Lyngby investerer 10 milliarder i byudvikling

8. juni 2017, Program


09.35: Konkrete projekter og udviklingsmuligheder i Lyngby

I Kgs. Lyngby satser man blandt andet på byfortætning med flere boliger og mere byliv, mere erhvervsliv med fokus på videnserhverv og detailhandel. For Lyngby-Taarbæk er vidensbystrategien helt central. Visionen for Vidensby 2020 er bl.a. at skabe en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer. Hvilke tiltag ønskes gennemført for at planen for Vidensby 2020 kan realiseres, og hvad er status for projektet? Hvad betyder Vidensbystrategien for Lyngby? Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog 2016 et kommuneplantillæg i tilknytning til den kommende letbane langs Helsingørmotorvejen, hvilket giver mulighed for 225.000 kvm byggeri. Næste udviklingsprojekt omkring Helsingørmotorvejen og Tracéet er Trongårdens Byområde med mulighed for 33.000 etagemeter til videnserhverv, offentlige formål, boliger og tekniske anlæg. Området Dyrehavegårds Jorder vest for Helsingørmotorvejen og nord for Lyngby Gymnasium står også over for ny udvikling. Samtidig er der planer om en fornyelse af bymidten, som skal fortættes med erhverv og boliger. Forslag til en ny bebyggelse på arealet mellem Lyngby Hovedgade og Lyngby Storcenter skal respektere det eksisterende købstadsmiljø. Med den nye letbane er det planen at lukke Klampenborgvej for biltrafik, og letbanen vil muligvis også skabe trafikale flaskehalse omkring Lyngby Station. Samtidig sløjfede man med oprettelsen af Kanalby-projektet en stor parkeringsplads i det centrale Lyngby. Hvordan løser man parkeringsforholdene og de trafikale udfordringer i Lyngby? Hvilke andre byudviklingsprojekter er der i Lyngby? Hvordan skal Kgs. Lyngby udvikles over de næste år i forhold til boliger, erhverv, infrastruktur mm.?

10.25: DTU - nyeste udvikling

DTU renoverer og investerer i nybyggeri for mere end 4 milliarder kr. frem mod 2021. Campusudviklingen, som har været i gang siden 2010, omfatter mere end 20 forskellige bygninger. Det største byggeprojekt omfatter renovering og nybyggeri på 50.000 kvm til 1,3 milliarder. Endvidere renoverer man 4790 kvm auditorier og en 5442 kvm foyersal. En 10.000 kvm stor forsknings- og laboratoriebygning skal huse et 3D Imaging Center, samt DTU Fysik og DTU Energi, hvilket blandt andet betyder, at DTU Energi Risø kan flytte deres forskningsfaciliteter til campussen i Lyngby. Projektet blev udbudt i konkurrencepræget dialog sommer 2016. Udbuddene på blandt andet auditorier og laboratorier, samt den 6500 kvm store bygning 205 til 200 millioner løber frem til 2021. Hvad er status på byggerierne og hvilke nye byggerier og udbud kommer der i nærmeste fremtid?

10.50: Kaffepause

11.20: Opførelse af boliger og erhverv for 370 millioner på Hummeltoftevej

Den tidligere politistation i Sorgenfri skal omdannes til et nyt område med boliger, erhverv og butikker. I alt planlægger man 148 lejligheder på 15.400 kvm i en ejendom på 6 etager. I stuen bliver der 1.500 kvm butiksareal, som kobler sig op på handelslivet ved den nærliggende Sorgenfri station. Hvordan omdanner man den tidligere politistation til attraktive boliger og erhvervsarealer? Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og med hvilken tidsplan skal det bygges?

Mikkel Melamies, Projektudviklingschef, Pension Danmark Ejendomme

11.45: Udvikling af den tidligere Plantedirektorat-grund

Hvordan er udviklingsmulighederne for den tidligere plantedirektoratgrund på Skovbrynet i Sorgenfri? Grunden kan i fremtiden komme til at huse 34.500 kvm nybyggeri fordelt på f.eks. 675 nye lejligheder. I følge planen kan der bygges 23.500 kvm studieboliger, 3.800 kvm phd-boliger og 6.200 kvm seniorlejligheder. Planer for områdets bebyggelse omfatter blandt andet en grøn bygningsarkitektur i varierende bygningshøjder, der snor sig i runde former gennem terrænet, og som bliver en integreret del af det eksisterende område. På toppen af bygningerne kan der anlægges en græsdækket gangsti og løbebane. Hvad er planer og tidsplan for det nye byggeri, og hvordan matcher den kommunens strategi? Hvordan kommer det til at se ud, og hvordan integrerer man det grønne element?

12.10: Lyngby som handelsby

Lyngby er kendt som handelsby og trækker også handlende til fra omegnskommunerne. Ikke mindst på grund af Lyngby Storcenter og handelsstrøget omkring Lyngby Hovedgade. Her er der planer om en fremtidig kobling mellem centret og hovedgaden, der vil åbne op for en udvidelse med 8.000 kvm nye butikker og caféer, samt eventuelt 6.000 kvm kontorer og boliger. Der mangler liv i centrum, når forretningerne lukker, og der er derfor planer om at fortætte og placere flere boliger i bymidten, samt også gerne at trække de studerende fra blandt andet DTU derned. Hvordan kan man bevare og styrke byen som en attraktiv handelsby? Kan det gøres samtidig med, at man giver mere plads til boliger i bymidten? Hvordan står Lyngby som handelsby i fremtiden - ikke mindst med konkurrence fra København og nabokommunerne, når den nye Letbane kommer?

12.35: Spørgsmål og afslutning

12.40: Frokost
Nye talere

Laurits Roikum

Formand i Frederiksberg Forenede Boligselskaber, FFB taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Mads Stougård Kristiansen

Centerchef i Ringsted Kommune taler på Ringsted - investeringer og byudvikling for 12 milliarder 2018-2028
Flemming Buhl

Real Estate Director i Nordania Leasing taler på JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Jan Linde

Forsikringsmægler, partner i Willis taler på Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
Frank Schwartz

Design Manager i COWI taler på Højhusbyggeri. KURSUS
Marc Perera Christensen

2. viceborgmester, Formand for Internationaliseringsudvalget i Aarhus Kommune taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Michael Nielsen-Elgaard

Byggeprojektchef i KAB taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
Frederik Noltenius Busck

Partner i CPH Village taler på Byggeri af containerboliger
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Byggeri af containerboliger
Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv taler på Ringsted - investeringer og byudvikling for 12 milliarder 2018-2028
Bente Lykke Sørensen

Chef i Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling taler på AARHUS: De store projekter
Rasmus Ingomar Petersen

Chief Specialist, Facade Engineering i COWI taler på Højhusbyggeri. KURSUS
Uffe Philip

Forsikringsmægler, Partner i Willis taler på Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Hanne Alrø

Projektchef i Bygningsstyrelsen taler på Odense - de store projekter 2018
Bo Kobber Pedersen

Kontorchef i Bygningsstyrelsen taler på Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89
Jesper Dahl

Byudviklingschef i Frederiksberg Kommune taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Morten Berg

Konceptudvikler i Ecophon taler på Kontorbyggeriets udvikling
Jacob Holme

Senior manager i PwC taler på JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Mikkel Wienberg

Partner i Friis & Moltke taler på Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling
Stig Haumann Langsager

Projektchef i Odense Kommune taler på Odense - de store projekter 2018
Søren Dyck-Madsen

Civilingeniør, Klima- og Energi Sagkyndig i Det Økologiske Råd taler på Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
Rasmus Riis

Projektleder i Friis & Moltke taler på Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
Torben Hedegaard Jensen

Direktør i Nyt OUH taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Peter Christophersen

Direktør i KPC Byg taler på AARHUS: De store projekter
Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater taler på Byggeri af containerboliger
Sabine Møller

Lysdesigner i Rambøll taler på Kontorbyggeriets udvikling
John Borrisholt

Regionsdirektør for Sjælland i EDC Erhverv Poul Erik Bech taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Morten Christiansen

i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen taler på Byggeri af containerboliger
Niels Peter Mohr

Kommuneplanchef, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune taler på AARHUS: De store projekter
Asger Schou

Byggechef i DNU, Region Midtjylland taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Lars Falster

i Konsulent taler på Finansiering af ejendom, JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Mads Váczy Kragh

Direktør i Væksthus Sjælland taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis taler på Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
Thomas Bang-Pedersen

Regional Manager i Akelius taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Gentofte Ejendomme sparer 2 millioner på egenudviklet CTS-system

Gentofte Ejendomme sparer 2 millioner på egenudviklet CTS-system

Gentofte Kommune satser på et CTS-system, man selv har udviklet. Det sparer kommunen for mange penge, og andre kommuner kan nemt gøre det samme.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Gentofte Kommune
Gentofte Ejendomme
Leder af Vedligehold
Jovanco Dimovski
T: +45 4036 5726

Projektleder
Allan Ebert
T: +45 5141 4456

Det startede som en simpel undren, da Allan Ebert, projektleder i Gentofte Ejendomme under Gentofte Kommune, blev ansat for 2 år siden. Han kunne se, at det CTS-system, kommunen havde, formentlig var det allernyeste på markedet for 15 år siden, men fordi han hos en tidligere arbejdsgiver havde set, at det kunne gøres bedre, gik han i gang med at finde en anden løsning.

- Jeg var overbevist om, at jeg kunne finde en løsning, så kommunen ville få mere ud af sine penge. Det driver mig, at jeg kan få lov til at komme med sådan nogle løsninger, der kan få stor betydning, siger Allan Ebert.

Dengang mødte han et CTS-system, hvor kommunen var låst til at bruge 2 forskellige leverandører, også i forhold til driften. Hans tanke gik først og fremmest på at finde sit eget system, så han kunne udfordre leverandørerne.

- Ved at bygge det selv, kunne jeg få prisen ned på 19.000 kr. for ét anlæg. Samtidig fik det mine øjne op for, at det var muligt at gøre det selv. Vi har 130 anlæg i Gentofte Kommune, så det bliver til en stor besparelse, forklarer Allan Ebert og understreger samtidig, at man ikke er utilfreds med leverandørerne, som stadig yder en god service.

Gentofte Kommune er nu selv i fuld gang med at sætte de nye anlæg op, og det går helt efter planen. Ud over en god besparelse, så betyder den nye open source anlægstype, at kommunen ikke låser sig til én bestemt leverandør, og det er en stor fordel. Ifølge Jovanco Dimovski, der er leder af Vedligehold i Gentofte Ejendomme, betyder det, at man slipper for den sårbarhed, der ligger i det – og at man også her på sigt vil kunne spare penge.

- Nu kan vi gå ud til 15 forskellige leverandører og forhøre os om en pris på reservedele i stedet for kun at gå til 2 leverandører, som vi gjorde tidligere. Vores besparelse her er på omkring 30 procent. Vi kommer også til at spare på driftsservicen af anlæggene, hvor vi nu betaler 650 kr. i timen mod 800 kr. tidligere – og vi køber cirka 300 timer om året, siger Jovanco Dimovski og tilføjer, at kommunen har været godt hjulpet på vej af den teknologiske udvikling og ikke mindst prisen på den type anlæg, som er kommet langt ned de senere år.

Besparelsen på udskiftningen af anlæg løber op i 2 millioner kr., og så bliver der fremadrettet en besparelse på 45.000 kr. om året i forhold til driftsservicen. Jovanco Dimovski mener, at andre snildt kan gøre øvelsen efter.

- For os har det været undersøgelsesarbejdet, der har taget tid, men det behøver andre ikke at bruge tid på, for de er velkomne til at kontakte os her i Gentofte Ejendomme og høre, hvad de skal gøre. De kan i princippet lave en tro kopi af vores system. Hvis man ikke har den form for teknisk ekspertise i kommunen, kan man få et firma til at lave en kopi til omkring 17.000-20.000 kr. per anlæg. Derfor er det ikke det store spring for andre, siger han og tilføjer, at for Gentofte Ejendomme var det et spring, der skulle tages tilløb til, fordi man startede på bar bund.

Her var Allan Ebert vedholdende, og han oplevede, at ledelsen lyttede til ham, da han præsenterede sin færdige idé.

- Jeg lavede nogle fine modeller i Power Point, så ledelsen kunne se, hvordan systemerne så ud på det tidspunkt, og hvordan jeg forestillede mig, at de ville ende med at se ud. Der var samtidig også nogle overslag på, hvad det ville betyde økonomisk, og derfor tog det mig ikke mange minutter at overtale ledelsen, siger han og tilføjer, at det hurtigt kan blive ret nørdet, når først man dykker ned i at tale om CTS-systemer, og at det derfor er vigtigt, at man påtager sig rollen som rådgiver.

Tommy Blindkilde, 19. maj 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega

 • Contract Management i byggeriet
  den 13. juni 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet, bliver...
 • Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89, AB 92 og ABT93. KURSUS
  Hellerup, den 7. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår, AB-systemet. Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer, som repræsenterer byggeriets centrale...
 • Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
  Aarhus C, den 29. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på over 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000, og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav...
 • Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar
  den 24. maj 2018 kl. 12.30 - 16.00
  På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i...
 • Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS
  Nordhavn, den 17. maj 2018 kl. 09.00 - 12.50
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Ny
  Ringsted - investeringer og byudvikling for 12 milliarder 2018-2028
  Ringsted, den 8. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ringsted er den by på Sjælland, der oplever den procentvis største befolkningstilvækst. Befolkningen er steget med 263 procent siden 1926 og med 10 procent inden for de sidste 10 år. Udviklingen går dermed stærkere end i København....
 • Konflikthåndtering - sådan tackler du vanskelige situationer
  den 7. maj 2018 kl. 08.45 - 16.45
  Kender du det, når en konflikt optrappes så meget, at den er svær at komme ud af? Vi møder alle problematikker i vores hverdag, som skal løses - og her har du chancen for at lære at løse dem, inden de vokser dig over hovedet. Dette kursus...
 • Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling
  Esbjerg, den 3. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Esbjerg er Danmarks offshore-centrum inden for både olie, gas og vind, og med regeringens nye aftale om Nordsø-olien, der faldt på plads i foråret 2017, har byen fået cementeret sin stilling. 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er...
 • Projekteringsledelse i praksis
  København, den 3. maj 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Projekteringsledelse er et komplekst emne og kræver mange færdigheder. Projekteringslederen skal kunne overskue hele byggeprocessen og sætte sig ind i de udfordringer, som kan opstå hele vejen igennem processen fra tilbud over tidsplan til færdiggørelse....
 • Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  København V, den 2. maj 2018 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Ny
  Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
  Nordhavn, den 2. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De energimæssige krav til bygninger - såvel de nye som de eksisterende, er under voldsom forandring. Men hvilken vej går udviklingen? Hvad kan vi forvente af de kommende regulativer - fremfor alt Bygningsreglementet og hvilke faktorer og overvejelser vil påvirke...
 • Ny
  Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
  Hellerup, den 25. april 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
  Nordhavn, den 24. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt...
 • Aalborg: De store projekter
  Aalborg, den 19. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst...
 • Køge: De store projekter
  Køge, den 12. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byudviklingen i Køge præges af en række store projekter i milliardskala, der gør Køge til en af Danmarks højdespringere, hvad byggevolumen angår. Blandt de store projekter er: Udvikling af den nye bydel Køge Kyst til 6 milliarder...
 • Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  den 12. april 2018 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Ny
  Den nye planlov – For kommuner. KURSUS
  Nordhavn, den 10. april 2018 til 11. april 2018
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er...
 • Udlejning af kontorejendomme og kontorhoteller. KURSUS
  Nordhavn, den 5. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Odense - de store projekter 2018
  Odense SØ, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne....
 • Ny
  Den nye planlov – For private aktører. KURSUS
  Nordhavn, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i sommeren 2017. Ændringerne indebærer en række nye muligheder for ejendomsudviklere. Der er gennemført en række administrative lettelser, og adgangen til at dispensere er udvidet....
 • AARHUS: De store projekter
  Aarhus C, den 8. marts 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. I 2016 voksede Aarhus Kommune med 5.045 indbyggere og overgik dermed forventningerne. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft...
 • Byggeri af containerboliger
  Nordhavn, den 6. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Lempelsen af planloven, der nu tillader, at de midlertidige containerboliger kan forblive stående i 10 år, kombineret med det enorme behov for studie- og ungdomsboliger sætter gang i byggeriet af containerboliger. Ifølge Københavns kommunes udmelding fra maj 2017...
 • Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
  Fredericia, den 1. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Indbyggertallet i Fredericia vokser i takt med, at området bliver mere attraktivt at bo og arbejde i. Der er nu 44.000 indbyggere i de 2 hovedbyer: Fredericia med 40.000 indbyggere og distributionsbyen Taulov med 4.000 indbyggere. Kommunen har i alt 50.000 indbyggere med 26.000...
 • Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
  Frederiksberg, den 27. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 får Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i...
 • Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
  Roskilde, den 21. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Roskilde har 87.000 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2028. Væksten i nettotilflytning til kommunen har 2007-2019 været på 14 procent. Alene...
 • Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 8. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Højhusbyggeri. KURSUS
  Nordhavn, den 7. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået.  Højhuse...
 • Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
  Aarhus C, den 6. februar 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Generelt ønsker man at opføre op mod 500 nye almene boliger om året i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4.000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Aarhus C, den 31. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
  Nordhavn, den 30. januar 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Der skal bygges i alt 8.200 almene boliger i København frem mod 2025. De nye planlovsregler kræver, at 25 procent af boliger i de nye byudviklingsområder bliver almene boliger. Derfor bygges der nu alment overalt i de nye byområder, også de fashionable, og alment...
 • JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
  Aarhus C, den 23. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer benytter sig i betydelig grad af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og...
 • Butiksmarkedet i Aalborg
  Aalborg, den 18. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg midtby har 1.026 butikker, hvilket er en stigning på 4 procent over de sidste tre år. Omsætningen er i samme periode steget 9 procent og lå på 11,7 milliarder kr. i 2016. Alene supermarkeder og varehuse omsatte for 5,3 milliarder kr. Overordnet bidrager...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Hellerup, den 17. januar 2018 kl. 09.00 - 12.35
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Jylland: Contract Management i byggeriet
  Aarhus C , den 7. december 2017 kl. 08.45 - 16.00
  10Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet,...
 • Finansiering af ejendom
  Dragør, den 5. december 2017 til 6. december 2017
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde...
 • ABT93 for ikke-jurister
  København V, den 30. november 2017 kl. 08.45 - 13.00
  Har du overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du indgår totalentrepriseaftaler? På dette ABT93-kursus får du en grundig introduktion til ABT93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise). På dette kursus om ABT 93 vil du...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Nordhavn, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.20
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
  Odense SØ, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Odense har nu fokus på at udvikle bymidten, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende. Der er utallige mindre og mellemstore projekter i gang ved siden af de helt store: Hospital, Universitet, Letbane, Odense Havn...
 • Sale and lease back. KURSUS
  Nordhavn, den 28. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Sale and leaseback er blevet et populær instrument til frigørelse af kapital. Sale and leaseback betyder, at ejeren af en ejendom - kontor, industri mm, sælger faciliteter til en investor, og herefter leaser ejendommen af investoren. Seminaret stiller skarpt på de nye...
 • Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
  Aarhus C, den 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  aBehovet for boliger til ældre og seniorer vil stige voldsomt, når andelen af den ældre del af befolkningen i fremtiden eksploderer. I Aarhus vil der i 2040 være 24.000 flere borgere over 60 år, og 3.000 flere vil lide af en demens-sygdom. Ønsket om...
 • Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Aarhus C, den 22. november 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
  Køge, den 16. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende 10 år. Med til at drive udviklingen er udvidelsen af Køge Bugt motorvejen, samt den hurtige togforbindelse til...
 • Bæredygtig certificering af byggeri og ejendom. KURSUS
  Nordhavn, den 14. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Det er nu muligt at bæredygtigheds-certificere både nybyggerier og eksisterende ejendomme. Og alle slags byggerier kan nu certificeres - der er udarbejdet 5 sæt retningslinier for henholdsvis kontor og erhverv, bolig, hospitaler og sundhedshuse, uddannelse og...
 • Den nye planlov for detailhandlen. KURSUS
  Hellerup, den 8. november 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I juni 2017 vedtog Folketinget moderniseringen af planloven med nye rammer for detailhandlen. Moderniseringen trådte i kraft den 15. juni 2017. Den nye planlov indeholder en række tiltag, som...
 • Kontorbyggeriets udvikling
  Nordhavn, den 2. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i...
 • Jylland: Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  Aarhus C , den 2. november 2017 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Hellerup, den 1. november 2017 kl. 09.00 - 12.50
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Jylland: Sådan laver du udbudsmaterialet
  Aarhus C , den 1. november 2017 til 2. november 2017
  På dette to dages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale – det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontrakt. Du får overblik over, hvordan du arbejder med udbudsmaterialet. Og du bliver...
 • Jylland: Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  Aarhus C , den 1. november 2017 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Udvidet contract management – kontraktstyring
  København V, den 31. oktober 2017 kl. 09.45 - 17.00
  Forudsætning for at deltage Dette kursus er et tilbud til dig, der har taget Nohrcon-kurset  Contract Management for udbudssektoren  eller  Contract Management i byggeriet . Deltagelse ved disse kurser eller anden grundlæggende kendskab til kontraktstyring...
 • Grønttorvet og Valby - investerer 30 milliarder i byudvikling
  Nordhavn, den 25. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Valby er et af Københavns store byudviklingsområder, med en befolkning på 52.809 og som fortsat er opadgående. Udviklingen koncentrerer sig hovedsageligt i Valby Syd, der udgøres af FL Smidth-området, det tidligere Grønttorvsområde...
 • Ekspropriation i praksis
  København SV, den 24. oktober 2017 kl. 08.45 - 15.45
  Reglerne om ekspropriation kan være svære at gennemskue - derfor har vi sammensat dette kursus, der giver dig en introduktion til området. Ved at deltage får du følgende med hjem: – Du ved hvornår, der er tale om en ekspropriation. – Du...