Flere byggerier på vej i 700.000 kvm erhvervsområde i Vejle Nord

Flere byggerier på vej i 700.000 kvm erhvervsområde i Vejle Nord

De første 3 bygninger med et samlet omfang på 10.700 kvm er taget i brug, den 4. bygning på 2.600 kvm står klar i august 2017, og den 5. bygning på 3.000 kvm står klar i 2018, men der er mere på vej i Lysholtparken i vejle Nord.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Lysholtparken
Ejendomschef
Martin Sørensen
T: +45 3074 7347
E: mars@bs-invest.dk

Det 5.500 kvm store Advice House stod klar i Lysholtparken i Vejle Nord i 2010, og i 2014 stod det 4.000 kvm store Green Tech House klar. I 2015 fulgte det 1.200 kvm store Green Tech Lab, og lejerne er i gang med at flytte ind i det 2.600 kvm store Resilience House. Endeligt skyder det 3.000 kvm store Food Innovation House nu op i området.

Ifølge Jørgen Andersen, direktør i Lysholtparken, er der dog mere på vej. Det fortæller han til Vejle Amts Folkeblad.

NB! Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 19. september 2017.

- Vi er åbne for mange ting. Lige nu er fødevarer og grøn teknologi slet ikke udtømte områder. Men vi er også åbne for andre områder. Investorerne skal selvfølgelig kunne se mulighederne bag, siger han til avisen.

- Vi har 700.000 kvm, hvor der nu er bygget på omkring 20 procent. Vi er i dialog med mange forskellige om, hvad det næste kan være, men der er ikke noget konkret nu, siger Jørgen Andersen videre.

Han ser et stort potentiale på fødevareområdet, og 2/3 af Food Innovation House, som står klar i foråret 2018, er allerede udlejet. Det samme gælder for 85 procent af Resilience House, hvor de sidste 3 lejemål forventes optaget inden udgangen af 2017.

Tommy Blindkilde, 11. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


7. september 2017
Jylland: Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS - Program09.35

Due diligence-processen

Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg, Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier, Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust, Advokat, Bech-Bruun


09.55

Juridisk due diligence

Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.


10.15

Kommercielle forhold

Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.


10.35

Kaffepause


11.05

Finansiel due diligence

Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.


11.35

Due diligence og værdiansættelse

Due diligence og værdiansættelse af ejendom.


11.55

Teknisk due diligence

Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik