Dobbelt-op på grundsalg i Herning i 2017

Dobbelt-op på grundsalg i Herning i 2017

I 1. kvartal 2017 var der ekstra gang i grundsalget i Herning Kommune. Her blev der solgt 33 boliggrunde rundt om i kommunen. Til sammenligning har kalenderen de seneste år sagt juni, før samme antal grunde var solgt.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Herning Kommune
T: +45 9628 2828
E: kommunen@herning.dk

Der blev i løbet af 1. kvartal 2017 solgt lige så mange grunde som i 1. halvår af 2016.

- Vi plejer at have travlt på starten af året, for folk vil gerne i gang med at bygge, mens det er godt vejr. Men i år har det været ekstra vildt. Det tegner til at blive et rigtig fint år, fortæller Anne Mette Skjærlund Knudsen, grundsalgskoordinator ved Herning Kommune.

NB! Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 14. juni 2017.

Der er blevet solgt en del grunde fra de populære udstykninger i forstæderne til Herning, men på grundsalgskontoret glæder de sig særligt over, at der nu også er kommet gang i grundsalget fra tre udstykninger i Vildbjerg, Skibbild og Sdr. Felding.

De 3 udstykninger har alle det til fælles, at de har været til salg i flere år, uden der har været købere.

Fra udstykningen på Åbjergvænget i Vildbjerg er der solgt 2 grunde, mens der på Præsteskoven i Sdr. Felding og Udgaardsvej i Skibbild er solgt en boliggrund hvert sted.

NB! Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS. Afholdes d. 8. juni 2017.

- Det er 3 udstykninger, der kom på markedet i perioden 2009 - 2011, uden vi har solgt en eneste grund. Men nu er der kommet gang i salget. Typisk er det sådan, at den første grund er sværest at sælge, for de færreste er interesserede i at bo alene på en græsmark. Men når køberne kan se, at der i forvejen er solgt grunde fra udstykningen, så er det ikke længere så farligt, forklarer Anne Mette Skjærlund Knudsen.

Selvom grundsalget er gået rigtig godt indtil nu, er der altså stadig boliggrunde på hylderne på grundsalgskontoret. Annette Nielsen og Anne Mette Skjærlund Knudsen er klar til at hjælpe.

Tommy Blindkilde, 21. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


28. september 2017
Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS - Program09.35

Hvornår skal der betales moms?

Hvornår skal der betales moms? Momspligtig person - hvem er momspligtig?

Peter Nordentoft, Advokat, Bech-Bruun


09.50

Moms ved salg og køb af bygninger

Regler. Momsmæssige muligheder og faldgruber ved salg og køb af nyopførte bygninger. Momsfritagelse. Er der fradrag for rådgiveromkostninger? Salg af tidligere udlejede bygninger. Optimering af momsomkostningerne. Lovgrundlag og retspraksis. Seneste domme.


10.10

Moms ved salg og køb af byggegrunde

Byggegrunde uden og byggegrunde med eksisterende bygninger. Momsmæssig status af byggegrunde som investeringsobjekter. Momsmæssige muligheder og faldgruber ved køb af byggegrunde. Grunde med nedrivningsklare bygninger. Optimering af momsomkostningerne. Lovgrundlag og retspraksis. Seneste domme.


10.50

Moms ved ombygninger og renovering af eksisterende bygninger

Den seneste udvikling i praksis og gennemgang af typiske fejl på moms- og afgiftsområdet ved ombygninger og renovering af eksisterende bygninger. Momsfradrag ved opstart og afvikling af momsregistrerede lejemål.


10.50

Kaffepause


11.20

Salg af aktier

Salg af aktier, rettigheder og andele. Aktuelle afgørelser. 


11.35

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse, omstrukturering, planlægning/optimering mv. Aktuelle afgørelser.


11.50

Momsfritagelse og fradragsret

Hvornår træder momsregulering i kraft?


12.05

Skat i forbindelse med fast ejendom

Hvilken betydning har momspligt eller momsfrihed for skatten? Betydning for afskrivninger, ejendomsavance, ejendomsvurdering og ejendomsskatter.


12.30

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik