Ejendomsforeningen Danmark: Studerende mangler værelser – men pas på hvis du lejer ud

Ejendomsforeningen Danmark: Studerende mangler værelser – men pas på hvis du lejer ud

Presset på boligmarkederne i Aarhus og København stiger, når 65.165 nye studerende begynder på deres studier efter sommerferien i landets 2 største byer. Og det bliver svært at finde en bolig til alle. Står man med et ledigt værelse, kan udlejning til en studerende være en god idé, men man bør sætte sig grundigt ind i reglerne.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Ejendomsforeningen Danmark
T: +45 3312 0330
E: info@ejendomsforeningen.dk

Snart starter 65.165 nye studerende på en videregående uddannelse. Mange studerende vil søge private værelser, fordi kollegierne ikke vil have plads til alle, men når man lejer et værelse ud i en bolig, gælder en række komplicerede regler, fortæller Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

- En enkelt fejl kan i værste fald betyde, at en værelsesudlejer kan blive smidt ud af sin lejebolig, men hvis man tænker sig om, kan det også være en rigtig god måde for enten en boligejer, lejer eller andelshaver at få et supplement til boligudgifterne. Og hvis matchet med lejeren er godt, giver det også noget liv i hjemmet, siger han.

Der er forskel på, om man lejer et værelse ud i en villa, ejer- eller andelslejlighed eller i en lejebolig. Hvis din bolig er en villa, som du selv ejer, er det op til dig selv, om du vil leje et værelse ud, men udlejningen er omfattet af lejelovens regler. Hvis boligen er en ejer- eller andelslejlighed, anbefaler Ejendomsforeningen Danmark, at man tjekker foreningens vedtægter for at finde ud af, om man må leje værelser ud.

NB! Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr. 2018-2028. Konferencen afholdes d. 21. februar 2018.

Anderledes er det, hvis boligen er en lejebolig. Der har man ret til at fremleje op til halvdelen af værelserne. Der rundes dog ned, så hvis man lejer en 3-værelses lejlighed, må man kun fremleje et værelse.

Man bør altid indgå en egentlig skriftlig lejeaftale med fremlejeren for både lejers og udlejers skyld. Hvis man ikke gør det, kan det få konsekvenser for en selv.

- Hvis man bor i en lejebolig, skal man give sin egen udlejer en kopi, før man lejer værelset ud. Hvis man ikke orienterer udlejer eller overtræder reglerne for fremleje på anden vis, risikerer man at blive smidt ud af lejeboligen, fordi man overtræder reglerne for ens egen lejeaftale med udlejer, siger Morten Østrup Møller.

I lejekontrakten skal der som minimum fremgå navne på aftaleparterne, boligens adresse, hvad lejer har adgang til af faciliteter som for eksempel køkken, bad og toilet og den aftalte leje. Når man fremlejer et værelse ud, kan man opsige lejer med en måneds varsel. Man behøver derfor ikke at skulle bo sammen i mere end en måned, hvis der opstår uenigheder.

- Den korte opsigelsesfrist er temmelig rar for begge parter, fordi det kan være hårdt at bo sammen med en, man ikke fungerer sammen med. Den korte opsigelsesfrist forudsætter dog, at man deler samme lejlighed og indgang, siger Morten Østrup Møller.

NB! Boligudvikling i København 2017-2027. Konferencen afholdes d. 12. september 2017.

Hvis lejer har separat adgang til værelset for eksempel via en kælderindgang, og i øvrigt ikke benytter udlejers del af boligen, så gælder de sædvanlige skærpede regler for opsigelse, hvor lejer kun kan ophæves eller opsiges ved betalingsmisligholdelse eller af andre undtagelsesvise grunde anført i lejeloven.

Det er meget vanskeligt at sætte en korrekt husleje for et værelse. Det skal man gøre ud fra begrebet "det lejedes værdi".

- Det lejedes værdi er et lejeretligt begreb. Det er den leje, som er almindeligt gældende i området for tilsvarende værelser. Størrelsen kan desværre ikke slås op nogen steder. Hvis du aftaler en for høj leje, kan huslejenævnet sætte den ned, hvis lejer klager. Så vær varsom og brug gerne en rådgiver til at finde rundt i det komplicerede regelsæt, siger Morten Østrup Møller.

Fakta

De vigtigste regler

  • Du bør lave en skriftlig fremlejekontrakt, hvor der som minimum fremgår navne på aftaleparterne, værelsets adresse, hvad lejer har adgang til af faciliteter som køkken, bad og toilet samt den aftalte leje.
  • Du må maksimalt fastsætte lejen til det lejedes værdi. Det er den leje, som er almindeligt gældende i området for tilsvarende værelser.
  • Du skal sørge for, at forbrug til for eksempel varme, vand, el og tv dækkes af den leje, der aftales, da du ikke må opkræve særskilte beløb til disse ting.
  • Du kan udleje inventar, og lejen for det kan specificeres, men det er i udgangspunktet en del af lejen.
  • Du kan opsige lejer med en måneds varsel, hvis lejer har adgang til værelset via boligen.
  • Du må ikke leje ud flere gange som en slags ”bed and breakfast”, hvis du bor i en lejebolig - så kan du blive smidt ud af din bolig.

Tommy Blindkilde, 10. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


19. september 2017
Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling - Program09.35

Overblik: Vision og prioriteter for Horsens

Hvordan skal Horsens byudvikles fremover? Hvordan får byen mest gavn af den store befolkningstilvækst, og hvad vil det betyde for Horsens i en regionale sammenhæng?

Peter Sørensen, Borgmester, Horsens Kommune


10.00

Konkrete planer og projekter i Horsens 2017-2027

Konkrete planer og projekter i Horsens. Udvikling af Horsens bymidte, havnen, sygehuset, Nørrestrand, Campusgrunden, Horsens Fængsel og andre projekter. Hvilke kommende udbud af byggegrunde til boliger og erhverv har kommunen?

Jens Heslop, Direktør, Horsens Kommune


10.25

Helhedsplan for 70.000 kvm bebyggelse på Horsens havn

RUM er arkitekter på helhedsplanen bag den aftale, der har sikret, at OMJ Ejendomme skal udvikle og opføre en helt ny bydel på Nordhavnen ved Jernlageret på Horsens Havn. Aftalen omfatter 70.000 kvm bebyggelse, en bred havnekanal og nye byrum. Arealer med et muligt etageareal på 500.000 kvm vil i de kommende år komme i spil som mulige omdannelsesområder i Horsens Havn. Hvordan ser helhedsplanen for havnen ud, og hvad er tidsplanen for dens udbygning?

Jesper Gemmer, By- og Havneudviklingschef, Horsens Kommune


10.50

Nybyggeri og renovering af Regionshospitalet Horsens for 800 millioner.

Der opføres 11.000 kvm nyt hospitalskompleks på tidligere store parkeringsplads ud mod Sundvej. De eksisterende bygninger på Regionshospitalet Horsens skal renoveres. Samlet budget 800 millioner. Tidsplan og kommende udbud. Hvilke krav stilles der til byggeriet.Overordnet ansvar for byggeriet

Lisbeth Holsteen Jessen, Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Horsens


11.15

Kaffepause


11.45

Ejendomspriser og investeringsmuligheder i Horsens

Horsens Kommune ligger i toppen, når det gælder bosætningskommuner, og byen oplever en tilvækst på 1.000 nye borgere om året. Fortsætter udviklingen vil Horsens nå et indbyggertal på 100.000 i 2030. Hvilken betydning vil tilvæksten få for ejendomsmarkedet og priserne? Hvor vil det blive attraktivt at bo og etablere erhverv, og hvilke typer ejendomme vil blive efterspurgte?

Bo Pinholt, Indehaver, erhvervsmægler, MDE, MRICS , Nybolig Erhverv Horsens


12.10

Andelsboliger for 467 millioner kr

Andelsboligforeningen Odinsgaard har 2 store andelsboligprojekter i gang. Foreningen planlægger at opføre 157 lejeboliger på Strandpromenaden 2, den tildligere NOPA/Mælkekondensering, byggeriet vil udgøre 14.000 kvm boliger og vil variere fra 4 til 7 etager. Ekstern investor vil bygge dagligvarebutik i en del af stueplanet. Budget for boliger udgør 289 millioner kr. Igangværende nybyggeri på Sønderbrogade udgør 90 lejeboliger, byggeriet udgør 8.720 kvm boliger, samt en dagligvarebutik som ekstern investor opfører i en del af stueplan. Boligerne på Sønderbrogade bliver opført som 5 og 6 etagers punkthuse og har et budget på 178 millioner kr. Hvad skal der bygges - udformning af boliger, tidsplan og udbud? Hvem henvender boligerne sig til? Hvordan føjer de sig ind i Horsens boligmarked. Hvordan foregår samarbejdet med den eksterne investor?

Michael Meldgaard, Direktør, Andelsboligforeningen Odinsgaard


12.35

Udvidelse af Horsens erhvervshavn

Horsens Havn har planer om en forøgelse af kapaciteten, omfattende udvidelse af sydkajen mod øst og anlæg af yderligere kajanlæg. Målet frem mod 2020 er en gennemsnitlig årlig tilvækst i godsmængden på 50.000 ton. Desuden vil havnen undersøge mulighederne for at etablere et multipakhus på havnearealet. Horsens Kommune arbejder derudover på at etablere en omfartsvej øst om syd byen til havnen og det centrale Horsens, hvilket vil trække en stor del af den tunge trafik væk fra midtbyen og hurtigere ud mod motorvejen.

Claus Holm Christensen, Havnedirektør, Horsens Havn


13.00

Spørgsmål og afslutning


13.05

Frokost


Nye talere

Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

Miljø og teknik