Gentofte Kommune satser på et CTS-system, man selv har udviklet. Det sparer kommunen for mange penge, og andre kommuner kan nemt gøre det samme.

Det startede som en simpel undren, da Allan Ebert, projektleder i Gentofte Ejendomme under Gentofte Kommune, blev ansat for 2 år siden. Han kunne se, at det CTS-system, kommunen havde, formentlig var det allernyeste på markedet for 15 år siden, men fordi han hos en tidligere arbejdsgiver havde set, at det kunne gøres bedre, gik han i gang med at finde en anden løsning.

- Jeg var overbevist om, at jeg kunne finde en løsning, så kommunen ville få mere ud af sine penge. Det driver mig, at jeg kan få lov til at komme med sådan nogle løsninger, der kan få stor betydning, siger Allan Ebert.

Dengang mødte han et CTS-system, hvor kommunen var låst til at bruge 2 forskellige leverandører, også i forhold til driften. Hans tanke gik først og fremmest på at finde sit eget system, så han kunne udfordre leverandørerne.

- Ved at bygge det selv, kunne jeg få prisen ned på 19.000 kr. for ét anlæg. Samtidig fik det mine øjne op for, at det var muligt at gøre det selv. Vi har 130 anlæg i Gentofte Kommune, så det bliver til en stor besparelse, forklarer Allan Ebert og understreger samtidig, at man ikke er utilfreds med leverandørerne, som stadig yder en god service.

Gentofte Kommune er nu selv i fuld gang med at sætte de nye anlæg op, og det går helt efter planen. Ud over en god besparelse, så betyder den nye open source anlægstype, at kommunen ikke låser sig til én bestemt leverandør, og det er en stor fordel. Ifølge Jovanco Dimovski, der er leder af Vedligehold i Gentofte Ejendomme, betyder det, at man slipper for den sårbarhed, der ligger i det – og at man også her på sigt vil kunne spare penge.

- Nu kan vi gå ud til 15 forskellige leverandører og forhøre os om en pris på reservedele i stedet for kun at gå til 2 leverandører, som vi gjorde tidligere. Vores besparelse her er på omkring 30 procent. Vi kommer også til at spare på driftsservicen af anlæggene, hvor vi nu betaler 650 kr. i timen mod 800 kr. tidligere – og vi køber cirka 300 timer om året, siger Jovanco Dimovski og tilføjer, at kommunen har været godt hjulpet på vej af den teknologiske udvikling og ikke mindst prisen på den type anlæg, som er kommet langt ned de senere år.

Besparelsen på udskiftningen af anlæg løber op i 2 millioner kr., og så bliver der fremadrettet en besparelse på 45.000 kr. om året i forhold til driftsservicen. Jovanco Dimovski mener, at andre snildt kan gøre øvelsen efter.

- For os har det været undersøgelsesarbejdet, der har taget tid, men det behøver andre ikke at bruge tid på, for de er velkomne til at kontakte os her i Gentofte Ejendomme og høre, hvad de skal gøre. De kan i princippet lave en tro kopi af vores system. Hvis man ikke har den form for teknisk ekspertise i kommunen, kan man få et firma til at lave en kopi til omkring 17.000-20.000 kr. per anlæg. Derfor er det ikke det store spring for andre, siger han og tilføjer, at for Gentofte Ejendomme var det et spring, der skulle tages tilløb til, fordi man startede på bar bund.

Her var Allan Ebert vedholdende, og han oplevede, at ledelsen lyttede til ham, da han præsenterede sin færdige idé.

- Jeg lavede nogle fine modeller i Power Point, så ledelsen kunne se, hvordan systemerne så ud på det tidspunkt, og hvordan jeg forestillede mig, at de ville ende med at se ud. Der var samtidig også nogle overslag på, hvad det ville betyde økonomisk, og derfor tog det mig ikke mange minutter at overtale ledelsen, siger han og tilføjer, at det hurtigt kan blive ret nørdet, når først man dykker ned i at tale om CTS-systemer, og at det derfor er vigtigt, at man påtager sig rollen som rådgiver.

Læs mere af artiklen
Lyngby investerer 10 milliarder i byudvikling

Afholdes 8. juni 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Scandic EremitageScandic Eremitage , Lyngby Storcenter 62, 2800 Lyngby

Tilmeld

Baggrund

Kgs. Lyngby med 54.779 indbyggere har med sin strategi ”Vidensby 2020” en ambition om at blive et af Nordeuropas største centre inden for viden og kreativitet. Byen, der bl.a. er hjemsted for Danmarks Tekniske Universitet, har med sit store videnspotentiale og attraktive beliggenhed med gode transportforbindelser de bedste forudsætninger for at tiltrække moderne videnstunge virksomheder. Udviklingen er allerede i gang, og bl.a. Maersk Drilling og Maersk Supply Service flyttede ind i et nyt 12.000 kvm stort domicil i det centrale Lyngby i 2015. Også Microsoft og Novozymes er i gang med at etablere sig i Kgs. Lyngby med byggeprojekter på henholdsvis 450 og 670 millioner kr.
Udover vidensbystrategien, skal der også etableres en ny letbane til 5,3 milliarder samt en udvidelse af den eksisterende bymidte for 400 millioner.

I Kgs. Lyngby forventer man, at vidensbystrategien vil øge mængden af virksomheder i området med 20 procent frem til 2020. Et andet resultat af den storstilede tilflytning af vidensvirksomheder bliver en positiv befolkningsudvikling, med en voksende gruppe af internationale vidensarbejdere. Det vil give en øget efterspørgsel på boliger, velfærd- og serviceindustri. Kommunen forventer en årlig befolkningstilvækst på 523 borgere, sådan at indbyggertallet vil være på 61.000 i 2027. Det kommer til at betyde flere boliger, og i kommunens vedtagne boligprogram for årene 2015-2026 forventes det, at der skal bygges 40 nye ældreboliger, 850 nye ungdomsboliger og 417 nye familieboliger frem mod år 2020. I årene 2021-2026 forventes 150 nye familieboliger.

Byens Ejendom vurderer, at der samlet over de næste 10 år skal bruges 10 milliarder kr. på byudvikling i Kgs. Lyngby.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 I Kgs. Lyngby satser man blandt andet på byfortætning med flere boliger og mere byliv, mere erhvervsliv med fokus på videnserhverv og detailhandel. For Lyngby-Taarbæk er vidensbystrategien helt central. Visionen for Vidensby 2020 er bl.a. at skabe en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer. Hvilke tiltag ønskes gennemført for at planen for Vidensby 2020 kan realiseres, og hvad er status for projektet? Hvad betyder Vidensbystrategien for Lyngby? Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog 2016 et kommuneplantillæg i tilknytning til den kommende letbane langs Helsingørmotorvejen, hvilket giver mulighed for 225.000 kvm byggeri. Næste udviklingsprojekt omkring Helsingørmotorvejen og Tracéet er Trongårdens Byområde med mulighed for 33.000 etagemeter til videnserhverv, offentlige formål, boliger og tekniske anlæg. Området Dyrehavegårds Jorder vest for Helsingørmotorvejen og nord for Lyngby Gymnasium står også over for ny udvikling. Samtidig er der planer om en fornyelse af bymidten, som skal fortættes med erhverv og boliger. Forslag til en ny bebyggelse på arealet mellem Lyngby Hovedgade og Lyngby Storcenter skal respektere det eksisterende købstadsmiljø. Med den nye letbane er det planen at lukke Klampenborgvej for biltrafik, og letbanen vil muligvis også skabe trafikale flaskehalse omkring Lyngby Station. Samtidig sløjfede man med oprettelsen af Kanalby-projektet en stor parkeringsplads i det centrale Lyngby. Hvordan løser man parkeringsforholdene og de trafikale udfordringer i Lyngby? Hvilke andre byudviklingsprojekter er der i Lyngby? Hvordan skal Kgs. Lyngby udvikles over de næste år i forhold til boliger, erhverv, infrastruktur mm.?

Trine Schreiner Tybjerg , Afdelingsleder for Plan og Erhverv, Lyngby-Taarbæk Kommune

10.25 DTU renoverer og investerer i nybyggeri for mere end 4 milliarder kr. frem mod 2021. Campusudviklingen, som har været i gang siden 2010, omfatter mere end 20 forskellige bygninger. Det største byggeprojekt omfatter renovering og nybyggeri på 50.000 kvm til 1,3 milliarder. Endvidere renoverer man 4790 kvm auditorier og en 5442 kvm foyersal. En 10.000 kvm stor forsknings- og laboratoriebygning skal huse et 3D Imaging Center, samt DTU Fysik og DTU Energi, hvilket blandt andet betyder, at DTU Energi Risø kan flytte deres forskningsfaciliteter til campussen i Lyngby. Projektet blev udbudt i konkurrencepræget dialog sommer 2016. Udbuddene på blandt andet auditorier og laboratorier, samt den 6500 kvm store bygning 205 til 200 millioner løber frem til 2021. Hvad er status på byggerierne og hvilke nye byggerier og udbud kommer der i nærmeste fremtid?

Jacob Steen Møller , Campusdirektør, DTU Danmarks Tekniske Universitet

10.50
11.20 Den tidligere politistation i Sorgenfri skal omdannes til et nyt område med boliger, erhverv og butikker. I alt planlægger man 148 lejligheder på 15.400 kvm i en ejendom på 6 etager. I stuen bliver der 1.500 kvm butiksareal, som kobler sig op på handelslivet ved den nærliggende Sorgenfri station. Hvordan omdanner man den tidligere politistation til attraktive boliger og erhvervsarealer? Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og med hvilken tidsplan skal det bygges?

Mikkel Melamies , Projektudviklingschef, Pension Danmark Ejendomme

11.45 Hvordan er udviklingsmulighederne for den tidligere plantedirektoratgrund på Skovbrynet i Sorgenfri? Grunden kan i fremtiden komme til at huse 34.500 kvm nybyggeri fordelt på f.eks. 675 nye lejligheder. I følge planen kan der bygges 23.500 kvm studieboliger, 3.800 kvm phd-boliger og 6.200 kvm seniorlejligheder. Planer for områdets bebyggelse omfatter blandt andet en grøn bygningsarkitektur i varierende bygningshøjder, der snor sig i runde former gennem terrænet, og som bliver en integreret del af det eksisterende område. På toppen af bygningerne kan der anlægges en græsdækket gangsti og løbebane. Hvad er planer og tidsplan for det nye byggeri, og hvordan matcher den kommunens strategi? Hvordan kommer det til at se ud, og hvordan integrerer man det grønne element?

Jesper Dam , Partner MD, BaseCamp

12.10 Lyngby er kendt som handelsby og trækker også handlende til fra omegnskommunerne. Ikke mindst på grund af Lyngby Storcenter og handelsstrøget omkring Lyngby Hovedgade. Her er der planer om en fremtidig kobling mellem centret og hovedgaden, der vil åbne op for en udvidelse med 8.000 kvm nye butikker og caféer, samt eventuelt 6.000 kvm kontorer og boliger. Der mangler liv i centrum, når forretningerne lukker, og der er derfor planer om at fortætte og placere flere boliger i bymidten, samt også gerne at trække de studerende fra blandt andet DTU derned. Hvordan kan man bevare og styrke byen som en attraktiv handelsby? Kan det gøres samtidig med, at man giver mere plads til boliger i bymidten? Hvordan står Lyngby som handelsby i fremtiden - ikke mindst med konkurrence fra København og nabokommunerne, når den nye Letbane kommer?

Torben Schwabe , Direktør, Centerforeningen Lyngby Storcenter

12.35
12.40
09.35 I Kgs. Lyngby satser man på byfortætning med flere boliger og mere byliv, mere erhvervsliv med fokus på videnserhverv og detailhandel, flere kulturelle tilbud, attraktive byrum og bedre transportmuligheder. For at realisere byens strategi er en række større udviklingsprojekter sat i gang, bl.a. etablering af letbanen til 5,3 milliarder, omdannelsen af Kanalvejsparkeringen og udvidelsen af DTU. Omdannelsen af Kanalvejsparkeringen er sammen med vidensbystrategien helt centralt. Visionen for Vidensby 2020 er bl.a. at skabe en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer. Hvilke tiltag ønskes gennemført for at planen for Vidensby 2020 kan realiseres, og hvad er status for projektet? Hvad betyder Vidensbystrategien for Lyngby? Hvordan skal Kgs. Lyngby udvikles over de næste år i forhold til boliger, erhverv, infrastruktur mm.?

Trine Schreiner Tybjerg , Afdelingsleder for Plan og Erhverv, Lyngby-Taarbæk Kommune

11.20 Maskinmesterskolen er vokset ud af sine lokaler på DTU og har nu købt grunden Gyrithe Lemches Vej 20 i Lyngby, som tidligere har huset ungdomsskolen. Bygningen brændte i 2011 og en tredjedel af den eksisterende ejendom, svarende til 5.837 kvm, er derfor en brandtomt, som skal genopføres. Derudover skal den 3.686 kvm store grund udvides med 430 kvm, og der er en option på opførelse af en ny værkstedsskolebygning på 1.200 kvm. Det samlede areal bliver herefter 11.153 kvm. Ejendommen er registret forurenet på Vidensniveau 1. Hvordan vil den blive renoveret, hvad skal der bygges og med hvilken tidsplan? Hvordan håndterer man en forurenet grund?
11.20 Novozymes planlægger et nyt forskningscenter på den 140.000 kvm store grund på Dyrehavegårds jorde. Byggeriet skal danne rammen om Novozymes globale forskning og forretningsudvikling med et nyt innovationscampus. Desuden skal der bygges et Læringscenter med undervisningslaboratorier, mini-bio og café. Første etape af byggeriet forventes at starte i 2016. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvilke faser kommer det til at bestå af? Hvilken betydning vil byggeriet få for Novozymes og Lyngby?
11.20 Med oprettelsen af Kanalby-projektet sløjfede man en stor parkeringsplads i det centrale Lyngby. Samtidig har kommunen vedtaget fri parkering i byen, hvilke ikke skaber incitamenter for bygning af p-kældre og p-huse. Med den nye letbane er planen at lukke Klampenborgvej for biltrafik, og letbanen vil muligvis også skabe trafikale flaskehalse omkring Lyngby Station. Hvordan løser man parkeringsforholdene og de trafikale udfordringer i Lyngby? Hvad kan der gøres, og hvilke planer er der?
11.45 Vidensbystrategien er Lyngby-Taarbæk Kommunes erhvervsstrategi vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Strategien har høje ambitioner i forhold til at tiltrække og fastholde videnvirksomheder og udvikle byen til en grøn og bæredygtig universitetsby. Det handler om at skabe byliv, danne netværk, sætte fokus på velfærdsinnovation, flere iværksættere og på at fremme erhvervs- og borgerservicen. Visionen for Vidensby 2020 er bl.a. at skabe en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer. Hvilke tiltag ønskes gennemført for at planen for Vidensby 2020 kan realiseres og hvad er status for projektet?
12.10 En omfattende ombygning af Store Torv udvidede Lyngby Storcenter med et nyt stadekoncept med inspiration fra Torvehallerne i foråret 2016. Men planerne stopper ikke her. En fremtidig kobling til Lyngby Hovedgade åbner op for en udvidelse med 8.000 kvm nye butikker og caféer, samt eventuelt 6.000 kvm kontorer og boliger. En udvidelse, der let kan beløbe sig til 900 millioner kr. Hvordan ser planerne for centret ud? Hvordan nytænker man løbende centret, så det kan leve op til kundernes krav og forventninger? Hvilken betydning har centret for handelslivet i Lyngby? Hvor trækker man kunder fra, og hvad vil den nye letbane komme til at betyde?
12.40 Opførelse af boliger Kanalvej, Klampenborgvej og Toftebæksvej. strat juni 2015 slut maj 2018. 20787 kvm 145 lejligheder i 5 etager. 250 millioner kr. Danica Pension opfører nyt boligområde. Projektet omfatter opførelse af 145 boliger samt 3 erhvervslejemål i stueetagen. Projektet er delt op i 3 bygninger. Byggeriet vil bl.a. rumme nye studie- og post. Doc.-boliger, butikker samt en bedre fysisk forbindelse til universitetscampus. Ligeledes etableres parkeringskælder i to plan, der forbindes med kælderen fra tidligere etape. Man vil skabe et unikt byrum med grønne områder, der vil være tilgængelige for alle, med cykelstier, fodgængerpassager, udendørs idrætsfaciliteter. Projektet skal bringer byens borgere, studerende og erhvervsvirksomheder sammen.
