Hussalget runder milepæl: Over 10.000 handler i 1. kvartal 2017

Hussalget runder milepæl: Over 10.000 handler i 1. kvartal 2017

I 1. kvartal af 2017 er der solgt over 10.000 huse. Det er første gang siden finanskrisen, at antallet af handler når den milepæl på 1 års første 3 måneder. Det sker på baggrund af, at salget af villaer og rækkehuse stiger i alle regioner og ligger over 50 procent højere end i samme periode for 5 år siden.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Boligsiden.dk
Kommunikationsdirektør
Birgit Daetz
T: +45 2121 0284
E: bcd@boligsiden.dk

Nye tal fra Boligsiden.dk viser, at antallet af hushandler i 1. kvartal af 2017 ligger over 10.000. Det er første gang siden finanskrisen, at antallet af handler er 5-cifret i et års 1. kvartal.

- Der er solgt 10.649 villaer og rækkehuse i årets 1. kvartal. Alene i forhold til samme periode sidste år er det en stigning på 12 procent, og det havde vi ikke forventet, da året gik i gang, men her på den anden side af marts ser vi tydeligt, at den lave rente og optimismen på boligmarkedet har overlevet vinteren, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

NB! Boligudvikling i København 2017-2027. Konferencen afholdes d. 12. september 2017.

Mens salget i 1. kvartal overgår sidste år med 12 procent, ligger det over 50 procent højere end for 5 år siden. Og det skyldes, at optimismen har bredt sig til hele landet, hvor især Vest- og Sydsjælland stikker ud med en stigning på næsten 90 procent i forhold til 1. kvartal i 2012.

- Når priserne stiger i de store byer, begynder køberne at tænke kreativt og gå på kompromis med deres krav til beliggenhed. Derfor ser vi nu voldsomme stigninger i handelsaktiviteten på den københavnske vestegn i især kommuner som Vallensbæk og Albertslund, og i Vest- og Sydsjælland hvor især Ringsted og Faxe står for mange flere handler end tidligere, siger Daetz.

NB! Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 14. juni 2017.

De mange hushandler er dog ikke et isoleret sjællandsk fænomen. Også Jylland og Fyn har leveret sin del til stigningen. I forhold til for 5 år siden har 1. kvartal i år budt på mellem små 30 og 70 procent flere handler i alle jyske landsdele og på Fyn.

- I forhold til første kvartal sidste år kan vi se, at der er solgt 17 procent flere huse på Fyn. Det er en markant fremgang på bare et enkelt år, og den tendens ser vi også i alle dele af Jylland, hvor for eksempel Fredericia Kommune har oplevet en stigning på 45 procent i forhold til sidste år. Alt det understreger blot pointen om, at der er rigtig godt gang i boligmarkedet i alle afkroge af landet, siger Birgit Daetz.

NB! Frederikshavn investerer 7 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 22. juni 2017.

Det er dog ikke kun hussalget, der er i vækst. Også ejerlejligheder og fritidsboliger hitter i hele landet, så det samlede boligsalg har overgået alle forventninger til 1. kvartal.

- I alle regioner er det samlede antal af handler i år 2-cifrede procentsatser højere end i 1. kvartal sidste år. Det er en markant fremgang i forhold til 2016, som vi ellers betegnede som et godt år, og fremgangen gælder ikke bare for villaer og rækkehuse. Der er også blevet solgt flere ejerlejligheder og markant flere fritidsboliger i de første 3 måneder af 2017, siger Birgit Daetz.

Der blev i alt solgt 17.516 boliger i 1. kvartal af 2017 mod 15.372 i de første 3 måneder af 2016. Det er en stigning på 14 procent.

Fakta

Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Hele landet

10.474

10.668

11.944

16.376

15.372

17.516

Region Hovedstaden

3.516

3.789

4.564

6.522

5.675

6.385

Region Midtjylland

2.369

2.307

2.496

3.369

3.200

3.616

Region Nordjylland

1.210

1.130

1.112

1.542

1.521

1.720

Region Sjælland

1.460

1.589

1.807

2.249

2.331

2.739

Region Syddanmark

1.919

1.853

1.965

2.694

2.645

3.056

Antallet af solgte villaer og rækkehuse i 1. kvartal

Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Hele landet

6.921

6.925

7.544

9.999

9.507

10.649

Region Hovedstaden

1.657

1.764

2.018

2.791

2.380

2.683

Region Midtjylland

1.771

1.704

1.784

2.390

2.256

2.546

Region Nordjylland

869

759

765

1.069

1.048

1.121

Region Sjælland

1.057

1.219

1.350

1.647

1.722

1.928

Region Syddanmark

1.567

1.479

1.627

2.102

2.101

2.371

Tommy Blindkilde, 21. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


19. september 2017
Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling - Program09.35

Overblik: Vision og prioriteter for Horsens

Hvordan skal Horsens byudvikles fremover? Hvordan får byen mest gavn af den store befolkningstilvækst, og hvad vil det betyde for Horsens i en regionale sammenhæng?

Peter Sørensen, Borgmester, Horsens Kommune


10.00

Konkrete planer og projekter i Horsens 2017-2027

Konkrete planer og projekter i Horsens. Udvikling af Horsens bymidte, havnen, sygehuset, Nørrestrand, Campusgrunden, Horsens Fængsel og andre projekter. Hvilke kommende udbud af byggegrunde til boliger og erhverv har kommunen?

Jens Heslop, Direktør, Horsens Kommune


10.25

Helhedsplan for 70.000 kvm bebyggelse på Horsens havn

RUM er arkitekter på helhedsplanen bag den aftale, der har sikret, at OMJ Ejendomme skal udvikle og opføre en helt ny bydel på Nordhavnen ved Jernlageret på Horsens Havn. Aftalen omfatter 70.000 kvm bebyggelse, en bred havnekanal og nye byrum. Arealer med et muligt etageareal på 500.000 kvm vil i de kommende år komme i spil som mulige omdannelsesområder i Horsens Havn. Hvordan ser helhedsplanen for havnen ud, og hvad er tidsplanen for dens udbygning?

Jesper Gemmer, By- og Havneudviklingschef, Horsens Kommune


10.50

Nybyggeri og renovering af Regionshospitalet Horsens for 800 millioner.

Der opføres 11.000 kvm nyt hospitalskompleks på tidligere store parkeringsplads ud mod Sundvej. De eksisterende bygninger på Regionshospitalet Horsens skal renoveres. Samlet budget 800 millioner. Tidsplan og kommende udbud. Hvilke krav stilles der til byggeriet.Overordnet ansvar for byggeriet

Lisbeth Holsteen Jessen, Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Horsens


11.15

Kaffepause


11.45

Ejendomspriser og investeringsmuligheder i Horsens

Horsens Kommune ligger i toppen, når det gælder bosætningskommuner, og byen oplever en tilvækst på 1.000 nye borgere om året. Fortsætter udviklingen vil Horsens nå et indbyggertal på 100.000 i 2030. Hvilken betydning vil tilvæksten få for ejendomsmarkedet og priserne? Hvor vil det blive attraktivt at bo og etablere erhverv, og hvilke typer ejendomme vil blive efterspurgte?

Bo Pinholt, Indehaver, erhvervsmægler, MDE, MRICS , Nybolig Erhverv Horsens


12.10

Andelsboliger for 467 millioner kr

Andelsboligforeningen Odinsgaard har 2 store andelsboligprojekter i gang. Foreningen planlægger at opføre 157 lejeboliger på Strandpromenaden 2, den tildligere NOPA/Mælkekondensering, byggeriet vil udgøre 14.000 kvm boliger og vil variere fra 4 til 7 etager. Ekstern investor vil bygge dagligvarebutik i en del af stueplanet. Budget for boliger udgør 289 millioner kr. Igangværende nybyggeri på Sønderbrogade udgør 90 lejeboliger, byggeriet udgør 8.720 kvm boliger, samt en dagligvarebutik som ekstern investor opfører i en del af stueplan. Boligerne på Sønderbrogade bliver opført som 5 og 6 etagers punkthuse og har et budget på 178 millioner kr. Hvad skal der bygges - udformning af boliger, tidsplan og udbud? Hvem henvender boligerne sig til? Hvordan føjer de sig ind i Horsens boligmarked. Hvordan foregår samarbejdet med den eksterne investor?

Michael Meldgaard, Direktør, Andelsboligforeningen Odinsgaard


12.35

Udvidelse af Horsens erhvervshavn

Horsens Havn har planer om en forøgelse af kapaciteten, omfattende udvidelse af sydkajen mod øst og anlæg af yderligere kajanlæg. Målet frem mod 2020 er en gennemsnitlig årlig tilvækst i godsmængden på 50.000 ton. Desuden vil havnen undersøge mulighederne for at etablere et multipakhus på havnearealet. Horsens Kommune arbejder derudover på at etablere en omfartsvej øst om syd byen til havnen og det centrale Horsens, hvilket vil trække en stor del af den tunge trafik væk fra midtbyen og hurtigere ud mod motorvejen.

Claus Holm Christensen, Havnedirektør, Horsens Havn


13.00

Spørgsmål og afslutning


13.05

Frokost


Nye talere

Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik