Boligbyggeriet er eksploderet i de seneste år i Aalborg Kommune. Ifølge prognoser udarbejdet af COWI for Aalborg Kommune topper boligbyggeriet i 2017 med opførelse af næsten 1.800 nye boliger. Frost & Kjøller Ejendomme har valgt at investere i nybyggeri af familieboliger formidlet af Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Erhverv og opført af Arne Andersen Vrå.

Hidtil har fokus primært været på at investere i eksisterende ejendomme i Aalborg, men Frost & Kjøller Ejendomme har på det seneste konstateret en stor mangel på investeringsmuligheder.

- Aalborg har oplevet den største befolkningstilvækst af alle kommuner i Danmark i de seneste 4 år med 10.000 nye indbyggere, og der forventes samtidig en stigning i indbyggertallet på 7,2 procent henover de næste 10 år. Det medfører stor efterspørgsel, og vi kan ikke investere tilstrækkeligt i eksisterende boliger. Derfor investerer vi nu i nybyggede familieboliger i et område som Aalborg Øst, hvor prognoser også viser fremgang i folketallet, og der i øvrigt sker en rigtig positiv byudvikling, fortæller partner Anne Mette Frost fra Frost & Kjøller Ejendomme.

Hos Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Erhverv oplever de også stor interesse for at investere i Aalborg, og efterspørgsel på ejendomme får samtidig prisen til at stige, men det er dog stadig attraktivt for investorer at opkøbe i Aalborg, da niveauet trods alt er lavere end i Aarhus og København. Nye boligområder med moderne studie- og familieboliger er på vej ved Hasseris Enge, Godsbanen, Gigantium og NOVI tæt på det kommende supersygehus i Aalborg Øst.

NB! Jylland: Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS. Konferencen afholdes d. 7. september 2017.

- Der er rift om de nye ejendomme. De bliver ofte solgt som investeringsejendomme, og så bliver lejlighederne lejet ud. Det skyldes, at der er andre regler for udlejning i de nye boliger, hvor huslejen er markedsbestemt, fortæller indehaver og erhvervsrådgiver Peter Fredberg fra Thorkild Kristensen Erhverv.

Anne Mette Frost ser positivt på den spændende udvikling i Aalborg og Nørresundby, og hun glæder sig over flere attraktive muligheder for at bosætte sig uden for bykernen, hvor priserne trods alt er lavere end i ejendomme på de attraktive adresser midt i byen.

- Det er naturligvis dyrt at bo, hvor alle andre også vil bosætte sig med kig til havnefronten. Det er trods alt heller ikke alle, der ønsker at bo klods op ad vandet, midtbyen og i tæt bebyggelse. Derfor ser vi på investeringsmuligheder i andre dele af Aalborg, hvor der er god infrastruktur, ledige byggegrunde og lavere omkostninger. Her er der mere luft til mennesker, og priserne giver også luft i familiernes økonomi, forklarer hun.

De 35 nye boliger på Blæsborgvej kommer til at hedde Blæsborgparken, og der er tale om rækkehuse i 1 plan fra 102 kvm til 121 kvm. Den 1. etape af boligerne står klar til indflytning allerede i april 2017, den 2. etape i juni og sidste del forventes taget i brug i august.

Læs mere af artiklen
Jylland: Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS

Afholdes 7. september 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus , Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmeld

Baggrund

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.

Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.

Inden for due diligence processen undersøges juridiske, økonomiske, tekniske og driftsmæssige forhold.

Ikke kun købere men også sælgere kan have gavn af due diligence dels for bedre at kende sin ejendoms stærke og svage sider, dels for bedre at kunne imødekomme køberens behov for information.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg , Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier , Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust , Advokat, Accura Advokatpartnerselskab

09.55 Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.
10.15 Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.
10.35
11.05 Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.
11.35 Due diligence og værdiansættelse af ejendom.
11.55 Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.
12.35
12.40
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Per Bro

Byggechef i Boligselskabet Sjælland

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Jes Randrup

Koncernkommunikationschef i DLG

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom