Folketinget afsætter 40 millioner til næste etape af letbanen i Aarhus

Folketinget afsætter 40 millioner til næste etape af letbanen i Aarhus

Nyt trafikforlig sikrer 40 millioner kr. til forundersøgelserne af næste letbaneetape i Aarhus. Etapen skal skabe en ny trafikterminal i Brabrand og sætte nye bydele på letbanenettet.

Et flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om den kollektive trafik i Danmark, der blandt andet sætter gang i miljøundersøgelserne og de detaljerede forundersøgelser af en letbanelinje fra Aarhus Ø til Brabrand.

Forligspartierne...

LÆS ALLE ARTIKLER – FÅ ADGANG FOR 2 KR

KLIK HER

     Glemt adgangskode?

1. marts 2017
Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - Program09.35

Overblik: Vision, strategi og konkrete projekter

Aarhus vokser og har i de seneste år gjort det med ca. 4.000 nye borgere hvert år. Nye bydele og kvarterer skyder op i blandt andet Katrinebjerg, Bindesbøll-byen, Lisbjerg, Nye, Risskov og Aarhus Ø. I takt med at Aarhus vokser, stiger efterspørgslen på boliger. Det stiller øgede krav til planlægning af og strategier for byens udvikling både på kort og langt sigt. Aarhus Kommunes nye boligpolitik skal sikre en by med varieret beboersammensætning, boligtyper, boligstørrelser og ejerformer. Hvordan vil Aarhus blive gearet til at huse endnu flere århusianere, end den gør i dag? Hvilke områder skal byudvikles og hvordan? Aarhus Byråd sætter i 2017 med Kommuneplan 2017 og en boligpolitik for Aarhus Kommune konkrete retninger for kommunens langsigtede udvikling frem mod 2050.

Kristian Würtz, Rådmand, Aarhus Kommune


10.00

Katrinebjerg udvikles for 1 milliard

Katrinebjerg i Aarhus Nord står overfor omfattende byudvikling, når op mod 151.000 kvm skal udvikles, dels med ombygning af eksisterende byggeri, dels med nyopførelse af boliger, kontorer, butikker og ungdomsboliger. Det er planen at give området karakter af brokvarter, og der skal blandt andet opføres 7 karréer med op til 6 etager, samt 2 højhuse op til 18 etager. Karréerne forbindes af et gennemgående vejsystem med 4 tværgående gader. Hvordan ser planerne for området ud, hvem vil det henvende sig til, og hvordan vil de hænge sammen med det øvrige Aarhus?

Jørgen Lang, Direktør, FEAS


10.25

Bindesbøll-byen: ny bydel til over 2 milliarder med 1.200 boliger

Risskov vil få en helt ny bydel, når arealerne for det nuværende psykiatriske hospital bliver omdannet til blandede boligkvarterer med 110.000 kvm boliger. De op mod 1.200 nye almene og private boliger vil kunne huse 2.500 nyere århusianere. En del af de bevaringsværdige bygninger på grunden vil blive bevaret, og området vil bestå af flere kvarterer med sit eget særpræg. Hvordan ser planen for området ud, og med hvilken tidsplan skal det udbygges? Hvordan skaber man sammenhæng mellem nybyggeri og eksisterende byggeri, mellem de enkelte kvarterer og mellem området og resten af Aarhus?

Kim Risager, Partner, Arkitekt MAA, Arkitema


10.50

Kaffepause


11.20

"C" - boliger og erhverv til 240 millioner på Europaplads

Europaplads ligger centralt mellem Aarhus midtby og havnen. Her er det planen at opføre et bygningskompleks, der har fået navnet "C". "C" består af syv bygninger fra 3 og op til 17 etager, og indeholder 20.000 kvm boliger og kontorer samt p-kælder. I stueetagen skal der være butikker og restauranter, ligesom det er planen at etablere en restaurant på 7. etage. Bygningerne udstyres med grønne taghaver. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og med hvilke udbud og hvilken tidsplan skal det bygges? Hvordan vil højhuset være med til at binde området sammen med midtbyen og havnen? Hvem henvender byggeriet sig til, og hvilke typer erhverv vil flytte ind?

Rasmus Kierkegaard, Associate Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects


11.45

Udvikling af Frederiks Plads til 900 millioner kr

Frederiks Plads ligger centralt mellem banegården og havneområdet og kommer til at bestå af et indre, grønt torv med erhvervs-, butiks- og boligbyggeri rundt om. Pladsen skal skabe sammenhæng mellem Frederiksbjerg, Midtbyen og Sydhavnen og inspirere til ophold.  Det samlede kvm-areal er på 48.500, hvoraf der bygges erhverv på 35.000 kvm og 151 lejligheder på samlet  12.000 kvm. Det samlede butiksareal bliver 6.500 kvm. Byggeriet af det første erhvervsbyggeri, Company House, er går i gang foråret 2017. Planen er at opføre 7 bygninger i forskellige højder, hvor de højeste bliver 15-19 etager. Erhvervsbyggeriet bliver placeret mod Spanien og Værksmestergade, mens boligerne kommer til at ligge mod Jægergårdsgade og den sydlige ende af Værksmestergade. Det samlede byggebudget ligger på 900 millioner kr. Hvordan kommer området til at se ud, og hvordan binder det byen sammen? Hvilke udfordringer har man haft i udviklingen af området?

Michael Kruse, Partner, C. F. Møller


12.10

Valdemars Have: 106 nye boliger for 250 millioner kr

Aarhus kan få 106 nyopførte boliger i op til 7 etager centralt placeret i gåafstand til Banegården, når det 12.500 kvm store boligprojekt ’Valdemars Have’ på Valdemarsgade bliver virkeliggjort. Boligerne vil spænde fra 2-værelseslejligheder til penthouselejligheder og skal sikre en god variation i beboersammensætningen. Byggeriet vil fremstå varieret med grønne byrum, forskudte og forskellige vinduespartier, altaner og egen tagterrasse til penthouselejlighederne. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvordan kobler man det op på det øvrige arkitektoniske udtryk i midtbyen? Hvilke tanker har man gjort sig om byggeriet, og med hvilken tidsplan skal det bygges?

Rasmus Kierkegaard, Associate Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Claus Holm Christensen

Havnedirektør i Horsens Havn taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Thomas Marker

Advokat i Advokatfirmaet Marker taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Kim Herforth Nielsen

Arkitekt, Partner i 3XN taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Michael Meldgaard

Direktør i Andelsboligforeningen Odinsgaard taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Henrik Vad

Founder & CEO i Flex Funding taler på JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Henrik Schultz

Ejendomsmægler og Valuar MDE, Indehaver i Real Mæglerne taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Kasper Danielsen

Architect cand.arch. maa, CEO i Danielsen Architecture taler på Boligudvikling i København 2017-2027
Peter Damgaard Jensen

Adm. direktør i PKA taler på JYLLAND: FINANSIERING af ejendom