12.40 Opførelse af kontor og ungdomsboliger. 400 millioner kr. april 2018 til marts 2020. 20.000 kvm 250 lejligheder i 6 etager. Lundtoftevej 160. Danica Pension og NCC planlægger opførelse af kontorbygninger og ungdomsboliger. Projektet omfatter opførelse af kontor og ungdomsboliger på 20.000 m2 i 6 etager. Byggeriet vil være placeret mellem de eksisterende kontorbygninger på Lundtoftevej. Nærmere kan endnu ikke oplyses. Der skal udarbejdes ny lokalplan. 
12.40
12.40
12.40 Danica og NCC vil opføre et nyt byggeri med plads til 2.000 arbejdspladser samt ungdomsboliger på en gammel industrugrund på Lundtoftevej 160. Byggeriet til anslået 700 millioner kr. kommer til at ligge tæt på DTU og i tilknytning til Vidensbyen. nye kontorer på areal på 25.000 kvm af den 48.000 kvm store grund på Lundtoftegade 160. Der skal nu udarbejdes et kommuneplantillæg, der skal bane vejen for det 25,5 meter høje byggeri. Projektet omfatter et kontorbyggeri på 6 etager, med plads til op til 2.000 arbejdspladser, og med ønsker om etablering af op til 800 parkeringspladser. Bygherre er i dialog med 2 større potentielle lejere der begge efterspørger ekstra parkeringspladser som forudsætning for at leje. Byggeriet vil være placeret mellem de eksisterende kontorbygninger på Lundtoftevej 160 og Lundtoftegårdsvej 93A. Efter planen etableres et kontorfællesskab med lejemål i forskellige størrelser samt en række fællesfunktioner som reception, kantine, auditorium, mødelokaler, omklædning og offentligt caféområde. Danica oplyser, at de 35.000 kvm ikke forventes at kunne udlejes øjeblikkeligt, hvorfor byggeriet ønskes opdelt i 2 eller 3 etaper. De første 15.000 kvm forventes opført i etape 1. For at kunne håndtere en eventuel nedgang i udlejningsmarkedet for kontorerhverv og samtidig undgå at det påvirker byggeriet og udviklingen af området, ønsker Danica, at den vestligste halvdel af byggeriet - som alternativ til kontorerhverv - kan indrettes til ungdomsboliger. Det kommende byggeri erstatter den nu nedrevne produktionsbygning, der tidligere husede Electrolux - mindre end 600 meter fra den kommende letbane langs Ring 3. 1. etape: 300 milliioner kr. marts 2017 slut feb. 2019. 15.000 kvm 6 etafer. Danica Pension og NCC planlægger opførelse af kontorbygninger og ungdomsboliger. Projektet omfatter opførelse af en kontorbygning på 15.000 m2 i 6 etager med op til 800 parkeringspladser. Byggeriet vil være placeret mellem de eksisterende kontorbygninger på Lundtoftevej. Efter planen etableres et kontorfællesskab med lejemål i forskellige størrelser samt en række fællesfunktioner som reception, kantine, auditorium, mødelokaler, omklædning og offentligt caféområde. Der skal udarbejdes ny lokalplan.  Etape 2 + 3: 400 millioner kr. start marts 2018 slut febr 2020. 20.000 kvm 6 etager. Projektet omfatter opførelse af kontor og ungdomsboliger på 20.000 m2 i 6 etager.
12.40 Ifølge den seneste befolkningsprognose forventes folketallet i Lyngby-Taarbæk at stige til 51.861 i 2020. Udviklingen i folketallet i de enkelte bydele er dog forskellig. I Lyngby og Ulrikkenborg stiger folketallet, mens det falder i Sorgenfri, Virum, Lundtofte, Hjortekær og Taarbæk. Hvordan ser udviklingen af boligmarkedet i Lyngby og omegn ud, herunder priser, efterspørgsel og liggetider? Hvordan vil de store byudviklingsprojekter, herunder anlæg af en letbane og udvikling af den nye bymidte, påvirke prisudviklingen og efterspørgselen på boliger i området?
12.40 Bymidten i Kgs. Lyngby skal fornyes og forvandles til et område med erhverv og boliger. Forslaget til en ny bebyggelse på arealet mellem Lyngby Hovedgade og Lyngby Storcenter, giver en markant bymæssig fornyelse, som respekterer det eksisterende købstadsmiljø. Projektet omfatter byggeri af 7.000 kvm nye butikker, 3.000 kvm kontorer og 1.000 kvm boliger. De nye bygninger bliver 2-4 etager høje og de mellemliggende gågader bliver overdækket af et frit formet transparent tag. Under centret etableres et P-anlæg i 2-3 etager med plads til ca. 300 biler. Hvad er status for projektet og hvilke særlige udfordringer står man overfor?
