Ejendomsskat: 650 borgere i Kolding skal smide girokortet ud

Ejendomsskat: 650 borgere i Kolding skal smide girokortet ud

Tidligere i juni 2017 sendte Kolding Kommune opkrævninger af ejendomsskatten for 2. halvår 2017 ud til alle grundejere. Desværre er der fejl i opkrævningen hos 650 borgere.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Kolding Kommune
T: +45 7979 7979

Desværre er sket en fejl i opkrævningen af ejendomsskat hos 650 borgere i Kolding Kommune.

- Fejlen har ramt borgere, som har til- eller frameldt ejendomsskatten i PBS i 2017. Det kan for eksempel være nye boligejere, eller borgere som har solgt deres ejendom, fortæller afdelingsleder Michael Jakobsen, Kolding Kommune.

Den hyppigste fejl består i, at borgere, som er tilmeldt PBS med ejendomsskatten, har modtaget et girokort til betaling 1. juli 2017.

- Det er en fejl, at dette girokort er sendt ud, så man skal bare smide girokortet ud og lade være med at betale. Hvis man betaler girokortet, sørger vi selvfølgelig for at returnere beløbet og sætte pengene ind på borgerens NEM-konto, siger Michael Jakobsen.

En anden fejl har ramt en mindre gruppe borgere. De har modtaget en opkrævning, hvor der fejlagtigt står, at de er tilmeldt PBS. Disse borgere vil automatisk modtage et girokort i slutningen af juni 2017.

Tommy Blindkilde, 19. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


21. september 2017
Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser. KURSUS - Program09.35

Hvornår skal der betales moms?

Hvornår skal der betales moms? Momspligtig person - hvem er momspligtig?

Peter Nordentoft, Advokat, Bech-Bruun


09.50

Moms ved salg og køb af bygninger

Regler. Momsmæssige muligheder og faldgruber ved salg og køb af nyopførte bygninger. Momsfritagelse. Er der fradrag for rådgiveromkostninger? Salg af tidligere udlejede bygninger. Optimering af momsomkostningerne. Lovgrundlag og retspraksis. Seneste domme.


10.10

Moms ved salg og køb af byggegrunde

Byggegrunde uden og byggegrunde med eksisterende bygninger. Momsmæssig status af byggegrunde som investeringsobjekter. Momsmæssige muligheder og faldgruber ved køb af byggegrunde. Grunde med nedrivningsklare bygninger. Optimering af momsomkostningerne. Lovgrundlag og retspraksis. Seneste domme.


10.50

Moms ved ombygninger og renovering af eksisterende bygninger

Den seneste udvikling i praksis og gennemgang af typiske fejl på moms- og afgiftsområdet ved ombygninger og renovering af eksisterende bygninger. Momsfradrag ved opstart og afvikling af momsregistrerede lejemål.


10.50

Kaffepause


11.20

Salg af aktier

Salg af aktier, rettigheder og andele. Aktuelle afgørelser. 


11.35

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse, omstrukturering, planlægning/optimering mv. Aktuelle afgørelser.


11.50

Momsfritagelse og fradragsret

Hvornår træder momsregulering i kraft?


12.05

Skat i forbindelse med fast ejendom

Hvilken betydning har momspligt eller momsfrihed for skatten? Betydning for afskrivninger, ejendomsavance, ejendomsvurdering og ejendomsskatter.


12.30

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik