Nye Talere

Bente Lykke Sørensen

Bente Lykke Sørensen

Bystrategisk Chef i Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

taler på:

Almene boliger: store projekter AARHUS
Birgitte M. Gram

Birgitte M. Gram

Owner, Projektudvikler i Gram & Jeppesen Group

taler på:

Billund de store projekter
René Olesen

René Olesen

Koncernchef i Fredericia Kommune

taler på:

Fredericia de store projekter
 Joseph Alberti

Joseph Alberti

Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech

taler på:

Plejeboliger til 10 milliarder
Erling Thygesen

Erling Thygesen

Projektudviklingsdirektør i Pension Danmark

taler på:

Almene boliger: store projekter
Ulrik Brock Hoffmeyer

Ulrik Brock Hoffmeyer

Adm. direktør i Bo-Vest

taler på:

Almene boliger: store projekter
Christian Høgsbro

Christian Høgsbro

Adm. direktør i AAB

taler på:

Almene boliger: store projekter
Thomas Knudsen

Thomas Knudsen

Kommunaldirektør i Lolland Kommune

taler på:

Femern-byggeriet rundvisning