Forligskreds fastlægger linjeføring for motorvej mellem Næstved og Rønnede

Forligskreds fastlægger linjeføring for motorvej mellem Næstved og Rønnede

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om linjeføring for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede.

Forligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik (V, LA, K, S, DF, RV og SF) er blevet enige om at fastlægge linjeføringen for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede (Sydmotorvejen). Forligskredsen har besluttet at følge Vejdirektoratets indstilling, og dermed fastlægges linjeføringen i det såkaldte forslag A inkl. de justeringer, som Vejdirektoratet har peget på i forlængelse af den offentlige høring.

Forligskredsen har samtidig besluttet at anvende en del af den reservation på 336,4 mio. kr., som forligskredsen afsatte i 2014 til at etablere en pulje på 56,5 mio. kr. til forlodsovertagelser. På den måde bliver det muligt for de ejere, som har en ejendom, der påvirkes væsentligt af linjeføringen, at søge om fremrykket ekspropriation.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over, at der nu er truffet en beslutning om linjeføringen for en motorvej mellem Næstved og Rønnede.

- Det er godt, at vi i dag har fastlagt linjeføringen for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede. Det betyder blandt andet, at berørte borgere og erhvervsdrivende ikke længere skal leve i usikkerhed, men får en afklaring, og det er meget positivt, siger Ole Birk Olesen.

Den resterende del af reservationen på 279,9 mio. kr. er dog ikke tilstrækkelig til at realisere en motorvej mellem Næstved og Rønnede, der koster ca. 1,6 mia. kr., ligesom det er Vejdirektoratets vurdering, at det ikke er muligt at anlægge en 1. etape, der giver trafikal mening for de reserverede midler.

- Af VVM-undersøgelsen kan vi se, at projektet er væsentligt dyrere end hidtil antaget. Med den nuværende investeringsudfordring er det ikke muligt at tilføre midler til projektet. Derfor er vi i forligskredsen blevet enige om at opretholde reservationen og afvente, at der på et senere tidspunkt kan afsættes yderligere midler til enten en 1. etape, der giver trafikal mening, eller etablering af motorvej på hele strækningen, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Piotr Szutowicz, 20. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


26. april 2017
Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Infrastrukturudvikling i København - kommende planer, projekter og prioriteter

Hvordan skal transportinfrastrukturen i København udvikle sig, hvad er der behov for, hvilke udfordringer er der, hvad undersøges nu, og hvad er planen på kort og lang sigt? Hvilke prioriteter har Københavns Kommune, hvad angår anlæg af metro, letbaner, veje og andet infrastruktur? Hvilke muligheder for byudvikling vil infrastrukturen skabe og hvilke behov for ny transportinfrastruktur er der?

Jacob Lundgaard, Teamleder, Københavns Kommune


10.00

Infrastrukturudvikling og ejendomspriserne

Hvordan kommer metro, letbaner og nye veje til at påvirke ejendomspriserne? Hvad vil det betyde for de forskellige områders attraktivitet? Hvilke bydele vil vinde, og hvilke vil tabe, når de nye metroer og letbaneprojekter er afsluttet? Hvor kommer de nye trafikknudepunkter til at ligge og hvor er de mest attraktive områder til byudvikling?

Ole Hjorth, Manager, MRICS , Sadolin & Albæk


10.25

Ejendomsinvesteringer for 20 milliarder

Fra Lyngby til Ishøj er der planlagt 1,6 millioner kvm privat nybyggeri i områderne tæt på letbanens stationer. Dermed investeres der 30 procent mere i kommunerne langs den kommende letbane end i Region Hovedstaden som helhed. Og ifølge Incentive stopper det ikke her. Investeringerne tiltrækker ca. 25.000 nye arbejdspladser og 18.500 nye borgere.

Kristian Kolstrup, Partner og Manager, Incentive


10.50

Kaffepause


11.20

Prioriteter for infrastrukturudvikling i Storkøbenhavn

Indbyggertallet i hovedstadsregionen forventes at stige med over 200.000 i de kommende år. Derfor har kommunerne i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden i fællesskab udarbejdet en prioriteret liste over infrastrukturprojekter der skal forbedre de trafikale forhold i Region Hovedstaden. Blandt de prioriterede projekter er: Forlængelse af Frederikssunds- og Hillerødmotorvejen, En VVM-undersøgelse af en Ring 5 syd, Automatisering af S-tog, så det kommer til at fungere som et metrosystem, Forbedring af kystbanen, Sammenhæng mellem metroen og letbanen langs Ring 3, Parkér og rejs-faciliteter. Som en del af del af aftalen indgår også yderligere analyser af forlængelse af metroen, henholdsvis Vanløse-Rødovre, Ny Ellebjerg-Hvidovre og Ny Ellebjerg-Bispebjerg samt en undersøgelse af mulighederne for parallelt med Hillerødmotorvejen at styrke den kollektive trafikforbindelse med eksempelvis en forlængelse Farum-S-banen mod Hillerød.

Jarl Zinn, Specialkonsulent, Økonomiforvaltningen, Københavns kommune


11.45

Havnetunnelen til 20 milliarder

Projektet om en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten var i høring i efteråret 2016, og der afventes nu politiske og økonomiske forhandlinger om, hvordan tunnellen konkret skal udformes. Borgerrepræsentationen i København ventes at tage stilling i sagen i 1. halvår 2017. Nordhavnstunnellen skal styrke adgangen til den nye bydel samtidig med, at tung trafik fra containerterminalen bliver ledt uden om Østerbro. Men derudover er der stigende opbakning til, at den kommende Nordhavnstunnel bliver en etape i en samlet havnetunnel/Østlig Ringvej, der skal forbinde Helsingørmotorvejen med Amagermotorvejen. Dermed skabes en trafikal ”bypass operation” i Hovedstaden. Som en del af finanslovsaftalen for 2017, er det vedtaget at igangsætte en forundersøgelse af en samlet østlig ringvej. Hvilke muligheder for finansiering af projektet er der, som pensionskasserne har vist interesse i at være med i?

Henrik Olejasz Larsen, Investeringsdirektør, Sampension


12.10

Ankomstområde i CPH lufthavn

Der er planer om at ombygge ankomst- og toldområdet i Københavns lufthavns Terminal 3, et område der årligt passeres af 26,6 millioner rejsende. Opgaven skal bl.a. tage højde for et velfungerende flow, wayfinding og skiltning for rejsende og personale. De ombyggede arealer forventes at blive taget i brug i april 2017. Hvad er de største udfordringer ved projektet? Hvordan kan man arkitektonisk forbedre oplevelsen for de rejsende og personalet? Hvad er status på arbejdet og hvordan ser tidsplanen ud?

Kristian Rasmussen, Projektchef, Mangor & Nagel


12.35

Afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter

Miljø og teknik