Nye Talere

Thomas Knudsen

Thomas Knudsen

Kommunaldirektør i Lolland Kommune

taler på:

Femern-byggeriet rundvisning
Rikke Munk Rye Andersen

Rikke Munk Rye Andersen

Advokat i Horten Advokatpartnerselskab

taler på:

Ny praksis for konsortier
Birgitte M. Gram

Birgitte M. Gram

Owner, Projektudvikler i Gram & Jeppesen Group

taler på:

Billund de store projekter
Karen Margrethe Høj Madsen

Karen Margrethe Høj Madsen

By- og Planchef i Billund Kommune

taler på:

Billund de store projekter
Erling Thygesen

Erling Thygesen

Projektudviklingsdirektør i Pension Danmark

taler på:

Almene boliger: store projekter
Morten Møller Iversen

Morten Møller Iversen

Konstitueret adm. direktør i Odense Kommune

taler på:

ODENSE: de store projekter
Anders Hyldborg

Anders Hyldborg

Adm. direktør i BoligPortal.dk

taler på:

Ny trend: Små boliger
Jens Pilholm

Jens Pilholm

Direktør i Civica

taler på:

ODENSE: de store projekter