havnen og Lillebælt. Budgettet er 220 millioner kr. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, hvem henvender det sig til, og hvor stort er behovet for boliger i Middelfart? Hvad vil nybyggeriet tilføre Middelfart og havneområdet? Nissen Group planlægger også at opføre 22 lejligheder til 25 millioner kr. på Søndergade i Nørre Aaby.


10.50

Kaffepause


11.20

Klimasikring af Middelfart til 100 millioner kr.

Middelfart skal klimasikres gennem projekterne ’KlimaByen’ og ’KlimaHavnen, som begge har fokus på byudvikling gennem klimatilpasning, og dermed på udvikling af multifunktionelle byrum og klimatilpasningsløsninger. KlimaByen omfatter et 450.000 kvm stort område i Middelfarts vestlige del og rummer tre forskellige vandveje, der løber gennem tre forskellige bykvarterer, blandt andet Middelfarts historiske bydel og havn. KlimaHavnen demonstrerer, hvordan man kan håndtere stigende havvand og øgede regnvandsmængder i den centrale bymidte og langs havnefronten i Middelfart. Hvordan klimasikrer man Middelfart, ikke mindst det historiske centrum? Og hvordan vil tiltagene forandre byen og skabe bedre forhold?

Helle Baker, Arkitekt MAA /Projektleder for ’KlimaByen’ , Middelfart Spildevand


11.45

Alment boligbyggeri for 130 millioner kr. i Middelfart

Den almene Boligforeningen Lillebælt planlægger at opføre almene boliger på den 1.480 kvm store tidligere taxagrund på Jernbanegade samt på Skrillingevej. De to adresser vil kunne huse 57 lejligheder på mellem 80 og 100 kvm. Boligforeningen har overtaget det gamle rådhus på Østergade i Nørre Aaby, der kommer til at danne rammen om 28 almene boliger, bibliotek og forsamlingshus. I alt forventer man at opføre boliger for op mod 130 millioner kr. Hvordan kommer byggerierne til at se ud, og med hvilken tidsplanen skal de bygges? Hvor stort er behovet for alment boligbyggeri i Middelfart, og er der byggeplaner også for fremtiden?

Alex Gren, Formand, Boligforeningen Lillebælt


12.10

Boligmarkedet i Middelfart

Befolkningstallet i Middelfart vil stige fra 37.920 indbyggere i 2016 til 39.605 indbyggere i 2028. Det er en stigning på 1683 personer eller 4,4 % og svarer til en gennemsnitlig stigning på 140 personer om året. Samtidig ligger Middelfart centralt og naturskønt med korte afstande til Odense og det øvrige Trekantområde. Hvordan vil det påvirke tilflytningen og dermed boligmarkedet på sigt? Hvilke typer boliger efterspørger kunderne, og hvad er prisniveauet og liggetider nu og i nærmeste fremtid? Hvilke områder er særligt attraktive?

Henrik Schultz, Ejendomsmægler og Valuar MDE, Indehaver, Real Mæglerne


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

Miljø og teknik