Når træhusleverandøren Scanwo holder åbent hus på Storkevej 42 den 21. maj 2017, vil fokus være på de økonomiske, funktionelle og miljømæssige fordele, der er ved et træhus.

Træhusleverandøren Scanwos holder åbent hus-arrangement på Storkevej 42 i Jyllinge søndag den 21. maj fra klokken 13 til 16. Her vil der være mulighed for at opleve et energivenligt 1-planshus i træ.

– Med planløsningen på 133 kvm har den gennemsnitlige familie rigeligt med plads at boltre sig på. Samtidig sikrer jordvarmeanlægget en stabil og billig varmekilde i mange år frem, forklarer salgschef Erik Berg fra Scanwo.

– Det forskudte tag giver mulighed for at lege med lysindfaldet højt oppe mellem tagfladerne, og samtidig er der indbygget lysbånd i den sydlige facade, som giver et lækkert og naturligt lysindfald om dagen samt kig til stjernerne om aftenen, fortsætter han.

Huset er ligesom mange af Scanwos øvrige træhuse forsynet med Genvex-anlæg, som sørger for ren og frisk luft uden for høj luftfugtighed. Derudover benyttes udelukkende træ fra Skandinavien til byggeriet.

– Mange af vores kunder ønsker et sundt og miljørigtigt indeklima, og blandt andet derfor er der stor sandsynlighed for, at interessen for træhuse fortsat vil stige i de kommende år, mener Erik Berg.

Huset på Storkevej kan ligesom Scanwos øvrige husløsninger tilpasses individuelle behov. Scanwo har ved huset leveret færdigt byggesæt, og så har køber selv stået for byggeprocessen.

– Ved selvbyg opnår kunden stor fleksibilitet og har mulighed for at spare flere hundrede tusinde. I øvrigt er det som selvbygger betydeligt nemmere at opføre et træhus end et murstenshus i samme størrelse, lover Erik Berg.

Byens Ejendom afholder den 14. november 2017 kurset Bæredygtig certificering af byggeri og ejendom - DGNB.

Læs mere af artiklen
Bæredygtig certificering af byggeri og ejendom. KURSUS

Afholdes 14. november 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

DOCKENDOCKEN , Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Tilmeld

Baggrund

Det er nu muligt at bæredygtigheds-certificere både nybyggerier og eksisterende ejendomme. Og alle slags byggerier kan nu certificeres - der er udarbejdet 5 sæt retningslinier for henholdsvis kontor og erhverv, bolig, hospitaler og sundhedshuse, uddannelse og børneinstitutioner og byområder. Og en god byggepris vægter lige så meget som miljø, energi, drift og livskvalitet.

Kurset om bæredygtig certificering gennemgår forløb fra start til endelig godkendelse, økonomi, modsætninger mellem de forskellige faktorer, og hvordan processen løses bedst.

Bæredygtighedsordningen tager afsæt i de tyske regler, DGNB, som passer bedst til det danske byggeri og byggemåde.

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Det blev startet af 16 byggeorganisationer og aktører i Tyskland i 2007 for at få sat struktur på det noget diffuse miljø- og bæredygtigheds-område. Interessen var kolossal både i Tyskland og i resten af verden: Allerede i 2008 havde 121 organisationer og større virksomheder tilsluttet sig, og i dag er der 1.200 partnere fra hele verden med i DGNB.

Den danske version af DGNB er udviklet af bæredygtigheds-foreningen Green Building Council Denmark, DK-GBC, som blev stiftet i 2010 med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Fonden.

Det første sæt danske regler kom i 2012. Og i dag er der 30 arkitekter og ingeniører, der er blevet DGNB-auditorer, som står for den overordnede DGNB proces, samt 320 konsulenter, der i praksis får DGNB-processen til at køre.

Der er 188 DGNB-kriterier inden for proces, økonomi, miljø, teknik, omgivelser og oplevet kvalitet. Nogle kriterier modvirker hinanden i praksis, og derfor er det forskellige niveauer en bygning i sidste ende opnår.

Det er DK-GBC og Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, som i fællesskab godkender et byggeri og tildeler det en af de 3 bæredygtighedsniveauer: Sølv, guld eller platin.

33 byggerier og 4 byområder er i dag DGNB-certificerede i Danmark. Og 21 byggerier er på vej og er nu præ-certificerede - det vil sige at de får miljøstemplet, når de står færdige. De 4 byområder omfatter byggeri for 125 milliarder: Nordhavn og Carlsbergbyen i København, Brygger Bakke i Aarhus og Nørrestrand i Horsens.

Samlet er det byggerier og byområder for 120 milliarder kr, så der er sket en kolossal opblomstring af interessen for certificering de sidste 5 år.

Det er Byens Ejendoms vurdering, at indenfor de næste 5 år vil alle større nybyggerier og renoveringer blive afkrævet en bæredygtigheds-certificering af bygningsmyndighederne. I praksis ved at det bliver en del af det planlagte nye Bygningsreglement 2020. 

Det er allerede godt på vej, for EU vedtog i 2014 nye udbudsdirektiver, som blev indført i de danske udbuds- og tilbudslove i 2015. Her blev bæredygtighed indført som princip for alle store bygge- og anlægsopgaver, der udbydes af kommuner, regioner og staten. Det blev betegnet Totaløkonomi, Life Cycle Costing, LCC, og Livscyklus-vurdering, Life Cycle Assessment, LCA.

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Opstart af certificeringsproces. Ansvar for processen - DGNB-rådgiveren, kaldet en auditor. Vurdering af projektmateriale. Præcertificering - midtvejs-evaluering. Indlevering af certificeringsdokumentation. Godkendelse. Sølv-, guld- eller platin-certificering.

Ida Garre , Senior projektchef, Rambøll Danmark

10.00 Der er 188 kriterier inden for proces, økonomi, miljø, teknik og social funktionalitet - beboernes eller de ansattes livskvalitet. Præ-certificering af projektmaterialet - hvad skal prioriteres, og hvad skal fravælges/nedprioriteres. Værktøj til at identificere problemstillinger på et tidligt stadie af byggeprocessen. Funktion eller økonomi støder ofte mod miljø og bæredygtighed - hvordan løses det i praksis.  Der er krav om en mindste pointscore for hvert af de 5 hovedområder: Miljø - Social - Økonomi - Proces - Omgivelser.
10.25 Det er ikke muligt at tilfredsstille alle DGNB-krav samtidigt, ét hensyn kan være på bekostning af et andet. Ud fra maksimum DGNB-point angives procent-opnået mål. Der er en række hovedpunkter som der skal fokuseres på: Materialevalg, certificeret træ, natur, indeklima - temperatur, lys, og luft, livskvalitet, mødesteder, tryghed, støj, brandsikkerhed, vejbygning, håndtering af regnvand, vandbesparelser, jordforurening, renhold og affald, genanvendelse.
10.50
11.20 Eksisterende ejendomme kan også certificeres. I august 2017 kommer den nye DGNB-anvisning, så der bliver faste retningslinier for hvordan en ejendom kan optimeres til et bæredygtigt niveau. Planlægning, omkostninger og gennemførsel.
11.45 Et byområde skal være på over 20.000 kvm, have flere bygninger og mindst 2 byggefelter. Endvidere skal boligandelen være mellem 10 og 90 procent. DGNB for byområder kom i 2013 med en opdatering her i 2017. Hvilke krav stilles der til byområder. Erfaringer fra de første 4 byområder i Horsens, Aarhus og København.
12.10 Kravene til bæredytig certificering er kommet indenfor de sidste 5 år. Hvilke krav vil vi se i de kommende 5 -10 år. Kommer certificeringen til at gælde alle byggerier, store som små, offentlige som private.
12.35
12.40
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Louise Faber

Lektor i Aalborg Universitet

taler på:

Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling

Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom