Gentofte Ejendomme sparer 2 millioner på egenudviklet CTS-system

Gentofte Ejendomme sparer 2 millioner på egenudviklet CTS-system

Gentofte Kommune satser på et CTS-system, man selv har udviklet. Det sparer kommunen for mange penge, og andre kommuner kan nemt gøre det samme.

Det startede som en simpel undren, da Allan Ebert, projektleder i Gentofte Ejendomme under Gentofte Kommune, blev ansat for 2 år siden. Han kunne se, at det CTS-system, kommunen havde, formentlig var det allernyeste på markedet for 15 år siden, men fordi han hos en tidligere...

LÆS ALLE ARTIKLER – FÅ ADGANG FOR 2 KR

KLIK HER

     Glemt adgangskode?

8. juni 2017
Lyngby investerer 10 milliarder i byudvikling - Program09.35

Konkrete projekter og udviklingsmuligheder i Lyngby

I Kgs. Lyngby satser man blandt andet på byfortætning med flere boliger og mere byliv, mere erhvervsliv med fokus på videnserhverv og detailhandel. For Lyngby-Taarbæk er vidensbystrategien helt central. Visionen for Vidensby 2020 er bl.a. at skabe en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer. Hvilke tiltag ønskes gennemført for at planen for Vidensby 2020 kan realiseres, og hvad er status for projektet? Hvad betyder Vidensbystrategien for Lyngby? Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog 2016 et kommuneplantillæg i tilknytning til den kommende letbane langs Helsingørmotorvejen, hvilket giver mulighed for 225.000 kvm byggeri. Næste udviklingsprojekt omkring Helsingørmotorvejen og Tracéet er Trongårdens Byområde med mulighed for 33.000 etagemeter til videnserhverv, offentlige formål, boliger og tekniske anlæg. Området Dyrehavegårds Jorder vest for Helsingørmotorvejen og nord for Lyngby Gymnasium står også over for ny udvikling. Samtidig er der planer om en fornyelse af bymidten, som skal fortættes med erhverv og boliger. Forslag til en ny bebyggelse på arealet mellem Lyngby Hovedgade og Lyngby Storcenter skal respektere det eksisterende købstadsmiljø. Med den nye letbane er det planen at lukke Klampenborgvej for biltrafik, og letbanen vil muligvis også skabe trafikale flaskehalse omkring Lyngby Station. Samtidig sløjfede man med oprettelsen af Kanalby-projektet en stor parkeringsplads i det centrale Lyngby. Hvordan løser man parkeringsforholdene og de trafikale udfordringer i Lyngby? Hvilke andre byudviklingsprojekter er der i Lyngby? Hvordan skal Kgs. Lyngby udvikles over de næste år i forhold til boliger, erhverv, infrastruktur mm.?

Trine Schreiner Tybjerg, Afdelingsleder for Plan og Erhverv, Lyngby-Taarbæk Kommune


10.25

DTU - nyeste udvikling

DTU renoverer og investerer i nybyggeri for mere end 4 milliarder kr. frem mod 2021. Campusudviklingen, som har været i gang siden 2010, omfatter mere end 20 forskellige bygninger. Det største byggeprojekt omfatter renovering og nybyggeri på 50.000 kvm til 1,3 milliarder. Endvidere renoverer man 4790 kvm auditorier og en 5442 kvm foyersal. En 10.000 kvm stor forsknings- og laboratoriebygning skal huse et 3D Imaging Center, samt DTU Fysik og DTU Energi, hvilket blandt andet betyder, at DTU Energi Risø kan flytte deres forskningsfaciliteter til campussen i Lyngby. Projektet blev udbudt i konkurrencepræget dialog sommer 2016. Udbuddene på blandt andet auditorier og laboratorier, samt den 6500 kvm store bygning 205 til 200 millioner løber frem til 2021. Hvad er status på byggerierne og hvilke nye byggerier og udbud kommer der i nærmeste fremtid?

Jacob Steen Møller, Campusdirektør, DTU Danmarks Tekniske Universitet


10.50

Kaffepause


11.20

Opførelse af boliger og erhverv for 370 millioner på Hummeltoftevej

Den tidligere politistation i Sorgenfri skal omdannes til et nyt område med boliger, erhverv og butikker. I alt planlægger man 148 lejligheder på 15.400 kvm i en ejendom på 6 etager. I stuen bliver der 1.500 kvm butiksareal, som kobler sig op på handelslivet ved den nærliggende Sorgenfri station. Hvordan omdanner man den tidligere politistation til attraktive boliger og erhvervsarealer? Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og med hvilken tidsplan skal det bygges?

Mikkel Melamies, Projektudviklingschef, Pension Danmark Ejendomme


11.45

Udvikling af den tidligere Plantedirektorat-grund

Hvordan er udviklingsmulighederne for den tidligere plantedirektoratgrund på Skovbrynet i Sorgenfri? Grunden kan i fremtiden komme til at huse 34.500 kvm nybyggeri fordelt på f.eks. 675 nye lejligheder. I følge planen kan der bygges 23.500 kvm studieboliger, 3.800 kvm phd-boliger og 6.200 kvm seniorlejligheder. Planer for områdets bebyggelse omfatter blandt andet en grøn bygningsarkitektur i varierende bygningshøjder, der snor sig i runde former gennem terrænet, og som bliver en integreret del af det eksisterende område. På toppen af bygningerne kan der anlægges en græsdækket gangsti og løbebane. Hvad er planer og tidsplan for det nye byggeri, og hvordan matcher den kommunens strategi? Hvordan kommer det til at se ud, og hvordan integrerer man det grønne element?

Jesper Dam, Partner MD, BaseCamp


12.10

Lyngby som handelsby

Lyngby er kendt som handelsby og trækker også handlende til fra omegnskommunerne. Ikke mindst på grund af Lyngby Storcenter og handelsstrøget omkring Lyngby Hovedgade. Her er der planer om en fremtidig kobling mellem centret og hovedgaden, der vil åbne op for en udvidelse med 8.000 kvm nye butikker og caféer, samt eventuelt 6.000 kvm kontorer og boliger. Der mangler liv i centrum, når forretningerne lukker, og der er derfor planer om at fortætte og placere flere boliger i bymidten, samt også gerne at trække de studerende fra blandt andet DTU derned. Hvordan kan man bevare og styrke byen som en attraktiv handelsby? Kan det gøres samtidig med, at man giver mere plads til boliger i bymidten? Hvordan står Lyngby som handelsby i fremtiden - ikke mindst med konkurrence fra København og nabokommunerne, når den nye Letbane kommer?

Torben Schwabe, Direktør, Centerforeningen Lyngby Storcenter


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Kasper Danielsen

Architect cand.arch. maa, CEO i Danielsen Architecture taler på Boligudvikling i København 2017-2027
Michael Meldgaard

Direktør i Andelsboligforeningen Odinsgaard taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Peter Damgaard Jensen

Adm. direktør i PKA taler på JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Henrik Vad

Founder & CEO i Flex Funding taler på JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Claus Holm Christensen

Havnedirektør i Horsens Havn taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Henrik Schultz

Ejendomsmægler og Valuar MDE, Indehaver i Real Mæglerne taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Thomas Marker

Advokat i Advokatfirmaet Marker taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Kim Herforth Nielsen

Arkitekt, Partner i 3XN taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027