Mens antallet af handler i hovedstaden stagneret det seneste år, er salget i alle de andre store bykommuner er steget. Det stigende salg har fået huspriserne i byområderne i de største bykommuner i provinsen til at stige i de første 5 måneder af 2017. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden.dk.

Når priserne på villaer og rækkehuse bliver gjort op, hører vi som regel om, hvordan København dominerer markedet. Det seneste år er antallet af handler i hovedstaden stagneret, mens salget i alle de andre store bykommuner er steget.

- Vi taler ofte om de gennemsnitlige kvm-priser i kommunerne, og derfor kan det være svært at se de prismæssige forskelle i henholdsvis byområder og landområder i den samme kommune. Her har vi udelukkende opgjort priserne på salg i byområder, og det giver et klart billede af, at priserne stiger moderat op til 6 procent, som vi ser i Odense og i Roskilde. Vi vil formentlig opleve, at prisstigningerne resten af året vil fortsætte med at stige svagt, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Mens 8 af de store provinsbyer har oplevet stigende priser i årets første 5 måneder sammenlignet med samme periode sidste år, ser vi godt og vel status quo i Kolding med et fald på 1 procent og et fald på 4 procent i Randers. Faldet er dog ikke større, end at det kan ændre sig, inden året er omme.

- Vi har en forventning om, at priserne i de store provinsbyer stiger over hele linjen, og derfor er det også sandsynligt, at vi om et par måneder vil konstatere, at Randers er på 2016-niveau. Ja, måske endda over. Den forventning siger dog også noget om, at det kan gå den anden vej i nogle af de byer, hvor priserne er steget. Det er der bare ikke noget, der tyder på lige nu, siger Birgit Daetz, der bider mærke i, at kvm-prisen i Herning nu er højere end i Randers.

- Det er egentlig pudsigt med Randers, der er en noget større by end Herning. Herning har godt nok fået en ny motorvej, men det har Randers også, og tilmed ligger den på DSB’s hovedlinje gennem Jylland og er tættere på Aarhus. Omvendt er det måske netop derfor. Konkurrencen med omkringliggende byer er større end i Herning, og arbejder man i Randers, er der så kort afstand til Aarhus, at man kan vælge at bo der, siger Birgiet Daetz.

Netop Aarhus er en by, der med sin størrelse og sin placering midt i Jylland kan tiltrække folk fra både nord, vest og syd. Derfor er der stor efterspørgsel efter husene, og det påvirker salgstiden, der i både Aarhus og Aalborg nu er under 100 dage.

- Det går traditionelt hurtigt i og omkring de største byer, og det er også det, vi ser på salgstiden her. Aarhus og Aalborg er metropoler i deres respektive regioner, som trækker indbyggere til fra et stort opland. Og så er der Roskilde, hvor der ligger et universitet, og som også er så tilpas tæt på København, at togturen er overkommelig for en pendler, siger Birgit Daetz.

Læs mere af artiklen
Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling

Afholdes 14. juni 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Scandic SilkeborgScandic Silkeborg , Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Tilmeld

Baggrund

Silkeborg med lidt over 43.000 indbyggere (90.000 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingsområder i motorvejens nærhed. Det største af de nye byudviklingsområder bliver den såkaldte Erhvervskorridor, som ligger lige ud til motorvejen i den nordlige del af byen, og har et samlet areal på 460.000 kvm. Blandt de første investeringer i området er Jyske Banks 76.000 kvm store, nye hovedsædekompleks med bl.a. et højhus i 12 etager. Byggeriet vil sætte nye standarder for byudviklingen og er et symbol på Silkeborgs ambitioner og vækstpotentiale.

Byudviklingsplanerne er dog betydelig større og omfatter bl.a. opførelse af et nyt butikscenter til 300 millioner kr., nye bygninger til teknisk skole til 350 millioner og et nyt stadion til 120 millioner, samt flere boligprojekter. I alt skal der ifølge planen bygges 5.275 boliger i kommunen frem til 2027 med baggrund i en befolkningsvækst på knap 10.000 indbyggere frem til 2025.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal investeres 14 milliarder kr. i byudvikling i Silkeborg med både privat og kommunal finansiering. Tallet omfatter ikke det 6,2 milliarder store anlæg af Silkeborgmotorvejen.

Silkeborg Kommune er én af de kommuner med den største investeringslyst i Danmark, og ligger som nummer 6 i en opgørelse over danske kommuner med størst bygge- og anlægsaktivitet ifølge Byggefakta. I perioden 2015-18 bygges der i gennemsnit for 10.910 kr. pr indbygger i Danmark. I Silkeborg bygger kommunen for næsten for det dobbelte – helt præcist 19.156 kr. pr. indbygger.

Igangværende og kommende udviklings- og byggeprojekter i Silkeborg:

Blandt de igangværende og kommende byudviklings- og byggeprojekter i Silkeborg er:

* Udvikling af Erhvervskorridoren med 460.000 kvm erhvervsjord med lettere produktionsvirksomheder, nye kontorfællesskaber, hotel og butik

* Udvikling af et 25.000 kvm stort butikscenter til en pris af 300 millioner kr.

* Boligbyggeri på en 5.000 kvm stor grund i Søparken

* Biogasanlæg ved Thorning

* Bolig- og butiksbebyggelse på en 4.7000 kvm stor grund på Borgergade

* Fortætning af Papirfabrikken i Silkeborg, hvor der bl.a. bliver mulighed for at opføre et 17-20 etagers højhus, med et samlet etageareal på 9.500 kvm

* Underjordisk parkeringsanlæg under Torvet til 34 millioner kr.

* Det 7.000 kvm store Svømmecenter Silkeborg

* Ny Teknisk Skole Silkeborg på 24.000 kvm til en pris af ca. 300 millioner kr.

* Byggeri af  Marienlund Stadiongrunden til 243 millioner kr.

* Asger Jorn museum til 200 millioner kr.

* Ny stadion til Silkeborg IF til 120 millioner kr.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Silkeborg udvikler sig på mange fronter i disse år. Byens rolle har traditionelt været som et attraktivt bosætningsområde, kommunen har netop rundet 90.000 indbyggere og stræber efter at nå 100.000 indbyggere inden for de næste 10 år. Med åbningen af Silkeborgmotorvejen har Silkeborg i disse år ekstra stort fokus på, hvordan den ny infrastruktur kan veksles til bosætnings- og erhvervsmæssig vækst. Hvilke perspektiver er der for udviklingen af Silkeborgs rolle som driftigt regionalt kraftcenter, og hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Silkeborg de næste år?

Leif Lund , Byrådsmedlem, Silkeborg Kommune

10.00 Erhvervskorridoren, med det samlede areal af 460.000 kvm, er Silkeborgs største byudviklingsområde, hvor virksomheder kan få facade meget tæt på Silkeborgmotorvejen. Planlægning og byudvikling i relation til Erhvervskorridoren. Hvilke tanker ligger bag udvikling af Erhvervskorridoren? Hvordan skal korridoren spille sammen med resten af byen? Hvad er vigtig for en by som Silkeborg for at skabe liv og hensigtsmæssig udvikling? Realdania har været med til udarbejdelsen af masterplanen for Erhvervskorridoren.

Lars Autrup , Projektleder, Realdania

10.25 En 23 etagers høje beboelsesejendom ved siden af Papirfabrikken i Silkeborg bliver Silkeborgs nye vartegn. Aberdeen Asset Management er i gang med at opføre højhuset, der forventes færdig i 2020.

Michael Schumann , Fund manager, Aberdeen Asset Management

10.50
11.20 Midtjysk Boligselskab planlægger opførelse af boliger på Bredhøj (tidligere Teknisk Skoles areal) i Silkeborg. Projektet omfatter opførelse af 120 boliger.

Karina Lauridsen , Marketingschef, Boligkontoret Danmark

Annemette Lehmann Bøgh , Forretningsfører, Boligkontoret Danmark

11.45 Søtorvet er navnet på en ny blandet bydel, en ny bypark og et helt nyt byrum, bundet sammen af en ny offentlig rekreativ promenade langs Remstrup Å. Projektet indeholder faciliteter til en ny Kvickly, cafeer og øvrige butikslejemål, samt 280 boliger fordelt på 8 punkthuse i 5-8 etager. Søtorvet kommer til at rumme sammenlagt 32.000 kvm bebyggelse. Projektet udvikles af AP Pension. C.F.Møller er arkitekten bag projektet, som forventes at have byggestart i september 2017 og at være realiseret i 3 etaper forventeligt i 2019.