12.40 I Virum nord for København bliver 429 lejligheder lige nu totalrenoveret for 740 millioner kr. Renoveringen forventes at medføre en energibesparelse på samlet set 66 procent, og energi er tænkt ind i alle hjørner af projektet – også i VVS-entreprisen og armaturerne. Sorgenfrivang består af 740 lejemål i Virum nord for København. Højhusene er bygget i 1950’erne. Projektet, der officielt kaldes ”Helhedsplan Sorgenfrivang 2”, er skudt i gang for over 1 år siden og omfatter godt halvdelen af lejemålene. De første beboere flytter tilbage i deres nyrenoverede boliger allerede i maj 2016, mens de sidste lejligheder forventes at stå færdige i 2018. Hele Sorgenfrivang-projektet er præget af et fokus på en grønnere og mere energirigtig fremtid – hvilket også har været en forudsætning for, at Landsbyggefonden har bevilliget halvdelen af projektsummen fra den grønne renoveringspulje. Alle materialevalg er fortaget med udgangspunkt i, at de skal kunne hjælpe beboerne med at spare på energien i fremtiden. Den indledende undersøgelse viste et besparelsespotentiale på over 40 procent.
12.40 For enden af Lyngby Hovedgade, hvor der hidtil har ligget en bilforhandler, opfører KPC en ny, 4.200 kvm ejendom med supermarkeder, ungdomsboliger og parkeringskælder med 150 pladser. KPC har indgået aftale med PensionDanmark om salg af butikker og parkeringskælder, når de står færdigopført, forventeligt i 2019. Ejendommen ligger tæt på de centrale butiksstrøg i gåafstand fra S-togsforbindelser til København og Hillerød.  Der er tale om en meget velbeliggende ejendom, der får 2 butiksarealer i stueplan samt en parkeringskælder, som PensionDanmark erhverver, mens der bliver etableret almene boliger på de øvrige etager. Samtidig er der tale om en langsigtet uopsigelig lejeaftale, så PensionDanmark ser frem til et solidt og stabilt afkast mange år frem til gavn for vores medlemmer, siger administrerende direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. PensionDanmark har i forvejen investeret i detailhandlen i Lyngby i form af ejendommene, der huser Magasin og Johs. Fog. Hos KPC er udviklingsdirektør, Jesper Jørgensen, tilfreds med, at projektet nu kan sættes i gang efter adskillige års arbejde. - Med projektet udbygger vi et i forvejen godt samarbejde med både Dansk Supermarked og PensionDanmark. Samtidig vil projektet med butikker og ungdomsboliger bidrage til udviklingen af Lyngby som både handels- og studieby, siger Jesper Jørgensen. Det forventes, at den bedre trafikale forbindelse med letbanen til DTU vil øge café- og handelslivet væsentligt understøttet af stor vækst i det stærke regionscenter - Lyngby Storcenter udvider på Klampenborgvej, Danica bygger på Kanalprojektet øst for storcenteret, Microsoft har etableret nyt hovedsæde, PensionDanmarks kommende studie- og professorboliger til DTU samt Novozymes' kommende hovedsæde.Om investeringenInvestor: PensionDanmark. Lejer: Dansk Supermarked Ejendomme samt operatøraftale med Q-Park vedrørende parkeringskælder. Boligudlejer: Lyngby Almene Boligselskab v/KAB. Beliggenhed: Lyngby Hovedgade 63, Kongens Lyngby. Ibrugtagning: Forventet 2019.
12.40 Lyngby Bymidte Mellem Lyngby Hovedgade. 500 millioner kr. okt 2018 til sept 2021. 30.000 kvm 2 blokke med 11 leljligheder i 4 etager. Danica og SEB Ejendomme A/S planlægger i samarbejde opførelse af boliger, forretninger og kontorer. Projektet der omfatter opførelse af bebyggelse med 8-10000 m2 butikker samt 20.000 kontorer og boliger. Projektet vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan, men udarbejdelse af lokalplan er endnu ikke påbegyndt.  
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Kim Olesen

Projektleder i Bygningsstyrelsen

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Jes Randrup

Koncernkommunikationschef i DLG

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Lars Lindskov

Byrådsmedlem i Roskilde Kommune

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Christoffer Borgwardt-Stampe

Civilingeniør, Energi Ingeniør Industri, Erhverv og Bæredygtighed i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Det Faglige Hus

i

taler på:

Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom