Ejendomsforeningen: Containerboliger kræver exit-strategi

Ejendomsforeningen: Containerboliger kræver exit-strategi

Overborgmester i København Frank Jensen vil med den kommende planlov i hånden etablere 800 midlertidige ungdomsboliger. Ejendomsforeningen Danmark påpeger dog, at det skal tænkes godt igennem.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Ejendomsforeningen Danmark
Administrerende direktør
Torben Christensen
T: +45 3190 4009

Københavns Kommune er klar til at opføre studenterbyer med containerboliger, når en ændring af planloven som ventet vedtages inden sommerferien. Ejendomsforeningen Danmark mener, det er vigtigt at gennemtænke en række elementer, inden der gives los for, at kommunerne kan vælge at opføre containerbyer.

- Det er ikke nok at ændre planloven, så der bliver mulighed for at give tilladelse til containerbyer. Det vil også være nødvendigt at udarbejde en følgelovgivning, som sikrer, at man efter en periode kan få afviklet containerbyerne igen. Ellers er der en risiko for, at containerbyerne bliver permanente, siger Torben Christensen, administrerende direktør for Ejendomsforeningen Danmark.

Han mener, det er vigtigt, at politikerne tænker en klar exit-strategi igennem som opfølgning på muligheden for, at kommunerne kan tillade midlertidige containerbyer. En exit-strategi, som bør bestå af 3 elementer.

Der skal være en sikkerhed for, at dem, der etablerer de midlertidige boliger, har afsat midler til at afvikle boligerne igen - at de kan nedtage boligerne, kan rydde op og kan reetablere grunden, så den bringes tilbage i samme stand. Der skal ligeleds være klokkeklare regler for, at beboerne rent faktisk skal flytte efter den aftalte periode på for eksempel 10 år. Det vil blandt andet kræve, at boliglejeloven justeres. Endeligt bør der politisk være en strategi for, hvad man stiller op med den gruppe mennesker, der ikke i tide har skaffet sig en anden bolig, når det midlertidige lejeforhold ophører.

NB! Cradle-to-Cradle i byggeri og ejendom. Konferencen afholdes d. 1. juni 2017.

- Accepterer man en midlertidig løsning, kræver det, at politikerne har indtænkt det næste skridt. Hertil kommer, at hvis man ønsker at etablere en containerby på lejet grund, så er det vigtigt at holde fast i, at det skal være fuldstændig frivilligt for en grundejer at leje sin grund ud. Kommunen skal fortsat ikke kunne pålægge en grundejer at leje grunden ud, siger Torben Christensen.

Ejendomsforeningen Danmark mener også det er vigtigt at indtænke, at der i hele en containerbys levetid skal etableres en effektiv og tilstrækkelig drift af de midlertidige boliger med kloakering, renovation og pasning af udenomsarealer.
Ser hellere permanente boliger

Overordnet har Ejendomsforeningen Danmark ikke noget imod containerboliger. Foreningen ser dog hellere, at der bygges permanente boliger for at løse boligmanglen i for eksempel København. De sidste nye prognoser fra Danmarks Statistik viser, at der vil bo 15 procent flere i København om 10 år. Tallene er et tegn på, at der fortsat vil være et pres på befolkningstilvæksten.

- Det er vigtigt, at kommunerne tager højde for den kommende boligmangel. Det kan de blandt andet gøre ved at få det gjort det billigere og mere attraktivt at bygge nyt. Det vil øge byggelysten, siger Torben Christensen.

Tommy Blindkilde, 19. maj 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


23. maj 2017
Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027 - Program



09.35

Flytbare byg-selv ungdomsboliger

Projektet ’Life In A Box’ er et ungdomsboligkoncept, som er startet med et idealistisk ønske om at finde en løsning på den akutte boligmangel i Aarhus. Senest har også Aarhus Kommune set muligheden for at tage konceptet i anvendelse overfor hjemløse unge. Boligerne er små, velindrettede træhuse, der potentielt også kan være flytbare og dermed anvendelige på midlertidigt uudnyttede byggegrunde i byen. Hvordan startede projektet, og hvad er status og udviklingsmulighederne? Hvilke forhold er vigtige, når man bygger ungdomsboliger, og hvordan holder man prisen nede for de unge, samtidig med at boligen indeholder de funktioner, som den skal? Hvad er de tekniske rammer og krav for en ungdomsbolig?

Thomas Friis, Arkitekt MAA, partner, E+N Arkitektur

Levi Dørken, Projektleder,


10.00

Attraktive boformer for studerende og unge

Aarhus modtager årligt op mod 12.000 nye studerende og det skaber et stort behov for byggeri af kollegie- og ungdomsboliger. C.F. Møller er med til at udvikle nogle af de områder, der vil huse de unge i fremtiden, blandt andet Ceresbyen, hvor der opføres 230 delevenlige lejligheder, som henvender sig til unge og studerende. Med udgangspunkt i Ceresbyen gennemgås en række arkitektoniske strategier, som skaber attraktive boformer for studerende og unge mennesker. Hvilke planer har C.F.Møller for udviklingen af ungdomsboliger i Aarhus, og hvordan ser det ud for igangværende projekter?

Klavs Hyttel, Partner, Bestyrelsesformand, Arkitekt maa, C. F. Møller


10.25

Kollegiekontoret investerer 650 millioner kr i ungdomsboliger

Kollegiekontoret i Aarhus står for administrationen og vedligeholdelsen af over 4500 lejemål. Samtidig står den almene boligorganisation for nybyggeri af tidssvarende boliger til unge. I øjeblikket opfører man 202 nye boliger i Åbyen for 150 millioner kr. Samtidig er der planer om at opføre et nyt Godsbanekollegium til 250 millioner kr. i samarbejde med Arbejdernes Andels-Boligforening, 300 nye studieboliger til 200 millioner kr. ved Tranekærvej i Vejlby samt op mod 90 studieboliger for 50 millioner kr. i Skejby. Alt i alt planlægger man at investere op mod 650 millioner kr. i boliger til unge i Aarhus. Hvordan ser projekterne ud? Hvad skal der bygges, hvor og med hvilken tidsplan? Hvordan matcher man de unges krav om billige og gode boliger i nærheden af Midtbyen?

Per Juulsen, Direktør, Kollegiekontoret, Århus


10.50

Kaffepause


11.20

Omdannelse af Scandinavian Center til ungdomsboliger

Scandinavian Center i Aarhus vil danne rammen om 133 attraktive boliger for unge og studerende, når 11.000 kvm kontorarealer ombygges til nye ungdomsboliger med attraktivt kort gåafstand til Strøget, banegården, kultur- og byliv, transport og uddannelsessteder. Lejlighederne bliver 2-4 værelseslejligheder mellem 60 og 120 m2. Bygningen får monteret altaner, og der vil blive etableret et gårdmiljø, som vil fungere som fælles grønt område. Hvordan konverterer man kontorbyggeri til ungdomsboliger, og hvorfor er det oplagt at gøre det? Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvilken betydning vil det få for området og Aarhus?

Anders Tyrrestrup, Partner, CIO, Arkitekt MAA, AART architects


11.45

Modulbyggeri – den hurtige vej til ungdomsboliger

Tempohousing har i de sidste 10 år bygget boliger baseret på containere, bl.a. verdens største containerby med over 1.000 studieboliger i Amsterdam. Byggeri med færdige rum-moduler har fordele i form af effektiv kvalitetskontrol og rationel fabriksproduktion uden indflydelse af vejrlig. Den korte opførelsestid og standardiserede produktion muliggør en overkommelig husleje samtidig med en fornuftig forrentning af bygningsinvesteringen. I Danmark er fokus særligt på moduler af letbeton, som tilbyder en friere dimensionering af modulerne og mulighed for opførelse i op til 6 etager. Tempohousing bygger i komplet u-organiske og robuste materialer, som yder optimal beskyttelse mod fugt, svamp, vores klima, samt slidtage både indvendig og udvendig.

Erik Hoffmann-Petersen, Direktør, Tempohousing Scandinavia


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter

Miljø og teknik