I disse 14 byer er huspriserne højere end før finanskrisen

I disse 14 byer er huspriserne højere end før finanskrisen

Der står 14 byer på listen over kommuner, hvor huspriserne i juni var over niveauet fra før finanskrisen. Det viser en undersøgelse udarbejdet af Boligsiden.dk.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Boligsiden
Kommunikationsdirektør
Birgit Daetz
T: +45 2121 0284
E: bcd@boligsiden.dk

Boligpriserne er de seneste år steget med stor hast, og derfor spørger vi ofte os selv, om prisniveauet snart har nået et leje, der matcher niveauet fra før finanskrisen. Der er ikke noget entydigt svar på spørgsmålet, for det er forskelligt fra kommune til kommune, hvornår priserne toppede.

NB! Boligudvikling i København 2017-2027. Konferencen afholdes d. 12. september 2017.

For at finde ud af, hvorvidt boligpriserne nu er i nærheden af de gode tider fra før, boligboblen bristede, har Boligsiden.dk undersøgt boligpriserne i hver enkelt kommune i perioden 2005 til 2011 for at finde ud af, hvornår priserne toppede. De priser har vi sammenlignet med aktuelle priser fra Boligsidens Markedsindeks i juni. Sammenligningen viser, at det fortsat er meget få kommuner, der er kommet over på den anden side.

- 14 kommuner har rundet toppen fra før finanskrisen. Det er typisk kommuner med landets største byer. Derudover er det kommuner nord for og rundt om København, og så stikker Billund, Skanderborg og Jammerbugt ud, men her er der så nogle andre ting på spil. Billund har erhverv og arbejdspladser, mens Skanderborg og Jammerbugt er kendte for natur, og som i øvrigt ligger tæt på henholdsvis Aarhus og Aalborg, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

NB! Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027. Konferencen afholdes d. 31. oktober 2017.

Mens 14 kommuner altså nu kan bygge ovenpå priserne fra de gode tider, så er der fortsat 84 kommuner, der endnu ikke er nået dertil. For nogle kommuner vil det ikke ske lige foreløbig.

- Det er interessant at lave den her sammenligning for at se niveauet nu i forhold til de gode tider, men det er ikke noget, der er afgørende i sig selv at stræbe efter. Det afgørende er, at der er balance mellem pris og efterspørgsel, så markedet ikke pludselig går i stå, som vi så dengang omkring 2007, siger Birgit Daetz.

NB! Odense investerer 52 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 29. november 2017.

Hun pointerer desuden, at det er forskelligt fra kommune til kommune, hvornår boligpriserne toppede, og når man taler om tiden før finanskrisen, taler man typisk ikke bare om 2007 og 2008, men om en længere årrække.

- I flere egne af Danmark kom pristoppen med forsinkelse, og ser vi på de 14 kommuner i tabellen, kan vi se, at priserne i for eksempel Aalborg først toppede i 2011. Derfor er der også stor forskel på, hvor tæt på eller langtfra de enkelte kommuner er fra niveauet dengang, og der er også stor forskel på prisudsvinget, der er klart størst i og omkring København, hvor priserne er faldet og steget mere end i provinsen, siger hun.

NB! Aalborg: De store projekter. Konferencen afholdes d. 19. april 2017.

Fortsætter prisstigningerne med samme hast, som vi har set de seneste år, så vil flere kommuner den kommende tid støde til de 14 kommuner på den anden side. Dem der er tættest på lige nu er Gladsaxe, Furesø, Silkeborg, Hjørring og Morsø kommuner, der alle er under 300 kr. per kvm fra at runde den magiske grænse.

- Det passer meget godt med billedet af, at kommunerne omkring København er langt fremme, og at Silkeborg er én af de næste store byer, der kan afblæse finanskrisesnakken. Og så er de nord- og vestjyske kommuner nogle af de næste, der ser ud til at toppe niveauet fra dengang, siger Birgit Daetz.

14 kommuner over niveau før finanskrise (kvm-priser i kr. for villa og rækkehuse)

Kommune

Top-kvartal i perioden 2005-2011

Boligsidens Markedsindeks juni

Forskel

København

4. kvartal 2006: 29.214 kr.

34.989 kr.

5.775 kr.

Gentofte

4. kvartal 2006: 38.038 kr.

42.237 kr.

4.199 kr.

Aalborg

1. kvartal 2011: 12.048 kr.

14.194 kr.

2.146 kr.

Lyngby-Taarbæk

2. kvartal 2006: 33.034 kr.

35.030 kr.

1.996 kr.

Aarhus

3. kvartal 2006: 19.794 kr.

21.601 kr.

1.807 kr.

Tårnby

2. kvartal 2006: 26.348 kr.

28.068 kr.

1.720 kr.

Skanderborg

2. kvartal 2007: 15.019 kr.

16.605 kr.

1.586 kr.

Rødovre

2. kvartal 2006: 24.726 kr.

26.092 kr.

1.366 kr.

Billund

4. kvartal 2009: 8.831 kr.

9.653 kr.

822 kr.

Jammerbugt

1. kvartal 2008: 7.744 kr.

8.545 kr.

801 kr.

Esbjerg

2. kvartal 2010: 11.321 kr.

11.971 kr.

650 kr.

Odense

2. kvartal 2008: 14.608 kr.

15.128 kr.

520 kr.

Herning

2. kvartal 2007: 10.218 kr.

10.496 kr.

278 kr.

Hvidovre

3. kvartal 2006: 24.195 kr.

24.313 kr.

118 kr.

* Kun kommuner med minimum fem handler af villa og rækkehuse i juni måned 2017 er med i beregningerne.

** Perioden 2005 til 2011 er valgt, fordi vi erfaringsmæssigt ved, at pristoppen i nogle dele af landet kom med forsinkelse i årene efter udbruddet af finanskrisen.

Mens 14 kommuner altså nu er over før finanskrise-niveau, stiger boligsalget også i resten af landet.

Tommy Blindkilde, 14. juli 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


10. oktober 2017
Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS - Program09.35

Due diligence processen

Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg, Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier, Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust, Advokat, Bech-Bruun


09.55

Juridisk due diligence

Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.


10.15

Kommercielle forhold

Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.


10.35

Kaffepause


11.05

Finansiel due diligence

Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.


11.35

Due diligence og værdiansættelse

Due diligence og værdiansættelse af ejendom.


11.55

Teknisk due diligence

 Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Mahad Farah

Udviklingschef i Innovater taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
Søren Boel Pedersen

Manager Erhvervs- og byudvikling i Aarhus Kommune taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Allan Nielsen

Adm. direktør i Skjøde Knudsen taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Ole Nielsen

Direktør i Himmerland Boligforening taler på Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
Lars Thomsen Nielsen

Seniorspecialist i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Peer H. Kristensen

Turistchef i Visit Aarhus taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Jens Chr. Sørensen

Seniorkonsulent i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS