Frost & Kjøller Ejendomme køber 35 nyopførte dobbelthuse i Aalborg Øst

Frost & Kjøller Ejendomme køber 35 nyopførte dobbelthuse i Aalborg Øst

Boligbyggeriet er eksploderet i de seneste år i Aalborg Kommune. Ifølge prognoser udarbejdet af COWI for Aalborg Kommune topper boligbyggeriet i 2017 med opførelse af næsten 1.800 nye boliger. Frost & Kjøller Ejendomme har valgt at investere i nybyggeri af familieboliger formidlet af Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Erhverv og opført af Arne Andersen Vrå.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Partner
Anne Mette Frost
T: +45 6126 8887
E: am@fke.dk

Hidtil har fokus primært været på at investere i eksisterende ejendomme i Aalborg, men Frost & Kjøller Ejendomme har på det seneste konstateret en stor mangel på investeringsmuligheder.

- Aalborg har oplevet den største befolkningstilvækst af alle kommuner i Danmark i de seneste 4 år med 10.000 nye indbyggere, og der forventes samtidig en stigning i indbyggertallet på 7,2 procent henover de næste 10 år. Det medfører stor efterspørgsel, og vi kan ikke investere tilstrækkeligt i eksisterende boliger. Derfor investerer vi nu i nybyggede familieboliger i et område som Aalborg Øst, hvor prognoser også viser fremgang i folketallet, og der i øvrigt sker en rigtig positiv byudvikling, fortæller partner Anne Mette Frost fra Frost & Kjøller Ejendomme.

Hos Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Erhverv oplever de også stor interesse for at investere i Aalborg, og efterspørgsel på ejendomme får samtidig prisen til at stige, men det er dog stadig attraktivt for investorer at opkøbe i Aalborg, da niveauet trods alt er lavere end i Aarhus og København. Nye boligområder med moderne studie- og familieboliger er på vej ved Hasseris Enge, Godsbanen, Gigantium og NOVI tæt på det kommende supersygehus i Aalborg Øst.

NB! Jylland: Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS. Konferencen afholdes d. 7. september 2017.

- Der er rift om de nye ejendomme. De bliver ofte solgt som investeringsejendomme, og så bliver lejlighederne lejet ud. Det skyldes, at der er andre regler for udlejning i de nye boliger, hvor huslejen er markedsbestemt, fortæller indehaver og erhvervsrådgiver Peter Fredberg fra Thorkild Kristensen Erhverv.

Anne Mette Frost ser positivt på den spændende udvikling i Aalborg og Nørresundby, og hun glæder sig over flere attraktive muligheder for at bosætte sig uden for bykernen, hvor priserne trods alt er lavere end i ejendomme på de attraktive adresser midt i byen.

- Det er naturligvis dyrt at bo, hvor alle andre også vil bosætte sig med kig til havnefronten. Det er trods alt heller ikke alle, der ønsker at bo klods op ad vandet, midtbyen og i tæt bebyggelse. Derfor ser vi på investeringsmuligheder i andre dele af Aalborg, hvor der er god infrastruktur, ledige byggegrunde og lavere omkostninger. Her er der mere luft til mennesker, og priserne giver også luft i familiernes økonomi, forklarer hun.

De 35 nye boliger på Blæsborgvej kommer til at hedde Blæsborgparken, og der er tale om rækkehuse i 1 plan fra 102 kvm til 121 kvm. Den 1. etape af boligerne står klar til indflytning allerede i april 2017, den 2. etape i juni og sidste del forventes taget i brug i august.

Tommy Blindkilde, 20. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


7. september 2017
Jylland: Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS - Program09.35

Due diligence-processen

Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg, Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier, Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust, Advokat, Bech-Bruun


09.55

Juridisk due diligence

Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.


10.15

Kommercielle forhold

Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.


10.35

Kaffepause


11.05

Finansiel due diligence

Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.


11.35

Due diligence og værdiansættelse

Due diligence og værdiansættelse af ejendom.


11.55

Teknisk due diligence

Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter

Miljø og teknik