Grønt lys til 9 projekter med 2.500 boliger i Aarhus

Grønt lys til 9 projekter med 2.500 boliger i Aarhus

Inden sommerferien 2017 vil politikerne i Aarhus behandle et stort antal nye lokalplaner. Planerne betyder, at der bliver bygget flere end 2.500 nye, blandede boliger.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune
T: +45 8940 2000

Brabrand, Trøjborg og Åby. Det er blot nogle af de steder, hvor der i løbet af få år vil skyde endnu flere nye boliger op i Aarhus.

- Aarhus vokser hastigt, og det stiller også store krav til udbuddet af blandede boliger i byen. Alene på det kommende byrådsmøde skal vi behandle 9 lokalplaner, der betyder, at Aarhus får mange nye boliger og medvirker til at skabe en bedre social balance i byen, siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.

De 9 projekter, som Magistraten og byrådet skal behandle i den kommende uge, indeholder flere end 2.500 boliger, og fordeler sig på mange forskellige placeringer i byen.

- Planerne betyder, at der kommer boliger på Trøjborg, i Brabrand, i Tilst, i Gellerup, i Åby, på Aarhus Ø samt ved det gamle hovedbibliotek. Der bliver bygget i alle prisklasser og størrelser. For eksempel kommer der cirka 350 almene ungdomsboliger i Gellerups Hejredalskvarter, mens der med projektet SHiP på Aarhus Ø bliver bygget 210 primært store boliger. Projekterne favner bredt og bidrager dermed til at Aarhus fortsat udvikler sig som en by med plads til alle, siger Kristian Würtz.

Fakta

Lokalplan 1024 - Hovedbiblioteket, 100 boliger
Bag projektet står NorCap Gruppen og Future Hostels, med finansiering fra PenSam og rådgivning fra KANT arkitekter, Alectia og landskabsarkitekterne Møller & Grønborg.

Lokalplan 1035 - SHiP, 210 boliger
Olav de Linde står bag projektet, som i sin oprindelige form er tegnet af Arkitema. Det 18.000 kvm store projekt skulle have indeholdt kontorer, restauranter, caféer og et 3.500 kvm stort spa-, wellness-, og fitnesscenter. I stedet bliver det nu til luksuslejligheder.

Lokalplan 1034 - Z-huset, 220 boliger
Z-huset er et kombineret bolig- og erhvervsbyggeri og omfatter i alt 26.000 kvm. Erhvervsarealer udgør omkring 1.100 kvm og de resterende 25.000 kvm er boliger. A. Enggaard står bag projektet, der er tegnet af Sahl Arkitekter med Rambøll som ingeniør.

Lokalplan 1029 - Tulipgrunden, 300 boliger hvoraf 50 etableres som almene
Det er ligeledes A. Enggaard, der omdanner den 134.000 kvm store Tulip-grund i Brabrand vest for Aarhus til et nyt boligområde. Årstiderne Arkitekter er hyret til at sætte stregerne.

Lokalplan 1058 - Åby Ringvej (syd for Globus1), 450 boliger
Lokalplanområdet, der er 50.000 kvm stort, er henholdsvis privat og kommunalt ejet. Lokalplanen bliver byggeretsgivende for den privatejede del, med mulighed for at opføre op til 32.800 kvm ny bebyggelse.

Lokalplan 1041 - Trøjborgvej 72-74, 130 boliger hvoraf 20 etableres som almene
Lokalplanområdet, der er på 5.070 kvm, og der må opføres 9.600 kvm.

Lokalplan 1059 - Hejredalskvarteret, 350 almene ungdomsboliger
Lokalplanområdet er 23.000 kvm stort og ejet af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Lokalplanen opdeles i 5 delområder til henholdsvis erhvervs- og boligformål. Den muliggør blandt andet, på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Edwin Rahrs Vej, et større kontorbyggeri til et nyt domicil til Brabrand Boligforening. Derudover en kollegiebebyggelse længere nede langs boulevarden.

Lokalplan 1068 - Åbyvej/Lokesvej, 175 boliger hvoraf 35 etableres som almene
Lokalplanområdet omfatter etape 3 af byomdannelsesområdet langs Søren Frichs Vej og udgør et areal på 7.700 kvm. Området indgår som en del af det nye brokvarter i Åbyhøj.    Formålet med lokalplanen er at muliggøre en ændret anvendelse af området fra erhvervsområde til boligområde. I den forbindelse er det hensigten at opføre 14.000 kvm etageboligbebyggelse.  

Lokalplan 1043 – GASA-grunden, 600 boliger
Ejendomsgruppen Danmark ejer den 87.000 kvm store grund og har i samarbejde med Konstructgroup udarbejdet et projekt med boligbebyggelse udformet dels som rækkehuse i varierende højder fra 2 til 3 etager, dels som karrébebyggelse i varierende højder fra 3 til 4 etager, og dels som punkthuse i varierende højder fra 4 til 5 etager.

Tommy Blindkilde, 17. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


Nye talere

Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik