Grønt lys til omdannelse af Spritten i Aalborg - dog med en række ændringer

Grønt lys til omdannelse af Spritten i Aalborg - dog med en række ændringer

Byrådet i Aalborg vedtog i aften, den 19.juni 2017, endeligt den lokalplan, der skal bane vejen for omdannelsen af de gamle spritfabrikker. Som ventet droppes et 13.500 kvm stort parkeringshus på Fjordmarken, mens 3 planlagte højhuse får reduceret højden.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Aalborg Kommune
T: +45 9931 3131

Socialdemokratiet, De Radikale, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Marian Nørgaard (Venstre) stemte for mens de øvrige medlemmer af Venstre samt Konservative, SF og Liberal Alliance stemte imod lokalplanen for omdannelsen af de gamle spritfabrikker. Dermed kan Martin Nielsen og A. Enggaard begynde omdannelsen af den 47.000 kvm store industrigrund.

Projektområdet kan ifølge lokalplanen groft opdeles i 2 - den bevarede fabrik i områdets sydøstlige del, og nybyggeriet som ligger mod nord og vest ud mod fjorden og banedæmningen.

NB! Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028. Konferencen afholdes d. 18. januar 2018.

Spritfabrikken omdannes til blandede funktioner fordelt på 81.000 kvm. Der etableres butikshotel i sydøstfløjen og i midterfløjens stueetage samt boliger i resten, chokoladeproduktion i tilbygningen mod nord og mikrodestilleri i kulfilterbygningen mod nordøst. I kedelhuset laves en kunsthal med et tilhørende meget stort udendørs kunstværk af den argentinske kunstner Tomás Saraceno, og endelig et nyt teater, hvor foyeren indrettes i den sydlige del af malteribygningen. I den nordlige ende af bygningen placeres en møbeldesignbutik.

Der udlægges et byggefelt bag porten på hjørnet af Strandvejen og C.A. Olesens Gade med mulighed for at opføre en mindre bygning tilpasset de eksisterende bygninger samt et andet byggefelt i det sydlige gårdrum med mulighed for at opføre en lav 1-etages bygning, hvor hvor Søren Enggaard og virksomheden Compass Group vil skabe en såkaldt Food Court.

I den vestligste del af området mellem jernbanen og fordelingsvejen gives der mulighed for nybyggeri i form af blandt andet 3 højhuse, som i forhold til det oprindelige lokalplanforslag dog får reducerede højder fra henholdsvis 78, 63 og 46 meter til 67, 55 og 42 meter. Mens højhusene får skåret toppen af, gives der mulighed for lidt flere etager på nogle af de øvrige byggefelter i området, hvor der opføres boliger og en dagligvarebutik.

NB! Aalborg: De store projekter. Konferencen afholdes d. 19. april 2018.

Der udlægges endvidere et areal til opførelse af et nyt Aalborg Teater. Lokalplanen afsætter arealet uden byggeret, da projektets omfang ikke er afklaret. Der skal derfor udarbejdes en kommende lokalplan, når projektet skal realiseres.

Den nordvestlige del udgøres af en relativt tæt boligbebyggelse, mens der i det nordøstlige hjørne opføres en større ny bygning langs C.A. Olesens Gade. Et parkeringshus på 13.500 kvm på Fjordmarken droppes til gengæld og udgår af lokalplanen. I stedet etableres 348 parkeringspladser i kælder, mens der på teatergrunden etableres 68 midlertidige pladser.

Tommy Blindkilde, 19. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


18. januar 2018
Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028 - Program09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Aalborg som handelsby

Aalborg er regionens handelsby og trækker handlende til fra hele oplandet. I midtbyen er Kundetilstrømningen stigende, nogle måneder med en vækst på op til 20 procent siden 2015. Med Aalborgs stigende befolkningstilvækst, flere studerende og flere turister vil der også i fremtiden være et solidt kundegrundlag. Vest for midtbyen åbner et madmarked og torvehaller, mens Magasin rykker ind i butikscentret Friis i den østlige del af midtbyen. Øst for midtbyen pågår samtidig udvikling af havnearealerne med masser af nye boliger. Kan handelslivet i midtbyen strækkes ud mod både øst og vest? Hvordan cementerer Aalborg sin position som handelsby i fremtiden? Hvilken udfordringer og muligheder står Aalborg overfor rent handelsmæssigt, og hvordan er Aalborgs handelsposition og potentiale sammenlignet med andre byer?

Flemming Thingbak, Direktør , Aalborg City


10.00

Markedet for butiksejendomme i Aalborg

Nordjylland har haft danmarksrekord i tomme butikker, men siden 2015 er udviklingen vendt og tomgangen er raslet ned på 7 procent, hvilket er det største fald på landsplan. Udviklingen ses også ved at antallet af udbudte nordjyske butikslejemål de seneste 3 år er faldet med 26 procent. Butiksmarkedet går ind i en ny æra, hvor store brands kæmper om de gode placeringer, og hvor det giver god mening at udvikle og ombygge butiksejendommene på de rigtige placeringer. Hvordan er tendenserne og prisudviklingen for butiksejendomsmarkedet i Aalborg og Nordjylland, og hvilken betydning har beliggenheden? Hvordan er forholdet mellem aflastningsområderne, bl.a. City Syd, og midtbyen, hvor blandt andet Budolfi Plads står overfor en omfattende omdannelse til et attraktivt handels- og caféområde?

Steen Royberg, Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar, Nybolig Erhverv Aalborg


10.25

Udviklingmuligheder i Aalborg Storcenter og City Syd

City Syd står for en tredjedel af al omsætning i Aalborg Kommunes butikker inden for både dagligvarer og udvalgsvarer. Her ligger blandt andet Ikea og det 51.500 kvm store Aalborg Storcenter, som har 7 millioner kunder hvert år. En innovationsgruppe er gået i gang med at udvikle en plan for forskønnelse af området, forbedret infrastruktur samt ombygning og renovering af storcentret. Hvilke planer og muligheder er der for udvikling af storcentret og City Syd?


10.50

Kaffepause


11.20

Flere krydstogtturister skaber omsætning i butikkerne

Krydstogtturismen er stærkt stigende i Danmark. Alene i 2016 har vi fået besøg af 866.000 krydstogtgæster, som har en beregnet samlet samfundsøkonomisk effekt på 1,35 milliarder kr. Krydstogtturismen skabte job til 1.900 danskere i 2016, heraf var 70 procent inden for hotel- og detailhandel. Aalborg er én af de større byer, der modtager krydstogtturisterne, og byen er blevet et populært mål. Turisterne lægger i gennemsnit 307 kr. i byens butikker, hvilket i 2016 gav butikkerne en omsætning på 8,1 millioner kr. fra de sejlende turister. Er der udsigt til, at byen vil få flere krydstogtturister? Og hvordan kan man få gæsterne til at lægge flere penge i Aalborgs butikker og restaurationer?

Rasmus Rosenkilde Jerver, Direktør, Visit Aalborg


11.45

Udvikling af shoppingcentret Friis

Friis shoppingcenter er et af Jyllands største detailhandelsudviklingsprojekter. Udviklingen omfatter ombygning og renovering ud fra en gennemarbejdet strategi, der tager udgangspunkt i lokal forankring i øjenhøjde med sin slutforbruger. Friis shoppingcenter byder velkommen til Magasin i 2018, som har været savnet i detailhandlen i Ålborg siden sin fraflytning i 2005, yderligere tilføjes der flere danske og internationale detailhandels koncepter til Friis shoppingcenter. Hvilke overvejelser ligger bag den meget bevidst sammensætningen af lejere? Hvilken strategi ligger der bag fornyelsen, og hvordan kan detailhandlen og Friis Shoppingcenter være med til at udvikle Aalborg midtby?

Lotte Vestergaard Skou, Center Manager, Friis Shoppingcenter


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter

Miljø og teknik