Michael Kruse , Partner, C. F. Møller

12.10 Forbrugerne bliver mere mobile, e-handelen buldrer frem og Planlovens detailhandelsbestemmelser åbner nye muligheder. Dette betyder, at både investorer, lejere og kommunerne skal overveje hvor nye butikker skal placeres.

Jens Chr. Petersen , Direktør, ICP

12.35
12.40
09.35 Prisudvikling, efterspørgsel, udbud og afkast på kontorer, butikker og logistikejendomme i Silkeborg. De bedste steder. Kommende udvikling.
10.00 Der skal ifølge planen bygges 5.275 boliger i Silkeborg kommune frem til 2027 med baggrund i en befolkningsvækst på knap 10.000 indbyggere frem til 2025. Hvordan kommer boligmarkedet i Silkeborg til at udvikle sig? De bedste områder for boligudvikling. Priser, efterspørgsel, ledighed.
10.25 I 2017 forventes Silkeborg Kommune at godkende lokalplanen for et nyt storcenter, centralt i bymidten. Projektet omfatter opførelse af et nyt butikscenter, kontor og boliger i Silkeborg. Det nuværende Torvecenter nedrives, hvorefter der opføres et nyt butikscenter med Føtex varehus, 3-6 andre større butikker og 50-55 specialbutikker, cafeer og restauranter og et underjordisk parkeringsanlæg. Braaten+Pedersen er udvikler bag projektet. Hvorfor et butikscenter i Silkeborg, hvad er grundlaget og forudsætningerne, hvordan og hvornår forventes byggeriet igangsat? Status og tidsplan.
10.25 Asger Jorn museum til 200 millioner planlægges opført med byggestart i 2017.
11.20 Silkeborg får nu en ny teknisk skole med tilhørende elevboliger. Den nye Tekniske Skole Silkeborg skal rumme HTX, Hotel og Restaurantskole, Auto, Håndværk og Design samt et elevhus med 200 boliger. Projektet omfatter nybyggeri af ca. 25.000 kvm. Teknisk Skole Silkeborg skal fungere som en samlet skole med et arkitektonisk markant udtryk, der understøtter stærke partnerskaber med erhvervsliv og organisationer, og som ikke mindst er attraktiv for nye elever. Hvordan sammenstilles alle funktioner, for derved at opnå synergieffekt mellem de enkelte afdelinger? Status og tidsplan for byggeriet.
11.20 Søparken, på den markante, centralt beliggende grund ved Silkeborg Langsø, skal udvikles til en arkitektonisk markant parkbebyggelse i et åbent grønt område ved Borgergade og Sølystvej. Den nye bebyggelse skal stå som et pejlemærke, der markerer indgangen til Silkeborg, når man kommer fra Silkeborg midtby via Viborgbroen over Silkeborg Langsø. Der skal opføres boliger som punkthuse, der gradvist stiger i højden, fra 2,5 etager mod de eksisterende boliger mod vest til maksimalt 7 etager mod øst ved Borgergade. Hvad er status på projektet og hvilken betydning vil et sådan pejlemærke have for Silkeborg?
11.45 Silkeborg er den 5. største turistmål i Region Midtjylland målt på den samlede turismeomsætning, der i alt beløb sig til 859 millioner kr i 2013. Foruden de naturskønne omgivelser byder byen også på charmerende bystemninger. Byens satser også i stigende grad på events og oplevelser. Hvad kendetegner de turister, der besøger Silkeborg? Hvilke potentialer har byen mht. turismeudvikling? Hvordan knytter man turismen sammen med byens generelle erhvervsudvikling?
12.10 Silkeborgs største idrætsforening, Silkeborg Svømmeklub, SSK har planer om at opføre det 7.000 kvm store Svømmecenter Silkeborg. Laban Arkitekter har udarbejdet et skitseforslag til det nye svømmecenter, som erstatning for den gamle svømmehal, som er forældet og ikke mulig at renovere.
12.10 Silkeborgs kommende stadion Jysk Park med et samlet anlægsbudget på 120 millioner kr. skal udbydes i mindre pakker, så lokale virksomheder kan byde ind på projektet. Det nye stadion med plads til 10.000 tilskuere skal efter planen stå færdig i 2016. Som nærmeste nabo får det kommende stadion Jysk Arena, og de 2 byggerier forbindes med en rambla, der skal skabe sammenhæng mellem arenaerne. Visionen er, at synergien mellem de 2 sportsarenaer kan udnyttes til at tiltrække arrangementer, som Silkeborg i dag ikke har faciliteter til at rumme. Hvordan skal det nye stadion udvikles og hvilken betydning vil byggeriet få for Silkeborg?
12.10 Jyske Bank købte i 2014 den 72.000 kvm store Neckelmann-grund i Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen. Silkeborg Kommunes Byråd har netop vedtaget ny lokalplan for grunden, der blandt andet gør det muligt at bygge et højhus på 12 etager, 3 kontorbygninger og et parkeringshus samt butikker og fastfood-kæde på grunden, der ligger ved Silkeborgmotorvejen. I alt vil Jyske Bank bygge op til 69.700 kvm nybyggeri på grunden. Situationsplan og visualiseringer er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter.
12.45 Silkeborg får i de kommende år et antal betydelige investeringer. Byen skal vokse i højde, og de nye højhuse og moderne byggeri vil sætte sit præg på byen. Hvordan moderniserer man Silkeborg i harmoni med byens image og komponerer det hele ind i de naturskønne omgivelser?
12.45 Hvilke muligheder er der for en investor på Silkeborgs ejendomsmarkedet? Hvad vil den nyåbnede motorvej betyde for byens attraktivitet?
12.50 Arbejdernes Andels-Boligforening, AAB, vil frem til 2020 renovere og ombygge 292 lejligheder fordelt på 11 boligblokke. Projektet har en anslået værdi af 170 millioner kr. Derudover vil AAB bygge 76 boliger i Sydbyen til en værdi af knapt 150 millioner kr.
12.50 Prisniveauet på boliger i Silkeborg er steget mere end gennemsnittet i Danmark. Det seneste år er salgsprisen for villaer og rækkehuse steget med 7,7 procent i Silkeborg, mens den på landsplan er steget med 4,7 procent i samme periode.
12.55 Stadionparkbebyggelsen er navnet på et nyt boligkvarter i Silkeborg, som udvikles af Projekt SG, som er sammensat af flere investorer, heriblandt Christian Paulsens Holdingselskab. Det nye kvarter opføres på den gamle stadiongrund og vil bestå af 88 ejerlejligheder.
12.55 En ny lokalplan for 2. etape af stadiongrunden i Sydbyen i Silkeborg skal skabe rammer for rækkehuse, boldbaner og parcelhuse. Boligområdet udføres af PLH Holding og Henning Mortensen Holding, som har købt grunden af kommunen for 13,1 millioner kr. Der skal i alt bygges 33 lejligheder i form af dobbelthuse og rækkehuse i 2 etager.
13.05 Bio-Center Gudenå har planer om at opføre biogasanlæg ved Thorning. Prisen bliver 170 millioner
13.05 Midtjysk Boligselskabs Bredhøj afdelingen skal renoveres for 115 millioner kr.
13.05 Silkeborg If Cykling har planer om at etablere en indendørs cykelbane på Nørreskov Bakke. Banen skal etableres i en eksisterende fabriksbygning, der tidligere husede Sanistål. Projektet, der også omfatter fitnesslokaler, atletikfaciliteter og en bueskydningsbane har en samlet værdi af 250 millioner.
13.15 Sydbyen i Silkeborg får nyt liv med boliger og butikker. JFP står - sammen med Boligselskabet AAB og Rema Butiksudvikling - bag projektudviklingen, der bl.a. omfatter opførelse af 40 ejerlejligheder og 16 rækkehuse. Projektet er tegnet og disponeret af Aarstiderne Arkitekter, mens Søren Jensen er ingeniører på opgaven.
13.20 Silkeborg skal huse 2018 udgaven af golfturneringen Made in Danmark. Turneringen forventes at tiltrække 100.000 gæster og give byen 100 millioner i indtjening.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Det Faglige Hus

i

taler på:

Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Frederik Munk

Fuldmægtig i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Louise Faber

Lektor i Aalborg Universitet

taler på:

Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom